Friday, May 25, 2012

Dag 39: Hou van mij!ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer op zoek te zijn naar liefde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer liefde te zoeken in een relatie

en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta te verlangen naar een relatie door de energetische ervaring van 'liefde' te projecteren op een relatie tussen man en vrouw als een beeld in mijn gedachten en door te verlangen naar de ervaring van liefde - in de plaats van te beseffen dat de ervaring van liefde in mezelf bestaat en dus mezelf is en dat het zelf-oneerlijk is om liefde te projecteren op een beeld waarin ik mezelf heb afgescheiden van mezelf als mijn innerlijke ervaringen en geen verantwoordelijkheid heb genomen voor hoe ik mezelf ervaar

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen naar liefde in sex met een man door mezelf te hebben toegestaan de energetische ervaring van 'liefde' te projecteren op het beeld van een man en een vrouw die sex hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer op zoek te zijn naar liefde buiten mezelf in een energetische reactie op een beeld in mijn gedachten waarin ik de realiteit die ik zie met mijn ogen heb afgescheiden van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta liefde te projecteren op beelden op televisie in 'romantische films' als mensen die kussen en sex hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer liefde te projecteren op een relatie als een beeld in mijn gedachten van een man en een vrouw die sex hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toestan en accpteer te geloven dat ik een relatie met een man als seks, nodig heb om liefde te ervaren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat ik liefde nodig heb om mezelf te zijn en om te kunnen bestaan en dat ik dus een relatie nodig heb met een man, als hetgene waarop ik liefde heb geprojecteerd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf af te scheiden van de ervaring van liefde als een energetische reactie in mezelf op beelden die ik zie met mijn ogen als menselijke relaties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat 'liefde' een concept/idee is dat ik geleerd en gekopieerd heb van mijn omgeving als de televisie en wat ik zag om mij heen in de koppeltjes en relaties die mensen vormden met elkaar en dat liefde en het verlangen naar liefde dus geen 'natuurlijke' expressie is van mezelf, maar een geprogrammeerde expressie


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccetpeerd te participeren in de positieve energetische opwinding als reactie op het zien van een man en een vrouw die kussen en elkaar aanraken en seks hebben, door dit te beoordelen en definieren als 'liefde'


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven in liefde, en te geloven dat ik de energetische ervaring van liefde nodig heb om te bestaan


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer liefde van mezelf af te scheiden door het boven mezelf te plaatsen als een gevoel/ervaring die ik nodig heb om te bestaan


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta te geloven dat ik niet 'heel' en 'volledig' ben en dus een ervaring/gevoel nodig heb, als 'liefde', hetgeen ik verbonden/geassocieerd heb met beelden van een man en een vrouw die seks hebben


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het geloof dat ik liefde nodig heb om te bestaan, een illusie is omdat liefde een gevoel/ervaring/idee is dat ik heb geleerd/gecultiveerd in mezelf doorheen mijn opgroeiingsproces, van mijn omgeving -- en dat ik voor mijn bewustzijn van 'liefde', gewoon mezelf was, in en als zelf-vervuldheid


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan zelf-eerlijk te zijn in en als het besef dat om te kunnen participeren in de ervaring/het gevoel van 'liefde', moet ik alsof doen om te voldoen aan het gedrag/het beeld dat ik heb van 'liefde' in mijn gedachten als wat ik heb geleerd/gezien van mijn omgeving


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om mezelf te verliezen in de ervaring van 'liefde' in en als een relatie met een man als kussen, aanraking en sex


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het leven als zelf expressie, te onderdrukken en limiteren door te verlangen naar de ervaring van 'liefde' in en als een relatie met een man als wat ik geloof dat ik nodig heb om te bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te liegen/bedriegen/manipuleren en alsof te doen om te kunnen participeren in relaties als de energetische ervaring van 'liefde' als wat ik geloof nodig te hebben om 'mezelf te zijn', zonder te beseffen dat ik net niet mezelf ben door mezelf te onderdrukken en te liegen om te kunnen 'liefde' ervaren in en als relaties met andere mensen


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik in functie van de ervaring van 'liefde' als wat ik schijnbaar nodig heb in mijn leven, om te bestaan, enkel manipulatief, zelf-oneerlijk en leugenachtig geworden ben in het manipuleren van andere mensen zodat ik krijg wat ik wil, namelijk een relatie met een man, zodat ik kan participeren in de energie van 'liefde'


dus, ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan niet te beseffen dat 'liefde' een ego-centrische en egoistische ervaring/verlangen is waarin ik mijn omgeving misbruik/gebruik, door te liegen, manipuleren en misleiden zodat ik krijg wat ik denk nodig te hebben om 'liefde' te kunnen ervaren, namelijk een relatie met een man als sex - en dat 'liefde' helemaal niet zo 'goedhartig' is als wat ik altijd heb gedacht, maar net het tegenovergestelde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen dat andere mensen van mij houden zodat ik de ervaring van 'liefde' kan ervaren in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik al wat ik verlang/zoek in een ander, aan mezelf kan geven omdat ik ook HIER besta, één en gelijk met al wat hier bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer nooit te hebben beseft dat wat ik zag op televisie en in mijn omgeving maar een beeld was, en niet ECHT als het leven in mezelf -- en per definitie 'fake' is als een oppervlakkig gedrag, waarin mensen kunnen ALSOF DOEN, manipuleren, liegen en bedriegen


ik stel mij tot doel aan te tonen en te bewijzen dat liefde de grootste leugen ooit is, als de ultieme zelf-oneerlijkheid en leugenachtigheid van de mens die zijn ware aard verbergt achter het uiterlijk -- waarin de mens het uiterlijk gebruikt als middel van manipulatie in en als de zoektocht naar het consumeren van de energie van 'liefde'

ik stel mij tot doel liefde te ontmaskeren als het absolute kwaad dat het werkelijk is en om aan te tonen dat alles in deze wereld omgekeerd is en dat de ervaring van liefde de oorzaak en reden is van al het kwaad in deze wereld omdat mensen verslaafd zijn aan de persoonlijke, ego-centrische ervaring van liefde en er alles aan zullen doen om deze ervaring te verkrijgen


ik stel mij tot doel om liefde te transformeren van ego-centrisme als gereedschap van leugenachtigheid en zelf-oneerlijkheid, tot wat het beste is voor allen -- om dat wat ik wil/verlang/zoek in een ander, te geven aan allen onvoorwaardelijk, om ervoor te zorgen dat dat wat het beste is voor allen realiteit wordt HIER in deze realiteit1 comment:

  1. Ik vergeef mezelf van mezelf te accepteren en toe te staan om ondanks dat ik 'liefde' herken als de leugen die het is, ik toch het verlangen in mezelf laat bestaan om nog mezelf nog eenmaal te laten 'gaan' in liefde/verliefdheid en de - kortstondige - vervulling van de illusie te ervaren - vanwege de ervaring van 'in leven te zijn' en alles om me heen en in mij als 'ozo mooi' te ervaren: een drug dus.

    ReplyDelete