Friday, May 11, 2012

Mei 2012: Dag 25: Geld is Energie! Ben ik Energie?

Ik heb angst om mijn job te verliezen omdat ik angst heb om geld te verliezen, omdat ik mezelf heb toegsetaan geld te associeren met energie, waarin ik mij energetisch opgeladen (politief) voel als ik geld heb en ik voel mij leeggelopen (negatief) wanneer ik geen geld heb. En in het beeld dat ik heb in mijn gedachten van 'een bedelaar' of 'iemand die omkomt van de honger in Afrika' als beelden die mij angst aanjagen om mijn geld te verliezen als de angst dat ik 'ook in die situatie terecht zou komen', de angst die die beelden representeren is vooral dat ik mij slecht (negatief) zou VOELEN als een energetische toestand in mezelf. Het beeld van 'de zwerver langs de kant van de weg' symboliseert/representeerd voor mij de absolute 'negatieve toestant' van compleet leeggelopen zijn, want ik veronderstel dat als ik geen geld meer zou hebben, dat ik dan ook geen zelf-zekerheid meer zou ervaren, geen kracht, geen macht, omdat ik geld heb geassocieerd met alle positieve gevoelens van zekerheid, veiligheid, kracht, macht en liefde.

Dus waar ik angst van heb in de angst om mijn geld te verliezen is niet zozeer de fysieke situatie van 'op straat staan' maar vooral de energetische ervaring in mezelf van mij verloren, wanhopig, zwak, weerloos, machteloos en moe voelen als de negatieve kant van de energetische polariteit die ik heb toegsetaan te bestaan in mezelf die ik heb geassocieerd met geld - waarin ik geld de beslissende kracht/macht heb gemaakt van mijn leven, niet alleen op fysiek vlak maar ook vooral op innerlijk vlak, in en als mijn gedachten, gevoelens en emoties waarin ik continu streef naar een 'positieve innerlijke staat' van gedachten, gevoelens en emoties, die gevoed moet worden met GELD.

Want de 'positieve innerlijke staat' is de idee/het beeld dat ik heb in mijn gedachten van mezelf dat compleet gebaseerd is op 'wat andere mensen van mij denken', hetgeen helemaal bepaald is door Geld, waarin ik meer positieve aandacht zal krijgen hoe meer geld ik heb.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben om mijn geld te verliezen als angst om mijn positieve energetische ervaring in mezelf te verliezen als angst om het positieve beeld/idee van mezelf als het ego van de mind/geest te verliezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld te gebruiken om het beeld/idee van mezelf dat ik heb gecreerd in mezelf in en als afscheiding van mezelf te voeden/ondersteunen waarin ik een emotionele relatie heb gecreerd met geld als schijnbare 'voedingsstof' die ik nodig heb om te 'leven' als het beeld/idee dat ik heb gecreerd van mezelf in afscheiding van mezelf in en als de geest/mind als het energetische systeem van gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik positieve energie nodig heb om 'mezelf te kunnen zijn' omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als het energetisch systeem van negatief - positief en inferieur -  superieur dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf dat gebaseerd is op 'wat andere mensen over mij denken' als het beeld/idee dat ik heb opgebouwd in mezelf in afscheiding van mezelf in en als beoordelingen en definities die ik in mij heb laten programmeren door familie in de eerste 7 jaar van mijn leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een energetisch systeem te creeren/op te bouwen en te ontwikkelen in mezelf in de eerste 7 jaar van mijn leven hier op aarde, als een 'zelf-beeld' dat ik in mij heb laten programmeren door familie in en als gedachten, gevoelens en emoties als de 'onderbewuste geest/mind' als negatieve energetische ervaringen in mezelf die ik dan probeer te balanceren in en als de bewuste geest/mind als positieve energetische ervaringen - waarin ik de fysieke realiteit consumeer door middel van geld om te kunnen participeren in de positieve energie in mezelf en aldus het energetische systeem in en als mezelf als wat/wie ik mezelf heb toegestaan te worden als het ego van de geest/mind te voeden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben om mij niet meer positief te kunnen voelen in mezelf en aldus angst te hebben om geen geld meer te hebben waardoor ik de fysieke realiteit niet meer zou kunnen consumeren in en als het geld-systeem van de mensheid waarin het leven bepaald is door energie en geld waarin geld bepaald hoeveel het leven van iemand waard is als de kracht en macht die persoon kan uitoefenen in deze wereld over de rest van de wereld - in en als het ego van de geest/mind als afscheiding als de wedstrijd/strijd om 'de winnaar' en 'de beste' te zijn in en als het spel van energie/geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het spel van energie als de mensheid als 'de overleving van de sterkste' in en als de strijd om macht/kracht als energie om  'de meest superieure', 'de meest glamoureuze', 'de meest opmerkelijke/lichtgevende' te zijn/worden door middel van geld waarin/waarmee ik deze fysieke realiteit consumeer/koop om het beeld van mezelf als 'positief'/lichtgevend/goed/aantrekkelijk/beter dan mee op te bouwen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als het geld-systeem waarin alles draait rond het vechten om het meeste geld te verdienen als hoe/wie ik mezelf heb toegestaan te worden in mezelf als een energetisch systeem waarin alles draait rond het meeste energie produceren - in relatie met/tot het geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer angst te hebben om mijn positieve energie te verliezen in en als de angst om mijn geld te verliezen omwille van hoe ik mezelf heb toegestaan mezelf als energetisch systeem als ego in relatie te brengen/te verbinden met geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de waarde van mezelf af te meten in en als energie als hoe ik mij VOEL vanbinnen in en als positief of negatief, hoog of laag, superieur of inferieur, in relatie met hoeveel geld ik heb - en aldus de waarde van mijn leven te bepalen in en als geld en te laten bepalen door het geld-systeem door mezelf te hebben toegestaan een systeem te worden van energie waarin ik compleet geintegreerd ben en in relatie sta met het geldsysteem -- in de plaats van te beseffen dat het innerlijke systeem van energie als positief/negatief een programma/systeem is dat ik in mezelf heb laten programmeren door familie in en als het straf- en beloningssysteem waarin mijn familie mij manipuleerden om van mij een slaaf van beloningen als positieve gevoelens te maken door positieve en negatieve energie te integreren in mezelf als 'wie ik ben' in deze wereld, als compleet in relatie met en bepaald door mijn omgeving als straf/verlies/negatief en beloning/winnen/positief

ik vergeef mezlef dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door familie als een systeem als een slaaf van mijn omgeving door het straf-en belonings-systeem te laten programmeren in mezelf als negatieve en positieve energie en door mezelf te identificeren met het straf-en beloningssysteem als negatieve en positieve energie zonder te beseffen dat dit een systeem is dat bedoelt is om ervoor te zorgen dat ik een relatie vorm met het geld-systeem als het straf-en beloningssysteem als het verlangen/vechten naar beloning in de vorm van geld als positieve gevoelens, zodat ik een kopie zal worden van mijn ouders en de voorgaande generatie als een goede slaaf van het geldsysteem zodat ik op mijn beurt het geld-systeem in deze wereld zal blijven voeden en in stand houden ten voordele van de elite in deze wereld als de rijke families die al de macht en al het geld hebben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door familie als een slaaf van geld in en als het verlangen om geld te verdienen als mijn beloning in deze wereld, omdat ik mij heb laten programmeren door hen in en als het straf- en beloningssysteem als een vals waarde systeem van 'overleving' waarin ik geleerd heb om enkel te geven om mezelf en mijn overleving en er alles aan te doen om mijn beloning te winnen en mijn straf te ontwijken/vermijden - hetgeen ik dan aanvaard heb als 'het leven', omdat dit waarde-systeem waarin ik geprogrammeerd ben in en als familie, ook ondersteund wordt door het geld-systeem als het vals waarde-systeem van de mensheid, zonder ooit te beseffen dat zogezegd systeem van 'overleving' niets te maken heeft met het leven zelf als het leven op aarde, maar dat dit een vals systeem is als een simulatie van het leven als het systeem van energie in en als de mens, dat gekweekt/gecreerd is door/in familie in en als het straf- en beloningssysteem waarin familie elke nieuwe generatie heeft gebruikt/geprogrammeerd/gemanipuleerd om een kopie te worden als een slaaf van het geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geld en het geld-systeem van mezelf af te scheiden door mezelf te hebben toegestaan te bestaan in en als een systeem van energie in en als mezelf in relatie met het geld systeem, waarin ik het geld-systeem gebruik om het systeem van energie in en als mezelf  te voeden - door, net zoals ik in mezelf verlang naar steeds meer positieve energie als superioriteit, te verlangen naar steeds meer geld in deze wereld -- zonder ooit stil te staan bij de consequenties hiervan op het leven/de wereld waardoor ik nooit heb beseft dat dit systeem dat gedreven wordt door mijn obsessie met energie, niet houdbaar/leefbaar is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer mezelf te definieren in en als het verlangen naar positieve energie en dus het verlangen naar geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan verantwoordelijkheid te nemen voor de oorsprong van het verlangen naar positieve energie dat ik ervaar in en als mezelf, als de negatieve energie die ik heb laten programmeren in mezelf door familie in de eerste 7 jaren van mijn leven hier op aarde - en aldus geen verantwoordelijkheid te nemen voor de oorsprong van het geld-systeem als de verwoesting en consumptie van de fysieke realiteit -- door mezelf te hebben toegestaan het systeem van energie in mezelf te aanvaarden als 'wie ik ben'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het leven zelf te reduceren tot een systematische expressie van energie als positief en negatief als een slaaf van geld - net zoals ik het bestaan als het leven op aarde heb gereduceerd en gelimiteerd tot een systematische expressie van positief en negatief als de rijken en de armen in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan verantwoordelijkheid te nemen voor het bestaan van armoede in deze wereld als de negatieve kant van het geld-systeem dat in relatie staat met het energetische systeem van negatiefheid in mezelf als de tegenpool van de elite in deze wereld als de rijke landen, die in relatie staat met de positieve energie in mezelf waarin ik mezelf heb toegestaan te participeren in en als de angst van negatiefheid als de fysieke realiteit als de onderbewuste geest/mind die ik heb laten programmeren in mezelf door familie, en het verlangen naar positiefheid als de bewuste geest die ik heb opgebouwd en gecreerd in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen dat ik, in en als mijn verlangen naar positieve gevoelens, de armoede in deze wereld ondersteun en voedt - door te willen vluchten van de negatieve realiteit in en als mezelf, in positieve gevoelens in relatie met geld, in de plaats van armoede als de negatieve realiteit in en als mezelf als de energetische ervaringen van inferioriteit, verlorenheid, wanhoop en machteloosheid, te stoppen in mezelf en op te staan in en als eenheid en gelijkheid als al wat bestaat in en als zelf-verantwoordelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de oorsprong en bron van positiefheid als geld, negatiefheid als armoede en misbruik is, als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik negatieve ervaringen als inferioriteit, machteloosheid, verlorenheid  en wanhoop heb toegestaan en geaccepteerd te laten programmeren in mezelf in relatie met mijn familie, waarin ik geleerd heb te 'overleven' als het vluchten van negatieve ervaringen, zonder te beseffen dat die negatieve ervaringen niets te maken hebben met het leven, omdat het ervaringen zijn die doelbewust geprogrammeerd zijn door familie om mij te kneden en vormen tot een slaaf van het geldsysteem in en als het energetische systeem in mezelf van negatieve en positieve gevoelens als mijn motivatie in en als mijn expressie in deze wereld - waarin ik mezelf heb toegestaan geld te gebruiken om de positieve ervaringen in mezelf te voeden in en als het verlangen om te vluchten van de negatieve gevoelens in mezelf, in en als ego-centrisme als hoe ik mezelf heb laten opvoeden door familie -- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf in eenheid en gelijkheid met het fysieke lichaam, één en gelijk met negatiefheid en met positiefheid, stabiel en constant in en als mezelf in en als ademhaling en aldus verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld, één en gelijk met de armen en de rijken in deze wereld als wat ik heb toegestaan te bestaan HIER als de fysieke manifestatie van het energetische systeem waar ik mezelf in heb toegestaan te participeren


