Thursday, March 21, 2013

Dag 234: Integriteit en de Invloed van Cognitieve Disinformatie

Dit is een vervolg op "Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?"

In de vorige blog heb ik het 'probleem' besproken van de beïnvloedbaarheid van de menselijke geest door cognitieve disinformatie - en dit omwille van hoe onze geest opzettelijk geprogrammeerd geweest is doorheen onze opvoeding om de realiteit te zien/interpreteren/ervaren vanuit allerlei specifieke 'filters' -- door middel van invloeden van het schoolsysteem en de media die zo vormgegeven zijn dat ze het individu programmeerd in en als volgzaamheid, buigzaamheid en bestuurbaarheid.

Het is fascinerend hoe we onze westerse samenleving en mentaliteit zouden definieren als 'intelligent' en 'beschaafd' omdat we zoveel kennis en informatie over de wereld ter onzer beschikking hebben --- maar dat die 'intelligentie' als kennis en informatie zichzelf uitermate nutteloos bewijst door hoe de menselijke geest opzettelijk geprogrammeerd is door overlevings-ANGST. En het is deze angst, waar de media op inspeelt, die van de mens een blind wezen maakt die het systeem blindelings zal volgen en zijn kennis en informatie enkel zal gebruiken/misbruiken in functie van zelf-preservatie en dus niet in functie van het creëren van een betere wereld voor allen.

De mens wordt door het systeem vormgegeven om de wereld te zien vanuit specifieke 'kennis' en 'informatie', ons aangeboden door de specifieke 'officiele instituties' -- om te dienen als een 'slaaf' van en 'soldaat' voor/van het systeem. De mens is op deze manier zeer beïnvloedbaar door 'cognitieve disinformatie' omdat hij niet ontwikkeld is in de vaardigheid van zelfstandige analyse van de gegeven informatie --- maar hij zal de informatie eerder 'filteren' door voorgeprogrammeerde kennis en informatie van wat 'goed' en 'slecht' is, die hij blindelings aanvaard heeft vanuit zijn 'overlevings-ANGST'.


In deze blog pas ik de 'oplossing' toe voor dit specifieke probleem. Zelf-vergeving stelt een individu in staat om de voorgeprogrammeerde geest te 'ontmantelen' en inzicht en praktisch gezond verstand te ontwikkelen, om op te staan in deze wereld als een zelf-standig wezen dat in staat is om de realiteit te zien vanuit echt inzicht en zelf-integriteit en verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld - want, als je het probleem ZIET en je hebt INZICHT in hoe het werkt en ontstaan is, is het vanzelfsprekend dat je de verantwoordelijkheid hebt om het probleem ook op te lossen.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gedachten te vertrouwen in het 'begrijpen' en 'bevatten' van 'de realiteit' die ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat gedachten een voorgeprogrammeerde 'filter' zijn waarin ik de realiteit enkel zal zien en 'begrijpen' als hoe ik geprogrammeerd ben om de realiteit te zien en te begrijpen vanuit wat ik geleerd heb van mijn omgeving in en als kennis en informatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te vragen waar mijn gedachten vandaan komen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gedachten blindelings te aanvaarden als 'de waarheid' en 'de realiteit'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vechten voor mijn gedachten als mijn kennis en informatie over de realiteit - door te geloven dat mijn gedachten 'de realiteit' zijn, in de plaats van in te zien dat 'de realiteit' simpelweg HIER IS en dat als ik iets moet verdedigen, het niet echt is in de eerste plaats omdat het niet op en als zichzelf kan bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe gedachten niet de realiteit zijn omdat gedachten altijd ondersteuning en validatie nodig hebben, zodat ik mezelf ervan kan overtuigen dat hoe ik denk over de realiteit, werkelijk de realiteit is --- terwijl de realiteit IS gewoon HIER en heeft geen ondersteuning of validatie nodig om te kunnen bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als ik mezelf identificeer met mijn gedachten als een voorgeprogrammeerd systeem van kennis en informatie -- ik de statement maak dat ik een slaaf ben van mijn samenleving/omgeving, als mijn 'programmeerders' en dat ik dus beslissingen zal maken zonder integriteit of zelf standigheid door mijn beslissingen te baseren op 'gedachten', zonder in te zien hoe die gedachten volledig bestuurd zijn door de samenleving/het systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er geen integriteit bestaat in gedachten - en dat als ik mezelf identificeer met mijn gedachten, ik een wezen ben zonder integriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als ik mezelf laat leiden en besturen door gedachten in de beslissingen die ik maak --- ik beslissingen zal maken zonder integriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat integriteit enkel bestaat als en wanneer ik stabiel sta in en als mezelf, alleen en zelf standig

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ik niet integer kan zijn zolang ik mezelf laat leiden door gedachten, zonder zelfs in te zien waar die gedachten vandaan komen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd integriteit te ontwikkelen in mezelf als een standvastigheid en stabiliteit in en als mezelf en mijn expressie - door mezelf te laten leiden en beinvloeden en sturen door emotionele reacties op gedachten, zonder zelfs te weten waar die emoties en gedachten vandaan komen, en daarin dus beslissingen te maken zonder enig inzicht in de consequenties van die beslissingen en zonder verantwoordelijkheid te nemen voor mijn daden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat zolang ik mezelf laat leiden door iets zoals de geest - er geen sprake kan zijn van echte integriteit - omdat de menselijke geest geprogrammeerd is in en als overlevings angst en zelf-preservatie als een primitief systeem van eigenbelang en egoïsme

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met het systeem van zelf preservatie en overlevings angst als de menselijke geest - en mezelf dus te definieren als een wezen zonder werkelijke integriteit of respect voor het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de menselijke geest 'normaal' is - en dat het 'overlevings-programma' van de menselijke geest 'normaal' is en 'is wie ik werkelijk ben' --- in de plaats van in te zien dat ik zelfs niet eens besta in en als de menselijke geest, omdat ik niet standvastig of stabiel sta/besta in en als mezelf, omdat ik beinvloedbaar ben door voorgeprogrammeerde energetische reacties op voorgeprogrammeerde kennis en informatie


Wordt vervolgd in Dag 235

Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment