Monday, May 28, 2012

Dag 42: Geld is belangrijker dan LevenIn hoe ouders, familie, leerkrachten en volwassenen in het algemeen met mij zijn omgegaan toen ik een kind was, werd mij duidelijk dat geld, geld verdienen en het geld-systeem in deze wereld eren en respecteren veel belangrijker is dan mezelf, dan leven, dan zelf-expressie, zelf-ontwikkeling en zelf-exploratie.

Ouders schreeuwen op hun kinderen, straffen ze, beoordelen ze, veroordelen ze en jagen ze vooral veel angst en schuldgevoelens aan tijdens de 'opvoeding' in deze wereld. En waarom?

Er wordt geloofd dat dit 'normaal', 'natuurlijk' en 'vanzelfsprekend' is omdat elke generatie zijn kinderen op die manier opvoed. Maar dit is eigenlijk geen leven, dit is een straf -- en dat is ook de ervaring die je meekrijgt als kind in deze wereld, dat het leven een straf is, waarin je hele leven in het teken staat van 'goed genoeg' zijn, goed werken, 'braaf' zijn, lief zijn, in de samenleving passen, doen zoals het hoort, je 'normaal gedragen', enzovoort...

Maar niemand vraagt zich ooit af waarom/hoe het leven op aarde zich zo heeft kunnen beperken/limiteren/verlagen tot deze menselijke ervaring waarin het 'leven' niet draait om leven, maar om geld verdienen om te OVERleven. Dit is dan ook wat ouders hun kinderen meegeven/aanleren, hoe je MOET leven om te OVERleven, in functie van geld verdienen.

En dit is aldus hoe ouders met kinderen omgaan, werkgevers met werknemers en mensen met elkaar en zichzelf alsof we allen slaven zijn die 'goed genoeg' moet werken/zijn voor het geldsysteem - mensen worden kwaad op elkaar, gefrustreerd, geïrriteerd, ze vallen elkaar verbaal en fysiek aan, denigreren en devalueren elkaar. De 'zwakkeren' vallen uit te boot, worden gepest, aan de kant geschoven, en de 'sterken' worden beroemd, winnen al het geld en krijgen alle aandacht.

Dit is niet leven, dit is hel op aarde en de reden waarom kinderen in de plaats van ondersteund worden in hun zelf-ontwikkeling en zelf expressie, onderdrukt worden en gedwongen worden om zichzelf aan te passen in en als het gevoel/geloof dat ze 'slecht' en 'fout' zijn als woorden die hen zo vaak naar het hoofd geslingerd werden tijdens hun 'opvoeding'.ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld belangrijker is dan leven en dat ik het dus verdien om gestraft te worden als ik iets doe dat volgens mijn omgeving 'niet goed/juist/efficient' is in functie van geld/overleving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer kwaad en gefrustreerd te worden op mezelf en andere mensen wanneer ik iets laat vallen, of traag beweeg, of iets niet meteen begrijp omdat ik dat zie als 'inefficient' in functie van geld verdienen in deze wereld omdat ik mezelf heb toegestaan te geloven dat geld hebben en verdienen belangrijker is dan Leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat mensen het recht hebben om mij respectloos te behandelen en hun woede en irritatie op mij te uiten, door te geloven dat geld en me mogelijkheid/het vermogen om geld te verdienen belangrijker als OVER leven is dan het leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij inferieur te voelen aan geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mij inferieur te voelen aan het geld-systeem als de 'God' die beslist over leven en dood in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het geld systeem en geld niet echt god is of superieur is, maar dat dat alleen zo lijkt omdat ik het geldsysteem en geld aanvaard heb als 'superieur' aan mezelf door mijn macht weg te geven aan het geld systeem door te bestaan in en als angst van het geld systeem als andere mensen - door nooit te hebben opgestaan als het leven zelf als het besef dat geld in functie zou moeten staan van het leven en niet andersom, in en als het besef dat het leven het enigste is dat echt bestaat en dus het enigste is dat echt uitmaakt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het moment HIER als onvoorwaardelijke zelf-expressie als het leven ondergeschikt is aan de 'toekomst' als 'geld verdienen' en successvol worden als OVERleven -- in de plaats van te beseffen dat de toekomst niet bestaat behalve als een beeld in mijn gedachten waarmee ik mezelf afleid van het feit/besef dat ik HIER ben in en als het moment als het enige dat echt is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het leven te verspillen aan overleving als de angst van de toekomst die in mij door familie geprogrammeerd geweest is, als het mij constant zorgen maken over geld, fantaseren over geld, denken aan geld - in en als het geloof dat het leven in het teken staat van geld, en dat geld belangrijker is dan het leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het leven af te scheiden van geld door te geloven dat geld superieur is aan mezelf, in de plaats van te beseffen dat geld een gedachte is, een concept dat enkel bestaat in mijn gedachten, en dus één en gelijk is met mezelf als het leven zelf, omdat er niets 'meer' kan zijn dan het leven want het leven is per definitie ALLES dat bestaat, waarbij geld en het geld systeem de dans niet ontspringen

