Wednesday, May 30, 2012

Dag 44: Hoe ziet mijn haar eruit?!

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben dat mijn haar er 'slecht' zou uitzien omwille van de gedachte 'wat zullen de mensen van mij denken?!'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd speciale waarde te geven aan 'mijn haar' - als een sociaal attribuut dat ik gebruik in mijn zoektocht/verlangen naar seks/relaties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren/brainwashen door mijn omgeving als de samenleving en familie in en als het geloof dat mijn haar en hoe mijn haar er al dan niet uitziet van groot belang is - als het spel van relaties  waarin de samenleving als reclame en televisie dicteert hoe mensen omgaan met elkaar in en als wat 'goed' en 'slecht' is in termen van wat 'sociaal aanvaardbaar' en wenselijk is en wat niet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd haar te associeren met seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd haar te associeren met success

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn haar te gebruiken in en als competitie met andere mensen als het verlangen om 'de beste' te zijn, door mijn haar te vergelijken met het haar van andere mensen als een 'ijkings-punt' om mijn 'waarde' en de 'waarde' van een ander aan af te meten in en als de polariteit van superieur en inferieur als het conflict tussen mezelf en andere mensen als het ego dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd waarde te hechten aan mijn haar in afscheiding met mezelf door te participeren in geloofsystemen in de samenleving waarin haar geassocieerd wordt met vruchtbaarheid en aldus aanbeden wordt als een 'attribuut', een 'aanwinst' die ik kan inzetten in mijn gevecht om te overleven in deze wereld via seks en geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd haar te beoordelen in en als polariteiten van positief en negatief gebaseerd op het verlangen en de zoektocht naar seks dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen dat andere vrouwen jaloers zijn op mij omwille van mijn haar zodat ik mij superieur kan voelen, als 'de winnaar'/'de beste'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij jaloers te voelen op het haar van andere vrouwen en mij 'inferieur' te voelen, als 'de verliezer'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van mijn haar

ik vergeef mezelf dat ik milieuvervuiling op massieve schaal heb toegestaan te bestaan op aarde door speciale waarde te hechten aan mijn haar en aldus te verlangen om producten te gebruiken om mijn haar mooi glanzend en welriekend te maken waarin ik enkel geef om wat IK wil en niet om wat het beste is voor het bestaan als de aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het blind produceren en consumeren van schadelijke haarproducten die terechtkomen in het eco-systeem en die hun gevolgen hebben in de levens van de 'minderbedeelden' zoals de armen, derdewereldlanden en het dierenrijk - met als enige doel de persoonlijke bevrediging van de illusie van schoonheid die in mensen geprogrammeerd geweest is samen met de illusie van individualiteit als het geloof dat elk mens op een eiland leeft, alsof onze daden het geheel als de aarde niet beinvloeden --terwijl we dagelijks geconfronteerd worden met het tegendeel

ik vergeef mezelf dat ik blinde productie en consumptie van goederen heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan, waarin de mens de fysieke realiteit ziet als 'de illusie' en zich niet gewaar is van de realiteit als de fysieke wereld op geen enkele manier, maar wel gelooft dat de menselijke geest als persoonlijke verlangens boven de fysieke realiteit staat -- zonder ooit te beseffen dat als de menselijke geest werkelijk superieur zou zijn aan de fysieke realiteit, dan zouden we op dit moment niet in deze zelf-gecreerde fysieke hel op aarde bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door 'schoonheids-idealen' door de televisie, magazines, reclame, entertainment-industrie als het beeld dat mijn omgeving heeft gepresenteerd van hoe menselijke relaties er zouden moeten uitzien en hoe ik er zou moeten uitzien om te kunnen participeren in menselijke relaties, in deze wereld -- door mezelf te hebben aanvaard als een 'slaaf'/'slachtoffer' van deze wereld door nooit mijn verantwoordelijkheid als co-creator van deze wereld te realiseren als het besef dat ik HIER besta

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat haar een fysieke manifestatie is van het fysieke lichaam, en NIET bestaat voor mij om te gebruiken in persoonlijke verlangens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan mezelf te realiseren als één en gelijk met het haar op mijn hoofd als de natuurlijke expressie van mezelf als het menselijke lichaam - door haar te gebruiken als een beeld dat ik gebruik in het verlangen naar seks in en als het spel/construct van relaties dat ik in mij heb laten programmeren door mijn omgeving/de samenslevingik stel mij tot doel te bewijzen dat alle menselijke beslissingen en gedrag in deze wereld, zoals blinde productie en consumptie van schadelijke stoffen die de aarde en haar bewoners elke dag aanvalt/vernietigt, afkomstig zijn uit onwetendheid als de arrogantie van het menselijk ego

en ik stel mij tot doel de mensheid te ondersteunen in het stoppen van onwetendheid en het realiseren van de waarheid als de fysieke realiteit van gezond verstand, zoals ook ik de waarheid heb gerealiseerd door een process van introspectie in zelf eerlijkheid, zelf vergeving en zelf correctie

ik stel mij tot doel te bestaan in en als relaties die het beste zijn voor het leven zelf en niet te bestaan in een  voorgeprogrammeerd construct van beelden, geloofsystemen, ideen en ervaringen die enkel leiden tot misbruik

ik stel mij tot doel mezelf te ontwikkelen tot een zelf-bepalend wezen, door het voorgeprogrammeerd construct van relaties als beelden, dat ik heb geleerd/gekopieerd van televisie, familie, media, magazines en andere mensen, in mezelf te stoppen in en als het besef dat dit construct enkel misbruik meebrengt en niet het beste is voor allen in en als mezelf -- om te staan/bestaan als het levende voorbeeld van wat relaties die het beste zijn voor allen werkelijk zijn, als de zelf-gestuurde expressie van mezelf als het leven zelf

No comments:

Post a Comment