Friday, June 22, 2012

Dag 67: Mensenhandel

Ik vergeef mezelf dat ik mensenhandel heb toegestaan te bestaan in de wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het bestaan van mensenhandel te relativeren door te denken dat omdat ik er niet direct mee geconfronteerd wordt in mijn onmiddellijke omgeving, dat het daarom niet echt bestaat, als hoe ik geprogrammeerd geweest ben door mijn omgeving, in en als ego-centristme als het aannemen van mijn persoonlijke innerlijke ervaringen als 'de realiteit' en het compleet negeren van wat er gebeurt in en als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat als er een woord voor bestaat, dan is het deel van de realiteit, en dan is het een deel van 'mijn realiteit' die opgebouwd is uit woorden, waarin elk woord laat zien wie ik ben en wat er werkelijk bestaat in mezelf, zoals 'mensenhandel'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het woord 'mensenhandel' niet voor niets bestaat, maar bestaat omdat mensenhandel bestaat, waar de mens aldus een naam aan gegeven heeft, door nooit te hebben beseft dat gedachten als mijn persoonlijke innerlijke wereld niet de realiteit zijn, waarin ik dan kan gaan geloven dat mijn gedachten 'maar gedachten' zijn en dat de hele realiteit die ik zie en definieer in en als gedachten alsdus 'een illusie' is, omdat er eerst de fysieke realiteit was en dan het woord als de mens die alles ging definieren in en als zijn kennis van goed en kwaad - als bewezen door het feit dat er elke dag nog woorden uitgevonden worden voor dingen die ontdekt worden door wetenschappers op aarde of het universum

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een oogje dicht te knijpen voor wat er werkelijk gebeurt op aarde, door zomaar woorden als 'mensenhandel' af te wimpelen als 'maar een woord' omdat IK er niet direct mee geconfronteerd wordt in MIJN leven, en het dus ook niet echt lijkt te zijn, omdat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd geconsumeerd te zijn door mijn persoonlijke afgescheiden innerlijke realiteit van gedachten, gevoelens en emoties, waarin het enige wat 'echt' lijkt te zijn, mijn persoonlijke reacties op situaties is, zonder ooit te beseffen dat dit een systeem is dat in mij geprogrammeerd geweest is door diezelfde realiteit die mensenhandel toestaat te bestaan en aldus zeker niet te betrouwen is omdat het net die onwetendheid en kortzichtigheid van de geest is die dingen als 'mensenhandel' verder laat bestaan in deze wereld, omdat ik mij niet geinteresseerd voelde om de realiteit die hier bestaat te onderzoeken in en als het besef dat IK hier besta en dus verantwoordelijk ben voor wat hier bestaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ALLES handel is in deze wereld, waarin alles een prijs heeft, zelfs de mens - en enkel de mensen die winstgevend zijn voor een samenleving zullen ingerekend worden in die samenleving, omdat zelfs in een 'socialistische samenleving', alles continu afgewogen en berekend wordt in termen van 'belastingen' en 'subsidies' en 'sociale bijdragen' die dan zouden moeten beslissen over een mensenleven, en er dus heel vaak mensen uit de boot vallen, genegeerd worden en verwaarloosd worden omdat er simpelweg geen geld genoeg is om voor hen te zorgen, hetgeen in wezen beschamend is in een wereld van overvloed

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat het leven van elk wezen in deze wereld bepaald wordt door GELD, er wordt altijd eerst naar geld gekeken en dan naar wat er voor iemand gedaan kan worden, gelimiteerd door de hoeveelheid geld er ter beschikking is, en dat dit in wezen mensenhandel is, hetgeen dus in elk moment gebeurt, in elk huishouden in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mensen die geld hebben in deze wereld, niet zullen merken dat hun leven verhandeld wordt in elk moment, omdat ze hun inkomsten als vanzelfsprekend aannemen en pas merken dat de vrijheid om te ademen/leven in deze wereld geen vanzelfsprekendheid is wanneer ze door omstandigheden hun geld verliezen en aldus hun 'handelswaarde' in de samenleving, die ze kunnen gebruiken om het leven te kopen/betalen, verliezen

Ik vergeef mezelf dat ik een wereld heb toegestaan te bestaan van landen waarin mensenhandel  en allerhande misbruik een dagelijkse gewoonte/realiteit is en landen die in een cocon van 'veiligheid' en 'comfort' en 'luxe' zitten waarin de bevolking geen benul heeft van wat er in de wereld gebeurt - als het toppunt van de blindheid en ego-centrische natuur van de mens, omdat geen mens hier ooit vragen bij stelt, geen mens die hier ooit tegen opgestaan is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten verblinden door de schijnbare 'goedheid' en 'positiefheid' van het socialistische systeem in de rijke delen van het Westen, door gemakshalve woorden als 'armoede', 'hongersnood' en 'mensenhandel' onder het tapijt te vegen als 'maar woorden' en dus te hebben bestaan in een mooie illusie van woorden die specifiek door de media uitgevonden geweest zijn, zoals 'liefde', 'romantiek' en 'avontuur', als woorden die enkel een energetische ervaring in mezelf definieren en waarin ik mezelf heb toegestaan te geloven dat alle woorden  maar een illusie zijn zoals 'liefde en licht' en 'spiritualiteit', zonder te beseffen dat eigenlijk alle positieve woorden altijd een illusie aanduiden en alle neutrale en negatieve woorden altijd een fysieke werkelijkheid aanduiden die echt bestaat in deze wereld


Ik stel mij tot doel aan te tonen dat mensenhandel de echte realiteit is van het consumptiesysteem waarin elk mens dagelijks participeert, omdat iedereen onbewust akkoord gaat met het plaatsen van een prijs op het hoofd van een mens, op de arbeid van een mens, op de tijd van een mens en dus op het leven van een mens

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het plaatsen van een prijs op het hoofd van iemand, als de waarde van iemand in de arbeidsmarkt in de vorm van diploma's, vaardigheden, talenten en bezittingen, in wezen mensenhandel is, waarin degenen zonder 'waarde' compleet verwaarloosd/genegeerd en aan de kant geschoven worden als 'waardeloze producten' --- en dat de mens het geld-systeem vereerd als een god, en aldus de misbruiker is van het Leven op aarde

Ik stel mij tot doel een systeem te ondersteunen dat elke vorm van mensenhandel zal stoppen, en dat het leven vereert als de hoogste, en enigste waarde - in en als het besef dat de waarde van geld maar een idee is in de geest van de mens, en in wezen absoluut niet meer waard is dan het leven, omdat het leven het enigste is dat echt bestaat

ik stel mij tot doel mensen wakker te schudden door te bloggen en vloggen en manieren te vinden om aan te tonen dat de schijnbare positieve en goede wereld die gepresenteerd wordt door het socialistische systeem, gebouwd is op mensenhandel, omdat zelfs in het socialistisch systeem alles bepaald is door hoeveel geld er ter beschikking is in het systeem - als ook waarom de overheid constant op zoek is naar meer geld om het zorg systeem in stand te houden zodat de burgers van het socialistische systeem verder kunnen bestaan in die mooie positieve illusie

No comments:

Post a Comment