Friday, May 18, 2012

Mei 2012: Dag 32: Ik MOET Consumeren!

consument - come-and-see-my-end

ik vergeef mezelf dat ik mezelf toesta en accepteer een consument te zijn als een consumerend systeem dat continu op zoek is naar de volgende energetische opwinding/oplading waarin ik de fysieke realiteit consumeer door te kopen/gebruiken/verbruiken op basis van energie en niet op basis van fysieke noodzakelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een consument te zijn/worden door in interactie te staan met de fysieke realiteit vanuit mezelf als de persoonlijkheid in/van de geest die/dat ik mezelf heb toegestaan te worden, als de contante zoektocht naar energie als 'positieve gevoelens/ervaringen' in het consumeren van de fysieke realiteit - zonder ooit te beseffen dat deze relatie tussen mezelf en de fysieke realiteit waarin ik enkel neem en niets geef, enkel kan uitdraaien op chaos en vernieling omdat ik letterlijk de fysieke realiteit uitbuit/leegzuig

ik vergeef mezelf dat ik consumptie-gedrag heb toegestaan te bestaan in mezelf als de basis van de persoonlijkheid die ik mezelf heb toegestaan te worden, als een energetisch systeem dat gebaseerd/geprogrammeerd is op/in het zoeken naar een beloning in en als bezittingen waarin ik mezelf heb toegestaan bezeten te zijn/worden door de energetische opwinding/oplading die ik ervaar in mezelf wanneer ik de fysieke realiteit consumeer in en als het kopen van producten/spullen via geld, waarin ik de fysieke realiteit letterlijk heb gereduceerd/verminderd tot de slaaf van de geest die continu uitgebuit/gebruikt/misbruikt/ontmijnd/ontgind wordt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren in en als het geloof/gevoel dat ik MOET consumeren om mezelf te kunnen zijn, als hoe ik mij heb laten programmeren door mijn familie/omgeving in en als het belonings-systeem als het verlangen/de zoektocht naar de positieve gevoelens/energie die ik ervaar bij het krijgen van spullen/producten/geld waarmee ik de waarde van mijn leven hier in de menselijke samenleving van overleving kan verhogen en aldus mijn kansen op sex/relatie verhogen als de overleving van mijn genen hier op aarde, omdat mensen zich aangetrokken voelen tot mensen die veel spullen/producten/geld hebben als een hoge kans op overleving in het menselijk geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn interactie/expressie in deze fysieke wereld te laten leiden/bepalen door de energetische ervaring in mezelf als de zoektocht naar positieve ervaringen/gevoelens en niet op gezond verstand in en als het besef dat ik niet alleen besta in deze wereld en dat elke daad in elk moment een impact/consequentie heeft in deze wereld in de levens van andere wezens in deze wereld - waardoor ik mezelf heb toegestaan bij te dragen aan het ondersteunen van de consumptie-maatschappij als de uitbuiting/het misbruik van de fysieke realiteit, als de oorzaak/bron van armoede en hongersnood in een wereld van winnaars en verliezers waarin sommigen enkel nemen/hebben en alle anderen moeten afgeven en dus niets hebben/krijgen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten opvoeden door familie/omgeving als een consument door mezelf te hebben laten programmeren in en als het constante zoeken naar een positieve ervaringen en als het mezelf aldus laten leiden/sturen door het verlangen naar positieve ervaringen/energie/gevoelens - zonder ooit stil te staan bij hoe dit gedrag bijdraagt tot en de reden is van alle armoede en hongersnood en uitbuiting in deze wereld, omdat dit consumptie-gedrag/attitude gebaseerd is op het principe van 'nemen zonder geven', waardoor al wat ik neem ergens vandaan moet komen wat betekent dat iemand altijd zal moeten afgeven wat ik neem -- als wat ik een ander aldus ONTneem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door ouders/familie/samenleving/televisie in en als het geloof/gevoel dat consumeren als het najagen van ego-centrische positieve ervaringen, het hoogste goed is - in en als de statement/het geloof/de houding van 'zolang als ik mij maar goed voel' -- waarin ik nooit zelfs maar heb overwogen om stil te staan bij de impact en consequenties van mijn gedrag op mijn omgeving als de rest van de wereld in en als het gezond verstand dat de wereld rond is en aldus elke daad van elk wezen een impact/gevolg/consequentie heeft in/op de levens van elk ander wezen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan het gezond verstand te zien/beseffen in het verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van mijn daden in/op de levens van de wezens in mijn omgeving en de wereld, als de enige manier waarop/waarin de wereld werkelijk kan bestaan in harmonie, om er zeker van te zijn dat geen enkel wezen wordt uitgebuit/misbruikt door het ego-centrische gedrag/houding van een ander

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in en als de ego-centrische ervaring/definitie van 'harmonie' en 'balans' als het persoonlijk streven naar persoonlijk geluk, liefde en overvloed in mijn leven via geld zodat ik mij in harmonie en in balans kan voelen - zonder ooit te beseffen dat dit de illusie is van balans en harmonie die net de oorzaak/reden is van de onbalans/disharmonie in de fysieke realiteit, die gecreerd geweest is door de misbruikende natuur van het geld-systeem die wordt genegeerd door al diegenen in deze wereld die het geld hebben om in hun leven te kunnen participeren in de innerlijke ervaring van 'balans' en 'harmonie' waarin ze zichzelf isoleren/afscheiden van de rest van de wereld en van wat er werkelijk aan het gebeuren is in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik de illusie van balans en harmonie heb toegestaan te bestaan in deze wereld, in en als de consumptie-maatschappij, als een consumptie-item waarin mensen enkel kunnen participeren als ze geld hebben -- als het ultieme consumptie product waarmee mensen zichzelf volledig afsluiten/afscheiden van de realiteit en het besef dat er absoluut geen balans en harmonie is in de wereld en dat de ervaring van balans en harmonie als een energetische innerlijke toestand dus een illusie is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als positieve gevoelens/ervaringen, zonder ooit te beseffen dat alle positieve gevoelens/ervaringen waarin/waarmee ik mezelf heb gedefinieerd in en als het geloof dat 'dit is wie ik ben' als 'mijn persoonlijkheid' in en als 'wat ik leuk vindt en wat niet' - compleet gebaseerd zijn op mijn participatie in de consumptie-maatschappij als 'een consument', waarin ik mezelf heb gedefinieerd in en als het geld en de spullen die ik heb die het beeld van mezelf als 'een persoonlijkheid' in deze wereld opbouwen - wat dus betekent dat mijn 'persoonlijkheid' als het 'ik-bewustzijn' als wie ik altijd heb geloofd dat ik ben, een illusie/leugen is en eigenlijk louter een product is van de consumptie maatschappij waarin ik geboren ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan een persoonlijkheid te worden in deze wereld, als een systeem van misbruik, waarin de basis van mezelf als de bewuste geest compleet opgebouwd is en gebaseerd is op het misbruiken van mijn omgeving in en als mijn ego-centrische zoektocht/verlangen naar positieve ervaringen/gevoelens -

en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat alle 'wetenschap' zoals psychologie die beweert dat de mens de bewuste geest IS als een 'natuurlijke toestand', duidelijk opzettelijk misleidend is en enkel bestaat in functie van het in stand houden van het huidige economische systeem als de consumptie-maatschappij -- door dus de bewuste geest van de mens als het 'ik-bewustzijn' dat volledig ontworpen is door de omgeving in en als het constante zoeken naar beloningen als positieve gevoelens/ervaringen niet te ontmaskeren als wat het is als het misbruikend systeem van het menselijk ego in en als het besef dat dit helemaal geen 'natuurlijke toestand' is maar een aangeleerde toestand die net indruist tegen al wat natuurlijk is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat al wat ik heb aanvaard en vertrouwd in deze wereld als 'de waarheid' en 'integer' zoals de wetenschap, gezondheidszorg, televisie en zelfs het schoolsysteem en de overheid enkel ontworpen is in functie van het in stand houden van het economische consumptie-systeem met als doel het creeren en ontwerpen van consumenten van elk nieuwgeboren kind in de samenleving, die nooit zelfs zal overwegen om stil te staan bij hoe deze wereld werkelijk in elkaar zit om te beseffen dat het economische model/systeem van de consumptie-maatschappij, die gebaseerd is op 'de zoektocht naar geluk/positiefheid' van de mens, enkel 'echt' kan zijn/lijken voor zij die nemen/krijgen/hebben/consumeren in deze wereld, maar niet voor hen die de consequenties van dit consumptie-gedrag moeten dragen/lijden en dus geconsumeerd/misbruikt/uitgebuit worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat mijn aanwezigheid in deze wereld als hoe ik mezelf heb toegestaan te worden als een 'identiteit'/persoonlijkheid/'ik-bewustzijn' dat gebaseerd is op het constante zoeken naar positieve gevoelens/ervaringen als 'meer' in en als het 'consumeren' in de consumptie-maatschappij waarin ik geboren ben, de oorzaak en reden is van al het lijden in deze wereld en dat het aldus mijn verantwoordelijkheid en taak is om op te staan in deze wereld en het consumptie-systeem van ongelijkheid te stoppen en te veranderen tot een systeem waarin geen enkel wezen misbruikt/uitgebuit/geconsumeerd wordt als een hemel op aarde voor allen

 ik vergeef mezelf dat ik een onderwijssyteem heb toegestaan te bestaan dat kinderen aanleert om te negeren wat er werkelijk gebeurt in deze wereld en om vooral geen verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld, maar enkel op zoek te gaan naar beloningen/erkenning/aandacht als 'goede punten' - als het tegenovergestelde van wat het onderwijssysteem werkelijk zou moeten zijn in deze wereld als een systeem/institutie die instaat voor het ondersteunen van de ontwikkeling van elk kind tot een verantwoordelijke, zelf-bewuste volwassene die zich compleet gewaar is van zijn/haar verantwoordelijkheid voor deze fysieke wereld in en als het besef dat elk gedrag consequenties heeft om de omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan te bestaan in en als complete onwetendheid en blindheid van de consequenties van elke daad die ik uitvoer in elk moment van ademhaling in deze wereld - door mezelf te hebben toegestaan mezelf te laten programmeren door mijn omgeving/familie in en als het geloof dat ik niet echt besta in deze wereld en dat mijn daden/expressie dus ook niet echt uitmaakt en dat het dus niet uitmaakt wat ik doe als de ervaring van machteloosheid die ik mij geprogrammeerd geweest is in interactie met mijn omgeving als ouders en leerkrachten - als een leugen die ik heb gelooft/vertrouwd ondanks het overduidelijke bewijs van het misbruik/de uitbuiting als de hel op aarde die het resultaat is van het economische consumptie-systeem waarin ik in elk moment in deze wereld participeer en dus ondersteun en voedt en toesta te bestaan, wat betekent dat ik wel degelijk macht heb in deze wereld in al wat ik doe in elk moment van ademhaling als de levende statement van wat ik ondersteun en toesta te bestaan in deze wereld en wat niet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn inertie en passiviteit in deze wereld proberen te rechtvaardigen door te geloven dat 'het toch niets uitmaakt wat ik doe' en dat 'ik maar één mens ben en aldus niets kan veranderen of beinvloeden in deze wereld van biljoenen' - in de plaats van te beseffen dat elke structuur en elk systeem in deze wereld dat macht en invloed uitoefent op en in de fysieke realiteit en de levens van elk wezen op aarde, opgebouwd is door/uit individuen net als ik die één voor één,  zichzelf hebben toegestaan zich te laten misleiden en programmeren  door het consumptie-systeem tot het worden van 'consumenten' in en als de leugens/illusie van de geest als het geloof dat 'het enige wat telt is dat ik mij goed voel' - wat betekent dat zij allen, net als ik, één voor één zich zullen realiseren dat wij verantwoordelijk zijn voor al wat er gebeurt hier op aarde en dat de zoektocht naar het geluk meer leed dan werkelijk geluk heeft gebracht en aldus herbekeken en hergeformuleerd dient te worden zodat  het 'levens-credo' van het menselijk bestaan op aarde, in dienste staat van een wereld vorm te geven die het waard is om in geboren te worden voor elke levensvorm -- hetgeen onvermijdelijk zal resulteren in een totale verandering van infrastructuur en systeem dat het leven op aarde coordineert

