Monday, May 7, 2012

Mei 2012: Dag 21: Nieuwsgierigheid doodde de Kat

                                                                   Kunst door Marcus Duffy



ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nieuwsgierigheid te ervaren in mezelf om energie te volgen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten sturen door nieuwsgierigheid die opkomt als een verlangen om iets te doen en te participeren in positieve energie in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de ervaring van nieuwsgierigheid te geloven als de idee dat er 'meer' zal zijn, en dat ik iets meer/beter zal krijgen/hebben/vinden/ervaren als ik dit verlangen om te participeren in het genereren van positieve energie volg

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de ervaring van nieuwsgierigheid als het geloof dat er 'meer' is als ik dit verlangen volg dat opkomt in het moment in mezelf, misleidend is omdat het mijn geloof in nieuwsgierigheid waar ik mij steeds door liet leiden om bepaalde dingen te doen om te participeren in het genereren van positieve energie, waarna ik nadien vaak spijt had omdat ik besefte dat ik mij had laten misleiden want er was helemaal niets 'meer' en ik had niets meer gevonden dan de energie die ik zelf had opgewekt, als nieuwsgierigheid die mij stuurde om allerlei dingen te doen in de fysieke realiteit waar ik nadien spijt van had omdat ik wist dat het niet was wie ik werkelijk ben in en als zelf-respect

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nieuwsgierigheid toe te staan te bestaan in mezelf als het misleidend en illusoir geloof dat ik 'meer' zal zijn/hebben/vinden als ik een bepaald verlangen/energie volg en voedt - door niet te beseffen dat ik nog NOOIT meer gevonden heb in het volgen van een verlangen, ook al VOELDE het van wel terwijl ik de energie opwekte/volgde in en als nieuwsgierigheid, omdat de energie uiteindelijk een piek bereikte waarop ik niets meer kon 'putten' uit mijn fysieke lichaam, waarop ik onmiddellijk spijt ervoer in mezelf omdat ik op dat moment besefte dat ik mezelf had onteerd door een illusie te volgen en door mij te laten misleiden door nieuwsgierigheid als de illusie dat er 'meer' bestaat dan wie ik ben HIER

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te bestaan in en als de realiteit, in en als realistische overwegingen, wanneer ik nieuwsgierigheid voel opkomen in mezelf als het verlangen om een positieve energie te volgen en te voeden, door te kijken naar het verleden in en als gezond verstand en te beseffen dat als ik mezelf toesta deze energetische ervaring dit keer te volgen, dat het niet anders zal zijn dan al de keren dat ik mezelf heb toegestaan nieuwsgierigheid als energie te volgen/voeden in het verleden en hierin dus te beseffen dat de energetische ervaring van nieuwsgierigheid/verlangen NIET ECHT is en dus niet te betrouwen is omdat het niet rekening houdt met de realiteit die werkt in de TIJD en dus niet maar een momentaire energetische oprisping is - de realiteit werkt in en als consequenties in en als TIJD waarin energie een illusie is die niet te betrouwen is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vertrouwen op de vergankelijkheid van de ervaring van nieuwsgierigheid in mezelf, als een momentaire energetische ervaring die opkomt in het moment, door niet te beseffen dat de energetische ervaring van nieuwsgierigheid opkomt en gegenereerd wordt in het fysieke lichaam wat dus betekent dat de energie als de illusie van vergankelijkheid niet echt is, het fysieke lichaam is echt als de basis en de bron van de ervaring van energie

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan één en gelijk te staan met de fysieke werkelijkheid als de bron van de ervaring van nieuwsgierigheid/energie/verlangen door te vertrouwen op de energetische ervaring van verlangen/nieuwgierigheid en te geloven dat nieuwsgierigheid als vergankelijkheid echt is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan één en gelijk te staan met de realiteit als consequenties als het besef dat ik niet vergankelijk ben en dat als ik mezelf laat sturen/meeslepen/leiden door nieuwsgierigheid als een energetische opwinding als de illusie van vergankelijkheid, dat ik dan consequenties creer waar ik later mee zal moeten omgaan en waar ik niet omheen kan

dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan de ervaring van nieuwsgierigheid als het verlangen om te participeren in energetische opwinding in mezelf voorgoed te stoppen in mezelf uit zelf-respect in en als het besef dat ik HIER ben, eeuwig en altijd en dat ik zal moeten leven met mezelf tot in de eeuwigheid waarin een moment van nieuwsgierigheid niet eens bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mijn macht weg te geven aan de ervaring van nieuwsgierigheid als het verlangen om positieve opwinding te genereren in mezelf door niet te beseffen dat ik echt ben, ik als de fysieke realiteit HIER in en als de simpliciteit van ademhaling ben eeuwig HIER - en dus de energetische ervaring van nieuwsgierigheid als de idee van vergankelijkheid is niet echt en heeft dus absoluut geen macht over mij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misleiden door deze realiteit van schijnbare vergankelijkheid als het geloof dat ik sterfelijk ben waardoor ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als de idee/illusie van vergankelijkheid als nieuwsgierigheid in en als de idee van 'waarom niet, ik ga toch sterven' door niet te beseffen dat ik altijd al HIER geweest ben en dat de hele realiteit aarde de consequentie en het resultaat is van mijn participatie in de illusie van vergankelijkheid waarin ik een wereld heb toegestaan te bestaan waarin wezens/mensen geen respect hebben voor de fysieke realiteit die HIER is omdat ze verloren zijn in de idee van vergankelijkheid en aldus continu de fysieke realiteit consumeren voor energie als vergankelijkheid - zonder te beseffen dat het bewijs van deze wereld/realiteit als altijd HIER doorheen de eeuwen van menselijke participatie als de consequentie en het resultaat van onze daden ons constant in het gezicht staart en bewijst dat vergankelijkheid als enerie een illusie is en misleidend is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te definieren in en als het geloof dat ik sterfelijk ben in en als deze schijnwerkelijkheid van beelden waarin het lijkt alsof ik 'maar even besta' en dan zal sterven, alsof al wat ik doe op deze aarde aldus absoluut niets uitmaakt/zal uitmaken waardoor het compleet gerechtvaardigd lijkt om geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn daden HIER op deze aarde - in de plaats van te beseffen dat ik altijd al hier geweest ben, ik kan het mij gewoon niet herinneren omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te verliezen in energie als emoties en gevoelens als de illusie van vergankelijkheid van energie -- ik was hier voor mijn geboorte, en doorheen mijn leven, en in een vorig leven, ik was altijd hier en zal altijd hier zijn, wat dus betekent dat ik compleet verantwoordelijk ben voor de consequenties die ik creer op deze aarde in elke daad in elk moment --

en ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat deze wereld de gemanifesteerde consequentie en het resultaat is van mijn bestaan in de illusie van energie als schijnbare vergankelijkheid en het ultieme bewijs van de leugen van energie waarin ik het gevoel heb en geloof dat er geen consequenties zijn door dus energie te vertrouwen in de plaats van te vertrouwen op het besef dat energie gegenereerd wordt in en als het fysieke lichaam is en dus het enige dat echt ECHT is is het fysieke lichaam en niet energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een leven van spijt op te bouwen door de ervaring van nieuwsgierigheid te volgen, waarin ik mezelf verder en verder heb verloren in de illusoire realiteit van energie als de geest/mind als de illusie van vergankelijkheid en verder en verder weg van de echte realiteit van het fysieke als wat HIER is als de tastbare realiteit die altijd constant en stabiel HIER geweest is als de bron van energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van de ervaring van nieuwsgierigheid door mezelf te ervaren als de slaaf/het slachtoffer van nieuwsgierigheid - in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als de illusie van nieuwsgierigheid als energie als mijn verlangen naar 'meer'



zelf correctieve statements:

wanneer en als ik de ervaring van nieuwsgierigheid zie opkomen in mezelf als het verlangen naar het genereren en participeren in positieve energie, dan stop ik en ik adem en ik sta mezelf niet toe nieuwsgierigheid als energie te volgen want ik besef dat nieuwsgierigheid de illusie van de geest/mind is als de illusie van vergankelijkheid en ik besef dat de realiteit niet vergankelijk is, ik ben niet vergankelijk, ik als de realiteit ben HIER als de fysieke realiteit, stabiel en constant.

En ik besef dat ik consequenties creer in en als de realiteit als mezelf in elke daad in elke ademhaling en hierin besef ik dat energie als nieuwsgierigheid misleidend is en ik besef dat mijn participatie in nieuwsgierigheid de reden en oorzaak is van de staat van deze fysieke realiteit als de consequenties van mijn daden over tijd die ik gespendeerd heb in onwetendheid en goedgelovigheid door te geloven in de vergankelijkheid van de schijnbare werkelijkheid van beelden

ik stel mij tot doel om verantwoordelijkheid te nemen om de consequenties van mijn daden onder ogen te komen en mezelf te stoppen in het creeren van consequenties door mij in elk moment gewaar te zijn van wie ik werkelijk ben als wat ECHT is als de constante en stabiele fysieke realiteit die werkt in en als consequenties - ik realiseer mezelf als één en gelijk met de consequenties van mijn daden als de fysieke realiteit en ik sta mezelf niet toe nog te participeren in deze fysieke realiteit in en als onwetendheid, blindheid en domheid in en als de illusie van de vergankelijkheid van energie

ik ben niet energie en ik besef dat de ervaring van nieuwsgierigheid niet echt is - nieuwsgierigheid is de energetische ervaring in mezelf die ik zelf over tijd gecreerd heb door uit onwetendheid steeds het verlangen om te participeren in positieve energie te volgen zonder rekening te houden met en één en gelijk te staan met de realiteit als de bron en oorsprong van energie

ik stel mij tot doel om de illusie van deze wereld als de menselijke geest als de illusie van vergankelijkheid waarin mensen zich verloren hebben en in verschuilen van het onder ogen komen van de consequenties die ons dagelijks in de ogen staren, bloot te leggen - om mezelf als de mensheid te dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden zodat we kunnen beginnen met het leven te eren en een realiteit te creeren die het beste is voor alle wezens

No comments:

Post a Comment