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd om te gaan met het geldsysteem en het geld systeem te gebruiken vanuit het startpunt/perspectief van de geest als het geloof/de idee dat geld/het geld-systeem boven mij staat en superieur is aan mezelf, in en als angst van het systeem, waardoor ik een geld-systeem heb ondersteund en toegestaan te bestaan in deze wereld die met het leven omgaat vanuit het startpunt van afscheiding, alsof het leven minderwaardig is aan het geldsysteem -- in de plaats van één en gelijk te staan met en als het geld-systeem en aldus om te gaan met het geld-systeem vanuit eenheid en gelijkheid in en als wat het beste is voor allen en zo een geld-systeem te ondersteunen dat met het leven omgaat in eenheid en gelijkheid als wat het beste is voor allen, als het beeld en de gelijkenis van mezelf als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij neer te leggen bij het gedrag van mensen die geloven dat geld belangrijker en waardevoller is dan het leven, door mij inferieur, angstig, machteloos te voelen tegenover andere mensen door mezelf te hebben toegestaan mezelf te laten programmeren in en als het geloof dat geld belangrijker is dan leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de manier waarop mensen leven in en als het opgeven van het leven in functie van geld te hebben aanvaard door te denken dat dit 'nu eenmaal het leven is' als wat van generatie tot generatie doorgegeven geweest is doorheen de geschiedenis, waarin ik de geschiedenis boven mezelf plaats -- in de plaats van te beseffen dat de geschiedenis niets is dan generaties van mensen die, net als ik vast bleven steken in de gedachte/het geloof dat dit 'nu eenmaal de realiteit is' en dat zij als het leven werkelijk inferieur zijn aan het geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld te vereren in en als de geest, door er continu mee bezig te zijn, en door geld verdienen en geld hebben in de toekomst boven alles en iedereen te plaatsen - als hoe ik opgevoed geweest ben door ouders/familie/samenleving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het normaal te vinden dat het systeem dat het leven op aarde bepaald/leidt het leven misbruikt en uitbuit en bestraft en kinderen dwingt zichzelf als het leven te onderdrukken om slaven te worden voor het geld systeem en te bestaan in en als angst - door te bestaan in en als de gedachte/het geloof dat het nu eenmaal is wat/hoe het is als een blind vertrouwen op mijn omgeving -- in de plaats van in te zien hoe simpel het is/zou zijn om een wereld te creëren waarin er voor elk levend wezen gezorgd wordt zoals het hoort -- en te beseffen dat het NIET normaal of aanvaardbaar is dat bepaalde mensen al het geld, goederen en grondstoffen hebben dat allemaal naar hun kleine cirkel van familie en vrienden gaat als de 'erfenis' en dat al de rest ofwel omkomt van de honger omdat ze NIETS hebben ofwel continu moet zwoegen om genoeg geld bijeen te schrapen om te kunnen leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet te vertrouwen in het besef dat het heel simpel is om voor het leven te zorgen en om ervoor te zorgen dat elk levend wezen op aarde geëerd en gerespecteerd en ondersteund wordt en dat het idee dat armoede en hongersnood een inherent en onontkoombaar deel uitmaakt van het leven een leugen is die verteld wordt door mensen die gewoon niet willen dat het systeem verandert omdat zij hun levensstijl niet willen veranderen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd armoede en hongersnood te aanvaarden als een deel van het leven/de realiteit door zelf te bestaan in en als angst van hongersnood en armoede in het geld-systeem waardoor ik een leven leidt van ego-centrisme waarin ik gewoon probeer te overleven en aldus het geld-systeem ondersteun waarin anderen gedwongen worden te leven in posities waarin ik angst van heb -- in de plaats van te beseffen dat armoede en hongersnood het resultaat zijn van daden mensen die er hun hand niet voor omdraaien om een ander levend wezen op te offeren zodat zij zich persoonlijk goed kunnen voelen, als een 'zonde' waar wij allen 'schuldig' aan zijn omdat wij allen enkel op zoek zijn naar persoonlijk geluk - ondanks de bewijzen dat de gevolgen van dit systeem van over-consumptie rampzalig zijn voor het leven op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misbruiken en uitbuiten door andere mensen door werkelijk te geloven dat het leven inferieur is aan geld en dat mensen dus het recht hebben om mij/mijn leven te behandelen alsof ik/het waardeloos ben/is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen hoeveel macht ik heb in deze wereld omdat ik besta en omdat ik al wat bestaat beinvloed in mijn daden en woorden in deze wereld - en dat ik in alles wat ik doe bepaal wat ik toesta en wat ik niet toesta te bestaan in de wereld/het bestaan als mezelf -- hetgeen als een rimpeleffect uiteindelijk zal resulteren in een wereld naar mijn beeld en gelijkenis

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd neer te kijken op mezelf als het leven als wie ik ben als simpliciteit en eenvoud, en geld te gebruiken om een beeld te creëren van mezelf in deze wereld dat schijnbaar 'meer waard is' dan mezelf -- en mij ook te laten misleiden door de beelden die andere mensen presenteren van zichzelf in deze wereld, die gevoed zijn door geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat mensen die geld hebben meer waard zijn dan mensen die geen geld hebben - en die gedachte/dat geloof te gebruiken als een schijnbare rechtvaardiging voor het bestaan van armoede en hongersnood omdat die mensen die geen geld hebben blijkbaar toch niet zoveel waard zijn en het daarom 'verdienen' om weg te kwijnen op die manier -- in de plaats van te beseffen dat dat een beeld is dat ik zie met mijn ogen die ik heb laten programmeren door het geld-systeem waarin ik met mijn ogen automatisch alles zie in functie van geld en van het geloof dat geld de waarde van het leven bepaald,  NIET echt is, NIET de realiteit is, maar de 'realiteit' die mij aangeleerd geweest is door familie in en als het valse waardesysteem  waarin levens-integriteit inferieur is aan geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als een constante vlucht van het leven, door te bestaan in en als de gedachte van 'laat mij nu maar gewoon dit leven uitleven, geld verdienen, werken, overleven' waarin ik er alles aan doe om niet HIER te zijn, om niet echt te leven in deze wereld, door angst te hebben toegestaan te bestaan in mezelf -- angst die in mij geprogrammeerd geweest is door familie in en als geloofsystemen over het geld-systeem, wie ik ben en wat het doel van mijn leven is in en als het geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het geloof te leren en kopieren van familie dat integriteit, moraliteit en principes van leven inferieur zijn aan geld en persoonlijke overleving in deze wereld - en dat ik mijn leven zou moeten opgeven voor het geld systeem om gewoon te kunnen overleven in deze wereld -- in de plaats van te beseffen dat ik op een dag uiteindelijk toch zal sterven, hetgeen betekent dat 'overleven' een illusie/leugen is en dat het enige dat uitmaakt de integriteit, moraliteit en principes zijn die ik toepas in mijn korte bestaan hier op aarde, als dat wat ik werkelijk achterlaat in deze wereld, dat werkelijk eeuwig zal bestaan als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de geest als het geloof dat ik koste wat kost moet overleven in deze wereld door geld te verdienen, te laten beslissen voor mij in elk moment, in de plaats van zelf te beslissen en mezelf te bewegen in deze wereld vanuit wie ik ben als de integriteit, moraliteit en principe van leven als wat het beste is voor allen als wie ik werkelijk ben -- in en als het besef dat overleving een illusie is die enkel in de geest bestaat die kortzichtig, gestoord en gelimiteerd is in zijn toepassing

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te bestaan/staan in elk moment van ademhaling één en gelijk met het besef dat overleving een illusie is die door familie geprogrammeerd word als het bewustzijnssysteem dat als een programma van GELOOFsystemen doorgegeven wordt van generatie op generatie, als de GROOTSTE leugen in het bestaan en dat het enige dat ECHT bestaat is ik HIER als het bestaan, als ademhaling, als het ZIJN van mezelf in elk moment van ademhaling


ik stel mij tot doel mij in elk moment van ademhaling HIER te brengen, om te bestaan in en als het moment van ademhaling in het besef dat er niet 'meer' is dan HIER, en dat verleden en toekomst enkel bestaan in de illusie van de geest als het programma/systeem van overleving -- om te staan/bestaan als het levende voorbeeld en de levende statement van wie ik ben als het leven zelf als wat ik toesta te bestaan en wat ik niet toesta te bestaan in de wereld als het beeld en de gelijkenis van mezelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat armoede en hongersnood enkel bestaan omdat mensen ongewillig zijn om er iets aan te doen en alleen maar denken aan hun persoonlijke bezittingen en uit angst  van verlies blijven vastklampen aan een gefaald systeem waarvan de consequenties/gevolgen dagelijks bewijzen dat verandering nodig is, liever vroeger dan later

ik stel mij tot doel te staan/bestaan in deze wereld in en als absolute eenheid en gelijkheid met elk levend wezen, in en als het besef dat geld niet superieur is aan het leven, maar dat het leven het enige is dat echt bestaat als het bestaan in mezelf -- om te staan als het levende voorbeeld van wat mogelijk is voor de mensheid als de totale verandering van geest/ego/misbruiker naar Leven/eenheid en gelijkheid als wat mogelijk is voor de wereld als geheel, van een systeem van misbruik naar een systeem van Leven

ik stel mij tot doel mezelf als het ego-centrische systeem als slaaf van het geld-systeem te stoppen door het toepassen van zelf eerlijkheid, zelf-vergeving en zelf-correctie in elk moment van ademhaling op elke manier -- om mezelf te heropbouwen tot wat het beste is voor allen als het leven zelf als de onvoorwaardelijke expressie van het leven

No comments:

Post a Comment