Tuesday, July 24, 2012

Dag 99: Verlangen naar erkenning: Ik ben de BesteVerlangen naar erkenning Deel 1: Ik wil erkenning krijgen van anderen voor mijn karakter als 'ik ben de beste'.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd erkenning te willen krijgen voor mijn karakter als 'ik ben de beste' - waarin ik geloof dat ik 'beter' ben dan 'de anderen', dat ik 'de beste' ben, in 'de wedstrijd'/competitie in mijn geest die ik projecteer op en in 'andere mensen' als 'mijn gelijken'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'gelijkheid' te definieren  in en als competitie, door te competeren met 'mijn gelijken', en enkel 'gelijken' opzoeken in en als 'vriendschapsrelaties', zodat ik kan participeren in competitie met hen, omdat ze 'op mij lijken' in en als  mijn 'identiteit'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in relatie met 'mijn gelijken'/'mijn vrienden' als mensen 'die op mij lijken' in en als de polariteit van langs de ene kant 'erbij willen horen', aanvaard worden, net als hen zijn, en ondersteuning krijgen van hen, en langs de andere kant, competitie, gevecht, vergelijking, jaloezie in en als het verlangen om 'de beste' te zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd vriendschappen te creëren om het karakter van 'ik ben de beste' in mezelf te voeden in en als competitie en gevecht - en dus het meeste in conflict/gevecht te zijn in mezelf met degenen die ik zie en definieer als 'het meeste als mezelf' en 'het dichtst bij mij' als 'mijn vrienden'/'mijn gelijken' en niet te beseffen dat ik hierin haast letterlijk enkel in conflict/gevecht ben met mezelf, als de delen die ik van mezelf herken in 'mijn vrienden', als ook de reden waarom ik geen competitie/gevecht/conflict ervaar met mensen die niet op mij lijken, waar ik mezelf niet in herken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'vriendschappen' als 'mensen die op mij lijken', mensen waar ik delen van mezelf als 'mijn identiteit', in herken, te gebruiken om een conflict/gevecht/competitie met mezelf uit te voeren, in en als het karakter van het verlangen om de beste te zijn, om aldus energie/frictie te kunnen genereren in mezelf -- door dus nooit te hebben ingezien en beseft dat ik altijd enkel met mezelf in strijd/gevecht/competitie heb bestaan omdat ik enkel die competitie ervoer met mensen die het meest op mij geleken en niet met mensen die helemaal niet op mij leken en waar ik mezelf helemaal niet in herkende

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik in een strijd van inferieur-superieur zit met mezelf in en als 'vriendschappen', waarin ik delen van mezelf heb geprojecteerd op andere mensen waarin ik die delen herkende en aldus de illusie heb gevormd in mijn 'geestesoog' dat ik 'niet alleen ben' en dat de competitie zich 'buiten mezelf afspeelt' - zonder ooit te hebben stilgestaan bij hoe de geest eigenlijk werkt, bij waar die ervaring van competitie eigenlijk vandaan komt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd erkenning te willen van andere mensen voor mezelf in en als het karakter van 'de beste', waarin ik wil dat andere mensen zien dat ik hen 'verslagen heb'  zodat ik mij energetisch opgeladen/superieur kan voelen, gebaseerd op wat ik denk dat andere mensen denken over en voelen tegenover mij, afgeleid uit hoe ik mij voel tegenover hen, namelijk als inferieur en minderwaardig - zonder te beseffen en in te zien dat ik enkel mezelf heb geprojecteerd in die mensen die mij het meest aan mezelf doen denken, die ik aldus als 'ijkings-punten' heb gebruikt voor mijn identiteit, en aldus een strijd lever met mezelf in mijn geest in en als mijn projecties in afscheiding met mezelf - waarin ik die mensen als 'mijn gelijken' gebruik om het karakter dat ik mezelf heb toegestaan te worden als 'de beste'/'de winnaar' in en als een hoog opgeladen, positieve energetische ervaring te voeden/ondersteunen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn ogen te programmeren om enkel 'gelijkenissen' te zien/herkennen in de mensen die ik zie met mijn ogen - en aan de hand daarvan, al dan niet een 'vriendschapsrelatie' te vormen, waarin ik mezelf met hen begin te vergelijken en een competitie/conflict/gevecht ervaar, waarin ik vecht om 'de beste' te zijn - 'de beste' versie van mezelf, 'de beste' 'ik', omdat ik mij bedreigd voel in mijn voortbestaan als 'ik', omdat er nog 'andere ikken' zijn, als mensen die op mij lijken, 'mijn gelijken' - waarin ik in een innerlijke strijd zit van langs de ene kant hun ondersteuning willen voor mijn 'ik', en langs de andere kant 'de enige echte' 'ik' te willen zijn en dus 'de beste' te willen zijn, 'beter' dan de andere 'ikken', als de mensen waarin ik mezelf herken -- in de plaats van te beseffen dat het gevecht om 'de beste' te zijn, in wezen een gevecht is voor mijn limitaties, omdat ik in die 'andere ikken' geconfronteerd wordt met het feit dat ik een kloon/kopie ben, waardoor ik dan ga vechten om 'de beste kloon/kopie' te zijn, en waarin ik dus eigenlijk in wezen de waarheid van mezelf nog meer onderdruk en ontken door het gevecht niet gewoon op te geven in en als het besef dat ik het zelf gecreëerd heb als een construct dat enkel in mezelf als de geest bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd vanaf het moment dat ik mensen zie, onmiddellijk te zoeken naar 'ijkings-punten', 'gelijkenissen' waar ik mezelf  als het ego/identiteit ahw aan kan 'vastgrijpen'/'vastzuigen' als mijn 'ankers' die ik gebruik om het spel van competitie in mezelf te kunnen spelen, als het spel van het genereren van energie in en als het verlangen om 'beter'/'de beste' te zijn, waarin ik continu verschuif in en als de energetische ervaringen van superieur en inferieur -- zonder dus ooit te hebben ingezien en beseft, dat ik altijd letterlijk alleen maar met mezelf aan het spelen was in mijn geest als een programma van gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik mezelf als gedachten, gevoelens en emoties heb geprojecteerd in andere mensen op basis van de gelijkenissen die ik zie in hun expressie met mezelf en van daaruit aldus veronderstel wat zij denken en hoe ze zich voelen over mij - en aldus mezelf beoordeel in en als het verlangen om erkenning te krijgen van 'andere mensen' voor mijn karakter als 'de beste' --- in de plaats van te beseffen dat dit zich allemaal enkel afspeelt in mijn geest op basis van veronderstellingen in en als ijkingspunten, in en als het gelimiteerde systeem van de geest als gedachten, gevoelens en emoties, waarin ik enkel mijn omgeving zal zien en interpreteren vanuit wie ik mezelf heb toegestaan te worden in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat vriendschapsrelaties zich altijd enkel in mijn geest hebben afgespeeld, in en als de projecties van mezelf in wat ik herkende van mezelf in andere mensen, waarin ik ook altijd enkel de delen van mezelf die ik in hen herkende heb gezien als 'wie zij zijn', als een enorm gelimiteerd zicht en ervaring op/van de realiteit - waarin ik via vrienschapsrelaties enkel mezelf als een identiteit als een energetisch bewustzijnssysteem heb ondersteund en gevoed

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als competitie, waarin ik het ego/de identiteit van gedachten, gevoelens en emoties als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden als vanzelfsprekend neem en niet besef dat ik de creator ben van de competitie, de creator van de realiteit als wat ik zie en ervaar

wanneer en als ik de innerlijke ervaring van superioriteit in en als de gedachte dat ik 'beter' ben dan andere mensen, dat ik 'de beste ben', te stoppen en te ademen - en te beseffen dat ik een spel aan het spelen ben met mezelf in en als de geest, waarin ik delen van mezelf geprojecteerd zie in een ander en aldus aan het vechten ben voor mijn limitaties - en aldus laat ik het gevecht los en sta ik op in en als het besef dat ik niet het gelimiteerde systeem van energie als de geest ben door alle delen van mezelf terug naar mezelf te brengen, en mij gewaar te zijn van het feit dat ik enkel mezelf aan het zien ben in de ander, als bepaalde eigenschappen waarin ik mezelf heb gedefinieerd

ik besef dat ware gelijkheid niet bestaat in afscheiding en competitie, maar in en als mezelf in en als het terugbrengen van alle delen van mezelf en aldus één en gelijk te staan met al het leven dat HIER is en het loslaten/stoppen van het gelimiteerde systeem van de geest als gedachten, gevoelens en emoties

ik besef dat de geest als het systeem van gedachten, gevoelens en emoties, enkel kan bestaan wanneer en als het ijkingspunten heeft in en als 'vriendschapsrelaties' - waarin het zichzelf kan projecteren en aldus participeren in en als competitie/gevecht/conflict, om energie op te wekken als gevoelens en emoties, om te kunnen blijven bestaan als het energetische systeem van de geest -- en dat, wanneer die relaties gestopt worden, en ik aldus opsta in mezelf in eenheid en gelijkheid als het besef dat ik alleen besta in mezelf als de creator van mezelf, het energetische systeem zal 'sterven' omdat het geen energie meer krijgt

ik stel mij tot doel in elk moment de details van de geest te leren kennen, en op te merken dat ik, elke keer ik denk aan een 'ander persoon', ik eigenlijk alleen maar de gelijkenissen als de 'ijkingspunten' met mezelf als de identiteit/het ego zie en niet het wezen zelf - om dan te participeren in en als de competitie als het verlangen om 'de beste' te zijn om energie te genereren in mezelf -- en ik stel mezelf tot doel om in dat moment te stoppen in mezelf en op te staan in en als zelf-eerlijkheid als het besef dat wat ik in de ander zie enkel mezelf is, als een deel van mezelf dat ik in hen geprojecteerd heb - aldus onderzoek ik welk deel van mezelf dat is, en pas ik zelf-vergeving toe in zelf-eerlijkheid om de afscheiding en dus de competitie te stoppen door op deze manier alle punten naar mezelf te brengen

 ik stel mij tot doel geen vriendschapsrelaties te creëren vanuit het startpunt van gelijkenissen zien, op basis van gevoelens - waarin ik mij enkel aangetrokken voel tot bepaalde mensen omdat zij bepaalde delen van mezelf representeren, en omdat ik hen kan gebruiken in het spel van het ego als het genereren van energie in mezelf

ik stel mij tot doel om mensen te leren kennen als wie ze werkelijk zijn - en niet een 'beeld' van hen te creëren in mijn geest  en hen aldus te definieren in en als gedachten, gevoelens en emoties, waardoor ik altijd zowieso mensen alleen maar zal benaderen vanuit wat het ego nodig heeft om te overleven, om de identiteit als een energetisch construct te voeden --- door te staan/bestaan in en als het besef dat ik alleen ben in en als mezelf als een zelf-verantwoordelijk wezen in en als eenheid en gelijkheid

ik besef dat ware vriendschap enkel kan bestaan in en als wat het beste is voor al het leven, en niets te maken heeft met ijkingspunten, vergelijking, competitie of gevoelens - ware vriendschap is het opmerken van alle levende wezens één en gelijk om aldus te participeren in deze realiteit in en als het besef/inzicht van/in wat het beste zou zijn voor elk levend wezenNo comments:

Post a Comment