Friday, March 15, 2013

Dag 229: Waarom kiest Europese Comissie voor harder Besparingsbeleid in de plaats van Economische Groei?

Probleem: 

Waarom voert de Europese Comissie een hard besparingsbeleid uit terwijl het land smeekt om economische groei en meer jobs?

Vakbonden betoogden gisteren aan de Europese Unie in Brussel in de hoop en de verwachting dat de Europese Comissie van koers zouden veranderen en zouden investeren in het creëren van jobs, aangezien nu in de meeste landen één op de vier jongeren werkloos is en de sociale onrust ten gevolge groeit. In de plaats daarvan besliste de Europese leiders om een besparingsplan verder te zetten om de begroting te halen en een boete te vermijden.

Dus: waarom is het dat er niet gekozen wordt voor een beslissing die ten voordele zou zijn van de hele samenleving, als het creëren van jobs en het investeren in de economie, maar dat er net gekozen wordt voor een beslissing die enkel meer nadelige gevolgen zal creëren -- aangezien ongetwijfeld nog meer bedrijven zullen sluiten of herstructureren en meer mensen hun job zullen verliezen, hetgeen zal uitdraaien op een diepere recessie en een mogelijke volledige instorting van onze sociale infratructuur in 'sociaal vangnet'?

Waarom geloven de wereld-leiders dat het belangrijker is om een virtuele 'schuld' af te betalen waar de huidige generatie niet werkelijk voor verantwoordelijk is in de eerste plaats, omdat die 'schuld' het gevolg is van beslissingen die gemaakt werden door mensen in het verleden, dan te zorgen voor het welbehagen en 'wel-varen' van de samenleving?

Waarom en hoe is het dat geld, en dan nog eens geld dat er niet eens werkelijk is (nl. 'schuld'), belangrijker geworden is dan het leven? En hoe is het dat wij deze achterwaardse redenering allen aanvaarden als 'realiteit' en niet inzien hoe absurd deze gang van zaken eigenlijk is?

We kijken als het ware de afgrond in en we duwen onszelf er nog een stapje dichter naartoe door maatregelen door te voeren  die onvermijdelijk uitdraaien op meer ellende en armoede, in een poging om een 'schuld' af te betalen die zo hoog is dat ze niet afbetaald kan worden --- en onze oplossing is om op de rand van de armoede te gaan zitten en hopen dat we zo verder kunnen leven tot hopelijk ooit die 'schuld' afbetaald is, zodat wij verder kunnen gaan met leven? Of is het dat onze regeringsleiders een ander plan hebben beraamd --- om ons land volledig failliet te doen gaan zoals Griekenland en zo onze schulden te laten kwijtschelden, ook al betekent dat dat we in een vooroorlogse samenleving zullen moeten overleven --- hetgeen enkel ellende met zich mee kan brengen, aangezien onze huidige samenleving elk inzicht in het praktisch samenwerken als een gemeenschap heeft verloren omdat we opgegroeid zijn in een zogezegde 'technologisch geëvolueerde' samenleving, een 'consumptie-maatschappij' waarin we geleerd hebben dat we 'een eiland' zijn en dat het niet meer noodzakelijk is om te communiceren met onze buren of om samen te werken.


Oplossing

De oplossing voor dit probleem is uiteraard het stoppen met het plaatsen van de waarde van geld boven de waarde van het leven - en in te zien dat geld op zich zelfs geen waarde heeft zonder het leven. Geld zou ondersteunend moeten zijn voor het leven op aarde en niet omgekeerd.

Ons huidige systeem heeft geld boven alles geplaatst en dus het leven ondergeschikt aan het voortbestaan van 'het systeem' - en naar het leven, de burger, de mens, wordt gekeken als een 'radartje' in een grote machine, iets dat vervangbaar is, iets dat op zich niets waard is en maar zoveel waard is als de functie die hij kan vervullen in die machine.

In een Gelijk Geld Kapitalisme systeem wordt de waarde van het leven voorop geplaatst en zullen bedrijven zo ingesteld zijn dat ervoor gezorgd wordt dat iedereen een job heeft en dus geld kan verdienen om voor zichzelf en zijn familie te zorgen.

Lees ook:
 • Day 192: Demand and Flexibility in Equal Money Capitalism

  Day 190: Fairness in the Work Place and Equal Money Capitalism

  Day 196: Market Mechanisms and Equal Money

   

  Schulden zullen kwijtgescholden worden omdat ze niet eens onze schulden zijn, wij hebben die beslissingen niet gemaakt, maar we zijn ze wel aan het afbetalen -- hoe rechtvaardigen we dit voor onszelf?

  Beslissingen op de 'europese comissie' zullen dus niet meer gaan over of ze al dan niet het land nog dieper gaan duwen in een recessie --- maar zullen eerder een manageriele functie hebben, ze zullen instaan voor het voorzien van jobs voor iedereen en het structureren van samenlevingen zodat er goede relaties ontstaan tussen samenlevingen en tussen bedrijven in een samenleving.


  Beloning

  We zullen niet meer werken om schulden af te betalen en dus krijgen we de kans om te werken om te investeren in de toekomst --- terwijl nu alles gaat naar het verleden in en als het afbetalen van schulden. Hierdoor zal een recessie niet meer kunnen ontstaan omdat we enkel kunnen evolueren en groeien als een samenleving omdat er niets meer is dat ons achterhoudt/tegenhoudt.

  Sociale onrust zal verminderen en grotendeels verdwijnen, omdat er grote zekerheid en veiligheid zal ontstaan omdat iedereen een job heeft en niemand dus te vrezen heeft voor zijn toekomst en de toekomst van zijn kinderen.

   

   


   


No comments:

Post a Comment