Saturday, July 21, 2012

Dag 96: De Zelf-MisbruikerIk vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een misbruiker te worden van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik zelf-misbruik heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat mezelf aanvaarden en definieren als een deel van de mensheid, in wezen zelf-misbruik is, omdat de mensheid de misbruikers zijn van het leven - en dus, als ik mezelf als het leven in en als mezelf zou respecteren, dan zou ik geen respect hebben voor de mensheid en mezelf zeker niet zien/aanvaarden als een deel ervan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat mezelf definieren in en als vriendschap met/tussen mensen, in wezen zelf-misbruik is, omdat ik in die vriendschap de mens aanvaard en accepteer als 'wie hij is', als in wezen een misbruiker van het leven, waardoor/waarin ik die mens/mensen toesta mij als het leven in en als mezelf te misbruiken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat verlangen naar een partner en een relatie met een mens in wezen zelf-misbruik is omdat elk mens in deze wereld een misbruiker is van het leven, en seks de expressie is van misbruik, met al dan niet wederzijdse toestemming, waarin de mens het lichaam van een ander mens gebruikt/misbruikt om te dienen als een beeld in de individuele geest die op zoek is naar energie om zichzelf op te laden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het verlangen naar goedkeuring en erkenning en aandacht van mensen in wezen zelf-misbruik is omdat mensen misbruikers zijn die enkel erkenning, aandacht en goedkeuring geven aan waar zij zich persoonlijk goed bij voelen, hetgeen NOOIT ook maar iets te maken heeft met mij als een levend wezen of met wat het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat respect hebben voor mensen in wezen zelf-misbruik is, omdat mensen misbruikers zijn die geen respect hebben voor het leven door het leven als de fysieke realiteit die HIER bestaat als de natuur, dieren en kinderen te martelen, leeg te zuigen, te verkrachten en af te slachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat 'het goede in mensen proberen te zien', in wezen zelf-misbruik is, als het opzettelijk ontkennen van de realiteit en de waarheid van wie/wat mensen werkelijk zijn, als misbruikers van het leven - waarin ik aldus mijn goedkeuring geef voor het bestaan van de misbruiker als de mens op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat een 'people-pleaser' zijn, in wezen zelf-misbruik is, omdat ik mijn macht en zelf-bepalende principe volledig weggeef aan andere mensen, door hen een goed gevoel te willen geven over zichzelf, zonder te beseffen dat mensen de grootste misbruikers zijn op aarde en dat ik als 'people-pleaser' dit misbruik in en als de mensheid alleen maar voedt en ondersteun

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat mezelf definieren als 'mens' in wezen zelf-misbruik is waarin ik nooit heb gezien en beseft wat het werkelijk betekent om een mens te zijn, als de grootste misbruiker van het leven hier op aarde, omdat ik er middenin zat en dus 'het bos door de bomen niet kon zien'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik, door mezelf te definieren in als 'mens', hierin het misbruik van de mensheid aanvaard en accepteer te bestaan in mezelf als het leven, en aldus aan zelf-misbruik doe

