Monday, March 25, 2013

Dag 237: Bestaat 'Winst' wel echt?Dit is een vervolg op "Dag 236: Cyprus en het einde van het BelastingsParadijs"


Waarom stel ik mezelf de vraag of 'Winst' wel echt bestaat? Het concept van 'winst maken' is immers de fundatie/basis van ons huidige economische systeem - dus, je zou zeggen dat het wel bestaat. Maar zoals ik heb ingezien in mijn vorige blog - is 'winst maken' als een persoonlijk 'bezit' in een economisch stelsel zoiets als een parasiet die zijn gastheer leegzuigt, de parasiet zijnde de persoon die 'winst maakt' en de gastheer zijnde de samenleving als het economische systeem.

Dit is althans de manier waarop wij 'winst' definieren in onze samenleving/economie -- die 'winst' wordt 'onttrokken' van het bedrijf dat de winst geproduceerd heeft  en ergens op een persoonlijke bankrekening geplaatst. Het probleem hierin is wat ik in mijn vorige blog besproken heb - namelijk dat dit concept en deze beleving van 'winst' in wezen tegen de efficientie en gezonde functionering van een economie/samenleving in gaat --- omdat we hier spreken van een 'eenrichtingstraat' - terwijl een gezond economisch systeem altijd een tweerichtingstraat is van 'geven en nemen' als wederzijdse ondersteuning. Het bedrijf functioneert namelijk enkel omdat het gebruik maakt van de 'grondstoffen' die de specifieke samenleving/economie te bieden heeft - en bestaat en functioneert dus omwille van en dankzij die samenleving, dat de winst dan naar één of een handjevol individuen die zelf eigenlijk weinig te maken hadden met het productieproces en de eigenlijk werking van het bedrijf gaat dus tegen gezond verstand in. En toch is dit hoe we onze samenleving hebben aanvaard.

Hoe kunnen we dus het concept 'winst' herdefinieren zodat het bestaat ter ondersteuning van de samenleving als een organisch/symbiotisch geheel in tegenstelling tot het 'virus' dat het nu is en dat zorgt voor de teleurgang van onze samenleving/economie?


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar 'persoonlijke winst/rijkdom' en 'persoonlijk success' in deze samenleving zonder stil te staan bij hoe ik gebruik maak van de 'grondstoffen' die de samenleving biedt om die 'winst/rijkdom' te verwerven/creëren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de winst/rijkdom die ik 'maak' in deze wereld nooit werkelijk 'mijn' bezit kan zijn - omdat ik enkel gebruik heb gemaakt van wat al HIER is/was, en dat ik maar een 'catalysator' was om de 'grondstoffen' in/als de wereld/samenleving te sturen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een 'catalysator' van eigenbelang en blind egoïsme te zijn waarin ik de fysieke werkelijkheid misbruik - in de plaats van een catalysator te zijn van wat het beste is voor allen - en de werkelijkheid/grondstoffen te sturen op een manier die het beste resultaat produceert voor de werkelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het mezelf 'toe-eigenen' van 'winst' in en als het geloof dat die 'winst' 'mijn bezit' is - gelijk staat aan het misbruiken van de werkelijkheid die HIER is - door niet in te zien dat ik die werkelijkheid heb gebruikt om die 'winst' te produceren, en dat ik daarin consequenties heb gecreëerd voor elke participant en elk deel van en in de werkelijkheid -- en dat daarom die 'winst' in wezen het rechtmatige 'bezit' is van de werkelijkheid als geheel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd verantwoordelijkheid te nemen voor de consequenties die ik creëer in de werkelijkheid als de levens van andere wezens, in het creëren van en het verlangen naar 'persoonlijke winst' - door mezelf te hebben toegestaan te bestaan in en als een tunnelvisie waarin ik geobsedeerd ben met de idee van 'mijn bezit' en 'mijn winst' waardoor ik nooit heb ingezien hoe de levens van anderen direct en indirect verbonden zijn met mijn daden - en dat ik daarom verantwoordelijk ben voor de gevolgen/consequenties van mijn daden in de levens van anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het 'leven op aarde' een gesloten systeem is waarin elk deel invloed heeft op alles - en dat het daarom vanzelfsprekend is dat ik, als deel van/in het leven op aarde, verantwoordelijkheid neem voor de consequenties/gevolgen van mijn daden op het geheel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe het concept van 'persoonlijke winst' gelijk staat aan het misbruiken van mijn omgeving als het leven op aarde - en dat daarom een systeem dat gefundeerd is op dit concept garant staat voor misbruik

 ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe de natuur een voorbeeld is van een functionerend economisch systeem dat gebaseerd is op gezond verstand als het concept van geven en nemen, waarin er zoiets als 'persoonlijke winst' niet bestaat - en dat het menselijke economische model van de 'persoonlijke zoektocht naar geluk/success/winst' gedoemd is om te falen omdat het gebaseerd is op de pretentie dat de mens een 'eiland' is, een 'speciaal wezen', en dat het elk mens' godgegeven recht is om zijn 'persoonlijke speciaalheid' na te jagen en te verwezenlijken -- waarin de mens geen rekening houdt met het FEIT dat het deel uitmaakt van een symbiotisch organisme als het leven op aarde en dat het het product is van zijn omgeving en hoe het in relatie staat met die omgeving --- waardoor het niet inziet dat als het zijn omgeving laat teleurgaan, hij zelf als een deel van die 'omgeving', er zelf ook aan ten onder gaat

ik vergeef mezelf dat ik een systeem heb toegestaan te bestaan in en als de realiteit waarin mensen kunnen doen alsof ze een eiland zijn door zichzelf af te schermen van hun omgeving door middel van geld en zo de meest verschrikkelijke misbruiken toestaan en aanvaarden in de realiteit - en waarin niemand dat systeem in vraag stelt of uitdaagt omdat elk mens verlangt om zichzelf op die manier te kunnen afschermen/afscheiden --- in de plaats van een systeem te creëren waarin misbruik niet bestaat en waarin deze afscherming niet nodig is omdat elk mens onvoorwaardelijk ondersteund wordt

ik vergeef mezelf dat ik een economisch systeem heb toegestaan te bestaan in de realiteit dat in tegenstrijdigheid bestaat met gezond verstand en dat gebaseerd is op een kortzichtige eendimensionele visie van 'eigenbelang eerst'

ik vergeef mezelf dat ik 'winst' heb toegestaan te bestaan in en als eigenbelang, in de plaats van 'winst' te definieren in en als wat het beste is voor het leven op aarde - en in te zien dat 'winst' in wezen betekent dat ik de ondersteuning die ik zelf gekregen heb om iets te creëren/scheppen, terug geef aan de aarde/samenleving door mijn 'creatie' aan te wenden aan het ondersteunen van het leven op aarde


Wordt vervolgd in Dag 238

No comments:

Post a Comment