Saturday, March 2, 2013

Dag 221: Wie neemt verantwoordelijkheid voor onze Expressie in deze wereld?

Dit is een vervolg op "Dag 220: Is Het onderdrukken van Expressie het beste voor allen?"


Ik wijdt mezelf toe aan het wandelen van een proces van zelf-verandering door middel van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie zodat ik kan breken met de 'rechtlijnigheid' van expressie als een voorgeprogrammeerd systeem van aangeleerde en gekopieerde regels die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf kan breken - en mezelf kan herprogrammeren tot wat het beste is voor allen

ik besef dat de regels, codes, standaarden, waarden, normen en idealen van 'expressie' die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf niet het beste is voor allen en enkel een systeem van eigenbelang, egoïsme en zelf-destructie heeft geproduceerd waarin ik mezelf heb verloren

hierin wijdt ik mezelf toe elk deel van mezelf dat een voorgeprogrammeerde en aanvaardde vorm van expressie is, te onderzoeken - en te houden wat goed is --- zodat ik kan bestaan in en als wat het beste is voor allen, als de levende statement van wat gezond verstand is en wat echt is --- en daarin verantwoordelijkheid te nemen voor het programmeren en vormgeven van mezelf in en als mijn expressie omdat ik besef dat ik HIER besta en dat ik dus daarom verantwoordelijk ben voor al wat HIER bestaat als het leven - en dat er geen excuses zijn om mezelf te laten vormgeven/bepalen door iets/iemand 'buiten mezelf'

ik wijdt mezelf toe aan het op mij nemen van de taak van het onderzoeken van al wat hier bestaat in en als deze realiteit, door verantwoordelijkheid te nemen, en te bestaan in en als het levende besef dat ik verantwoordelijk ben voor deze realiteit omdat ik HIER besta - en al wat HIER bestaat vorm te geven en te programmeren op een manier die het beste is voor het leven op aarde als het leven in mezelf --- omdat ik besef dat dat 'gezond verstand' is en dat er geen 'God' of 'levens-kracht' kan bestaan die de huidige dysfunctionele manier van bestaan van de mensheid zou toestaan, waarin ik besef dat de huidige dysfunctionele bestaansvorm van de mensheid enkel bestaat omdat de mens nooit verantwoordelijkheid genomen heeft voor het/ons bestaan, waardoor we de wereld hebben laten kapot gaan zonder ooit een vinger uit te steken om een wereld te creëren die het beste is voor allen

hierin wijdt ik mezelf toe aan het wandelen van het proces van mezelf realiseren als 'God', als de 'verantwoordelijke ouder/Schepper/Hoeder' van het leven op aarde - en om op te staan als het levende voorbeeld voor elk levend wezen op aarde als wat het werkelijk betekent om te BESTAAN en aan te tonen dat 'bestaan' niet mogelijk is zonder een besef van verantwoordelijkheid voor al wat bestaat

hierin wijdt ik mezelf toe aan het bewandelen van het proces van zelf-eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie om te staan als een 'pillaar' in deze wereld, en mezelf in staat te stellen om elk ander wezen als mezelf te ondersteunen zodat elk wezen één en gelijk met mezelf zal opstaan in en als deze realiteit en zal staan/bestaan als 'God', als absolute verantwoordelijkheid voor al wat bestaat op elk moment --- omdat ik besef dat dat de enige manier is - er is geen 'God' die ons zal redden, zelfs de dood zal ons niet redden van onszelf en wat we hebben gecreëerd, want we bestaan nu eenmaal, we zijn nu eenmaal HIER - en hier of in het hiernamaals, zullen we altijd achtervolgd worden door de consequenties van onze daden, van wat we hebben toegestaan te bestaan en waar we nooit verantwoordelijkheid voor hebben genomen --- tot we opstaan en de beslissing nemen om, in de plaats van onszelf te verbergen en te vluchten, onszelf te veranderen en deze realiteit als onszelf te veranderen tot een plek die het leven waard is
 

No comments:

Post a Comment