Friday, March 22, 2013

Dag 235: Wat is Integriteit?

Dit is een verderzetting van "Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?"
en van "Dag 234: Integriteit en de Invloed van Cognitieve Disinformatie"


In de twee voorgaande blogs heb ik de beïnvloedbaarheid van de mens/mezef besproken door hoe de geest geprogrammeerd is met kennis en informatie om de realiteit te zien vanuit 'filters' - en hoe hierdoor 'integriteit' niet bestaat en niet kan bestaan in de mens omdat de mens geprogrammeerd is om blindelings een systeem te volgen vanuit een ervaring van overlevings angst.

Dus, hierin stel ik mezelf de vraag: Wat is 'Integriteit'?

Volgens het woordenboek betekent 'integriteit' onschendbaarheid, eerlijkheid en onkreukbaarheid. Maar, hoe kan die 'onschendbaarheid', 'eerlijkheid' en 'onkreukbaarheid' bestaan wanneer de mens in en als de menselijke geest een geprogrammeerd systeem is van kennis en informatie, een 'product' van zijn omgeving? Hoe kan integriteit bestaan wanneer ik niet eens weet wie ik werkelijk ben, wanneer al van wie ik ben bepaald is door voorontworpen systemen van geloof, beoordelingen, definities, gevoelens, emoties, gedachten, kennis en informatie?

'Integriteit' als hoe het in deze realiteit geleefd wordt door mensen is als een 'attribuut', een 'eigenschap' waarmee de mens zichzelf kan 'verkopen' - door zogezegd 'eerlijk' te zijn, 'trouw te zijn aan zichzelf en onschendbaar en onkreukbaar te zijn in zijn 'geloof'/'idealen'. Maar welke waarde heeft die zogezegde eerlijkheid, onschendbaarheid en onkreukbaarheid wanneer de idealen en het geloof in en van de mens nooit onderzocht wordt en wanneer de mens zichzelf niet onderzoekt?

Integriteit kan enkel echt zijn wanneer het geleefd wordt in en als een waarachtig besef en inzicht in 'wie ik werkelijk ben' als het leven zelf - enkel wanneer ik een 'stevige basis' heb om op te 'staan', als een klaar en duidelijk besef van 'dit is wie ik ben', kan ik pas werkelijk 'integriteit' toepassen en leven.

Enkel wanneer ik duidelijk ben met mezelf over waar ik voor sta en wat mijn principes zijn - kan ik integer zijn met mezelf en mijn principes en kan ik zeker zijn dat die integriteit bijdraagt aan een betere wereld voor alle levende wezens. Enkel wanneer ik de realiteit als mezelf heb onderzocht en duidelijk zie wat er moet gebeuren om de realiteit te veranderen tot een hemel op aarde - is 'integriteit' praktisch en waardevol. Dan pas kan ik integriteit leven en toepassen als het staan bij mijn principes in elke gegeven situatie, het 'onkreukbaar' en 'onschendbaar' zijn in de statement die ik leef als het creëren van een betere wereld voor al het leven.

Dan is 'integriteit' geen 'verkoops-attribuut', als een LEUGEN/illusie - maar een ECHTE, levende expressie van mezelf - als het praktisch toepassen van ZELF-eerlijkheid in elk moment, en van ZELF-onschendbaarheid en -onkreukbaarheid --- waarin mijn hoofddoel is dat ik mezelf in elk moment in de ogen kan kijken en mezelf ervan kan verzekeren dat ik met mezelf kan leven tot in de eeuwigheid -- en dat al mijn beslissingen in gedachte, woord en daad steeds bestaan in en als die integriteit tegenover mezelf als het in elke situatie, in elk moment mezelf in mijn principes respecteren en eren zodat ik mezelf steeds in de ogen kan kijken en respect kan hebben voor mezelf omdat, wanneer ik in mezelf kijk, zie ik geen enkele leugen, geen enkel compromis, geen enkele angst of verlangen of zelf-bedrog -- ik zie een wezen waar ik op kan vertrouwen en steunen.

Integriteit als 'onkreukbaarheid' en 'onschendbaarheid' is het stabiel staan in en als mezelf in elke situatie en in elk moment - en mezelf niet laten beinvloeden of sturen door persoonlijke overlevings-angst ---- en dus op te staan in deze wereld als een wezen waar het leven op aarde op kan bouwen, vertrouwen en steunen -- en wezen dat vertrouwd kan worden met de verantwoordelijkheid voor het leven op aarde op elke manier.
 
Het feit dat 'integriteit' gedefinieerd is in deze wereld, als een beoordeling over een specifiek gedrag/expressie, impliceert dat het geen zelf-integriteit is, maar 'systeem-integriteit', 'gesystematiseerde en voorspelbare/voorgeprogrammeerde integriteit' - die dus niet bestaat op basis van zelf-bevraging en zelf-eerlijkheid maar eerder op basis van het volgen van een bepaald 'programma'/'voorschrift' in en als het GELOOF dat dit 'juist' en 'goed' en 'correct' is - met het oog op het ervaren/bereiken van een 'positief gevoel' gebaseerd op het geloof dat 'ik een goed persoon ben' --- hetgeen enkel te maken heeft met 'eigenbelang', omdat de mens dan van zichzelf wel kan denken/geloven dat 'ik een goed persoon ben', maar voor de rest niet stilstaat bij "waarom is elk mens niet zoals ik?", 'waarom is de mensheid niet integer?' --- er vindt geen onderzoek plaats, waardoor deze 'systeem-integriteit' geen oplossing is voor de problemen waar we in en als de mensheid op aarde mee geconfronteerd worden, en dus is het 'schijn-integriteit' - aangezien het enkel ter ondersteuning bestaat van het 'ik', het 'ego'/'zelf-bewustzijn' en niet een praktische toepassing is die in functie staat van het creëren van een betere wereld voor allen.

2 comments: