Thursday, July 12, 2012

Dag 87: De VerleidsterDit karakter schiet in actie vanaf het moment dat ik mijn deur uitstap en 'blootgesteld' ben aan mensen in de wereld, aan dus met andere woorden potentiele partners en seksuele escapades en avonturen.

De verleidster is zich enorm zelf-bewust van haar 'attributen' in het 'spel van seks', van de specifieke delen van het lichaam waar de mannen in deze wereld speciale aandacht aan hechten, voornamelijk de borsten en de billen, de ogen en de mond, die aldus voor de verleidster het meest 'seksueel energetisch geladen' zijn. De verleidster voelt zich dan ook de hele tijd seksueel opgeladen, wanneer ze zich ervan gewaar dat ze bekeken of potentieel bekeken wordt door het mannelijke geslacht en dan voornamelijk als en wanneer die mannen van rond haar leeftijd en atletisch gebouwd zijn - het is alsof haar 'seksuele attributen' licht geven en een seksuele electrische stroom/oplading doorheen haar lichaam sturen terwijl ze door de stad wandelt of op een drukke baan, wiegend met haar heupen, borsten vooruit, ogen wijd open en getuitte lippen.

Ze ziet andere vrouwen die ze tegenkomt als haar rivalen en voelt zich aldus, in vergelijking, oftewel superieur/beter, waardoor ze nog meer gemotiveert is om met haar heupen te wiegen en haar attributen uit te spelen omdat ze weet dat ze van alle vrouwen in de buurt het meeste kans maakt op seks met de mannen die in de buurt zijn, oftewel voelt ze zich inferieur/minder/jaloers waardoor ze zich plots minder 'lichtgevend' voelt, minder sterk, minder gemotiveerd, minder energetisch opgeladen en heeft ze plots de fut niet om uitdrukkelijk met haar heupen te gaan wiegen, haar borst vooruit te steken of haar ogen en lippen te accentueren, omdat ze beseft dat als het erop aan zou komen, de mannen toch voor een ander zouden kiezen en haar kansen op seks weinig tot niks zijn in deze situatie.

De verleidster tracht via haar outfit het meeste aandacht te krijgen voor haar 'sexy lichaam' en ze voelt zich voornamelijk energetisch opgeladen bij de idee/gedachte dat ze er 'sexy' en 'aantrekkelijk' en 'vrouwelijk' uitziet en dat ze alle mannen die ze passeert het hoofd op hol brengt en hen met andere woorden doet denken aan seks - ze kijkt daarom ook in elke spiegel die ze passeert, om zichzelf continu te bevestigen als de persoonlijkheid van de verleidster, waarin ze automatisch naar haar achterwerk kijkt om het te beoordelen aan de hand van hoe mannen haar achterwerk zullen/zouden beoordelen en zich aan de hand van die beoordelingen, oftewel energetisch opgeladen voelt, oftewel gedemotiveerd...


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als het karakter van de verleidster als een 'energetisch lichaam/entiteit' in mezelf dat volledig in functie staat van het zoeken/verlangen/vechten strijden naar/om/voor seks met het andere geslacht en dat activeert telkens wanneer ik mij bekeken voel, telkens wanneer ik weet dat er mannen in de buurt zijn