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn uitdrukking/gedrag/beweging in deze wereld te laten coordineren door ego-centrisme als persoonlijke verlangens/geloofsystemen/gedachten, gevoelens en emoties vanuit de consumptie-houding die ik in mezelf heb laten programmeren doorheen mijn kindertijd door omgeving/familie in en als de bewuste geest die compleet gebaseerd is op het constante zoeken naar persoonlijke positieve ervaringen/gevoelens en alle consequenties van mijn daden in deze fysieke realiteit compleet negeert en ontkent - in de plaats van mezelf te sturen in elk moment van ademhaling in en als wat het beste is voor allen, als het één en gelijk staan met de consequenties en gevolgen van mijn daden in elk moment van ademhaling in en als het volledige gewaarzijn van wie ik ben in deze wereld en in wat mijn aanwezigheid in deze wereld praktisch resulteert, in het besef dat elke innerlijke ervaring als gedachten,gevoelens en emoties als de bewuste geest is, het consumptie-systeem is dat ik in mezelf heb laten programmeren dat bestaat in en als complete blindheid/onwetendheid van wat echt is en hoe de realiteit werkelijk functionneertzelf correctieve statements:

ik stel mij tot doel een efficiente en effectieve onderwijs-instelling te ontwikkelen dat gebaseerd is op het gezond verstand van/in het verantwoordelijkheid nemen voor ons bestaan hier op aarde in en als het besef dat elke daad consequenties draagt en het aldus van uiterste belang is dat elk levend wezen zichzelf uitdrukt en beweegt in deze wereld in absolute eenheid en gelijkheid met de consequenties van elke daad en elke beweging

ik stel mij tot doel aan te tonen dat en hoe de huidige onderwijs-instellingen niet gebaseerd zijn op wat het beste is voor allen, maar enkel producten zijn van de consumptie maatschappij en aldus inefficiente volwassenen creert die niet in staat zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met de wereld omdat ze elke vorm van gezond verstand ontbreken en enkel 'logica' bezitten als de technieken en manieren van de bewuste geest om te krijgen wat het wil van zijn omgeving als de wetten die worden toegepast in het economische model/systeem van misbruik en uitbuiting

ik stel mij tot doel te bestaan/staan in deze wereld als het levende voorbeeld van wie/hoe de mens werkelijk is als een respectvol wezen dat op een verantwoorde manier omgaat met zijn/haar omgeving in elk moment van ademhaling - als het rimpel-effect dat kan/zal ontstaan in mijn omgeving als de wereld zodat uiteindelijk elk mens zichzelf kan/zal realiseren als wie zij werkelijk zijn als het leven zelf als zelf-verantwoordelijke wezens die samen een hemel op aarde zullen creeren naar het beeld en de gelijkenis van zichzelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat en hoe deze wereld niets is dan het beeld en de gelijkenis van wie/hoe elk mens is vanbinnen als hoe/wie wij onszelf hebben toegestaan te worden als consumptie-systemen in en als het 'bewustzijn' dat in elk moment op zoek is naar persoonlijk geluk zonder ooit stil te staan bij de gevolgen/consequenties op/in de fysieke realiteit als de levens van andere wezens en dat aldus het startpunt van wie het individu is vanbinnen, de bepalende factor is van hoe de systemen in de wereld zullen omgaan met de wereld en elk levend wezen, gebaseerd op/bepaald door hoe het individu in interactie staat met zijn/haar omgeving

ik stel mij tot doel het tot gewaarzijn van elk mens te brengen dat en hoe elk van ons gelijkmatig verantwoordelijk is voor deze hele wereld en dat niemand deze verantwoordelijkheid zal/kan ontsnappen - als de enige manier waarop er nog 'hoop' kan bestaan voor het veranderen van deze wereld tot een waardige en aangename plek om in geboren te worden, waar je ook geboren wordt


No comments:

Post a Comment