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat 'mens zijn' geen 'natuurlijke toestand' is van mezelf, maar een keuze is die ik ooit voor mij heb laten maken door de mensheid als mijn omgeving, die mij gedwongen hebben om mezelf te aanvaarden als 'één van hen', omdat ze nu eenmaal misbruikers zijn van de kinderen die hier in deze wereld geboren worden - en dat ik dus nu in staat ben om de keuze te maken om geen 'mens' te zijn en dus ook geen 'deel uit te maken' van de mensheid als de grootste misbruikers van het leven op aarde, en op te staan in en als mezelf in en als deze wereld als een levend wezen, als het leven zelf in en als mezelf in en als het besef dat ik HIER ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat denken aan mensen in en als de geest, in wezen zelf-misbruik is -- omdat ik in en als deze gedachten mensen toesta te bestaan in mezelf als het bestaan, in de plaats van te beseffen dat mensen de grootste misbruikers zijn van het bestaan en dus geen deel uitmaken van het bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat zelfs de kleinste emotionele reactie op mensen, in wezen zelf-misbruik is - omdat ik hierin mensen, als de misbruikers van het bestaan, toesta te bestaan in mezelf door dus 'rekening te houden met hun bestaan' in en als emotionele reacties in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat mensen beoordelen en mij beoordeeld voelen door mensen, in wezen zelf-misbruik is, omdat ik hierin mensen toesta te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf door 'rekening te houden met het bestaan van mensen' in en als beoordelingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat niet opstaan in en als mezelf in en als deze wereld om er alles aan te doen om de mensheid als de misbruikers van het leven te stoppen, in wezen zelf-misbruik is omdat ik hierin mijn goedkeuring geef voor de mensheid te bestaan en het leven in en als mezelf te misbruiken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik verantwoordelijk ben voor het bestaan van de mensheid als de misbruikers van het leven op aarde omdat ik mijn toestemming heb gegeven voor het bestaan van de mensheid in en als mezelf in en als de menselijke geest waarin ik mezelf heb gedefinieerd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd dat het feit dat ik mij angstig voel van 'wat mensen van mij zullen denken', om de goedkeuring niet te krijgen van mijn ouders, familie, samenleving, om aangevallen en beoordeeld te worden - een duidelijk bewijs is dat mensen misbruikers zijn die mij tijdens mijn kindertijd gepest, onderdrukt en aangevallen hebben om mij te onderwerpen aan hun persoonlijke verlangens zonder enige achting voor mij als een levend wezen


ik stel mij tot doel op te staan in en als mezelf in en als deze wereld in en als het besef dat ik een levend wezen, alleen in en als mezelf, en op geen enkele manier 'deel uitmaak' van de mensheid of in relatie sta met 'mensen' -- en aldus te staan in deze wereld als het levende voorbeeld van wat het leven werkelijk is als het leven in mezelf, als wat ik toesta en wat ik niet toesta te bestaan in het leven/bestaan in en als mezelf

ik stel mij tot doel mezelf toe te wijden aan/in het proces van zelf vergeving en de ontwikkeling en het op poten zetten van een gelijkheids geld systeem, als het volledige stoppen van het bestaan van de mensheid op elk mogelijke manier --- zodat elk wezen in en als deze realiteit zichzelf ook zal realiseren als het leven zelf, in eenheid en gelijkheid met mezelf

ik stel mij tot doel het zelf-misbruik te stoppen door alle vormen van relaties, verbindingen of connecties in mezelf met 'mensen' of 'de mensheid' in en als de menselijke geest, in mezelf te stoppen voor eens en voor altijd en op te staan in en als mezelf als het leven zelf, niet gebonden aan de gelimiteerde menselijke geest


ik stel mij tot doel mijn leven toe te wijden aan het proces van het opstaan/opkomen van/voor het leven, door te staan in deze wereld, in elke ademhaling, als het levende voorbeeld van wat het leven werkelijk is, als een zelf-directieve beslissing

ik stel mij tot doel aan te tonen dat alles van de mensheid dat aan kinderen verteld wordt als 'hoe ze de wereld en de mensheid en zichzelf als 'mens' moeten interpreteren'  een leugen is - en dat de mensheid op geen enkele manier een superieur wezen is, maar net de misbruiker is van het bestaan, hetgeen bewezen wordt in hoe de mens zijn kinderen onderdrukt en dwingt om zich aan te passen aan een overduidelijk misbruikend systeem dat gedoemd is tot zelf-vernietiging

ik stel mij tot doel om het gezond verstand te ontwikkelen door te schrijven, zelf-vergeving, zelf-eerlijkheid en zelf-correctie toe te passen - om aan mezelf aan te tonen precies hoe en waarom de mensheid gestopt moet worden in deze wereld, omdat het overduidelijk is dat hoe/de mens over zichzelf denkt als 'superieur', ver van de realiteit is waarin de mens niets is dan een misbruiker van zijn omgeving

1 comment: