Tuesday, May 29, 2012

Dag 43: Wie ben ik?
                                                      Kunst door Marlen Vargas Del Razo


ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij af te vragen wie ik ben in mijn gedachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om na te denken over 'wie ik ben' in gedachten als definities en beoordelingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om mezelf te beoordelen en te definieren in en als gedachten om te kunnen WETEN wie ik ben als een gestructureerd systeem van kennis/wijsheid/informatie als gedachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te aanvaarden als een systeem van kennis/wijsheid/informatie als de vaste structuur van gedachten waarin ik mij steeds opnieuw moet 'herinneren' door continu te participeren in gedachten als beoordelingen en definities - als het 'opladen' van mezelf als de structuur/het systeem van gedachten als wie/wat ik mezelf heb toegestaan te worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het leven een vaste structuur is zoals gedachten/definities/beoordelingen/geloof-systemen die ik kan 'bevatten' in en als de geest als mijn bewuste gedachten als kennis en informatie -- in de plaats van te beseffen dat er een verschil is tussen wat het leven werkelijk is en wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als mijn persoonlijke ervaring van 'het leven' als het bewustzijnssysteem dat eigenlijk niet eens echt bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd het leven te leren kennen als dat wat zich niet zomaar laat limiteren/definieren/opsluiten in een structuur van gedachten als de realiteit - in en als het besef dat de 'structuur' enkel in mezelf bestaat in en als gedachten op basis en omwille van het verlangen naar macht en controle dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf -- waarin ik dus de hele werkelijkheid als wat ik zie met mijn ogen heb opgedeeld/afgescheiden/onderverdeeld in hokjes/vakjes als woorden/definities/beoordelingen in mezelf als de gevangenis van de geest als 'identiteit'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren als een 'identiteit' als een gesloten structuur/systeem en mezelf het leven zelf te ontkennen als de ongelimiteerde, onvoorwaardelijke expressie als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik een identiteit MOET hebben, als een 'vaste', gesloten structuur van gedachten/definities/beoordelingen in en als afscheiding van mezelf als een gevoel/geloof/gedachte/wetenschap van 'wie ik ben'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf  toesta en accepteer te geloven dat ik mezelf MOET kunnen definieren in en als gedachten en dat ik moet kunnen 'weten wie ik ben' in de plaats van te bestaan als wie ik werkelijk ben als de simpliciteit van het bestaan als mezelf als ademhaling

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van het leven zelf door mij af te vragen wie ik ben en op zoek te gaan naar mezelf in definities en beoordelingen als gedachten, zonder te beseffen dat ik mezelf hierin enkel verder verlies in de illusie van de geest als identiteit door niet te beseffen dat wie ik werkelijk ben is ongedefinieerd en ondefinieerbaar als het leven zelf als al wat bestaat als HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van identiteit als gedachten/definities door mezelf te laten definieren in de plaats van één en gelijk te staan met de geest als gedachten/definities/identiteit als wie ik werkelijk ben als eenheid en gelijkheid als het leven zelf als al wat bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn macht weg te geven aan gedachten door mezelf te laten definieren door beoordelingen/gedachten door te verlangen naar afscheiding als energie die ik creer in mezelf door mezelf af te scheiden van mezelf door gedachten als het systeem van identiteitik stel mij tot doel mij niet af te vragen wie ik ben, waarin ik mezelf laat definieren door beoordelingen/gedachten, maar op te staan in en als zelf-besturing als wie ik werkelijk ben  als zelf bepaling als de zekerheid van wie ik werkelijk ben als het bestaan zelf als eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de menselijke geest als identiteit een illusie/leugen is waarin mensen gewoon op zoek zijn naar energie als de energie-junkies die ze zichzelf hebben toegestaan te worden, waarin ze zichzelf opzettelijk afscheiden van andere mensen in en als de geest als de 'structuur' en 'het systeem' om frictie/conflict te creeren -- en te staan als het levende voorbeeld van wie elk levend wezen werkelijk is als het leven zelf als eenheid en gelijkheid


ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens niet bepaald is door/in/als de gevangenis van afscheiding van de geest, omdat de geest niet echt is, en wat echt is is de fysieke realiteit van eenheid en gelijkheid, waarin wij allen bestaan één en gelijk als het leven zelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat al wat gestopt en vernietigd kan worden, zoals de menselijke geest, identiteit, gedachten, beoordelingen, niet echt is en dat de mens in staat is om zichzelf te veranderen en zichzelf te realiseren als het leven zelf om op te staan in en als eenheid en gelijkheid als wie elk levend wezen werkelijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor het bestaan als zichzelf

No comments:

Post a Comment