zelf-correctieve statements:

wanneer en als ik de angst om mijn job als mijn geld te verliezen zie opkomen in mezelf, dan stop ik en ik adem en ik sta mezelf niet toe te vluchten van die angst in de positieve energie van de geest/mind in en als het verlangen om te consumeren/kopen in/van de fysieke realiteit - want ik besef dat de positieve energie als het verlangen naar geld, de negatieve energie als de angst om geld te verliezen ondersteund

wanneer en als ik mezelf zie participeren in positieve energie als gedachten en gevoelens, dan stop ik mezelf en ik adem - ik breng mezelf HIER in en als ademhaling, één en gelijk met en als de fysieke realiteit in en als verantwoordelijkheid voor de oorsprong/bron van de positieve energie, namelijk de negatieve energie die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf als het fysieke lichaam -- ik sta op in en als eenheid en gelijkheid met mezelf als het fysieke lichaam als de bron/oorsprong van mijn innerlijke ervaringen en ik sta mezelf niet toe mezelf te verliezen in de illusie van het ego als positieve ervaringen/energie

ik sta op in en als eenheid en gelijkheid met de fysieke realiteit en ik stop het energetische systeem van negatief en positief als angst en verlangen in mezelf want ik besef dat dit een geprogrammeerd systeem is en aldus niet wie ik werkelijk ben -- en ik besef dat dit energetische systeem de oorsprong/oorzaak is van het geld-systeem van arm en rijk in deze wereld

dus ik stel mij tot doel om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als de oorsprong/bron/reden van het geld-systeem van de wereld en om aldus verantwoordelijkheid te nemen voor deze wereld in eenheid en gelijkheid met mezelf - om het energetische systeem van afscheiding dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf te stoppen, en het systeem van afscheiding als ongelijkheid als het geld-systeem in de wereld te stoppen, in en als het besef dat dit niet is wie ik werkelijk ben als het leven zelf en dat het mijn verantwoordelijkheid is om deze wereld te sturen en vorm te geven tot wat het beste is voor allen als mezelf als het leven zelf als wie ik werkelijk ben als wie elk wezen werkelijk is

ik stel mij tot doel er alles aan te doen om deze wereld te corrigeren één en gelijk met mezelf zodat het de ware expressie van het leven zelf zal worden als eenheid en gelijkheid, naar het beeld en gelijkenis van mezelf als wie ik werkelijk ben als eenheid en gelijkheid

en aldus stel ik mij tot doel om op te staan in deze wereld als het levende voorbeeld van wie elk wezen werkelijk is en als wat ik zal bewerkstelligen in deze wereld, als de levende statement dat ik niet minder zal aanvaarden in een ander dan wie zij werkelijk zijn in eenheid en gelijkheid met mezelf als wie ik werkelijk ben als het leven zelf als eenheid en gelijkheid in en als het gezond verstand dat wat het beste is voor allen  is het beste voor elk levend wezen en is het enige dat aanvaardbaar is in deze wereld
No comments:

Post a Comment