Monday, May 14, 2012

Mei 2012: Dag 28: AandachtsJunkie

                                                                    Kunst door Agnieszka Dineik heb altijd verlangd naar aandacht krijgen van mijn omgeving - als kind wilde ik altijd dat mijn ouders naar mij keken terwijl ik iets deed, en mij lieten weten dat ze mij zagen en mij goedkeurden.

Als er niemand naar mij keek, was het alsof ik niet bestond en ik wilde dus het gevoel hebben dat ik besta (in de beoordelingen van andere mensen)

En wanneer ik in een groep van mensen was, probeerde ik altijd op de één of andere manier de aandacht van iedereen op mij te vestigen door mij op een bepaalde manier te gedragen, waarin ik de mensen om mij heen probeerde te manipuleren zodat ze naar mij zouden kijken en mij zouden opmerken - waarin ik uiteindelijk een persoonlijkheid heb gecreerd van 'een uniek meisje', omdat ik die schijnbare 'uniekheid' moest/wilde gebruiken in mijn zoektocht/verlangen naar aandacht en erkenning, om opgemerkt te worden.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer een aandachtsjunkie te zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen naar aandacht krijgen van andere mensen en alles te doen om andere mensen zover te krijgen dat ze mij aandacht geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer een persoonlijkheid op te bouwen in mezelf als een geheel van gedragingen en manieren van spreken, handelen, wandelen rond het verlangen om aandacht te krijgen - waarin elk woord dat ik spreek en alles wat ik doe in elk moment niet zelf-eerlijk is omdat het afkomstig is vanuit de geheime realiteit in mezelf als mijn geheime verlangens die ik nooit laat zien

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik niet besta en kan bestaan als ik geen aandacht krijg van andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd aandacht krijgen van andere mensen/mijn omgeving te gebruiken om mezelf af te leiden van mezelf en van de realiteit als de negatieve ervaringen als herinneringen in mezelf die ik liever wil onderdrukken en onderdrukt houden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te preoccuperen in mijn geest/mind in en als het verlangen om aandacht te krijgen van mijn omgeving  zodat ik geen aandacht moet geven aan mezelf, zodat ik niet geconfronteerd wordt met mezelf HIER in en als mezelf


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij energetisch opgewonden te voelen in mezelf als een reactie in mezelf wanneer ik merk dat iemand naar mij kijkt of aan mij denkt, waarin ik heb gevoel heb dat ik 'leef' en 'besta' als een energetische ervaring waarmee ik mezelf heb geidentificeerd - in de plaats van te beseffen dat ik in elk moment leef/besta want ik ben HIER in elk moment van ademhaling,

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik besta in en als gedachten, gevoelens en emoties, die aandacht nodig hebben om te kunnen 'bestaan', en die erkenning nodig hebben om te kunnen 'bestaan', waardoor ik dus besta in en als een constante hunkering/verlangen/zoeken naar aandacht van andere mensen zodat ik dus kan 'bestaan' in en als de gedachten, gevoelens en emoties die ik geloof te zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als 'yin over-energie' als het 'geobsedeerd zijn met ontvangen van aandacht van anderen', zonder te beseffen dat dit niet echt is 'wie ik werkelijk ben' maar dat dit deel uitmaakt van een energetisch systeem/polariteit, als de tegenpool van 'yang over-energie' als mensen/persoonlijkheidsconstructen die net teveel aandacht geven aan andere mensen en dus andere mensen bekritiseren, beoordelen en aanvallen terwijl ik mezelf bekritiseer, aanval en beoordeel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn 'persoonlijkheid' als de energetische ervaring van mezelf in en als gedachten, gevoelens en emoties, deel uitmaakt van het bewustzijnssysteem in en als de mensheid als de onbewuste geest waarin elk mens ofwel yin ofwel yang is in en als een systeem van polariteiten die frictie creeren en aldus de geest/mind in elk moment voeden/energetiseren/opladen in en als menselijke relaties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het verlangen naar aandacht van andere mensen enkel bewijst dat ik mezelf niet opmerk en het feit dat ik een hele persoonlijkheid heb opgebouwd in en als mezelf als manieren van spreken, wandelen, gedragen om aandacht te krijgen van andere mensen, bewijst dat ik mezelf niet aanvaard als wie ik ben als de natuurlijke, simplistische en eenvoudige expressie van mezelf HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat ik niet kan bestaan zonder aandacht te krijgen van andere mensen en zonder erkenning en validatie te krijgen van andere mensen - omdat ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als de illusie van gedachten, gevoelens en emoties als het beeld/idee dat ik gecreerd heb van mezelf in afscheiding van mezelf, dat energie nodig heeft om te bestaan, energie die ik genereer uit frictie/conflict door beoordelingen in en als het aandacht krijgen van andere mensen in afscheiding van mezelf -- in de plaats van te beseffen dat de aandacht en beoordelingen die ik ervaar van 'andere mensen' in en als mezelf gebeuren in en als mijn gedachten waarin ik mezelf heb afgescheiden van mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geobsedeerd te geraken met mijn zelf-beeld in en als het verlangen naar aandacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te vechten tegen andere mensen voor aandacht omdat ik alle aandacht op mij gericht wil - als een resultaat van het gebrek aan liefde en respect dat ik heb voor mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat ik niet zo belangrijk ben als hoe ik mij voel en dat het verlangen naar aandacht en het geloof dat ik aandacht nodig heb, een illusie van de geest/mind als de idee/het geloof dat ik speciaal/belangrijk ben is - want eigenlijk ben ik één in een biljoen wezens die hier op aarde bestaan, en de illusie van het ego als het geloof/gevoel dat ik speciaal ben en aandacht verdien/nodig heb is in mij geprogrammeerd geweest door familie/omgeving als mensen die besmet waren met dezelfde illusie/virus van het ego

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te denken en te geloven dat het 'niet eerlijk' is wanneer ik merk dat iemand anders meer aandacht krijgt dan ikzelf omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren door familie/omgeving in en als het geloof dat ik aandacht MOET krijgen omdat ik speciaal/belangrijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het geloof dat ik speciaal/belangrijk ben en dus aandacht nodig heb/moet krijgen/verdien is volledig geprogrammeerd door mijn omgeving als familie en is compleet bepaald door en afhankelijk van hoeveel geld mijn familie heeft - waarin een rijke familie de illusie dat het kind speciaal/belangrijk is meer zal kunnen voeden/creeren dan een arme familie aan de hand van cadeau'tjes en beloningen die aan het kind gegeven worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan de ongelijkheid en oneerlijkheid in deze wereld in te zien als het bewijs dat het geloof/gevoel dat ik speciaal/belangrijk en aandacht nodig heb/verdien/moet krijgen een illusie is omdat het compleet bepaald wordt door het geld dat mijn familie al dan niet had om mij die 'speciale aandacht' te geven in de vorm van geld en beloningen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen dat mijn zelf-beeld als het geloof/gevoel dat ik belangrijk/speciaal ben en aandacht nodig heb/moet hebben/verdien van andere mensen, helemaal bepaald en gecreerd is door familie/omgeving en het geld dat aanwezig was in mijn familie en te beseffen dat dit een leugen/illusie is omdat er miljoenen kinderen in deze wereld zijn die dit soort 'waardering' in en als geld niet krijgen van hun omgeving/familie omdat hun familie geen geld heeft of omdat ze geen familie meer hebben, waardoor zij zich ook nooit 'speciaal' en 'belangrijk' hebben kunnen voelen als ikzelf, net het tegenovergestelde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als het gevoel dat ik speciaal en belangrijk ben in en als het verlangen naar aandacht krijgen van andere mensen in en als het geloof dat ik aandacht MOET krijgen van andere mensen, net zoals ik aandacht eiste en kreeg van mijn ouders omdat zij mij zagen en behandelden als een 'speciaal/belangrijk wezen' omdat ik 'hun kind' was dat in hun ogen belangrijker en specialer was dan alle andere kinderen ter wereld vanuit het ego dat zij zichzelf hadden toegestaan te worden als het geloof dat zij zelf speciaal en belangrijk waren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb laten misleiden in en als het gevoel/geloof dat alles wat ik doe en zeg heel speciaal en belangrijk is omdat mijn familie/omgeving mij zo behandelden door mij 'speciale aandacht' te geven - in de plaats van te beseffen dat ik niet echt speciaal en belangrijk ben als wezen, maar dat dit een programma is als een zelf-beeld dat in mij geprogrammeerd is geweest door mijn familie/omgeving die mij enkel zo behandelden en zagen vanuit het ego dat zij in zichzelf hadden laten programmeren door hun ouders waarin ze mij enkel zagen als speciaal en belangrijk omdat ik in hun ogen 'hun kind' was, en dus zagen ze mij als een verlengde van zichzelf en aldus ook speciaal/belangrijk

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in de oneerlijkheid en ongelijkheid van het geld-systeem door geld te gebruiken om de illusie als het gevoel/geloof dat ik speciaal/belangrijk ben te voeden/ondersteunen, waarin ik mezelf misleid door werkelijk te GELOVEN dat ik echt speciaal/belangrijk ben - in de plaats van dit te zien als de illusie dat het werkelijk is in en als het besef dat ik enkel in dit gevoel/idee/geloof kan participeren wanneer en als ik GELD heb - waarvan de biljoenen arme mensen in deze wereld en zij die sterven van honger die door de hele wereld van mensen constant genegeerd worden omdat ze geen geld hebben en dus niet ervaren/gezien worden als speciaal/belangrijk, het ultieme bewijs zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn gebrek aan aandacht en erkenning voor alle andere levende wezens in en als de wereld om mij heen, de oorzaak en reden is van de verwaarlozing van meer dan helft van de mensheid, het dierenrijk en de natuur als wat ik heb toegestaan te bestaan hier op aarde omdat ik alleen maar oog had voor mezelf als mijn zelf-beeld  en alle aandacht van de hele wereld op mij wilde vestigen, zoals de beroemdheden in deze wereld alle aandacht op hen gevestigd krijgen, in en als het geloof dat ik speciaal en belangrijk ben als het ego-systeem als geloofsystemen dat ik mij heb laten programmeren door familie/omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te bestaan in en als nederigheid in en als het besef dat terwijl ik mezelf preoccupeerde in en als de geest/mind in en als het gevoel/geloof dat ik speciaal en belangrijk ben waarin ik in al wat ik deed hier op aarde enkel op zoek was naar het groter maken, voeden en ondersteunen van die illusie als mijn zelf-beeld, er miljoenen kinderen geboren worden in deze wereld elke dag die het tegenovergestelde ervaren als de pijn en het lijden van de fysieke realiteit als de consequenties van het geld-systeem waarin ik mezelf heb toegestaan te participeren in en als onwetendheid, blindheid en domheid in mijn zoektocht naar geluk/energie/positiefheid/spiritualiteit in en als het geloof dat ik speciaal/belangrijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat terwijl ik participeerde in en als het verlangen naar aandacht, erkenning en beloning in en als het gevoel/geloof dat ik speciaal en belangrijk ben, ik bijdroeg aan de vernietiging van de aarde en het lijden op aarde dat ik overliet aan al degenen die geboren worden in arme families in deze wereld - waar ik mij, naar voorbeeld van mijn familie/omgeving, niets van aantrek door excuses en rechtvaardigingen te creeren voor waarom dit nog steeds 'eerlijk' is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen  dat ik in een positie van geld geboren ben in deze wereld, niet zodat ik mij speciaal en belangrijk kan voelen in en als de illusie van het ego, maar zodat ik kan opstaan in deze wereld als de stem van al zij wiens stem hen ontnomen is omdat ze geboren zijn in een arme familie -- om de wereld te veranderen tot een wereld waarin IEDER KIND geboren wordt in een omgeving van geld als ondersteuning, veiligheid en zorg

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als de constante zoektocht naar 'speciale aandacht' als wat ik geleerd heb tijdens mijn kindertijd, waarin ik mezelf had toegestaan mezelf te definieren in en als de 'speciale aandacht' die ik kreeg van mijn ouders, die mij een vertekend beeld presenteerden van wie ik ben en van hoe de wereld in elkaar zit door de illusie/idee te creeren en op te bouwen dat ik alle aandacht van de wereld verdien en dat ik meer speciaal en belangrijk ben dan alle andere kinderen ter wereld omdat zij mij zagen als het verlengde van zichzelf als 'hun kind' waardoor ze mij hebben opgevoed/behandeld vanuit het ego dat zij zichzelf hebben toegestaan te worden als het geloof/gevoel dat zij speciaal/belangrijk en beter/meer dan alle andere mensen zijn -- waarin ze hun kinderen hebben opgevoed in en als dezelfde illusie/leugen om de consumenten te worden van deze wereld die compleet gedreven/gemotiveerd zijn in hun daden in deze wereld door ego-centrisme als het verlangen om hun zelf-beeld als speciaal en belangrijk te voeden/ondersteunen via geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het constante verwachten dat ik een beloning als een goed gevoel als 'speciale aandacht' zal krijgen als hoe ik mij als kind heb laten programmeren - in en als het geloof dat ik speciaal en belangrijk ben en dat ik dus een beloning als 'speciale aandacht' verdien/nodig heb

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het gevoel/geloof als het ego dat ik speciaal/belangrijk ben in en als beloningen als 'het krijgen van speciale aandacht'  een complete leugen is, en zelfs de bron van al het kwaad in deze wereld - omdat ik zo geconsumeerd ben met/door mijn zelf-beeld als speciaal en belangrijk dat ik geen oog heb voor deze wereld en voor wat ik toesta te bestaan in deze wereld als wat er gebeurt met andere levende wezens, als wat het bewijs en het ECHTE beeld is van mezelf als wie ik mezelf werkelijk heb toegestaan te worden -- als de GRUWEL van het ego-centrisme van de geest/mind

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan dat het echte zelf-beeld dat de waarheid van mezelf laat zien als wie ik mezelf heb toegestaan te worden, als wie ik werkelijk ben vanbinnen, deze fysieke realiteit is als wat ik heb gecreerd en heb toegestaan te creeren hier op aarde door mezelf te preoccuperen en af te leiden met/in/als een vals zelf-beeld in en als gedachten als de illusie dat ik speciaal/belangrijk ben -- terwijl de realiteit mij elk moment het tegenovergestelde laat zien/bewijstzelf correctieve statements:

ik stel mij tot doel alle illusies van speciaalheid en eigen-belang te STOPPEN in mezelf en de mensheid door onherroepelijk en onomstootbaar aan te tonen dat en hoe deze zelf-gecreerde illusies van de geest/mind de bron zijn van al het kwaad en in wezen net het tegenovergestelde zijn van hoe ze zich presenteren/voordoen

ik stel mij tot doel op te staan in en als eenheid en gelijkheid met elk levend wezen HIER in en als de fysieke realiteit in en als het besef dat de geest/mind als het gevoel/geloof dat ik speciaal/belangrijk ben een leugen/illusie is als het virus van de mind/geest die ik in mij had laten programmeren door familie die zelf ook besmet waren door/met dit virus van ego-centrisme - als de bron van al het kwaad in deze wereld

ik stel mij tot doel te bewijzen tot in de eeuwigheid dat en hoe alle ideeen/gevoelens van eigen-belang de bron zijn van alle kwaad in deze wereld - omdat mensen vanuit eigen-belang als het gevoel/geloof van speciaal/belangrijk te zijn geloven dat ze boven alle consequenties staan, door niet te beseffen wat er gebeurt in deze wereld en hoe deze wereld werkt en hoe consequenties worden doorgegeven en doorgevloeid naar andere wezens via het geld-systeem

ik stel mij tot doel onherroepelijk en onomstootbaar aan te tonen dat geld in en als het geld-systeem de facilitator is van alle ideeen van grootsheid en eigen-belang in de mens - en dat de mens zonder geld in deze wereld wordt uitgespuwd -- als het bewijs dat niemand in deze wereld werkelijk speciaal of belangrijk is en dat we allen slaven zijn van een geld-systeem dat we zelf hebben gecreerd door onze dagelijkse participatie door onze verslaving aan energie als de illusie van superioriteit/eigen-belang, waarin al onze levens gereduceerd zijn tot een gebruiks-voorwerp voor het geld-systeem, als pionnen die enkel bestaan om het geld-systeem in stand te houden

ik stel mij tot doel mijn bestaan hier op aarde in lijn te stellen met wat het beste is voor alle levende wezens als al het leven HIER op aarde, en om alle illusies en delusies van grootsheid als het geloof/gevoel dat ik speciaal/belangrijk ben, compleet te STOPPEN in mezelf totdat er niets meer van het ego overblijft in mezelf -- zodat ik kan staan en bestaan in deze wereld als het levende voorbeeld van wat ECHT is, van wat LEVEN is als wat het BESTE is voor elk levend wezen één en gelijk met mezelf -- in en als het besef dat al het leven hier op aarde, elk levend wezen mezelf is, in eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel te staan en bestaan in deze wereld, in en als de schoenen van elk leven op aarde, zodat ik mezelf kan aanwenden/bewegen in deze wereld als de catalysator van wat het beste is voor het leven op aarde, als wie ik werkelijk ben in en als elke cel van mezelf als het fysieke lichaam - waarin geen enkel punt meer bestaat van eigen-belang als afscheiding

ik stel mij tot doel mezelf uit te drukken in deze wereld in en als absolute eenheid en gelijkheid met anderen, waarin ik één en gelijk aandacht geef aan allen als aan mezelf - in en als het besef dat dit het enige is dat ECHT werkt en echt kan zijn, waarin niemand meer speciaal is of belangrijk is dan een ander -- waarin ik voor eens en voor altijd het spel van competitie van winnaars en verliezers STOP

No comments:

Post a Comment