Wednesday, June 20, 2012

Dag 65: Voor wat Hoort wat!Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als het geloof dat 'voor wat hoort wat', in en als het principe dat 'niets gratis is' en 'alles zijn prijs heeft' - als hoe de mens en de menselijke geest functionneert, in en als eigenbelang

en ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat dit principe van 'voor wat hoort wat' als zogezegde 'eerlijkheid' enkel werkt voor zij die 'wat' hebben, zij die geld hebben in deze wereld, zij kunnen ruilen en handel voeren en aldus zullen degenen die niets hebben, en nooit iets gehad hebben in deze wereld door de generationele ziekte van armoede en hongersnood, nooit iets krijgen/hebben omdat ze niets hebben om terug te geven - behalve door middel van Liefdadigheid dat functionneert op het geven van een kortstondig positief gevoel in de gever van de Liefdadigheid omdat deze nu zichzelf een barmhartige samaritaan kan wanen omdat hij zogezegd onvoorwaardelijk gegeven heeft zonder iets terug te verwachten, vanuit 'de goedheid van zijn hart' - in de plaats van te beseffen dat deze Liefdadigheid nooit iets meer of minder gedaan heeft dan het lijden van de armen en misbruikten in deze wereld aan te lengen zonder ooit een echte werkbare oplossing te voorzien, hetgeen aantoont dat de 'gever' van de liefdadigheid altijd enkel geinteresseerd was in de persoonlijke gevoelens van barmhartigheid en innerlijke tevredenheid en dus de moeite niet heeft gedaan om te onderzoeken of de gemaakte keuze eigenlijk echt wel werkt of niet in termen van het eigenlijke stoppen van armoede en hongersnood

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat Liefdadigheidsorganisaties als  voorverpakte consumptie-producten zijn voor de 'wereldverbeteraars', als een specifieke soort consument met een specifiek verlangen om een specifiek gevoel te ervaren in zichzelf, hetgeen de 'wereldverbeteraar' dan goedgelovig ontvangt als 'de oplossing'/bevrediging voor/van zijn verlangen om 'de wereld te verbeteren' omdat dat is wat de liefdadigheidsorganisatie belooft te doen, en het enige wat de 'wereldverbeteraar' moet doen is meewerken door geld te storten of meegaan op 'missies' die al helemaal voorgepland en uitgestippeld zijn, hetgeen de 'wereldverbeteraar' ook altijd maar aanvaard in en als zijn goedgelovigheid die volledig gebaseerd is op het goede gevoel dat hij heeft over zichzelfen de idee dat hij 'iets goed aan het doen is', als ook het enige dat werkelijk ooit uitmaakt voor de Consument

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens in zijn huidige toestand niet in staat is om onvoorwaardelijk te geven omdat mensen geprogrammeerd zijn vanuit het gezin/de familie in en als het principe van 'voor wat hoort wat' als zogezegde 'eerlijkheid' en dat ouders aldus ook niet in staat zijn om hun kinderen op te voeden in en als vrijheid en onvoorwaardelijke zorg en ondersteuning, omdat ze steeds iets zullen terug verwachten van het kind bij al wat ze het kind geven - als meteen ook de hele reden waarom mensen kinderen krijgen, om er een bepaalde meerwaarde aan/in hun leven van te krijgen --- vandaar dus statements zoals 'ik doe hier de was en de plas en ik krijg stank voor dank!' en 'een beetje meer respect, ik ben je moeder/vader!' en 'ik zorg wel dat jij eten op je bord krijgt dus ik zou maar luisteren als ik jou was!', enzovoort

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd enkel dingen te doen en geven voor andere wezens gemotiveerd door de verwachting dat ik er iets voor zal terugkrijgen waardoor ik mij goed zal kunnen voelen, omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd op te groeien als een 'consument', verslaafd aan positieve gevoelens, geassocieerd met beloningen, al is het maar een 'dankjewel' krijgen - waardoor ik ook enkel lief, vriendelijk en beleefd zal zijn, en enkel dingen zal willen doen voor mensen die geld hebben, die iets hebben om aan mij te geven, geld of seks, als de twee dingen in deze wereld die mij het ultieme positieve gevoel geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat op basis van en aan de hand van het principe 'voor wat hoort wat' enkel de rijken nog vele rijker zullen worden en de armen arm blijven, omdat mensen enkel iets willen doen voor mensen die iets kunnen teruggeven, namelijk de rijke mensen, en de armen blijven achter - als ook hoe een mens het ene moment nog bij de rijken kan horen in de samenleving, geëerd en aanvaard door allen, en het volgende moment 'uit de boot valt' en achtergelaten wordt door de samenleving omwille van 'geen geld', waarin het extreem moeilijk wordt om weer in de samenleving te geraken en te kunnen participeren in het spel van geven en nemen als 'de markt' in en als het principe 'voor wat hoort wat'

 Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens een zeer manipulatief, misleidend, deceptief en leugenachtig wezen is in zijn interactie met andere mensen omdat de mens zichzelf steeds uitdrukt vanuit het principe 'voor wat hoort wat', waardoor elke kleine expressie van de mens gemotiveerd is door de overweging 'wat krijg ik hieruit?'
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het principe van 'voor wat hoort wat' 'eerlijk' is, in de plaats van te beseffen dat er niets eerlijk is aan een wereld waarin vele mensen geboren worden in een positie van 'niet hebben' en dus nooit zullen 'hebben' omdat ze niets hebben om te verruilen/verhandelen en dus ook nooit iets zullen krijgen, terwijl anderen geboren worden in een positie van 'veel hebben' en dus alleen maar meer zullen krijgen


ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het principe van 'voor wat hoort wat' en het geloof dat 'niets gratis is' enkel gebaseerd is op de hebberige geest van de mens die alles van de aarde ziet als zijn 'bezit' en 'eigendom', terwijl de aarde net alles weggeeft zonder er ook maar iets om te vragen, onvoorwaardelijk, en dat het de mens is die waarde gaan hechten is aan bepaalde aardse zaken door middel van het geld-systeem, en dan gaan bepalen is wie zal krijgen en wie niet op basis van zijn zelf-gecreerde waarden en normen van wat zogezegd 'eerlijk' is die in wezen geen rekening houden met de realiteit in en als de dynamiek van de samenleving in en als klassen en lagen in de bevolking, terwijl de aarde eigenlijk altijd al 'gratis'  en 'voor niets' geweest is voor alle levende wezens op aardeIk vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het principe/geloof van 'voor wat hoort wat' en 'niets is gratis' enkel bestaat in en als de geest van de mens die geprogrammeerd is in en als het geld-systeem en die het geld-systeem heeft aanvaard als 'de realiteit', simpelweg omdat het 'altijd al zo geweest is', alsof dat enige maatstaf is voor efficiëntie, en dus nooit heeft stilgestaan bij het feit dat dit systeem ontworpen is door mensen en enkel in stand gehouden door elke generatie die zich liet misleiden door een misplaats respect voor de voorgaande generatie en aldus de 'zonden van de vaders' heeft verdergezet in en als het geld-systeem maar dat dit systeem enkel voordeel heeft voor de rijken, hetgeen maar een handjevol zijn -- en dat we dus wel degelijk in staat zijn om het systeem gewoon te veranderen tot één waar wel ieder wezen baat bij heeft


Ik stel mij tot doel aan te tonen dat het principe van 'voor wat hoort wat' de reden/oorzaak/fundatie is van armoede en hongersnood in deze wereld omdat dit principe niet gebaseerd is op de realiteit, en enkel een geloof systeem is dat opgehemeld geweest is in/door het rijke deel van het geld systeem om een vals gevoel van 'eerlijkheid' te scheppen, maar echter geen rekening houdt met alle wezens op aarde die vanaf de geboorte niets hebben, zoals dieren, planten en biljoenen mensen, en die dus de dupe worden van dit valse systeem/geloof van 'eerlijkheid' dat gehanteerd wordt door mensen die wel geld hebben onderling

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat het principe van 'voor wat hoort wat' niet het beste is voor het leven en zelfs niet het beste is voor 'de rijke', omdat wanneer het moment komt dat de rijke door onvoorziene omstandigheden alles verliest, hij ook als een baksteen zal laten vallen worden en plotsklaps geconfronteerd zal worden met de harde realiteit die hij al die jaren mee heeft ondersteund en gecreëerd, waarin er geen mededogen bestaat voor zij die geen geld hebben, en concepten/ideëen als 'eerlijkheid', 'mededogen', 'liefde', 'begrip' en 'verbondenheid' enkel 'realiteit' zijn voor mensen die geld hebben en dus kunnen participeren in het spel van geven en nemen van geld/energie

Ik stel mij tot doel een systeem te ondersteunen dat aan elk levend wezen onvoorwaardelijk geeft wat het nodig heeft om op aarde te bestaan, een systeem dat in het verlengde bestaat van waar de aarde voor staat en hoe de aarde bestaat, namelijk als onvoorwaardelijkheid - waarin de aarde eindelijk gerespecteerd zal worden en niet meer behandeld zal worden als een bezit/eigendom en de mens zal eindelijk leren wat respect betekent

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat het huidige systeem van 'voor wat hoort wat' niet werkt en geen rekening houdt met hoe de realiteit werkelijk functionneert en gebaseerd is op valse begrippen van 'eerlijkheid' die enkel kunnen 'bestaan' in milieu's waarin mensen geld hebben om te verhandelen en dat uiteindelijk iedereen de dupe is van dit systeem, omdat het markt-systeem onstabiel is en vroeg of laat elk land de bankruptie zal injagen - waardoor enkel nog de superrijken overblijven die zich goed zullen beschermen van de 'armen' en geen zin zullen hebben om het systeem te veranderen tot wat het beste is voor allen omdat zij het persoonlijk goed hebben, net zoals de mensen die nu in de landen wonen waar het leven nog 'goed' en 'vruchtbaar' is ook 'geen zin hebben' om het systeem te veranderen2 comments:

 1. On Sun, Jun 3, 2012 at 5:19 PM, Reginald Diepenhorst wrote:
  Hi all,

  Please look at the following link and implement it in your html:

  http://www.itechcolumn.com/2012/04/disable-country-specific-url-redirect.html

  I tested it and it works.

  My page gets automatically redirected to .com.

  Reginald

  ReplyDelete