Saturday, May 19, 2012

Mei 2012: Dag 33: De armen zijn Arm omdat ze niet genoeg Werken!

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd neer te kijken op 'arme mensen', mensen die geen geld hebben of minder geld dan ikzelf door te geloven dat de hoeveelheid geld ze hebben, een bewijs is van hun 'karakter', in en als het geloof dat arme mensen arm zijn door hun eigen fout/schuld/toedoen omdat ze 'lui' zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten brainwashen door familie in en als het geloof dat arme mensen arm zijn omdat ze 'lui' zijn, als een beoordeling die ik gehoord heb van familie en die ik blindelings gekopieerd heb als een schijnbaar excuus voor waarom armoede bestaat en mag blijven bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het geloof dat 'arme mensen arm zijn omdat ze lui zijn en niet willen werken ' te aanvaarden als 'waarheid' en mezelf daarin tegen te houden in het onderzoeken van de realiteit om zelf inzicht te verwerven in wat eigenlijk echt is en hoe deze wereld echt in elkaar zit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de beoordeling van 'lui' die mijn omgeving/familie gebruikte om arme mensen te beoordelen als hun verklaring voor waarom armoede bestaat te hebben aanvaard en verder niet meer op onderzoek uitgegaan door mijn omgeving te vertrouwen en door niet genoeg te geven om het leven van een ander om voor mezelf te onderzoeken wat er nu eigenlijk echt gebeurt in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat net de onwetendheid in het domweg aanvaarden/accepteren van de beoordelingen zoals 'arme mensen zijn lui' van mijn omgeving/familie de reden/oorzaak is waarom armoede en hongersnood nog steeds bestaat in deze wereld - omdat ik de moeite niet doe om verder te kijken dan mijn neus lang is als wat ik heb geleerd/gekopieerd van mijn omgeving/familie als beoordelingen over de realiteit om voor mezelf erachter te komen hoe de wereld nu eigenlijk echt in elkaar zit in en als het besef dat armoede en hongersnood als kinderen die sterven op straat onaanvaardbaar is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van mensen die sterven van de honger, mensen die arm zijn in deze wereld, door hen te beoordelen als 'lui' als de schijnbare reden waarom ze geen geld hebben en ik wel - in de plaats van mezelf in hun schoenen te plaatsen in en als het besef dat zij levende wezens zijn net als ik en dat de keuzes die zij maken in hun leven gelijk zijn aan de keuzes die ik maak in mijn leven, waarin alles gebaseerd is op overleving en op de kansen en mogelijkheden die ik krijg van mijn omgeving om daadwerkelijk geld te verdienen in deze wereld en om alles te krijgen/hebben om te kunnen overleven, hetgeen bepaald wordt door wat ik heb geleerd/meegekregen van mijn familie als kennis en informatie over de wereld als overlevings-technieken

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat elk mens gelijk is in ontwerp en dat hoe mensen hun leven leiden in en als de keuzes die ze maken, compleet gebaseerd is op en bepaald is door hoe ze geprogrammeerd geweest zijn door de omgeving waarin ze geboren worden - hetgeen voor het grootste deel bepaald wordt door het schoolsysteem omdat in deze wereld kennis en informatie macht en controle is, waarin degenen met het meeste kennis en informatie, diploma's en certificaten, het meeste kansen hebben om veel geld te verdienen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit in te zien dat het huidige schoolsysteem in deze wereld ongelijk is in ontwerp en enkel meer ongelijkheid creert in deze wereld omdat het schoolsysteem in de derdewereld-landen vanuit het westen komt, als een daad van medelijden dat gefundeerd is op/door 'liefdadigheid', waarin zij om te beginnen al een nadeel hebben omdat de scholing die wij hun geven niet uit hun cultuur/tradities/gewoontes komt, maar uit die van ons, ten gevolge van de kolonisatie, waarin wij ons zijn gaan moeien met hun land, zonder ook maar iets te weten/bevatten/begrijpen van hoe zij leven en waarom -- hetgeen geresulteerd heeft in een absolute verstoring van al het evenwicht en een verlies van de natuurlijke toestand in hoe zij met hun omgeving en elkaar omgaan -- omdat het duidelijk is dat armoede en hongersnood en misbruik in de derdewereldlanden, enkel ontstaan is vanaf het moment dat het Westen daar voet heeft getreden en zich is gaan bemoeien.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan in te zien en te beseffen dat de beoordeling/statement van mijn familie/omgeving dat arme mensen arm zijn omdat ze lui zijn en dat het daarom 'hun schuld' is als een reden/excuus/verklaring voor waarom wij ons daar niet mee zouden moeten bemoeien om het te stoppen, een statement is van stompzinnigheid en onwetendheid en die zich limiteert tot het eendimensionele perspectief van de persoon in kwestie, die in zijn 'visie' op de werkelijkheid geen rekening houdt met de werkelijkheid/waarheid als de geschiedenis van deze wereld waarvan de huidige toestand in de wereld en in elk land maar een resultaat/consequentie/uitspeling is, omdat de persoon die deze beoordeling over de wereld heeft geuit enkel bestond in de gelimiteerde visie van het ego van de geest als persoonlijke ervaringen, gedachten, meningen en visies die hij op zijn beurt had geleerd/gekopieerd van zijn familie/omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het geloof/de beoordeling dat arme mensen arm zijn omdat ze te lui zijn om te werken een zeer gelimiteerde visie is op hoe de wereld in elkaar zit en dus geen rekening houdt met alle verschillende aspecten en factoren die ervoor zorgen dat mensen in een positie van armoede belanden in deze wereld, hetgeen dus absoluut niet zomaar te bevatten valt in een enkele beoordeling - en dat die beoordeling van 'arme mensen zijn te lui om te werken' in werkelijkheid maar een statement was van ego waarin de persoon die dit zei enkel op zoek was naar een energetische ervaring in zichzelf van 'superioriteit' en 'macht' waarin hij doelbewust de werkelijkheid als het bestaan van armoede negeerde en verwaarloosde in functie van zijn ego en waarin hij aldus zijn toestemming gaf voor het bestaan van armoede in deze wereld door de onwetendheid van het ego te gebruiken als 'schild' om achter te schuilen  waarin hij zogezegd onschuldig is en zijn handen kan schoon wassen van wat er hier gebeurt op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat stompzinnigheid en onwetendheid van het ego als oppervlakkige beoordelingen een geldig excuus is om passief en inert te blijven in deze wereld in het oog/gezicht van kinderen die sterven op straat omdat ze geen geld hebben om te leven in deze wereld - in de plaats van te beseffen dat niets een geldig excuus is om niet op te staan in deze wereld en ten minste je in te zetten om te onderzoeken waarom deze wereld zo ongelijk/oneerlijk is in het besef dat een ander mezelf is en wat ik toesta te gebeuren met een ander is wat ik toesta te gebeuren met mezelf -- dus er is geen geldig excuus voor het niet onderzoeken van hoe deze wereld nu ECHT werkt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van andere mensen die ik zie in deze wereld via beoordelingen zoals 'arme mensen zijn LUI', in de plaats van te beseffen dat deze beoordelingen niets meer of minder zijn dan absolute stompzinnigheid en aanvaardde blindheid/onwetendheid

en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan mezelf in de schoenen te plaatsen van elk wezen op aarde, en aldus het gezond verstand te ontwikkelen als het inzicht in hoe deze wereld zover had kunnen komen in het misbruik, de armoede, de hongsnood, de uitbuiting... als een inzicht in de menselijke geest die in ontwerp hetzelfde is in elk mens met als enige verschil de situatie/familie/omgeving waarin de mens geboren wordt en aldus gebrainwashed/geprogrammeerd wordt tot een bepaald systeem/programma dat zijn rol vervult in het geld-systeem van oftewel 'arm' oftewel 'rijk' oftewel neutraal -- waarin elk mens dezelfde wens/verlangen/droom heeft, om RIJK te worden, maar waarin maar een paar dit werkelijk kunnen bereiken, hetgeen over het algemeen bepaald wordt door familie en erfgoed -- hetgeen bewijst dat deze wereld niet 'eerlijk' is omdat alles van hoe/wat een mens zal worden als het soort leven dat hij/zij zal leiden compleet voorbepaald/voorontworpen is door geboorte

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nog maar te overwegen van te geloven dat 'eerlijkheid' bestaat in deze wereld en aldus allerlei redenen/rechtvaardigingen te bedenken voor waarom armoede en hongersnood bestaat


ik stel mij tot doel mezelf in de schoenen te plaatsen van elk wezen op aarde vanuit het besef dat ik één en gelijk ben met elk levend wezen op aarde - om werkelijk in te zien hoe deze wereld echt werkt, en aldus beoordelingen en definities te stoppen als de stompzinnigheid van het ego

ik stel mij tot doel aan te tonen dat en hoe het beoordelen van een ander in deze wereld niets is dan het ego als het verlangen/de zoektocht naar persoonlijke energetische bevrediging als de ervaring van superioriteit

ik stel mij tot doel alle excuses die de mensheid opwerpt om het bestaan van armoede en hongersnood 'goed te praten' te 'ontbinden' en teniet te doen door gezond verstand toe te passen als het besef dat wat ik toesta te gebeuren met een ander sta ik toe te gebeuren met mezelf in eenheid en gelijkheid

No comments:

Post a Comment