Sunday, March 31, 2013

Dag 242: Hoe creëert een Gefaalde Economie Gefaalde Kinderen?

Probleem:

Wat wil het zeggen over ons economisch systeem wanneer de basis noodzakelijkheden om een gezonde samenleving te onderhouden geen ondersteuning krijgen wegens een tekort aan geld?

"De financiele put voor scholen is nog nooit zo groot geweest. het vrij onderwijs wacht op 3,1 miljard euro, het Gemeenschapsonderwijs komt 2 miljard te kort." (De Morgen, 30/03/2013, p3)

Wat wil het zeggen over de toekomst van ons systeem wanneer onze kinderen de opvoeding die ze nodig hebben om op te groeien als ontwikkelde, volwassen individuen die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld/samenleving waar ze zich in bevinden, niet krijgen? En wat wil dat zeggen over onze visie op hoe ons systeem acht te werken?

Zou het niet getuigen van gezond verstand dat we eerst en vooral ervoor zorgen dat de 'burgers', wij dus, en vooral onze kinderen, een gezonde 'basis' hebben, door middel van bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs, om vanuit die basis dan ook op een gezonde manier te kunnen participeren in 'de samenleving'? - Want, wie is 'de samenleving'?

Is het 'geld'?
Is het 'de begroting'?
Is het 'het IMF'?
Is het 'de regering'?
Is het 'de bedrijven'?

De samenleving, is 'het leven', en dat zijn wij, dat is elk van ons die hier bestaat, beweegt en ademt - en dus, wat schiet er nog over van 'de samenleving' wanneer wij als 'het leven' de kans niet krijgen om zelfs fatsoenlijk te leven? Getuigt het van gezond verstand dat de overheid uitgaven begint te schrappen in de 'publieke sector' in een poging om de 'financiele markten' draaiende te houden -- dat dus 'het leven' moet inboeten in functie van die zogezegde 'financiele markten' als een 'virtueel' spel van 'speculatie'?

Dat is immers wat er ondertussen met Griekenland gebeurt is, en met portugal, Spanje, Italië en Cyprus --- het leven, en het welzijn van de levende wezens in en als de samenleving gaat tenonder aan de zogezegde 'economie'. Ik schrijf 'zogezegde' economie, omdat niemand er tot op heden blijkbaar bij heeft stil gestaan dat 'de economie' in zijn essentie niets meer of minder wil zeggen dan 'de huishouding van het leven' - 'de economie' is niets anders, of zou niets anders moeten zijn, dan een systeem dat ontworpen is om op de meest praktische en ordelijke manier ervoor te zorgen dat het leven op aarde samen kan bestaan op een gebalanceerde en harmonieuze manier.

Maar, hier hebben we nu een 'regering' die onderhandelt over hoe we best de bestaande structuren die GELD in omloop houden ondersteunen en in 'leven' houden - en geen moeite heeft met het verminderen van de eigenlijke levensstandaard van de mensen/wezens in die structuren om dat te bereiken. En mijn vraag is dan: op welk punt beseffen we dat die 'structuren' in wezen niet eens 'echt' zijn? Wanneer zullen we eindelijk beseffen dat we die structuren gewoon kunnen VERANDEREN tot een structuur/systeem dat wel het beste werkt in het ondersteunen van het leven, Zodat we het beste onderwijs kunnen bieden aan onze kinderen op elk vlak, zodat we de beste gezondheidszorg hebben voor iedereen en zodat elk mens op de meest optimale manier kan genieten van het leven op aarde?


Oplossing:

Het Gelijk Geld Kapitalisme staat voor het omkeren van de principes waar ons 'systeem' op gebaseerd is - door bijvoorbeeld het principe dat 'geld' en 'het systeem' op de eerste plaats komt, om te draaien en te zeggen dat het Leven, de burgers, de mensen, op de eerste plaats komt, en dat 'Geld' in wezen een middel is dat het systeem van wederzijdse ondersteuning in en als de samenleving mogelijk maakt op een geordende en georganiseerde manier.

Een verandering in structuur die het Gelijk Geld Kapitalisme voorstelt is bijvoorbeeld het 'herdistribueren' van de winst die een bedrijf maakt, in het bedrijf zelf --- zodat elke participant in het bedrijf, gelijke beloning, waardering en ondersteuning krijgt voor de rol die hij/zij gespeeld heeft in het verwerken, produceren en distribueren van de 'levens-goederen' in en voor de samenleving. Dit is immers de gezondste manier waarop geld kan bewegen in een samenleving - in tegenstelling van wat nu plaatsvindt in ons systeem, waarin het grootste deel van de winst die een bedrijf maakt, naar een handjevol individuen gaat terwijl het merendeel van degenen die hebben bijgedragen in en aan het bedrijf nauwelijks genoeg krijgen om zichzelf en hun familie/gezin in deze wereld te ondersteunen.


"Elke persoon die bijdraagt aan een product zal een Gelijk Deel van de Winst ontvangen. Hierin is het irrelevant hoeveel tijd iemand spendeert in het bijdragen aan de productie van het product - wat relevant is is het eindproduct en of dat product zou kunnen bestaan zonder al de verschillende bijdragers." (Day 162: EQUAL MONEY CAPITALISM - The Way Forward)

Om meer inzicht te krijgen in de principes waar een Gelijk Geld Kapitalisme op gebaseerd is en jezelf te onderwijzen over een GGK - lees 'An Economics Journey to Life'


Beloning:

Als we het principe achter 'de begroting' dus zouden veranderen van 'we moeten onze schulden afbetalen en iedereen zal daarvoor boeten', tot 'hoe kunnen we op de best mogelijke manier het leven in en als de samenleving ondersteunen in al zijn aspecten?' - dan zullen we meteen inzien dat wij geen slaven zijn van geld, dat 'geld' en het 'geldsysteem' en het systeem van 'schuld' in wezen een 'illusie' is en enkel 'echt' leek te zijn omdat we allemaal collectief gehersenspoeld waren om erin te geloven en te vertrouwen - en dat het absoluut mogelijk is om dat systeem te veranderen, wanneer we ons 'punt van vertrouwen' veranderen in onszelf, door bijvoorbeeld in te zien dat 'het leven op aarde' niet in functie staat van een fictief systeem van 'geld' maar dat het 'geld-systeem' in functie staat van het leven op aarde, want het enige dat echt bestaat, dat zijn wij.

De 'onderhandelingen' en beslissingen die besproken, verhandeld en doorgevoerd zullen worden door onze overheid/regering - zal niet zijn in termen van hoe en waar er verminderd en ingeboet moet en kan worden in de levensstandaard om een virtuele 'schuld' af te betalen, maar eerder in termen van hoe en waar het mogelijk is om de levensstandaard te verbeteren, zonder te kijken naar 'wat ons dat zal kosten', in het besef dat het leven altijd op de eerste plaats komt, en dat geld niet meer is dan een middel om de samenleving te bewegen en te organiseren zodat de verbeteringen in de levensstandaard voor allen op de beste manier kunnen plaatsvinden.

Het spreekt hierin uiteraard voor zich dat we bijvoorbeeld in staat zullen zijn om het onderwijs en de zorg voor onze kinderen en onszelf in die mate te 'perfectioneren', dat de menselijke samenleving werkelijk kan en zal evolueren op alle vlakken - omdat het maar gezond verstand is dat een gezonde samenleving enkel kan ontstaan en groeien vanuit een gezond individu en gezonde relaties tussen individuen.

No comments:

Post a Comment