Thursday, May 17, 2012

mei 2012: Dag 31: Vechten in en om Eigenwijsheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer eigenwijs te zijn door kennis en informatie in mezelf vast te houden als 'wijsheid' die ik gebruik in het gevecht met andere mensen in mijn verlangen/zoektocht naar energie als superioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer wijsheid als inzichten en realisaties over de realiteit van mezelf af te scheiden en te gebruiken in mijn persoonlijke zoektocht naar de energetische ervaring van superioriteit door te vechten tegen anderen met 'mijn wijsheid' in en als eigenwijsheid - in de plaats van mezelf in elk moment uit te drukken in en als wat het beste is voor allen als één als gelijk in en als de simpliciteit van ademhaling waarin ik beweeg in eenheid en gelijkheid met/als het bestaan  en er dus geen conflict/frictie/gevecht kan bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te vechten met kennis en informatie in en als 'eigenwijsheid' vanuit de ervaring van angst/inferioriteit in mezelf tegenover andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta mezelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid met anderen door opzettelijk te zoeken naar conflict om energie te kunnen opwekken in mezelf zodat ik kan participeren in het ego van de geest/mind als het energetische systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat elk mens in deze wereld op zoek is naar energie en aldus opzettelijk en bewust frictie/wrijving/conflict gaat creeren door te vechten in en als eigenwijsheid als kennis en informatie om reacties te ontginnen/uit te lokken in een ander zodat zij zelf kunnen participeren in energetische reacties/ervaringen - wat betekent dat er niet te 'redeneren' valt met mensen want mensen zijn opzettelijk en doelbewust onwetend en onredelijk in en als hun verlangen naar energie als frictie/wrijving/conflict als het opzettelijk creeren van afscheiding in en als zelf-oneerlijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan verantwoordelijkheid te nemen voor een ander als mezelf en één en gelijk te staan met een ander als mezelf, door op zoek te zijn naar energie als afscheiding als 'een ervaring' waarin ik opzettelijk in gevecht ga met anderen om te kunnen participeren in de energie van het ego in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet te willen realiseren in en als eenheid en gelijkheid door mezelf te hebben toegestaan een mind/energie junkie te worden als verslaafd aan de frictie/wrijving/conflict dat ik zelf creer in en als de mind in en als eigenwijsheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer op zoek te gaan naar conflict om te kunnen reageren met energie/emoties om mezelf als het energetische systeem van het ego te kunnen voeden - waarin ik niet alleen mezelf als het ego voedt, maar ook het ego in de ander

