Sunday, May 27, 2012

Dag 41: Ben ik mooi genoeg?ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij zorgen te maken of ik wel mooi genoeg ben voor jongens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accetpeer mij zorgen te maken dat jongens mij niet mooi genoeg zouden vinden en dus geen aandacht zouden besteden aan mij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om geen aandacht te krijgen van jongens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen om aandacht te krijgen van jongens en daarom 'mooi' te willen zijn omdat ik heb geleerd/gezien/gemerkt dat enkel 'mooie' meisjes positieve aandacht krijgen van jongens - en 'lelijke' meisjes krijgen negatieve aandacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om 'lelijk' te zijn en negatieve aandacht te krijgen van jongens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als wat jongens over mij denken en voelen - en dus te geloven dat ik positief ben als jongens mij positieve aandacht geven door mij te laten weten dat ze mij 'willen' en 'leuk vinden' en dat ik negatief ben als jongens mij aandacht geven door mij duidelijk te maken dat ze mij niet 'willen' en mij afwijzen in en als beoordelingen -- in de plaats van te beseffen dat ik alleen besta in en als mezelf HIER en NIET in relatie sta met jongens en dus niet beinvloed kan worden door wat ze al dan niet denken/zeggen tegen/over mij tenzij ik mij laat beinvloeden door een relatie te creëren in de geest  omwille van een verlangen/verwachting die ik koester tegenover hen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te willen definieren in en als wat jongens al dan niet over/tegen mij denken/zeggen om te kunnen participeren in de energetische ervaring/reacties in mezelf in afscheiding met mijn omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als het uiterlijk van mijn lichaam, om te kunnen participeren in het 'spel' van energetische reacties/ervaringen als het spel van relaties van aantrekking en afwijzing, positieve en negatieve energie -- als het 'spel' van sex als afscheiding/frictie/conflict/wrijving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij onzeker te voelen over mijn uiterlijk als de angst om 'niet mooi genoeg' te zijn waardoor ik geen aandacht zou krijgen van jongens of om 'lelijk' te zijn waardoor ik negatieve aandacht zou krijgen van jongens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer niet te beseffen dat ik maar één uiterlijk heb, maar één lichaam en dat onzekerheid over mijn uiterlijk dus maar een illusie is van de geest en absoluut geen gezond verstand is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer het uiterlijk van mijn lichaam niet te aanvaarden zoals het is, in en als het besef dat dit het lichaam is en het uiterlijk van het lichaam, net zoals dit de wereld is en het uiterlijk van de wereld op dit moment - hetgeen niet zal veranderen gewoon omdat ik het niet wil aanvaarden zoals het is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer het woord 'lelijk' een negatieve energetische waarde te geven en

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer het woord 'mooi' een positieve energetische waarde te geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer constant te schipperen tussen de positieve energetische ervaring van het woord 'mooi' en de negatieve energetische ervaring van het woord 'lelijk' door mezelf te definieren met het uiterlijk van het lichaam in en als mijn zoektocht naar seks/aandacht van jongens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat 'mooi' en 'lelijk' woorden zijn die uitgevonden geweest zijn door de geest en enkel aanwijzen hoezeer de mind absoluut niet echt bestaat en afgescheiden is van de echte fysieke realiteit als het leven zelf - omdat 'mooi' en 'lelijk' bestaan enkel in functie van het verlangen naar energie van de mind, die woorden zoals 'mooi' en 'lelijk' gebruikt om een waarde-oordeel te plaatsen op het uiterlijk van de fysieke realiteit, om in zichzelf een positieve of negatieve energetie op te wekken, als reactie op de waarde gegeven aan het woord die bepaald is door sex/geld en de zoektocht naar sex/geld van de geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer het uiterlijk van mijn lichaam te vergelijken met het uiterlijk van andere meisjes/vrouwen en te verlangen om de mooiste te zijn - zodat ik de energetische ervaring van superioriteit kan voelen in mezelf als het gevoel dat ik 'beter' ben dan alle anderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij jaloers te voelen op meisjes die ik beoordeel/zie als 'mooier dan mij', waarin ik mezelf ervaar als 'minder dan' hen, als 'de verliezer' in de wedstrijd om erkenning/sex/aandacht/geld in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik een wedstrijd om erkenning/sex/aandacht/geld tussen vrouwen onderling en mannen onderling, heb toegestaan te bestaan in de realiteit door mezelf te hebben toegestaan erin te participeren in mezelf, door andere meisjes/vrouwen te zien/ervaren als mijn rivalen/tegenstanders die ik moet 'verslagen' in de zoektocht naar sex/aandacht/erkenning van jongens/mannen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat andere meisjes/vrouwen mijn tegenstanders/rivalen zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat het leven een wedstrijd is met energie/geld/aandacht/sex als de hoofdprijs en dat alle andere vrouwen/meisjes mijn rivalen/tegenstanders zijn die ik moet verslagen omdat er maar één iemand de winnaar kan zijn

ik vergeef mezelf dat ik een wereld heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan waarin 'er maar één iemand de winnaar kan zijn' en al de rest verliezers in de fysieke realiteit die gestuurd/bepaald wordt door geld, door te participeren in het energetische systeem van competitie in mezelf als het verlangen om 'de beste'/'de mooiste' te  zijn in en als het geloof/de gedachte dat 'er maar één iemand de winnaar kan zijn' - in de plaats van te beseffen dat wat ik toesta te bestaan voor een ander, namelijk 'de verliezer zijn', sta ik toe te bestaan voor mezelf in mijn wereld waarin de kans dus bestaat dat ik zelf de verliezer zal zijn als wat ik een ander toewens in mijn verlangen om de winnaar te zijn

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta en accepteer een wereld te creëren  waarin ik geef aan een ander wat ik zelf zou willen voor mezelf, waarin we aldus allemaal winnaars zijn en niemand de verliezer is ten koste van de persoonlijke verlangens van een ander om de winnaar te zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als de valse/illusie realiteit van de geest als beoordelingen van 'mooi' en 'lelijk' over het uiterlijk als het plaatsen van waarde-oordelen over de realiteit die HIER bestaat -- als het bewijs dat ik de realiteit niet wil aanvaarden als wat ze is, en niet wil beseffen dat de realiteit niet zal veranderen door ze te beoordelen als goed/slecht, juist/fout, positief/negatief en het aldus absurd is om mij goed/slecht, positief/negatief te voelen over de realiteit in de plaats van gewoon te beseffen dat ze is wat ze is op dit moment en dat werkelijke verandering van de realiteit enkel mogelijk is wanneer/als ik één en gelijk sta met de realiteit in en als dit moment als DE waarheid, zonder persoonlijke versies van de waarheid/realiteit te creeren in en als gedachten als waarde-oordelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat waarde-oordelen als 'mooi' en 'lelijk' en de energetische ervaringen in mezelf als reacties op de waarde-oordelen van 'mooi' en 'lelijk', niet echt zijn omdat ze de realiteit en het feit dat de fysieke realiteit HIER is wat ze is op dit moment, ongeacht wat de geest erover denkt/vindt/voelt, negeren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat het uiterlijk enkel belangrijk is in en als het ego als de valse/illusie realiteit van afscheiding, waarrond het hele geld-systeem opgebouwd is, als het systeem van 'winnaars' en 'veliezers, waarin mensen gedwongen worden te vechten/competeren met elkaar om geld te kunnen verdienen in het systeem -- waarin degenen die niet hard genoeg vechten tegen anderen 'uit de boot vallen' en achtergelaten worden door het systeem -- maar het uiterlijk op zich bestaat niet eens echt want het heeft niets te maken met de werkelijke fysieke ervaring van het leven op aarde als wat eigenlijk ECHT is, als wie wij werkelijk zijn als het leven zelf -- hetgeen maar aantoont dat de mens bestaat in een complete illusie en al het bestaan op aarde als de realiteit heeft gedwongen om deel uit te maken van de menselijke illusie van de geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteerd waarde-oordelen te plaatsen over de fysieke realiteit, zoals 'mooi' en 'lelijk', in functie van het opwekken van positieve/negatieve energetische reacties in mezelf, en mezelf hierin af te scheiden van de realiteit die HIER gewoon IS als de enige echte realiteit die niet anders is dan wat ze op dit moment is - in de plaats van te beseffen dat de geest als waarde-oordelen en gevoelens/emoties niet echt bestaat omdat de fysieke realiteit is wat ze is, ondanks wat ik erover denk of voel --hetgeen aantoont/bewijst dat gedachten, gevoelens en emoties compleet irrelevant zijn omdat de realiteit hetzelfde blijft, of ik mij er nu negatief of positief over voelik stel mij tot doel alle competitie tegen meisjes/vrouwen te stoppen in mezelf en mezelf te realiseren/aanvaarden als één en gelijk met andere meisjes/vrouwen -- om te geven wat ik zelf wil krijgen omdat ik besef dat ik enkel mezelf in de voet schiet door te competeren/vechten met andere mensen

ik stel mij tot doel één en gelijk te staan/bestaan met en als de fysieke realiteit en mezelf niet te verliezen/preoccuperen in de geest als waarde-oordelen over de realiteit omdat ik besef dat de waarde-oordelen in de geest opzettelijke ontkenning zijn van de waarheid als de fysieke realiteit die HIER is

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de waarde oordelen van de mens over de realiteit irrelevant zijn omdat ze niets veranderen aan de fysieke realiteit die HIER is, en de mens zelfs weerhouden van te doen wat het beste is voor de realiteit door niet één en gelijk te staan met de realiteit

ik stel mij tot doel het spel van competitie om sex/aandacht/erkenning/geld met andere vrouwen/meisjes te stoppen in de wereld zowel als in mezelf - om te bestaan in relatie tot andere mensen/wezens als wat ik zou willen voor mezelf, in eenheid en gelijkheid in de plaats van rivaliteit en competitie

ik stel mij tot doel mezelf in elk moment uit te dagen en uit te breiden om verder te kijken dan de oppervlakkige waarde-oordelen van de geest over de realiteit die ik zie met mijn ogen en een ander wezen te zien als mezelf, door mezelf te verplaatsen in de schoenen van een ander -- om mezelf de kans te geven de realiteit die HIER bestaat te leren kennen

ik stel mezelf tot doel aan te tonen dat sex geen competitie/gevecht is en niet groter/beter is dan het leven - en dat het leven dus geen competitie is om sex waarin het de bedoeling is om alle andere mensen te verslagen -- maar dat in het woord leven, het woord 'even' zit als het bewijs dat we allen EVEN waardig zijn en EVEN veel verdienen om te 'winnen', om te leven volgens wat het beste is voor ieder wezen, om EVEN veel ondersteund te worden door het systeem in/van de mensheid in deze wereld


No comments:

Post a Comment