Tuesday, March 26, 2013

Dag 238: Winst hergedefinieerd

Dit is een vervolg op "Dag 236: Cyprus en het einde van het BelastingsParadijs"
en "Dag 237: Bestaat 'Winst' wel echt?"


Ik stel mezelf tot doel om de relaties/verbanden te onderzoeken tussen mezelf en wat ik zie als 'mijn winst/bezit' en de realiteit die HIER bestaat - omdat ik besef dat mijn 'winst' een product is dat tot stand gekomen is door allerhande processen waarin ik de fysieke werkelijkheid die HIER bestaat heb gebruikt

ik stel mezelf tot doel om verder te kijken dan het eendimensionele perspectief van de geest als de obsessie met 'mijn winst/bezit' - door steeds de processen te onderzoeken die 'mijn winst' hebben gecreëerd - omdat ik besef dat alles wat hier bestaat, verband houdt met en in relatie staat met alles wat HIER bestaat, en dat elk deel dat ik toesta te bestaan in deze realiteit door er waarde aan te geven, rechtstreeks of onrechtstreeks deze hele realiteit ondersteunt zoals ze op dit moment bestaat

hierin stel ik mezelf tot doel om winst te herdefinieren tot wat het beste is voor allen - door los te laten van de voorgeprogrammeerde obsessie van de geest met eigenbelang als 'mijn winst/bezit', en in te zien dat er niet zoiets bestaat of kan bestaan als 'mijn winst/bezit', omdat alles HIER bestaat, als een deel van deze realiteit

ik stel mezelf tot doel om op te staan als de levende oplossing voor deze realiteit- door te staan als het levende voorbeeld van eenheid en gelijkheid, en te leven volgens wat het beste is voor allen op elke manier - en zo aan te tonen aan allen dat en hoe het mogelijk is om de wereld te veranderen op elke manier --- door mezelf en hoe ik in relatie sta met deze wereld te veranderen

ik stel mezelf tot doel om uit de voorgeprogrammeerde beleving van 'winst' als een 'persoonlijke ervaring' van 'grootsheid' en 'superioriteit' te stappen - door winst te leven als het kijken naar en rekening houden met hoe de 'resultaten' en 'producten' van mijn acties invloed hebben op het groter geheel van het leven op aarde -- omdat ik inzie en besef hoe het concept van winst als een 'persoonlijke beleving' tegen gezond verstand en gezond leven ingaat en dus enkel een voorgeprogrammeerde ervaring/beleving is van 'winst' en niet is wie ik werkelijk ben als het leven op aarde --- waarin ik mezelf tot doel stel om 'winst' te leven in en als wat het beste is voor allen, in het besef dat wat het beste is voor allen, is het beste voor mezelf, en dat, als al het leven op aarde welvarend is, geld dat ook voor mezelf

ik besef en realiseer mij dat het concept van 'persoonlijke welvaart' in competitie met de welvaart van allen, in wezen een tegenproductief, en zelfs een zelf-vernietigend concept is --- waarin de mens nooit heeft stilgestaan bij hoe 'ik' als levend wezen, en alles van mezelf in wezen het product ben van mijn omgeving --- en dat ik op elke manier in directe relatie sta met mijn omgeving --- en dat het dus maar gezond verstand is om in de eerste plaats mijn omgeving als het leven op aarde te ondersteunen en te voeden en 'welvaardig' te maken -- zodat ik bijgevolg ook gevoed en ondersteund wordt en kan genieten van de 'welvaart' waarin ik me bevind

No comments:

Post a Comment