Ik vergeef mezelf dat ik een energetische entiteit heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf als mijn 'seksuele persoonlijkheid' die ik macht gegeven heb over mezelf door mezelf ermee te identificeren en het dus automatisch te laten activeren in mezelf vanaf het moment dat er een kans bestaat dat ik seks zou kunnen hebben, bijvoorbeeld wanneer ik in de stad ben of in een ruimte waar er veel mannen zijn, wanneer ik mijn buurman tegenkom of een jongen/man die ik ken uit mijn verleden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten sturen/leiden/bepalen door deze seksuele persoonlijkheid/entiteit in mezelf door te geloven dat dit is 'wie ik nu eenmaal ben', als een automatisch systematisch construct van gedachten, gevoelens en emoties dat mezelf als het lichaam volledig overneemt en in bezit neemt, waardoor ik mezelf vaak compromitteer en onteer en dingen doe waar ik nadien spijt van heb en mij over schaam, als ervaringen waarmee ik mezelf identificeer door er van uit te gaan dat omdat ik het ervaar in mezelf, dat het daarom mezelf is, zonder ooit te hebben beseft dat dit karakter van de verleidster als een seksuele persoonlijkheid/entiteit van energie, een voorgeprogrammeerd construct is als een 'energetisch lichaam' dat ik heb LATEN vormen en opbouwen in mezelf door mezelf te hebben LATEN programmeren door mijn omgeving als ouders, familie en samenleving in en als relaties, in en als het automatisch kopieren van woorden, gevoelens, gedachten, geloofsystemen, expressies, gedragingen en gewoontes en dus nooit te hebben beseft dat deze seksuele persoonlijkheid/identiteit als energetisch systeem in mezelf, een exacte kopie is van wat er in elk mens bestaat in en als de menselijke samenleving en dat dit systeem dus niet is wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het karakter van de verleidster te worden en te laten activeren, wanneer ik in interactie ben met het andere geslacht, met mannen, waarin ik mij automatisch in mezelf 'meer vrouwelijk' voel en mij ook meer vrouwelijk ga gedragen op hele subtiele maar zeer merkbare manieren, als letterlijk een volledig persoonlijkheids-construct als een alternatieve realiteit in mezelf die activeert en die volledig in functie staat van het verleiden en manipuleren van de 'andere partij', de man, door in te spelen op zijn energetische systeem als zijn seksuele persoonlijkheid van 'de man', op basis van zijn fysieke 'constitutie'/beeld/uiterlijk in deze wereld, en aldus de interactie richting 'seks' en/of 'relatie' te sturen -- waarin ik mij continu gespannen voel in mezelf door angst te hebben om te 'falen in mijn opzet/doel' en aldus de energetische bevestiging/ondersteuning/voeding niet te krijgen waar ik als het energetische persoonlijkheidsconstruct van de verleidster naar op zoek ben, in de vorm van seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd automatisch, wanneer ik een man zie, mezelf te ervaren en uit te drukken in en als het karakter van de verleidster, als een alternatieve persoonlijkheid van beelden in mijn geest van vrouwen die ik gezien heb in  de samenleving, op televisie en in magazines, waarin ik mijn beeld probeer te presenteren als 'de perfecte vrouw' om deze man zover te krijgen dat hij seks wilt hebben met mij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf de definieren in en als de expressie van verleiding in relatie met mannen van mijn leeftijd, door het seks-construct toe te staan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf, door mezelf te hebben toegestaan een energetische entiteit te worden in mezelf als gedachten gevoelens en emoties waarin ik mezelf heb toegestaan blindelings in te participeren vanaf mijn geboorte - als een systeem dat constant op zoek is naar seks als een 'heroplading' van dat energetische systeem van gedachten, gevoelens en emoties als een 'persoonlijkheid', als een afgescheiden, alternatieve entiteit die op zichzelf niet kan bestaan maar die energie nodig heeft om te kunnen 'bestaan'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn kont te zien als een attribuut in de zoektocht en het verlangen naar seks, in en als het karakter van de verleidster, als het karakter dat in functie bestaat van/voor het in stand houden van het energetische systeem, als 'mijn persoonlijkheid/identiteit', dat ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf - door middel van seks en relaties, waarin ik het menselijke fysieke lichaam gebruik, via verscheidene 'punten' van/op het lichaam, zoals billen, borsten, lippen en ogen, waarmee ik in en als de geest als het energetische systeem een energetische relatie heb gecreëerd als 'mijn attributen' in en als het karakter van de verleidster in en als het seks-construct van en als de geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een energetische relatie te vormen met de billen, borsten, ogen en lippen van het menselijke fysieke lichaam, als de 'punten' waaraan/waarin het seks-construct zichzelf gemanifesteerd/verankerd heeft, als punten die bijna letterlijk 'oplichten' wanneer ik een potentiele seksuele partner zie/ontmoet, en die als functie hebben om bij die potentiele partner ook zijn 'seks-construct-punten' in en als zijn menselijke fysieke lichaam 'op te lichten', waarin er een relatie gecreëerd wordt in en als onze beide geesten op basis en aan de hand van de gelijkvormigheid van het construct/ontwerp van de geest in en als elk menselijk lichaam, waarin we elkaar via subtiel voorgeprogrammeerd gedrag als 'vrouwelijkheid' en 'mannelijkheid' in en als die specifieke punten op/in het lichaam zoals billen, borsten, lippen en ogen bij de vrouw, elkaar laten weten dat we 'klaar/beschikbaar zijn voor seks/een relatie' om elkaars bewustzijnssysteem/persoonlijkheidssysteem als energetische entiteit op te laden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de substantie van het menselijke fysieke lichaam te gebruiken en misbruiken vanuit en in en als een voorgeprogrammeerd energetisch systeem van de geest als 'menselijke relaties' als het verlangen naar seks/energie, door mezelf te hebben gedefinieerd in en als het seks-construct als een systeem van relaties dat in elk menselijk lichaam gemanifesteerd is als het bewustzijnssysteem dat elk mens zichzelf heeft toegestaan te worden, dat zich heeft gemanifesteerd/verankerd in en als specifieke punten in het lichaam, die 'oplichten' bij het zien van het lichaam van een man, waarin ik in en als het beeld van dat mannelijk lichaam ook specifiek reageer op de specifieke punten waarin het seks-construct zich gemanifesteerd heeft in zijn lichaam, met name de schouders en de billen, die in relatie staan met de punten in en als het vrouwelijke menselijke lichaam in en als beelden in en als de onderbewuste geest, waarmee elke menselijke geest in elk menselijk lichaam geprogrammeerd is vanaf de kindertijd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn ervaring en visie van het menselijke fysieke lichaam te limiteren tot enkel de punten die specifiek geprogrammeerd zijn als beelden in en als het seks-construct in en als de geest als het energetische systeem dat continu op zoek is naar een oplading van het systeem in en als en door middel van seks, als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden, en het absolute mirakel van het bestaan/de wezenlijkheid/de substantie van het fysieke lichaam als de fysieke werkelijke substantie als eenheid en gelijkheid als het universum, als wie ik werkelijk ben in eenheid en gelijkheid met de fysieke realiteit, compleet te missen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn bestaan in en als het fysieke lichaam te beperken en limiteren tot een beeld in en als gedachten, een beeld dat energie nodig heeft om te kunnen gegenereerd/ervaren worden en daarin dus het lichaam te hebben geprogrammeerd als een 'seks-machine', dat in functie bestaat van het aantrekken, manipuleren, verleiden, zoeken en vinden van een seksuele partner en/of relatie als een gereedschap dat de geest als energetische entiteit gebruikt om zichzelf op te laden via seks - waarin seks het onttrekken/ontginnen van de substantie voor energie is, waarin ik mezelf heb toegestaan een vampier van de substantie te worden, die de substantie, het fysieke lichaam, als het leven zelf, langzaam maar zeker leegzuigt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat het seks-construct in en als het lichaam, dat automatisch 'oplicht' en reageert in en als opwinding als seksueel verlangen wanneer en als ik het beeld zie van een mannelijk lichaam, niet een natuurlijke expressie is van het lichaam als de fysieke substantie, maar dat ik dit seks construct als de energetische opwinding zelf geprogrammeerd heb in en als het lichaam door participatie in en als gedachten, gevoelens en emoties vanaf mijn geboorte in deze realiteit, waarin ik een 'persoonlijkheid' gecreëerd heb als een geheel van beelden, beoordelingen, definities, als gedachten, gevoelens en emoties die ik heb geleerd en gekopieerd van de samenleving/mijn omgeving/familie/ouders, als een energetisch construct in mezelf dat uiteindelijk seks nodig had om zichzelf op te laden, als ook meteen de reden waarom ik 'plotseling', rond mijn 11/12 jaar, begon te verlangen naar seks en relaties met het andere geslacht -- omdat ik mezelf zodanig gemanifesteerd/geintegreerd had in en als het persoonlijkheidsconstruct als gedachten, gevoelens en emoties in en als mezelf, waarin het verlangen naar seks dat ik in mezelf aanvaardde als 'wie ik ben', de ultieme statement was van mezelf als een energetisch systeem, als de vampier van de fysieke realiteit, dat de afscheiding van mezelf met de fysieke realiteit als substantie compleet was en ik nu seks nodig had om te kunnen bestaan als een energetisch systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd, vanaf het moment dat ik een man van rond mijn leeftijd zie als een 'potentiele partner', automatisch in en als het seks-construct in en als de geest mij in te beelden in een relatie met die man, en aldus dat beeld van mezelf in een relatie met die man in mijn geest te plaatsen, en vanuit dat beeld mezelf te laten sturen tot het verleiden en manipuleren van deze man via en aan de hand en door middel van voorgeprogrammeerd/gekopieerd 'vrouwelijk gedrag' als de persoonlijkheid die ik in mezelf gecreëerd heb als beelden in mezelf van andere vrouwen die ik doorheen mijn leven gezien en geobserveerd heb, waarin ik deze man bespeel in en als het voorgeprogrammeerde seks-construct dat ook in hem bestaat als het 'basis-programma' van de menselijke geest dat automatisch geprogrammeerd wordt in de geest van het kind vanaf de geboorte en dat ondersteund en onderhouden wordt in de constante interactie/relaties tussen mensen als persoonlijkheids-constructen - zodat ik uiteindelijk seks zal kunnen hebben met deze man