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan mezelf uit te drukken in en als de stilte, stabiliteit van mezelf als het leven zelf in en als eenheid en gelijkheid --door te bestaan in en als ego-centrisme als mijn persoonlijke verlangen/zoektocht naar energie waarin ik mijn omgeving ontgin door conflict te creeren in en te vechten met kennis en informatie in en als eigenwijsheid, waarin ik opzettelijk probeer een energetische reactie uit te lokken in anderen om mezelf als het energetische systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden te kunnen voeden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid te nemen voor het conflict als emotionele reacties die ik ervaar in mezelf als reactie op de expressie van anderen - door anderen te beschuldigen in en als het geloof dat zij reacties proberen uit te lokken bij mij en dat zij mij aanvallen -- in de plaats van te beseffen dat het enige dat reageert is het ego als het energie-verslaafde systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden en niet het leven zelf als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de energetische ervaring van eigenwijsheid in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van het gevecht/conflict dat ik ervaar in mezelf met mijn omgeving door te geloven dat het de schuld is van mijn omgeving dat ik conflict ervaar in mezelf, door hoe zij zich uitdrukken tegenover mij - in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor het verlangen om te reageren als het verlangen naar energie dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als de ware reden is voor waarom ik reageer op de expressie van anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nog maar te overwegen van te geloven dat andere mensen verantwoordelijk zijn voor het conflict dat ik ervaar in mezelf in relatie met mijn omgeving als emotionele reacties - in de plaats van te beseffen dat het energetische systeem van emoties, gedachten en gevoelens als conflict/frictie/wrijving/gevecht/afscheiding een systeem is dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf waardoor ik de illusie heb gecreerd dat dit systeem echt is en macht heeft over mij in en als hoe het schijnbaar afgescheiden bestaat van mezelf en dus niet meer besef dat ik zelf de bron en oorsprong ben van de ervaring van mezelf in en als dit systeem van gedachten, gevoelens en emoties als energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn verantwoordelijkheid voor de energetische reacties/ervaringen in en als emotionele reacties die ik ervaar in mezelf te abdiceren door te geloven dat 'andere mensen' en 'de wereld verantwoordelijk zijn voor hoe ik mezelf ervaar in en als mezelf in de plaats van te beseffen dat ik zelf de afscheiding tussen mezelf en 'andere mensen' in en als het verlangen naar relaties heb gecreerd en toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer geen verantwoordelijkheid te nemen voor het verlangen naar relaties dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf waarin ik mezelf afscheid van 'andere mensen' in en als het verlangen om 'niet alleen te zijn' als het verlangen om te participeren in energie die ik opwek in en als de frictie/wrijving/afscheiding/gevecht die ik creer tussen mezelf en mijn omgeving - in de plaats van één en gelijk te staan met al wat hier bestaat in en als mezelf in en als zelf-eerlijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta en accepteer te beseffen dat elk conflict/frictie/wrijving/energetische reactie die ik ervaar tussen mezelf en 'andere mensen' is altijd compleet zelf gecreerd vanuit een verlangen naar energie dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in en als zelf-oneerlijkheid en dus steeds compleet mijn verantwoordelijkheid is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer er altijd  vanuit te gaan dat ik gelijk heb en anderen ongelijk

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat gelijk en ongelijk beiden een polariteit zijn in en als het ego van de geest/mind als het systeem van energie dat ik mezelf heb toegestaan te worden - en dat in de realiteit 'gelijk' en 'ongelijk' niet echt bestaan, al wat bestaat is HIER in en als eenheid en gelijkheid in en als mezelf als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan en mezelf uit te drukken in en als eigenwijsheid als het geloof dat ik gelijk heb en anderen ongelijk als het gevecht/de afscheiding die ik heb gecreerd in mezelf als het energetische systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden -- en hierin een constant gevecht te hebben gecreerd tussen mezelf en mijn omgeving waarin ik continu 'vecht voor mijn recht/gelijk' en waarin ik mij ook continu aangevallen voel door het gevoel te hebben dat andere mensen mijn recht/gelijk van mij proberen af te pakken en dat zij gelijk willen krijgen, waarin ik mezelf gevangen heb gezet in en als een constant emotioneel conflict in mezelf met mijn omgeving in de plaats van te staan/bestaan in en als eenheid en gelijkheid in en als zelf-eerlijkheid als de simplistische eenvoudige zelf eerlijke en onvoorwaardelijke expressie van mezelf in elk moment van ademhaling als wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan het ego gevecht als het vechten voor mijn 'recht'/gelijk dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf te projecteren op anderen in en als het verlangen om mijn verantwoordelijkheid tegenover mezelf te abdiceren, waarin ik nooit besef dat het gevecht/conflict dat ik ervaar met mijn omgeving als het vechten voor het recht/gelijk, om gelijk te krijgen, eigenlijk het gevecht is dat ik ervaar tegen/met mezelf in en als de ontkenning van wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het ego van de geest/mind als eigenwijsheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta onvoorwaardelijk mezelf te zijn door in constant gevecht te bestaan met mijn omgeving in en als angst om aangevallen te worden door andere mensen in de plaats van te beseffen dat ik degene ben die mijn omgeving aanvalt in en als het verlangen om gelijk te krijgen en erkenning te krijgen voor mijn 'wijsheid' als kennis en informatie - als het ego, energetische systeem dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer niet eerlijk te zijn met mezelf over wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het ego-gevecht met mijn omgeving waarin ik continu mijn omgeving aanval in en als de geheime achterklap/gedachten in mezelf als beoordelingen en definities - door mijn geheime achterklap/gedachten te projecteren op andere mensen en mij daarin aangevallen te voelen, zonder dus te beseffen dat ik het ben die mezelf als andere mensen aanvalt door niet te beseffen dat wat ik een ander aandoe, is wat ik mezelf aandoe in eenheid en gelijkheid als wie ik werkelijk ben als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te staan/bestaan in eenheid en gelijkheid met mijn omgeving door te bestaan in en als het verlangen naar energie als het creeren van conflict/wrijving/gevecht/frictie tussen mezelf en mijn omgeving in en als geheime achterklap/gedachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij aangevallen te voelen door mijn omgeving en werkelijk te geloven dat mijn omgeving mij aanvalt wanneer mijn omgeving niet met mij akkoord gaat en mij geen erkenning geeft en te geloven dat ik mezelf daarom moet verdedigen in en als eigenwijsheid en mijn omgeving dus terug moet aanvallen via kennis en informatie door te beseffen dat ik wel gelijk heb en zij niet - in de plaats van te beseffen dat ik hierin besta in en als het ego van de geest/mind als eigenwijsheid als het geloof dat ik superieur ben in en als 'mijn' kennis en informatie als het energetische systeem dat ik in mezelf heb toegestaan te bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat ik zal ontvangen wat ik geef/uitstuur - dus ik zal gevecht/aanvallen/conflict ervaren van mijn omgeving wanneer/als ik gevecht/aanvallen/conflict uitstuur - en ik zal enkel het ego van anderen zien/ervaren wanneer/als ik zelf besta in en als het ego in relatie met anderenzelf correctieve statements:

ik stel mij tot doel te staan als het leven zelf, in en als absolute zelf-verantwoordelijkheid - in en als het stoppen van alle verwijten en beschuldigingen tegenover anderen - om te staan/bestaan als het levende voorbeeld als/van het leven zelf

ik stel mij tot doel alle eigenwijsheid in mezelf als het leven zelf te stoppen en mezelf uit te drukken en te bestaan in en als nederigheid in en als de dankbaarheid voor het leven zelf in en als het besef dat ik HIER mag bestaan in en als de fysieke realiteit

ik stel mij tot doel mezelf HIER te brengen in en als de fysieke realiteit in en als nederigheid als de constante, stabiele zelfeerlijke expressie van mezelf als het leven zelf wanneer en als ik mezelf betrap op het participeren in het ego van de geest/mind als eigenwijsheid als het gevecht/conflict/frictie met anderen

ik stel mij tot doel mezelf te stoppen in het creeren van gevecht/conflict/frictie in mezelf in communicatie/interactie met anderen en om te bestaan in en als het besef dat wat ik toesta te bestaan in mezelf is wat ik toesta te bestaan in de wereld als het leven zelf in de vorm van oorlog en moord -- en ik stel mij tot doel om een effectieve/efficiente, praktisch gerichte en directe communicatie te ontwikkelen waarin ik luister naar een ander in en als eenheid en gelijkheid en niet vanuit het ego als de illusie van eigenwijsheid en de polariteit van gelijk - ongelijk -- met het oog op het creeren van een realiteit die het beste is voor allen in en als het besef dat elk conflict/gevecht altijd afkomstig is vanuit het ego als het verlangen naar de energetische ervaring  van eigen-belang en superioriteit

ik stel mij tot doel te bestaan in en als de onvoorwaardelijkheid van ademhaling als wie ik werkelijk ben, om mezelf in elk moment uit te drukken als het leven zelf als wat het beste is voor allen en niet vanuit het ego als energetische reacties als het verlangen naar positieve gevoelens

No comments:

Post a Comment