Monday, March 18, 2013

Dag 231: De Overheid als de Gemanifesteerde Bewuste Geest

Dit is een verderzetting van "Dag 230: Oh Geest, zeg me wat ik moet doen"


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vertrouwen op mijn bewuste gedachten in mijn zoektocht naar leiding en richting

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien  hoe de 'bewuste geest', maar een fractie is van de hele realiteit die zich werkelijk in en als mezelf als het fysieke lichaam afspeelt en dus een heel gelimiteerd beeld geeft van de realiteit - en dus absoluut niet in staat is om betrouwbare richting of leiding te geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik enkel vertrouw op de bewuste geest om mij leiding en richting te geven vanuit ANGST - en dat ik daardoor mezelf nooit heb toegestaan in te zien hoe de bewuste geest/gedachten in wezen een zeer gelimiteerde kennis en ervaring hebben van hoe de realiteit in elkaar zit  --- en dat, als ik de 'richting'/'leiding' van de bewuste geest/gedachten zou volgen, ik enkel consequenties zal creëren door geen rekening te houden met de realiteit als geheel in mijn beslissingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe mijn blind vertrouwen op de 'richting' en 'leiding' van de bewuste geest hetzelfde is als een blind vertrouwen op de overheid en andere 'autoritaire' figuren en instituties --- waarvan het resultaat steeds is dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor de consequenties van mijn daden in en als de realiteit door mijn beslissingen/handelingen te laten sturen/besturen door een 'orgaan'/'institutie' die pretendeert 'alwetend' te zijn maar die in wezen een zeer gelimiteerd overzicht heeft van hoe de realiteit werkelijk functionneert

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de bewuste geest in en als mezelf, net zoals de overheid en andere figuren en instanties die een 'autoritaire'/'superieure' positie innemen in de samenleving, PRETENDEERT alwetend en almachtig te zijn - maar in wezen enkel een manifestatie is van HOOP en ANGST - en dus niet werkelijk in staat is om beslissingen te maken die het beste zijn voor allen als mezelf omdat de bewuste geest noch de overheid werkelijk één en gelijk staat met de realiteit die HIER is omdat het beide organen zijn van kennis en informatie, doorgegeven door voorgaande generaties

ik vergeef mezelf dat ik een 'overheid' heb toegestaan te bestaan in en als de fysieke realiteit - als een manifestatie van de 'bewuste geest' die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf - als een 'orgaan'/'institutie' die enkel bestaat om mij weg te leiden van mijn ANGST in en als HOOP door middel van kennis en informatie - maar die op geen enkele manier werkelijk praktisch de problemen in en als de realiteit kan oplossen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de 'overheid' in de samenleving de manifestatie is van mensen die op zoek zijn naar 'hoop' als een vlucht van hun 'angst' --- en dus in wezen een afleiding is van wat zich werkelijk afspeelt in en als de fysieke realiteit --- net zoals hoe de bewuste geest in en als mezelf fungeert als mijn 'overheid', als de manifestatie van mijn verlangen naar 'hoop' als een vlucht van 'angst', en mij enkel afleidt van de realiteit van mezelf als wat HIER bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de bewuste geest door het toe te staan te bestaan in mezelf als een 'orgaan'/'institutie' van 'afleiding' in en als het creëren van 'hoop'

ik vergeef mezelf dat ik de bewuste geest heb toegestaan te bestaan in mezelf als mijn 'baken van hoop' in mijn vlucht van angst --- en mezelf daarin te laten sturen en leiden door geprogrammeerde kennis en informatie over de realiteit  - in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de bewuste geest in en als mezelf en in te zien dat ik enkel mezelf opzettelijk aan het afleiden ben van de realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd één en gelijk te staan met de bewuste geest als kennis en informatie --- door te staan als het zelf-directieve principe van mezelf als het leven - en dus kennis en informatie geen macht of leiding te geven over mezelf door in te zien dat die kennis en informatie in en als mezelf bestaat en dus geen 'hoop' kan bieden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten leiden en sturen door mijn gedachten als de bewuste geest in en als mezelf in en als het geloof dat de kennis en informatie in de bewuste geest 'meer' is dan mezelf en mij 'hoop' kan bieden  - in de plaats van in te zien dat ik enkel aan het vluchten ben van de angsten die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf en dat ik daarin de bewuste geest als kennis en informatie opzettelijk een 'meerwaarde' gegeven heb om de ervaring van 'hoop' te creëren


Wordt vervolgd in Dag 232

No comments:

Post a Comment