Wednesday, May 1, 2013

Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur

Dit is een verderzetting van "Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
en "Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"

Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"


ik besef en realiseer mij dat mensenrechten niet echt kunnen zijn als een fysieke manifestatie en ervaring in deze realiteit, wanneer en als ze niet de basis vormen van ELKE structuur/systeem in deze wereld - zowel politiek als economisch

ik stel mezelf tot doel om mee te werken aan het ontwikkelen en ontwerpen van een 'cultuur' op aarde waarin bedrijven niet als basis/fundatie hebben om WINST te maken ten koste van het leven, maar om de mensenrechten te eren, te respecteren en uit te voeren --- in het besef dat het de bedrijven zijn die in wezen het leven op aarde dirigeren en bepalen, zij zijn degenen die grondstoffen bewegen en verschuiven en die al de middelen in handen hebben om te bepalen wie leeft en wie sterft, en dat het dus hun verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het inherente bestaansrecht van elk mens, zoals neergeschreven in de mensenrechten, in de eerste plaats wordt geëerd door bijvoorbeeld rekening te houden met wie welke grondstoffen nodig heeft, en hoeveel er van de grondstoffen gebruikt kan worden in het besef dat de grondstoffen van de aarde hier zijn in functie van het onvoorwaardelijk voeden en ondersteunen van al het leven op aarde en dus niet om 'winst' uit te halen

ik besef en realiseer mij dat zolang het concept van 'persoonlijke winst' aan de grondstoffen van de aarde wordt gekoppeld, en bedrijven de toestemming krijgen om die grondstoffen te 'bezitten' en gebruiken om een persoonlijke winst te creëren -- de mensenrechten onmogelijk toegepast kunnen of zullen worden --- en dat er dus een herdefiniering nodig is van het woord/concept 'winst', om te bestaan in functie van wat het beste is voor allen --- waarin 'winst', niet meer 'persoonlijk' en 'individuele' rijkdom betekent, maar eerder een 'collectieve' welvarendheid ten gevolge van het aanwenden van de grondstoffen op basis van het praktisch uitvoeren van de Mensenrechten

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het concept van 'persoonlijke winst' van het neo-liberale gedachtengoed, in wezen een illusie is omdat het gebaseerd is op een foutieve redenering van het leven op aarde dat zogezegd een 'competitie' is als 'overleving van de sterkste', in de plaats van in te zien dat het 'competitie' model van neo-liberalisme van de mens enkel voor misbruik en vernietiging zorgt voor de omgeving en voor andere wezens op aarde, terwijl het leven op aarde als de natuur in wezen een systeem is dat in harmonie en balans bestaat --- en dat de zogezegde 'competitie' die de mens daarin ziet in feite een verdraaide vorm is van 'competitie' die enkel in de menselijke geest bestaat en niets te maken heeft met de natuur --- als het bewijs dat neo-liberalisme geen voet heeft om op te staan en dus absoluut geen 'natuurlijk' construct is, en dat een 'natuurlijk' systeem zou bijvoorbeeld een systeem zijn dat in harmonie en balans bestaat met de natuur, en dat de natuur ondersteund --- een systeem waarin elk deel, elk mens, elk wezen, ondersteund wordt in eenheid en gelijkheid met het geheel

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het Gelijk Geld Kapitalisme Systeem dat gebaseerd is op de praktische Uitvoering van de Mensenrechten op elke manier, in elk moment en bij elke beslissing, in wezen het enige 'natuurlijke' systeem is en het enige systeem is dat echt gebaseerd is op de 'wetten van de natuur' -- een systeem van ondersteuning, net zoals moeder aarde onvoorwaardelijk ondersteunend is - een systeem van harmonie en balans, net zoals de natuur een systeem is van harmonie en balans waarin elk deel functioneert ter ondersteuning van en samenwerking met alle andere delen --- om te bestaan als een zelf-ondersteunend organisme --- in tegenstelling tot het neo-liberale systeem dat niet gebaseerd is op de wetten van de natuur als harmonie en balans en dus geen zelf-ondersteunend organisme is en dus in wezen bestaat als een alles-verslindende parasiet van Eigenbelang

No comments:

Post a Comment