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de borsten, billen ogen en lippen van het fysieke lichaam te accentueren door middel van kleding en specifiek gedrag/expressie om het lichaam te kunnen gebruiken als een beeld in en als het 'spel van seks' in en als menselijke relaties in en als de afscheiding die ik heb toegestaan te bestaan in en als mezelf in en als beelden in en als de geest in en als de zoektocht naar seks als de ondersteuning en voeding van mezelf als een energetische entiteit die in afscheiding bestaat van mezelf als de fysieke substantie/realiteit - en hierin te bestaan als een voorgeprogrammeerd construct van kennis en informatie in de vorm van gedachten, gevoelens en emoties in en als een 'identeit'/'persoonlijkheid'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat seks het 'hoogste goed' is dat ik kan en moet bereiken in mijn leven, en te geloven dat seks mijn 'levensdoel' is als wat ik moet ervaren om 'het leven' werkelijk te kunnen ervaren - in de plaats van te beseffen dat de ervaring van seks van en in en als het bewustzijnssysteem, als de generatie en oplading en vrijlating van energie in wezen de meest gelimiteerde expressie is, waarin ik als een wezen, als het gewaarzijn van het fysieke lichaam, gevangen zit in een construct van kennis en informatie als een beeld in en als gedachten - en dat het verlangen naar seks waar ik mijn hele leven/bestaan/expressie/ervaring door heb laten bepalen in wezen het bewijs is dat ik niet echt besta als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in en als het genereren van een beeld in mezelf in afscheiding van mezelf als het fysieke lichaam, een beeld dat bestaat in en als het verlangen naar seks, waarin ik mezelf altijd oftewel energetisch opgewonden zal voelen, wanneer ik mezelf als het beeld beoordeel als 'mooi', 'vrouwelijk', 'aantrekkelijk' en 'sexy', oftewel zal ik mij energetisch 'leeggelopen'/verminderd voelen, wanneer ik mezelf als het beeld beoordeel als 'lelijk', 'onvrouwelijk', 'onaantrekkelijk' en 'onsexy', in vergelijking met en aan de hand van de beelden die ik heb gezien op televisie, in de media en in mijn omgeving van andere vrouwen, als de vrouwen die het meeste mannelijke aandacht krijgen, die ik heb opgeslagen in mezelf in en als de onderbewuste geest -- in de plaats van te beseffen dat dit beeld een gelimiteerd programma is dat ik in mij heb laten programmeren doorheen mijn leven door mijn omgeving, en dus absoluut niet is wie ik werkelijk ben als het leven zelf als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de ervaring van seksueel verlangen als de opwinding die ik ervaar in mezelf geassocieerd met het beeld dat ik vorm van mezelf als een projectie van mezelf als het menselijk lichaam in en als gedachten, in de plaats van te beseffen dat dit beeld een fabricatie is van de beoordelingen die ik heb gekopieerd van mijn omgeving/de samenleving en het seksuele verlangen is simpelweg het resultaat van ik die mezelf heb gedefinieerd in en als dit beeld en aldus verlang naar energie om mezelf als dit beeld in en als afscheiding van mezelf als het lichaam te kunnen blijven genereren, en dat dit construct dus niet is wie ik werkelijk ben
ik stel mij tot doel mezelf te bewegen in en als de realiteit in eenheid en gelijkheid met mannen en vrouwen als fysieke lichamen, als substantie als wie ik werkelijk ben, in en als het besef dat elke energetische reactie/ervaring in mezelf die 'automatisch opkomt' in en als het lichaam wanneer ik het beeld zie van een man, een voorgeprogrammeerd systeem is van kennis en informatie in en als gedachten, gevoelens en emoties, en niet is wie ik werkelijk ben

dus ik stel mij tot doel om wanneer en als ik de energetische opwinding voel opkomen in mezelf wanneer ik een man zie met mijn fysieke ogen, mezelf te stoppen en te ademen en op te staan in mezelf in en als het besef dat ik geen energetisch systeem ben, als een slaaf van automatische, voorgeprogrammeerde energetische reacties, in en als het verlangen naar seks - en ik stel mij tot doel om in interactie te treden met mannen vanuit en in en als de stabiliteit en constantheid van mezelf als eenheid en gelijkheid als substantie en niet vanuit een voorgeprogrammeerd construct

ik stel mij tot doel te staan/bestaan in en als het besef dat wanneer en als ik mezelf toesta mannen proberen te verleiden door middel van specifiek gekopieerd gedrag/expressie, dat ik daarin enkel mezelf aan het misleiden/verleiden ben door mezelf gevangen te zetten in een gelimiteerde voorgeprogrammeerde, systematische expressie in en als beelden in en als de geest -- door te geloven dat ik seks en een relatie nodig heb om te bestaan/leven

ik stel mij tot doel te staan/bestaan en in interactie te treden met mannen in en als het besef dat ik HIER besta, en geen seks of relaties nodig heb om te bestaan omdat ik geen energetisch systeem ben dat opgeladen moet worden

ik stel mij tot doel om relaties te ontwikkelen met mannen vanuit en op basis van het principe van eenheid en gelijkheid als wat het beste is voor allen, in en als wederzijdse ondersteuning van wie wij werkelijk zijn als substantie als levende wezens, en dus niet op basis van een geprogrammeerd energetisch verlangen naar seks, waarin we enkel elkaars slaafs bestaan in en als de gelimiteerde expressie en ervaring van het bewustzijnssysteem als persoonlijkheidsconstructen ondersteunen en voeden

ik stel mij tot doel te staan en bestaan als het levende voorbeeld dat het leven zich niet limiteert tot het verlangen naar seks als een systematische voorgeprogrammeerde expressie -- en dat het verlangen naar seks er net voor zorgt dat de mens niet ziet wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, en wie wij werkelijk zijn als HIER, omdat de mens enkel ziet wat hij geprogrammeerd is om te zien, in en als kennis en informatie als gedachten, gevoelens en emoties als het innerlijke energetische systeem, dat de realiteit enkel ziet en interpreteert vanuit de persoonlijke overweging als het verlangen naar overleving in en als relaties en seks

ik stel mij tot doel een zelf-eerlijke, zelf-eervolle, zelf-respecterende relatie te vormen met mezelf als het fysieke lichaam, en  dus geen speciale waarde te hechten aan specifieke delen van het lichaam, en het lichaam te gebruiken als een consumptie-product dat bestaat met als enige functie om een energetische ervaring/verlangen in mezelf als de geest te bevredigen - en om dus één en gelijk zelf-eerlijke, zelf-eervolle, zelf-respecterende relaties te vormen met de fysieke realiteit als andere lichamen, dus niet gebaseerd op de beelden die ik zie met mijn ogen, waarin ik andere lichamen enkel zie en interpreteer en gebruik als consumptie-producten die als enige functie/doel hebben om een energetische ervaring/velangen in mezelf te voeden, maar gebaseerd op het begrip en de levende statement van wie ik werkelijk ben in en als mezelf als het fysieke vlees

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens in zijn huidige vorm een enorm gelimiteerd systeem is dat bestaat in absolute blindheid van wat eigenlijk echt is, omdat de mens zichzelf heeft geidentificeerd met het programma van de geest als kennis en informatie, dat energie via seks nodig heeft om te bestaan, waardoor de mens bestaat in en als een seksuele verslaving/obsessie en aldus de fysieke realiteit consumeert en leegzuigt in zijn onverzadigbare zoektocht naar energie

ik stel mij tot doel voor mezelf te realiseren en aan te tonen dat seks als de energetische oplading van het persoonlijkheids-construct niet het hoogste doel/goed is in het leven, en dat het net het tegenovergestelde is - het feit dat ik besta in en als het geloof dat ik seks nodig heb om te bestaan en compleet bepaald, bestuurd en geleid ben door het verlangen naar seks en absoluut geen enkele zelf-directieve macht of controle meer heb, is een duidelijk bewijs en indicatie dat ik niet eens echt besta, en dat ik niets meer of minder ben dan een slaaf van een systeem dat ik altijd maar heb aanvaard als vanzelfsprekend, en dus nooit heb beseft dat het daadwerkelijk maar een systeem is

ik stel mij tot doel de discipline te ontwikkelen in mezelf om in elk moment te staan/bestaan en bewegen in en als absolute zelf-gewaarzijn in en als het lichaam als de fysieke substantie, om oplettend te zijn in het detecteren wanneer ik participeer in het projecteren van mezelf als een beeld in en als de geest in en als afscheiding van mezelf, en dus mezelf niet zomaar te laten verleiden door de beelden die automatisch opkomen in mezelf als hoe ik de geest altijd al heb toegestaan te bestaan in en als mezelf, als een automatisch systeem waar ik als fysieke substantie mijn macht en verantwoordelijkheid gewillig aan heb weggegeven - ik sta op in en als mezelf als fysieke substantie en maak de statement in elk moment opnieuw dat ik HIER besta als het zelf-directieve, zelf-besturende en zelf-bepalende principe als wie ik werkelijk ben --- en hierin besef ik dat het mijn verantwoordelijkheid is tegenover mezelf als het leven zelf om in elk moment op te staan in en als mezelf, en aldus geen ademhaling over te slagen waarin ik mezelf 'laat gaan' en laat bewegen door de automatische energetische innerlijke bewegingen

1 comment: