Friday, June 1, 2012

Dag 46: Ik wil spanning en avontuur!Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd opzettelijk de keuze te maken om mijn leven 'spannender' te maken door te vechten tegen mezelf in mijn gedachten, waarin ik mijn leven/de wereld moeilijk maakte dan wat het eigenlijk is, zodat ik mij speciaal kan voelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn leven te beoordelen als saai en 'niet speciaal genoeg', en daarom opzettelijk proberen om via gedachten mezelf/mijn leven complex en moeilijk te maken, om aandacht te krijgen van andere mensen zodat ik mij speciaal kan voelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat de bewuste geest als 'mijn gedachten', als de bewuste ervaring van mezelf als gedachten, gevoelens en emoties, opzettelijk door mezelf gecreerd is in mijn verlangen naar aandacht, om mij speciaal te voelen - en dat ik dus helemaal niet het slachtoffer ben van de emotionele ervaringen in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen om mij het 'slachtoffer' te voelen, zodat ik mij speciaal kan voelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd opzettelijk de keuze/beslissing te maken om mijn leven 'spannend' te maken, zoals het 'leven' van de mensen op televisie, in de films, waar ik mezelf mee vergeleek, en waarmee mijn leven 'te min' leek, 'niet spannend genoeg - in de plaats van te beseffen dat de 'levens' van mensen die ik zie op televisie niet echt zijn, en dat alles op tv geënsceneerd is om 'spanning' en 'sensatie' te creeren, met speciale effecten en muziek -- en dat 'spanning' en 'avontuur', zoals in de films, eigenlijk niet echt bestaat, en maar een uitvinding is van de geest die op zoek is naar energie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf als het leven niet goed genoeg te vinden door mezelf te vergelijken met de mensen op televisie, en door niet te beseffen dat wat ik zie op televisie niet echt is, en zelfs opzettelijk geënsceneerd is om de illusie van 'spanning' te creëren om mensen te produceren die verslaafd zijn aan die 'spanning' en 'sensatie' en aldus ook makkelijk bespeelbaar zullen zijn door 'spannende' reclame die een 'spannend product' presenteren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd via gedachten, mijn leven/het leven opzettelijk moeilijker te maken dan wat het is/wie ik ben, door te verlangen om mij speciaal te voelen, net zoals de helden en heldinnen die ik zie op televisie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de spanning  die ik ervoer in mezelf wanneer ik naar de televisie keek, echt is en aldus zelf te verlangen om die spanning uit te voeren/uit te spelen/leven in mijn eigen leven, om de verbeelding als het ware 'meer echt' te maken, om de energetische ervaring van 'spanning' meer te kunnen ervaren in 3D via de zintuigen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat ik mijn leven gebaseerd heb op een leugen/illusie omdat wat ik zie op televisie en de spanning/opwinding die ik ervaar wanneer ik kijk naar films/series, voorgeprogrammeerd is en dus niet echt is, en specifiek ontworpen is om die ervaring van spanning in mij op te wekken door middel van 'punch lines', special effects, muziek en allerlei andere 'technieken' om in te spelen op emotionele/gevoelens reacties/ervaringen in de mens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te willen leven en ervaren wat ik zie op televisie, om een 'spannend' leven te hebben, vol avontuur - en ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen dat de spanning die ik ervaar wanneer ik naar televisie kijk, niets te maken heeft met het leven/de werkelijkheid, maar een geprogrammeerde spanning is die opzettelijk opgewekt werd door middel van beelden en geluid die specifiek georkestreerd werden OM spanning op te wekken bij de kijker/luisteraar -- hetgeen betekent dat het onmogelijk is om die ervaring van spanning uit te leven in de realiteit, omdat die ervaring enkel gebaseerd is op beelden en geluid, als televisie, en NIET op de REALITEIT als het dagelijkse leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door de televisie in en als ongeduld en de constante ervaring van en zoektocht/verlangen naar spanning en sensatie/opwinding, waardoor ik het gevoel heb ontwikkeld dat het leven 'saai' is, waardoor ik verlangde naar een leven zoals wat ik zag op televisie - een leven 'vol spanning en avontuur', als woorden die continu herhaald werden door televisie, en uiteindelijk zelf mijn leven heb ingericht als een 'speciaal' leven, geobsedeerd door hoe mijn leven 'eruit ziet' om mij opgewonden/gespannen te voelen alsof ik naar een televisie/film kijk als 'mijn leven', waardoor ik nooit werkelijk echt heb GELEEFD

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat het leven niet 'saai' is, maar dat ik mijn leven 'saai' gemaakt heb door verslaafd te zijn aan de energetische ervaring van opwinding en spanning als reactie op beelden die ik zie met mijn ogen, die ik in mij heb laten programmeren door de televisie, door nooit te hebben beseft dat de ervaring van spanning en opwinding in mezelf wanneer ik kijk naar de tv, helemaal voorgeprogrammeerd en ontworpen en opzettelijk geplaats is door televisie-makers die van de mens een energie/spanning/opwinding-junkie willen maken, als de perfecte consument die steeds op zoek is naar het laatste nieuwe spannende item/product/evenement - en dat ik dus mijn leven heb ontworpen/uitgeleefd op basis van een voorgeprogrammeerd programma/ontwerp als gedachten, gevoelens en emoties die ik ervoer in mezelf als reacties op wat ik zag op tv

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat ik mijn hele leven heb opgebouwd rond het willen naspelen en ervaren van wat ik zag in films op televisie, op zoek naar 'spanning en avontuur' en 'liefde op het eerste gezicht', 'de liefdeskus' en 'mijn prins op het witte paard' - als een voorontworpen PROGRAMMA dat volledig inspeelt op de consumptiemaatschappij als de producten die mij dagelijks door reclame, die precies dezelfde concepten/programma's gebruikt als films, worden aangeboden, als mijn 'attributen' in het optimaal uitspelen/beleven van mijn persoonlijke 'film' van 'mijn leven' als het programma dat ik in mij heb laten programmeren via televisie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door televisie tot de perfecte consument als iemand die continu op zoek is naar spanning en opwinding in en als het consumeren van producten, die bijdragen tot de illusie van de geest als de 'film' van 'mijn leven' - omdat energie/spanning steeds uitsterft en dus steeds opnieuw een nieuw product/reden/excuus nodig heeft om op te kunnen reageren, om de illusie van energie in mezelf weer te kunnen voeden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het leven zelf als wie ik werkelijk ben, als de realiteit HIER, niets te maken heeft met spanning en sensatie en avontuur en opwinding, maar gewoon HIER is/bestaat, in en als de absolute simpliciteit en eenvoud van het 'zijn' - en dat 'spanning, sensatie, opwinding en avontuur' een uitvinding is van de televisie die opzettelijk een vertekend beeld geeft van 'de realiteit', dat compleet draait rond het voeden van het ego in de mens als het persoonlijk verlangen in elk mens om zich speciaal te voelen, als ook de basis van spiritualiteit, om op die manier controle te kunnen uitoefenen over de 'keuzes' die mensen maken in 'hun wereld' in wat ze kopen en consumeren -- waarin er ingespeeld wordt op de illusie van 'vrije keuze', zodat mensen niet zouden beseffen dat al hun keuzes al voorgeprogrammeerd waren door televisie/reclame

ik vergeef mezelf  dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven in vrije keuze door mij niet gewaar/bewust te zijn van de motivatie van de keuzes die ik maak in mijn realiteit, als de zoektocht/het verlangen naar spanning/sensatie/opwinding in mezelf, en door niet te beseffen dat deze 'motivatie'/dit verlangen in mij geprogrammeerd geweest is door televisie en familie, waarin ik werd getraind tot het worden van 'de ultieme consument'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat het leven niet 'spannend', 'opwindend' of speciaal is, en dat spannend, opwindend en speciaal maar concepten zijn die uitgevonden zijn door de menselijke geest als het energetische systeem dat constant op zoek is naar meer energie, energie die gebaseerd is op leugens van positiefheid, als de fantasie/verbeelding zoals televisie als de bewuste geest


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het leven als mezelf niet te willen aanvaarden als wat het is, namelijk GEWOON, simplistisch en eenvoudigweg HIER, door mezelf te hebben toegestaan, vanaf zeer jonge leeftijd, mij te hebben laten programmeren door televisie in en als het constante ervaren en zoeken naar spanning/opwinding/energie als een 'visie' op de werkelijkheid waarin ik mezelf zie/ervaar als 'meer' en 'beter' dan wie ik eigenlijk ben, en waarin ik een beeld vorm van de realiteit als 'meer' en 'beter' dan wat het eigenlijk is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met de constante zoektocht en verlangen naar de ervaring van spanning en opwinding in mezelf, als het verlangen naar een 'gebeurtenis', zoals in de films, om 'mee te maken' wat de mensen in de films mee maken, hetgeen voornamelijk te maken heeft met relaties en seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd in en als de energetische polariteit te bestaan van spanning/opwinding en verveling/saaiheid/loomheid - waarin ik continu op zoek ben naar de ervaring van spanning en opwinding in mijn leven in en als relaties met andere mensen, om te vluchten/ontsnappen aan de ervaring van saaiheid/verveling/loomheid in mezelf -- waardoor ik continu verlang om naar de televisie te kijken, om continu dat verlangen naar spanning te voeden in mezelfik stel mij tot doel mezelf te stoppen als de consument die ik mezelf heb laten worden, als geprogrammeerd door televisie, als het verlangen naar spanning, sensatie en avontuur

ik stel mij tot doel te beseffen en aan te tonen dat het leven niet spannend of opwindend is, en dat opwinding en spanning uitvindingen zijn van televisie in functie van de consumptie-maatschappij, om van mensen perfecte, bespeelbare consumenten te maken, die verblind zijn door hun verlangens naar energie/opwinding en dus niet beseffen dat hun hele ervaring van zichzelf in hun leven voorgeprogrammeerd was door televisie

ik stel mij tot doel de illusie van de geest als bewuste gedachten te doorprikken en bloot te leggen als de leugen dat het werkelijk is als een programma waarin mensen volledig geconsumeerd zijn door energie en het geloof dat energie 'leven' is, zonder ooit te beseffen dat dit geloof hen ingeprent geweest is door bedrijven, via televisie, reclame, en de consumptiemaatschappij -- waarin enkel een aantal mensen in deze wereld voordeel verdienen en mensen worden gebruikt/misbruikt als slaven van energie en voorgeprogrammeerde verlangens onder het mom van 'vrije keuze'

ik stel mij tot doel het leven als mezelf te aanvaarden als wat het werkelijk is als wie ik werkelijk ben, in en als simpliciteit en eenvoud, in en als het besef dat alles wat te maken heeft met energie als spanning en opwinding, een programma is dat enkel in en als de menselijke geest bestaat, als de leugen/illusie die mij 'verkocht' geweest is door andere mensen via televisie, schoolsysteem en familie als dé hersenspoelings-mechanismen bij uitstek

ik stel mij tot doel te beseffen en aan te tonen dat spanning en avontuur enkel bestaat in de illusie van de verhaaltjes die verteld worden op televisie, waarin opzettelijk mechanismen en technieken gebruikt worden in beeld en geluid om in te spelen op het inherente verlangen in de mens naar 'meer', om een illusie te creeren in en als de menselijke geest, ten koste van de echte realiteit die niet 'spannend' of 'opwindend' is maar steeds constant en stabiel HIER is als het bestaan zelf

ik stel mij tot doel te staan/bestaan als het levende voorbeeld van wie de mens werkelijk is in zijn puurste vorm als stabiliteit, als de simpliciteit en eenvoud van het leven zelf - in eenheid en gelijkheid met en als het bestaan zelf - niet als een programma, maar als een zelf-sturend, zelf-verantwoordelijk levend wezen


1 comment: