Saturday, May 12, 2012

Mei 2012: Dag 26: Ik zal altijd gelijk hebben!!

                                                         Kunst door Marlen Vargas Del Razo

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer altijd gelijk te willen hebben - en daarom altijd te VECHTEN tegen anderen voor mijn gelijk, vooral wanneer anderen mij mijn gelijk niet geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te vechten om mijn gelijk te krijgen van anderen alsof ik vecht voor mijn leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als de gedachte 'wat zullen andere mensen van mij denken' in en als het verlangen om beoordeeld/gezien te worden als 'juist' en 'goed' en 'iemand die altijd gelijk heeft' als 'iemand die weet waar ze over spreekt en veel weet'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben om fouten te maken, als de angst om kritiek te krijgen van andere mensen omdat ik mezelf heb toegestaan kritiek krijgen te associeren met angst waarin ik dus angst heb van angst

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer gedachten te gebruiken om ervoor te zorgen dat ik altijd 'juist' ben en altijd gelijk heb, door mezelf te beoordelen in en als mijn gedachten, om de beoordelingen van andere mensen als mijn omgeving te controleren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd in en als het verlangen om 'juist' en 'goed' te zijn/doen in en als 'wat andere mensen van mij denken', eigenlijk zelf-oneerlijk en onbetrouwbaar te zijn door niet echt te geven om wat ik doe en door niet één en gelijk te staan met wat ik doe als mijn expressie als een levende statement van mezelf, door enkel te geven om wat andere mensen over mij denken in en als wat ik doe in en als het verlangen dat mensen mij beoordelen en zien als 'goed' en 'juist'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer te geloven dat fouten maken slecht is als een geloof dat ik heb gekopieerd van familie en het schoolsysteem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer fouten maken te associeren met de emotionele ervaring van angst en aldus angst te hebben van angst

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om mezelf te zijn en mij te ontspannen als de angst om fouten te maken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mijn expressie onder controle te willen hebben vanuit het verlangen om 'juist' en 'goed' te zijn in de ogen van andere mensen vanuit angst om fouten te maken als de angst om kritiek te krijgen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vechten tegen mezelf in en als het gevecht voor mijn gelijk, omdat ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren in en als het geloof dat ik 'fout' ben, tijdens mijn opvoeding waarin andere mensen altijd 'gelijk' hadden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te participeren in het ego als het systeem van emotionele reacties als het verlangen om gelijk te krijgen en te vechten voor mijn gelijk/superioriteit als een tegenreactie op de inferioriteit die ik ervaar in mezelf als wat ik in mij heb laten programmeren tijdens mijn kindertijd, waarin mijn omgeving vechtte voor hun gelijk tegen mij en waarin ik mij steeds voelde als 'de verliezer' - waardoor ik nu overgeheld ben naar het verlangen om 'de winnaar' te zijn, als het energetische systeem van het ego als een voorgeprogrammeerd systeem/programma

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn verlangen om gelijk te krijgen en 'goed' en 'juist' te zijn, afkomstig is van de inferioriteit die ik ervaar in mezelf als wat ik in mij heb laten programmeren in mezelf tijdens mijn kindertijd, waarin mijn omgeving vocht tegen mij voor hun gelijk en waarin ze mij steeds duidelijk maakte dat ik 'de verliezer' ben - waarin ik het ego heb toegestaan te bestaan in mezelf als het energetische systeem van verlies en winst als een eeuwig gevecht in mezelf in en als de angst om de verliezer te zijn en het verlangen om de winnaar te zijn - op basis van en vanuit de ervaring van 'de verliezer' te zijn die ik heb laten programmeren in mezelf als negatieve energie/ervaring door mijn omgeving tijdens mijn kindertijd, als de onderbewuste geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om mij te voelen als de verliezer, en daarom te vechten tegen mijn omgeving om de winnaar te zijn - zonder te beseffen dat ik daarin alle anderen in dezelfde positie dwing die ik probeer te vermijden, waarin ik een ander aandoe wat ik zelf niet zou willen meemaken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn ouders het ego spel van verlies en winst speelden met mij waarin zij hun macht over mij misbruikten om zich als de eeuwige winnaars te kunnen voelen in en als het energetische machtsspel van winnaars en verliezers als inferioriteit en superioriteit dat zij hadden toegestaan te bestaan in zichzelf, waarin zij mij misbruikten/gebruikten vanuit hun ego-reactie op de inferioriteit die zij ervoeren in zichzelf als de ervaring van 'de verliezer' te zijn als de negatieve ervaring van het onderbewustzijn dat zij hebben toegestaan te laten programmeren in zichzelf door hun ouders tijdens hun kindertijd omdat ook hun ouders hun macht over hun kinderen misbruikt hebben om zich als 'de winnaars' te voelen in en als hetzelfde energetische machtsspel dat zij in zichzelf hebben laten programmeren door hun ouders en alle voorgaande generaties

ik vergeef mezelf dat ik het energetische machtsspel van winnen en verliezen heb toegestaan te laten programmeren in mezelf door familie en schoolsysteem door te reageren op mijn omgeving die met mij communiceerden vanuit dit machtsspel dat zij in zichzelf hadden toegestaan te bestaan waarin zij aan het vechten waren voor hun gelijk/superioriteit als hun verlangen om te winnen en dus mij in de verliezers-positie te plaatsen omdat een energetisch construct/ervaring enkel kan bestaan in en als twee tegenpolen waarin er altijd één de verliezer moet zijn zodat de ander de winnaar kan zijn - waarin ik mezelf heb toegestaan zonder het te beseffen, een kopie te worden van mijn ouders/omgeving als een ego, van waaruit ik op mijn beurt ben beginnen vechten voor mijn gelijk/superioriteit/winst tegen anderen als reactie op de inferioriteit als de ervaring van mezelf als 'de verliezer' in relatie met mijn ouders/leerkrachten, zonder ooit te beseffen dat ik hierin anderen precies hetzelfde aandoe als wat mijn ouders/leerkrachten mij hebben aangedaan in en als het ego-spel van winnen en verliezen, als een energetisch spel van reacties dat geen einde heeft

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als een voedingsbron voor het geldsysteem in deze wereld, als het gemanifesteerde spel van winnaars en verliezers waarin mensen continu vechten voor hun gelijk/macht/superioriteit/winst over/tegen de ander door middel van geld - waarin er grote tegenpolen ontstaan zijn als arm en rijk als de gemanifesteerde ongelijkheid als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het ego

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te participeren in het geldsysteem van ongelijkheid als de machtsstrijd tussen mensen, door te verlangen naar geld, om mij superieur en machtig te voelen over/tegen andere mensen, en om mij te voelen als 'de winnaar' en daarin aldus alle anderen in de verliezers-positie te plaatsen -- in en als het toppunt van ego-centrisme en egoisme als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het ego van de geest/mind als een energetisch systeem dat ik in mij heb laten programmeren door mijn omgeving tijdens de eerste 7 jaar van mijn leven, waarin mijn omgeving mij misbruikte/gebruikte om te kunnen participeren in de ervaring van superioriteit als 'de winnaar' door mij continu in de verliezers-positie te plaatsen zodat zij zich continu 'de winaar' konden voelen in en als het constante vechten voor hun gelijk tegen mij waarin zij uiteraard altijd wonnen omdat zij nu eenmaal meer wisten in en als kennis en informatie als de wapens van de mens in de machtsstrijd van het ego - van waaruit ik mezelf dan heb toegestaan zelf ook te beginnen participeren in het vechten voor mijn gelijk tegen andere mensen, zoals mijn broer en mijn klasgenootjes, zodat ik mij 'de winnaar' kon voelen, als het 'balancerings-punt' van de ervaring van 'de verliezer' te zijn dat ik heb toegestaan te laten programmeren in mezelf door mijn omgeving -- in de plaats van te beseffen dat ik niet 'de verliezer' ben in en als het besef dat het systeem van winnen en verliezen niet echt is wie ik werkelijk ben, maar een systeem is dat van generatie op generatie doorgegeven geweest is waarin elk mens zichzelf toestaat zichzelf te laten programmeren als een voedingsbron voor het geldsysteem als het gemanifesteerde systeem van winnaars en verliezers als de meedogenloosheid van het ego van de geest/mind als het verlangen naar winst ten koste van alle andere wezens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door mijn omgeving als familie/leerkrachten in en als het geloof en gevoel dat ik 'de verliezer' ben en dus 'minder' dan hen, als een reactie op hun gevecht tegen mij voor hun gelijk, vanuit hun verlangen om zich 'de winaar' te voelen - in de plaats van te beseffen dat het verlangen van mijn omgeving om te winnen tegen mij en te vechten tegen mij, om mij doelbewust in de verliezerspositie te plaatsen in en als het vechten voor hun gelijk, een expressie was van het systeem dat zij zichzelf hadden toegestaan te worden als wat zij hadden toegestaan te laten programmeren in zichzelf door hun ouders als de innerlijke ervaring van inferioriteit als de negatieve ervaring van 'de verliezer' te zijn tegenover hun ouders, waardoor zij constant op zoek waren naar de energetische ervaring van 'de winnaar' te zijn als de tegenpool/het balancerings-punt van de energetische ervaring van 'de verliezer' te zijn als hoe zij zich eigenlijk ervoeren in zichzelf tegenover hun ouders/omgeving -- en waarin ze hun eigen kinderen hebben gebruikt/misbruikt in hun verlangen/zoektocht naar macht/superioriteit/winst

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een kopie te worden van mijn ouders/leerkrachten door op mijn beurt, net als hen, vanuit de onderbewuste ervaring van verlies/inferioriteit dat ik had laten programmeren in mezelf, op zoek te zijn naar de ervaring van winst/superioriteit, waarin ik andere mensen ging bevechten en gebruiken/misbruiken door hen doelbewust in de verliezers-positie te plaatsen zodat ik mezelf kon ervaren als 'de winnaar', waarin ik gebruik maakte van kennis en informatie als wat ik had geleerd van mijn ouders dat de wapens zijn van het ego in het gevecht voor macht/superioriteit/winst - zonder ooit te beseffen dat ik hierin een ander aandoe wat mijn ouders mij hadden aangedaan, waardoor ik de cyclus van de zonden van de vaders/moeders verderzet, door erin te participeren in de plaats van het te stoppen in en als het besef dat dit maar een energetisch systeem is en niet is wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd gedachten als mijn kennis en informatie databank als wat ik heb geleerd en gekopieerd van mijn omgeving, te gebruiken in mijn gevecht naar macht/superioriteit/winst tegen andere mensen om mij altijd te voelen als 'de winnaar', waarin ik probeer altijd slimmer/intelligenter te zijn dan de ander om de ander in de verliezers-positie te plaatsen waarin zij zich 'minder' voelen dan mij, zodat ik ten koste van hen, kan participeren in de energetische ervaring van 'de winnaar' -- waarin ik mezelf heb toegestaan een misbruikend/consumerend systeem te worden door alleen maar continu op zoek te zijn naar de ervaring van macht/superioriteit/winst als 'de winnaar' waarin ik andere mensen gebruik/misbruik door hen te dwingen om de positie van 'de tegenpool' als 'de verliezer' in te nemen -- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor het energetische systeem van winst en verlies dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als wat ik heb laten programmeren in mezelf door familie/schoolsysteem, in en als het besef dat dit systeem niet is wie ik werkelijk ben en enkel leidt tot misbruik omdat in dit systeem altijd iemand de winnaar en iemand de verliezer moet zijn -- waardoor mensen uiteindelijk elkaar uitmoorden in en als hun obessie met het verlangen om 'de winnaar' te zijn in en als het spel van de mind/geest dat niet ECHT is HIER in en als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het energetische systeem van winnaars en verliezers in en als de mind/geest te aanvaarden als 'de realiteit' als een schijnbaar excuus voor het bestaan van 'armoede' en 'hongersnood' als 'de verliezers' van/in deze wereld - en als een schijnbare rechtvaardiging van mijn positie van 'winnaar' in deze wereld omdat ik geboren ben in een positie van geld en dus superioriteit/macht/winst in deze wereld -- zonder ooit mezelf te zien in een ander en mezelf te verplaatsen in de schoenen van een ander en te beseffen dat er niets 'rechtvaardig' is aan dit systeem van ongelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat ik mezelf heb vastgezet in en als het gelimiteerde systeem van het ego als kennis en informatie als een programma, in en als het verlangen om 'de winnaar' te zijn dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, waarin ik gedachten als het programma van kennis en informatie dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf heb gebruikt in en als het gevecht voor macht/superioriteit/winst tegen andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te praten vanuit het verlangen om gelijk te hebben, om de ander te laten zien/weten dat MIJN meningen/opinies/visie op de realiteit/wereld de BESTE visie/mening/opinie is - zonder ooit stil te staan bij wat ik zeg, en wat ik zeg te bekijken vanuit gezond verstand in en als wat het beste is voor allen -- door compleet geconsumeerd te zijn door de energetische ervaring van superioriteit als het vechten voor mijn gelijk waarin ik vast zit in en als het ego als het geloof/gevoel dat 'ik gelijk heb!!'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te reageren met angst en woede/frustratie wanneer iemand mij geen gelijk geeft door niet met mij akkoord te gaan, als de angst om geen steun te krijgen voor mijn expressie van andere mensen als de angst om alleen te staan - in de plaats van te beseffen dat die reactie van angst en woede het bewijs is dat ik mezelf heb toegestaan een ego te worden waarin ik continu op zoek ben naar erkenning, validatie, goedkeuring en ondersteuning voor mijn expressie hier in deze wereld in en als het beeld/idee dat ik heb gecreerd van mezelf in afscheiding van mezelf in en als de geest/gedachten - in de plaats van mezelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid met allen en aldus mezelf uit te drukken en te bestaan in en als wat het beste is voor allen als één als gelijk in en als mezelfzelf-correctieve statements:

wanneer en als ik merk dat ik participeer in gedachten als kennis en informatie in en als het vechten voor mijn gelijk tegen andere mensen, waarin ik hen in de inferieure positie van 'de verliezer' probeer te duwen/dwingen in en als mijn verlangen om mij 'de winnaar' te voelen - dan stop ik en ik adem en ik sta op in mezelf in en als stabiliteit en constantheid van mezelf als het leven zelf in en als het besef dat het energetisch systeem van superieur/inferieur als winst/verlies als het gevecht dat ik ervaar met andere mensen, een systeem is dat ik heb toegestaan te laten programmeren in mezelf dat niet is wie ik werkelijk ben

ik stel mij tot doel het energetische systeem van winst en verlies als inferioriteit en superioriteit als het gevecht in mezelf tegen andere mensen te stoppen zowel in mezelf als in de wereld als het geld systeem in en als het besef dat er niets 'rechtvaardig' or 'eerlijk' is aan dit systeem en omdat ik mezelf niet toesta een ander aan te doen wat ik zelf niet zou willen voor mezelf - ik stel mij hierin tot doel om te wandelen in de voetstappen van Jezus en mezelf te zien in al wat bestaat, in eenheid en gelijkheid, en mij steeds gewaar te zijn van wat ik toesta te bestaan in het bestaan als mezelf, om te staan/bestaan in en als het levende voorbeeld van eenheid en gelijkheid als wie ik werkelijk ben als wie elk wezen werkelijk is, waarin ik niets meer of minder aanvaard van mezelf en elk ander wezen als mezelf dan wie ik werkelijk ben en wie zij werkelijk zijn als het leven zelf

ik stel mij tot doel de deceptie/illusie/leugen van het geldsysteem als het systeem van winnaars en verliezers bloot te leggen en aan te tonen als de leugen dat het werkelijk is, om aan elk mens de gruwel van onze creatie te tonen zodat elk mens tot het besef kan/zal komen dat het systeem/de wereld moet veranderen, en dat het aan ons is om die verandering te bewerkstelligen

ik stel mij tot doel mij niet te laten beinvloeden door het systeem van de menselijke geest dat altijd een slachtoffer zoekt om in de 'verliezers' positie te dwingen in en als de zoektocht naar winst/superioriteit/macht in en als het misbruik dat de menselijke geest werkelijk is - maar ik sta/besta in en als absolute stabiliteit en constantheid in en als het gewaarzijn van wie ik werkelijk ben als het levende voorbeeld, in en als het besef dat ik in elk moment van ademhaling verantwoordelijk ben voor deze wereld en om het systeem van misbruik en ongelijkheid te stoppen en te transformeren tot een systeem van respect, waardigheid en gelijkheid -  en in en als het besef dat ik het startpunt ben van wat er bestaat in deze fysieke realiteit en dat deze wereld  het evenbeeld is van wat ik heb toegestaan te bestaan heb in mezelf -- waarin het aldus mijn verantwoordelijkheid is om op te staan in en als absolute verantwoordelijkheid om te staan als het startpunt van eenheid en gelijkheid als wat het beste is voor allen als het levende voorbeeld/statement van het leven zelf als wat ik zal toestaan te bestaan in deze wereld en wat ik niet zal toestaan te bestaan in deze wereld

ik sta mezelf niet toe kennis en informatie te gebruiken/misbruiken in en als het ego-gevecht voor macht/inferioriteit/winst - in de plaats daarvan besef ik dat kennis en informatie enkel echt en waardevol is of kan zijn in en als de overweging van wat het beste is voor allen


No comments:

Post a Comment