Thursday, May 24, 2012

Mei 2012: Dag 38: De vrouw als voorwerp van minachtingik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat de vrouw het voorwerp is van minachting door wat ik heb gezien en geobserveerd tijdens mijn kindertijd in verband met hoe er omgegaan wordt met kinderen op basis van hun geslacht, waarin ik merkte dat meisjes werden behandeld als 'minder waardig' en als 'zwakker'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als hoe meisjes behandeld werden , door mezelf te definieren als 'een meisje', als een beeld in deze wereld - in de plaats van te beseffen dat hoe ik eruitzie, als mijn 'beeld' in deze wereld, dat compleet bepaald is door wat 'andere mensen denken/zeggen over mij', niet is wie ik werkelijk ben en maar een systeem is van de mensheid als het bewustzijnssysteem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te vergelijken met mannen en mezelf te beoordelen als 'minderwaardig' en 'zwak'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te vergelijken met mannen door op te kijken naar mannen en te geloven dat zij beter zijn dan vrouwen - in de plaats van te beseffen dat dit een geloofsysteem is dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in en als de stompzinnigheid van het ego, door niet te beseffen dat ik als de mens een voorgeprogrammeerd/voorontworpen systeem is, en dat alles HIER bestaat als het bestaan, waarin elke bestaansvorm één en gelijk is met elke andere bestaansvormik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer niet te beseffen dat het geloof dat de vrouw 'minderwaardig is' en 'het object van minachting', ontworpen is door het mannelijk ego geprogrammeerd is in en als het verlangen naar controle, macht en superioriteit over het bestaan - die zijn ego heeft opgelegd aan de vrouw en aldus de vrouw heeft geprogrammeerd in en als het geloof dat vrouwen minder waard zijn dan mannen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren als 'vrouw' en daarin alle geloof systemen en waarde-oordelen over 'vrouwen' die in de menselijke samenleving bestaan en doorgegeven/gecreerd/overgedragen geweest zijn doorheen de geschiedenis via 'cultuur' heb gekopieerd en overgenomen in en als mezelf als mijn 'zelf-beeld' - zonder ooit te beseffen dat wie ik altijd heb geloofd dat ik ben, maar een voorgeprogrammeerd systeem is van beoordelingen en geloofsystemen op basis van het uiterlijk van het fysieke lichaam, waarin elk levend wezen onderworpen wordt aan het bewustzijnssysteem van de mens als beoordelingen en definities als de illusie van superioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te participeren in 'het gevecht van de geslachten' waarin ik probeer te bewijzen dat vrouwen eigenlijk beter zijn dan mannen, en waarin ik mij goed voel wanneer vrouwen erkenning krijgen doormannen - niet beseffend dat ik enkel vecht voor mijn limitaties in en als het voorgeprogrammeerd systeem dat ik mezelf heb toegestaan te worden als beoordelingen en definities over het uiterlijk, waarin ik mezelf heb toegestaan te participeren in en als het verlangen naar sex dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer geen verantwoordelijkheid te nemen voor hoe ik mezelf als 'vrouw' ervaar in en als het geloof dat de vrouw, ik dus, het voorwerp van minachting is in deze wereld, door niet te beseffen dat ik mezelf heb toegestaan een idee/geloof/definitie/beoordeling te creëren in mezelf over 'vrouwen' en 'mannen' als de beelden die ik zie met MIJN ogen in en als deze wereld, op basis van situaties en observaties van andere mensen in mijn omgeving, waar ik mezelf mee heb geïdentificeerd door mezelf te hebben toegestaan een bewustzijnssysteem te worden als een beeld in deze wereld, in en als afscheiding van de wereld - als een voorgeprogrammeerd geheel van beoordelingen, definities en geloofsystemen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te ervaren en definieren als het slachtoffer van het geloofsysteem dat de vrouw het object van minachting is van mannen in deze wereld, en het gevoel van inferioriteit en minderwaardigheid dat ik ervaar in mezelf tegenover mannen in deze wereld - in de plaats van te beseffen dat ik dit geloof zelf heb gecreerd en heb toegestaan te bestaan in mezelf vanuit het verlangen om te participeren in het menselijk systeem van relaties als afscheiding in en als beoordelingen/definities

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te vechten tegen mannen, zogezegd 'voor mijn recht' en om respect te krijgen, in de plaats van te beseffen dat ik eigenlijk aan het vechten ben voor mijn limitaties als de gelimiteerde, eendimensionele visie op mezelf en de realiteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf als het geloof dat 'de vrouw het object is van minachting', waarin ik, door te vechten, eigenlijk de statement maak dat ik werkelijk geloof dat ik deze gelimiteerde definitie van mezelf als 'vrouw' ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als de beoordelingen/definities/archetypen/stereotypen/geloofsystemen over 'mannen' en 'vrouwen' als beelden die ik zie met mijn ogen in deze wereld, door te verlangen om te participeren in de energetische opwinding in en als de zoektocht naar sex/relaties als de constante energetische opwinding/conflict dat ik ervaar in mezelf in en als de afscheiding die ik creer in mezelf via beoordelingen en definities

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te verlangen naar het krijgen van erkenning van mannen - door te geloven dat ik als vrouw 'minder waard' ben dan een man, en dat ik aldus erkenning moet krijgen van mannen om tenminste het GEVOEL te kunnen ervaren dat ik iets waard ben en dat ik mag bestaan - in de plaats van te beseffen dat ik in het verlangen en de ervaring van dit gevoel enkel de ervaring en het geloof van minderwaardigheid in mezelf bevestig

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer geen respect te hebben voor mezelf als 'vrouw' door mezelf te definieren in en als het geloof dat de vrouw als beeld in deze wereld het object is van minachting

ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toesta te beseffen dat het geloof dat de vrouw het object is van minachting, zich enkel limiteerd tot het uiterlijk als de beelden die ik zie met mijn ogen - en dat ik geen beeld ben, maar één en gelijk met/als het fysieke lichaam als de fysieke expressie/ervaring/bestaan van mezelf HIER in en als de fysieke realiteit - en dat beelden als wat ik zie met mijn ogen, enkel bedoeld zijn als een energetisch systeem van afscheiding in en als de geest waarin mensen constant op zoek zijn naar sex als energie, hetgeen niets te maken heeft met wie ik werkelijk ben één en gelijk met wat ECHT is als de fysieke realiteit als het bestaan - in en als het besef dat beelden in en als beoordelingen/definities/gedachten niet echt bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mannen te beschuldigen van de minachting die ik ervaar in mezelf tegenover mezelf, door te geloven dat mannen mij als vrouw zien als het object van minachting - in de plaats van te beseffen dat dat een geloof is dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf door mezelf te definieren en beoordelen in en als het verlangen om te participeren in sex en relaties als het menselijk bewustzijnssysteem als de zoektocht naar energie, dat ik projecteer op mijn omgeving als wat ik zie met mijn ogen om de illusie te creeren dat ik niet alleen besta

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf af te scheiden van mannen door mezelf te definieren als 'vrouw' en dan mannen te beschuldigen voor hoe ik mezelf ervaar als 'vrouw' in en als geloof systemen, beoordelingen en definities zoals het geloof en de ervaring dat de vrouw het object is van minachting, in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de definities, geloofsystemen, beoordelingen als gedachten die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf waarin ik mezelf heb afgescheiden van mezelf als wat ik zie met mijn ogen, in mijn verlangen naar energie als frictie/gevecht/conflict in en als afscheiding

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te participeren in de energetische opwinding die ik ervaar in mezelf  in relatie met/tot mannen en op zoek te zijn naar die energetische opwinding, in en als het geloof dat die opwinding bestaat in afscheiding met mezelf, als 'de realiteit', in de plaats van te beseffen dat ik het start punt ben van mijn ervaring van mezelf HIER en dat ik opwinding heb gecreerd in mezelf door mezelf af te scheiden van mezelf in en als definities en  beoordelingen als gedachten over wat ik zie met mijn ogen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als de ervaring van opwinding in en als de afscheiding die ik ervaar tussen mezelf en mannen - door mezelf toe te staan te bestaan in en als definities en beoordelingen als gedachten, in de plaats van één en gelijk met en als de fysieke realiteit als het fysieke lichaam

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer werkelijk te geloven dat de energetische opwinding als de afscheiding die ik ervaar tussen mezelf als 'vrouw' en 'mannen', 'natuurlijk' is - in de plaats van te beseffen dat wat natuurlijk is, is het fysieke lichaam en de fysieke realiteit die HIER bestaat, en dat alles wat ik ervaar en weet van mezelf als 'vrouw', in relatie tot 'mannen', bestaat enkel in en als gedachten als definities, beoordelingen en geloofsystemen die ik heb gekopieerd van mijn omgeving in en als woorden en dus niets te maken heeft met de eigenlijke echte natuur als het fysieke lichaam dat geen gedachten nodig heeft om te bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan niet te beseffen dat er niets natuurlijks is aan menselijke relaties en het menselijk bestaan, en dat mensen de natuur en de gelijkenissen en overeenkomsten in verband met mannelijkheid, vrouwelijkheid en voortplanting, enkel hebben gebruikt/misbruikt als excuses en rechtvaardigingen voor ons bestaan als bewustzijnssystemen in deze wereld - ondanks het bewijs dat de menselijke geest, waarin mensen bestaan en zichzelf ervaren niet 'natuurlijk' is omdat het net in complete tegenstrijdigheid en vijandigheid bestaat met de natuur

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd  mezelf te definieren in en als de menselijke geest als beoordelingen en definities als waarde oordelen over de realiteit, in de plaats van één en gelijk te staan/bestaan met/als de realiteit in en als het besef dat de beoordelingen van de menselijke geest een illusie zijn omdat ze in complete ontkenning bestaan van de realiteit als het feit dat al wat bestaat hier op aarde een ontwerp is, waarin elk deel één en gelijk is met elk ander deel - omdat elk deel een functie/plaats heeft in het geheel -- en dat ik als de mensheid, door te bestaan in de illusie van de geest als beoordelingen en mezelf niet te realiseren/aanvaarden ALS de REALITEIT van eenheid en gelijkheid, van deze wereld een hel gemaakt heb door geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn plaats en functie in Creatie, namelijk om creatie te ondersteunen en optimaal doen functioneren als een systeem van Leven

ik vergeef mezelf dat ik een energetische polariteit van mannelijk en vrouwelijk heb toegestaan te bestaan in mezelf door waarde-oordelen te geven aan 'mannelijke' en 'vrouwelijke' eigenschappen als 'positief' en 'negatief' en 'meer' en 'minder', om een energetische frictie/ervaring te creeren in mezelf door mezelf te hebben toegestaan te bestaan als een ego als het energetische bewustzijnssysteem in en als afscheiding/conflict met de realiteit als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mannelijkheid en vrouwelijkheid als fysieke expressies één en gelijk zijn als levens-vormen en dat de energetische frictie/conflict/wrijving tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, de creatie is van de geest als het energetische systeem van gedachten, gevoelens en emoties die de fysieke realiteit gebruikt/misbruikt in en als het verlangen/de zoektocht naar energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het fysieke lichaam te gebruiken/misbruiken om te kunnen participeren in de geest als energetische wrijving/conflict/afscheiding als beoordelingen en definities op het uiterlijk/beeld van het lichaam als de illusie van afscheiding - in de plaats van één en gelijk te staan/bestaan in en als zelf-eerlijkheid als de fysieke realiteit, in en als het besef dat energie als het bewustzijnssysteem een illusie is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te limiteren in mijn expressie door mezelf te definieren in en als een beoordeling/definitie van 'vrouw'ik stel mij tot doel het proces te wandelen van het realiseren van mezelf in en als absolute eenheid en gelijkheid

ik stel mij tot doel al de deceptie van de mensheid die de natuur heeft gebruikt/misbruikt als een excuus voor de schijnbare 'natuur' van de mens - om aan te tonen dat de mens volledig verantwoordelijk is voor z'n eigen gedrag hier in deze wereld en dat er geen excuses zijn om niet te veranderen tot wezens die staan/bestaan in en als wat het beste is voor allen

ik stel mij tot doel alle limitaties in mezelf te stoppen door verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van mezelf HIER in en als de realiteit - om op te staan als een zelf-gecreerd, zelf-gemanifesteerd, zelf-besturend , zelf-verantwoordelijk en zelf-bepalend wezen om te staan als het leven zelf in en als wat het beste is voor al het bestaan als mezelf

ik stel mij tot doel het proces te wandelen van zelf-realisatie als het verantwoordelijkheid nemen voor mezelf als de creator van mezelf, om één en gelijk te staan met mezelf als het bestaan als elk deel van mezelf dat ik mezelf heb toegestaan af te scheiden van mezelf

ik stel mij tot doel het proces te wandelen van het aantonen aan de mensheid wie wij werkelijk zijn als zelf-verantwoordelijke wezens in dit bestaan, waarin niemand de dans ontspringt van het stoppen van de illusie/leugen van de geest en op staan als een zelf-verantwoordelijk wezen als wat het beste is voor allen -- om elk deel van mezelf tot eenheid en gelijkheid te brengen als wie ik werkelijk ben als het bestaan zelf


No comments:

Post a Comment