Sunday, May 6, 2012

Mei 2012: Dag 20: Typisch Mannelijk/Vrouwelijk


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te leren van mijn ouders dat blijkbaar hoe ik eruit zie gecategoriseerd en gedefinieerd wordt in allerlei 'karaktertrekken' en eigenschappen die zogezegd 'typisch' vrouwelijk/mannelijk zijn op basis van mijn geslacht en de lichamelijke zichtbare karakteristieke eigenschappen van mijn geslacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door de uitspraken van mijn ouders als 'dat is typisch voor vrouwen/mannen' waarin ze een bepaalde eigenschap toeschreven aan en veralgemeenden tot mannen of vrouwen en daarin een volledige mening/visie/beoordeling gaven over mannen en vrouwen waarin ik mij gecategoriseerd voelde en waarin ik mezelf heb laten programmeren tot een systematische expressie door mijn ouders te vertrouwen en aldus te geloven dat mijn expressie zich noodgedwongen limiteerd tot de definities en beoordelingen die mijn ouders hebben over mensen op basis van geslacht

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te categoriseren op basis van mijn geslacht door definities en beoordelingen te vormen in en als polariteiten over het uiterlijk van mensen in deze wereld als mannen en vrouwen, die ik heb gekopieerd en overgenomen van mijn ouders, omdat ik hen vaak heb statements horen maken over mannen/vrouwen zoals 'alle vrouwen zijn zwak' of 'dat is typisch mannen' waarin mijn ouders participeerden in het spel van relaties in en als hun verlangen om een energetische ervaring te creeren in zichzelf als de afscheiding die zij creerden in en als definities en beoordelingen over het uiterlijk, waarin zij geen verantwoordelijkheid namen voor de impact van hun woorden op hun kinderen als wat zij aan het programmeren zijn in hun kinderen door zo van die veralgemenende oppervlakkige statements te maken alsof het de realiteit is als het woord van god, waardoor zij van hun kinderen aldus oppervlakkige wezens maken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de veralgemenende statements die mijn ouders maakten over 'mannen' en 'vrouwen' zoals 'vrouwen zijn zwak' en 'mannen zijn sterk' of 'dat is typisch vrouwelijk/mannelijk', de realiteit zijn en mij dus definieren als 'vrouw' in en als die bepaalde eigenschappen/karakteristieke gedragingen omwille van het geslacht van mijn lichaam - waardoor ik mezelf heb toegestaan te geloven dat mannen sterker en machtiger zijn dan vrouwen omdat mijn vader dat vaak gezegd heeft, impliciet en/of expliciet - in de plaats van te beseffen dat mijn ouders vast zaten in hun eigen zelf-gecreerde geest/mind-illusies als het spel van relaties in en als het sex-systeem als de basis waarop zij een relatie hebben gecreerd als hun verlangen naar een energetische ervaring in zichzelf waarin zij zich 'speciaal' en 'uniek' voelen omwille van de afscheiding die zij creeren in en als hun geest/gedachten in en als de beoordelingen en definities over 'mannen' en 'vrouwen' op basis van uiterlijk, waarin zij zichzelf hebben gedefinieerd -- hetgeen dus NOOIT ook maar iets te maken had met wie ik ben als een levend wezen

ik vergeef mezelf dat ik mijn expressie heb laten limiteren door mijn ouders door mezelf te definieren in en als hun beoordelingen en definities over mijn uiterlijk als 'meisje' en 'vrouw' als hoe zij mij zagen - in de plaats van te beseffen dat mijn ouders zichzelf hebben toegestaan bewustzijnssystemen te worden waarin zij zichzelf hebben toegestaan hun expressie te limiteren in en als beoordelingen en definities op basis van hun uiterlijk als man/vrouw als wat zij hebben geleerd/gekopieerd van hun omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccteerd te geloven dat ik 'zwak' ben als een beoordeling/definitie over mijn uiterlijk als dat van een vrouw/meisje, als een beoordeling die ik blindelings heb gekopieerd van mijn omgeving omwille van de statements en meningen die zij uitdrukken over wie mannen/vrouwen zijn in en als beoordelingen en definities - in de plaats van te beseffen dat ik een levend wezen ben en dat mensen die mij beoordelen simpelweg vast zitten in hun zelf-gecreerde illusie als de geest/mind waarin zij mij zien in en als afscheiding met zichzelf als een 'beeld'/'idee' in hun geest/mind maar niet als het levend wezen dat ik werkelijk ben in en als eenheid en gelijkheid met zichzelf als wie zij werkelijk zijn


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten programmeren in en als het bewustzijnssyteem van de mensheid als definities en beoordelingen over het uiterlijk waarin de mens zichzelf heeft toegestaan een enorm gelimiteerd wezen met een enorm gelimiteerde expressie te worden, als niets meer of minder dan kopieen van de voorgaande generaties in en als kennis en informatie


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan mij neer te leggen bij het geloof dat de realiteit nu eenmaal een systeem is waarin elke generatie een kopie is van de voorgaande, zonder te beseffen dat dit excuus afkomstig is van mensen die niet willen loslaten van hun energetische ervaringen die zij krijgen van het spelen van dit spel van polariteiten in en als beoordelingen en definities over het uiterlijk - waarin ze met allerlei excuses en rechtvaardigingen zullen opkomen voor waarom de mensheid niet kan veranderen, zodat zij niet hoeven te verantderen -- waarin ze vaak zover zullen gaan om zelfs de consequenties van onze blindheid die overduidelijkheid aanwezig zijn in deze wereld waarin de meerderheid moet lijden zodat de minderheid zich goed kan voelen door te participeren in ego-spelletjes en onze verantwoordelijkheid daarvoor compleet te ontkennen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nog maar te overwegen van  te veronderstellen dat het leven werkelijk zo gelimiteerd is als de beoordelingen en definities in en als mijn geest/mind als het gekopieerde systeem van kennis en informatie  die ik blindelings heb overgenomen van mijn omgeving - waarin ik mezelf heb toegestaan een kopie te worden van mijn omgeving en al het leven in mezelf heb onderdrukt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan mijn verantwoordelijkheid op te nemen voor het bestaan van het systeem van beoordelingen en definities als de schijnbare afscheiding tussen mannen en vrouwen op basis van uiterlijk, door niet te beseffen dat dit enkel bestaat in mezelf als mijn visie op en ervaring van de werkelijkheid omdat ik mezelf heb toegestaan erin te WILLEN participeren als het verlangen naar een energetische ervaring in mezelf waarin ik mij speciaal en uniek kan voelen - in de plaats van te beseffen dat deze energetische ervaringen enorm gelimiteerd is in vegelijking met wie ik ben als de ongelimiteerdheid van het leven zelf in en als eenheid en gelijkheid, omdat ik mezelf in en als het bewustzijnssysteem enkel ervaar tot maar een klein, eendimensioneel deeltje van de realiteit, dat dan in schijnbare afscheiding bestaat van al de rest van de realiteit


zelf correctieve statements:

ik sta op in en als zelf respect en ik stel mij tot doel om mezelf te ondersteunen in de ontwikkeling van mezelf als een levend wezen in eenheid en gelijkheid met al het leven in en als absolute ongelimiteerdheid en ongedefinieerdheid

en ik stel mij tot doel om het bewustzijnssyteem van kennis en informatie in en als beoordelingen en definities volledig te stoppen in en als mezelf om mezelf te baren als het leven in en als de fysieke realiteit, om één en gelijk te staan met de echte realiteit als wie ik werkelijk ben als de natuurlijke simplistische en eenvoudige expressie van mezelf HIER

ik besef dat beoordelingen en definities enkel dienen om het leven als mezelf in te perken en gevangen te zetten en ik sta mezelf niet toe mezelf als het leven gevangen te zetten, te limiteren of in te perken op welke manier dan ook - ik stel mij tot doel om het systeem dat de mensheid zichzelf heeft toegestaan te worden te onderzoeken en bloot te leggen zodat de mensheid geconfronteerd wordt met zichzelf als een systeem en niet het leven, zodat de mensheid zichzelf kan stoppen zoals ik mezelf gestopt heb en kan opstaan als het leven zelf in en als eenheid en gelijkheid als wat het beste is voor al het leven zodat eindelijk het leven op aarde geeerd en gerespecteerd wordt en kan opleven
1 comment:

  1. Gave support! Wat me opviel in de zinsnede "dat mensen die mij beoordelen simpelweg vast zitten in hun zelf-gecreerde illusie als de geest/mind" is het woord "simpelweg" = dat ik nu zie waarom/daarom simpel leven als wie we zijn als eén en gelijk in der daad weg is ...

    Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het oordeel van anderen te gebruiken om mezelf te veroordelen.

    Dankje Kim!

    ReplyDelete