Wednesday, March 20, 2013

Dag 233: Ben jij beïnvloedbaar door Cognitieve Disinformatie?


Wat is 'Cognitieve Disinformatie'? Cognitieve Disinformatie is het opzettelijk verspreiden van valse feiten en informatie over een object/subject om de publieke opinie in relatie tot het object/subject vorm te geven. Het is wat Hitler gebruikte om de opinie van het Duitse volk vorm te geven en hun frustratie en woede over de economische situatie in Duitsland te kanaliseren naar een 'zondebok', de 'Joden'.


Het is wat de Amerikaanse overheid steeds heeft gebruikt heeft om de publieke opinie in relatie tot 'Rusland', 'Irak', 'Afganistan', 'Saddam Hussein', 'Gaddafi', etc... vorm te geven om hun oorlogen te rechtvaardigen en gebruik te kunnen maken van het belastingsgeld van de Amerikaanse burger om oorlog te voeren. Zie, om meer inzicht te krijgen in hoe dit in z'n werk gaat, de documentaire "Peace, Propaganda and the Promised Land".


Lees ook over het 'Quora Experiment' in "Creation's Journey to Life - Day 328: Noam Chomsky Quote Experiment on Quora with Anonymous" en "Creation's Journey to Life - When Anonymous Acted like Hitler on Quora: DAY 329" om een inzicht in en begrip te krijgen van hoe de geest van mensen, zelfs en misschien nog het meest de 'intellectuelen'/'hoger opgeleiden' gevormd zijn om beïnvloedbaar te zijn in een voorgeprogrammeerde angst door middel van informatie/disinformatie, en gestuurd kunnen worden om zich te groeperen 'tegen' een bepaalde groep/individu zonder voor zichzelf te onderzoeken hoe de realiteit echt in elkaar zit -- en dat dit het bewijs is dat zogezegde 'intelligentie' in de vorm van 'diploma's' en 'hoog opgeleid zijn' niet noodzakelijkerwijs gelijk staat aan 'gezond verstand' of 'inzicht'.


"Dit is hoe Controle functionneert, dit is hoe de Samenleving Stabiel op een bepaald pad gehouden wordt: door te Verzekeren dat de Filters van het Individu Functionneren op een manier waarin ze enkel Zien wat ze Verwacht worden te Zien. En zij die Meegaand, Buigzaam en Gehoorzaam zijn - worden beloond door het Systeem, en zij zie dat niet zijn -- worden simpelweg genegeerd."  (Day 328: Noam Chomsky Quote Experiment on Quora with Anonymous)Het Quora experiment had als doel aan te tonen hoe efficient 'Cognitieve Disinformatie' werkt, en dat mensen, diploma of niet, blindelings volgen wat hun gepresenteerd wordt - zolang er op hun angsten ingespeeld wordt. Dit is immers hoe een 'publieke opinie' gevormd wordt --- door een 'verhaal'/situatie zo te vertellen dat er opzettelijk ingespeeld wordt op de angsten/gevoelens van het individu, waardoor het individu zal REAGEREN op het verhaal en op basis van die emotionele reactie, een negatieve dan wel positieve mening zal vormen over het verhaal - zonder op welke manier dan ook de situatie voor zichzelf te onderzoeken om voor zichzelf uit te maken en te ondervinden hoe de realiteit functionneert.

Een recent voorbeeld van hoe de publieke opinie over een individu opzettelijk door de media gevormd werd, is in de zaak 'Kim De Gelder' - waarin de media De Gelder opzettelijk afschildert als een slecht mens, de 'slechterik' die iets heel slecht gedaan heeft, en de slachtoffers als de 'goeierikken' --- en door op die manier de lezer aan te sporen om te REAGEREN op het verhaal en een opinie te vormen over het verhaal en de betrokken personen, zonder eigenlijk zelf inzicht te hebben in hoe de hele situatie ontstaan is in de eerste plaats. De media zal ons dus niet aansporen om vragen te stellen naar hoe dit probleem onstaan is, naar hoe de realiteit werkt, hoe de menselijke geest werkt en wat de verschillende factoren zijn die bijgedragen hebben tot het creëren van dit specifiek probleem, maar zal ons enkel verleiden om te REAGEREN en dus een 'bende' te vormen 'tegen' dit specifieke probleem en het specifieke individu 'De Gelder' vanuit een persoonlijk gedeelde angst/reactie, zonder enig inzicht in de situatie en wat de oplossing zou kunnen bieden om dit soort situaties in de toekomst te kunnen vermijden.

De plooibaarheid/buigzaamheid en volgzaamheid van het individu in deze situatie, en de beinvloedbaarheid van het individu door deze 'cognitieve disinformatie' heeft dus niets te maken met hoe 'wel-opgeleid' het individu al dan niet is -- maar eerder met de ZELF-INTEGRITEIT van het individu. Een individu met integriteit tegenover zichzelf zal zich niet zo makkelijk laten beïnvloeden door de 'publieke opinie' als hoe die verwoord wordt door de media of een groep, maar zal de situatie bekijken en analyseren vanuit zichzelf - en een individu zonder zelf-integriteit zal zichzelf zeer makkelijk laten meeslepen door de opinie van de groep/samenleving/media uit ANGST voor de eigen overleving - en zal dus zeer makkelijk gevormd worden tot een 'soldaat' in het gevecht tegen het zogezegde 'kwaad' als gepresenteerd door de 'publieke opinie'.

Een integer individu zal dus makkelijker de 'cognitieve disinformatie' kunnen doorprikken door zelfstandige analyse, inzicht en gezond verstand toepassen. In het Quora Experiment werd ook zeer mooi aangetoond dat wanneer een integer individu die 'cognitieve disinformatie' doorprikt en opstaat en zichzelf uitdrukt tegen de publieke opinie in, hij zal aangevallen worden door al de individuen die zich vanuit hun angsten hebben aangesloten bij de publieke opinie en dus een 'bende' gevormd hebben.

Deze situatie is vergelijkbaar met 'pesterijen' of 'roddelgedrag' op scholen waarin kinderen zich, vanuit angst om zelf gepest te worden of zelf het onderwerp te vormen van roddels, blindelings aansluiten bij de 'pesters' of 'roddel-groepjes' en dan zelf deel gaan uitmaken van de pesterijen/roddelgedrag - zonder enige vorm van introspectie of zelf-eerlijkheid en dus zonder enig besef van waar ze eigenlijk mee bezig zijn en hoe ze van de speelplaats een oorlogs-zone en een onveilige plek aan het maken zijn voor anderen zowel als zichzelf.

Het losbreken uit deze beïnvloedbaarheid door cognitieve disinformatie is van essentieel belang om van onze samenleving een veilige plek te maken waarin individuen of groepen niet zomaar worden aangevallen omwille van hoe de publieke opinie opzettelijk gevormd werd - maar waarin elk individu in staat is om elke situatie op een nuchtere manier te analyseren met gezond verstand en integriteit.Onderzoek Desteni en de Reis naar Leven - waar we het gereedschap presenteren en de ondersteuning voor elk individu die durf toegeven dat we, op individueel zowel als collectief vlak, een groot probleem hebben - en dat dat probleem zich bevind in hoe onze eigen geest geprogrammeerd is --- en die voor zichzelf de beslissing maakt om zichzelf te 'her-opvoeden' om te kunnen staan in deze wereld als een zelf-standig wezen die in staat is om de geprogrammeerde filters te doorprikken en de realiteit te zien als wat ze werkelijk is.
Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment