Thursday, June 7, 2012

Dag 52: Het is wat het isik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te streven naar een staat van totale aanvaarding van al wat bestaat op aarde in en als het geloof/de statement 'het is wat het is', als een staat van constante gelukzaligheid en 'bliss', om mij nooit meer onaangenaam/negatief te voelen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het hoogste doel van het leven is om een staat van totale aanvaarding in en als de statement 'het is wat het is' te bereiken, als 'innerlijke stilte' en 'verlichting', waarin ik het gevoel heb dat mijn 'lasten' en 'problemen' als innerlijke emotionele ervaringen/reacties 'verlicht'/gestopt' zijn, zodat ik mij niet meer slecht voel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te willen verheffen boven de wereld door te bestaan in en als 'innerlijke stilte' in en als de statement 'het is wat het is' als de absolute aanvaarding van al wat bestaat, in en als het geloof dat dit het hoogste doel is in het leven als 'verlichting', waarin ik 'verlicht' ben van al mijn zorgen en problemen als innerlijke emotionele ervaringen die ik ervaar als onaangenaam -- zodat ik mij superieur kan voelen tegenover de realiteit als 'andere mensen', als 'een verlicht wezen dat zich niet laat beinvloeden door de wereld', hetgeen eigenlijk afkomstig is vanuit het gevoel van machteloosheid en inferioriteit als de emotionele ervaring van angst in mezelf tegenover mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de statement 'het is wat het is' te gebruiken om de beoordelingen en verlangens en angsten die eigenlijk echt bestaan in mezelf te verbergen, waarin ik mij machtig voel tegenover mijn omgeving omdat ik hierin het gevoel heb dat 'niemand mij iets kan maken of mij kan raken' omdat ik zogezegd 'boven alles sta' en schijnbaar niet emotioneel reageer op situaties en dus niet beinvloed kan worden - als een zelf oneerlijke reactie op de inferioriteit en machteloosheid en angst die ik eigenlijk ervaar tegenover andere mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat emotionele reacties mij zwak maken als de 'zwakheid van het vlees' en daarom mijn emoties te onderdrukken onder de statement 'het is wat het is'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te willen dat andere mensen zien dat ik emotioneel reageer en daarom te doen alsof ik niet emotioneel reageer en dat emoties niet bestaan in mezelf door de statement te gebruiken 'het is wat het is' waarin ik besta in 'innerlijke stilte' en 'absolute aanvaarding van al wat bestaat' waarin ik mij machtig en superieur voel en het gevoel heb dat ik boven de realiteit sta en de realiteit onder controle heb, omdat ik dus zogezegd niet meer emotioneel reageer en waardoor andere mensen zogezegd geen invloed meer kunnen hebben over mij -- waarin ik geen rekening houdt met en niet stil sta bij hoe  biljoenen wezens in deze wereld elke seconde beinvloedt worden door het geld-systeem door armoede en hongersnood en misbruik in al haar vormen als de menselijke invloed die echt gestopt moet worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven in spirituele verlichting in en als de statement 'het is wat het is als het persoonlijke verlangen naar zielenrust - en nooit te beseffen hoe ego-centrisch dit is, als het geloof dat mijn gevoelens, gedachten en emoties als mijn persoonlijke innerlijke ervaring het enige is dat bestaat, zonder een ander ooit te zien als mezelf, in eenheid en gelijkheid --- waarin ik alle andere wezens op aarde laat omkomen van de honger terwijl ik op mijn troon van 'verlichting' zit en mij superieur en machtig en goed voel over mezelf in en als de statement 'het is wat het is' die ik heb aanvaard als het ' ultieme antwoord op het leven'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat 'het is wat het is' als een 'positieve' statement waarmee ik mezelf heb geïdentificeerd in wezen niets meer of minder is dan mijn persoonlijke zoektocht/verlangen naar zielenrust en een positieve innerlijke ervaring in afscheiding van de rest van het bestaan omdat ik hierin elke vorm van verantwoordelijkheid uit de weg ga en ontken tegenover wat eigenlijk bestaat in de wereld en het enige dat ik heb gedaan is mijn persoonlijke negatieve emotionele reacties op de wereld onderdrukt/stil gemaakt/'opgelost', waarin ik eigenlijk de statement maak dat ik geloof dat hoe ik mij voel vanbinnen het enige is dat bestaat en belangrijk is,  en aldus besta in en als de onwetendheid en blindheid voor de waarheid  als het feit dat ik HIER besta in deze wereld in en als de fysieke realiteit en dus direct verantwoordelijk ben voor al wat hier bestaat in en als de fysieke realiteit en dat wat ik toesta te bestaan in deze wereld, in en als de statement 'het is wat het is', ik toesta te bestaan in mezelf als het bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het geloof in de statement 'het is wat het is' als 'spirituele verlichting' en 'wijsheid' eigenlijk het bewijs is dat ik geen principes heb en geen levens-integriteit omdat ik bereid ben om al wat bestaat in deze wereld, als hongersnood, armoede, kindermisbruik, oorlog, verwaarlozing van dieren, kinderen en de aarde, dierenmishandeling, uitbuiting, verkrachting, moord, enzovoort toe te staan te bestaan in deze wereld onder het mom van het beeld dat ik van mezelf presenteer als een 'liefdevol', 'begripvol', 'vredig' en 'spiritueel ontwikkeld' persoon van 'hoger bewustzijn' - niet beseffend dat ik in mijn aanvaarding en toestemming van het misbruik van het leven door de mensheid mezelf gelijk stel aan datgene wat ik aanvaard en toesta te bestaan, en ik dus ook een ordinaire misbruiker ben en helemaal geen 'hoger bewustzijn' heb of op welke manier dan ook beter ben dan welk ander mens in deze wereld --- omdat ik niet opsta in deze wereld als de levende statement van mezelf als wie ik werkelijk ben als levens-integriteit en het misbruik in de wereld stop in en als het besef dat misbruik niet mag/kan bestaan in de wereld als mezelf als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat 'talk is cheap' en dat het mijn daden in deze wereld zijn die bewijzen/aantonen wie ik ben en waar ik echt voor sta -- wat dus betekend dat alle 'spirituele guru's', goden, godinnen, engelen, 'mensen van hoger bewustzijn', 'wijzen' en alle mensen die zichzelf presenteren als 'superieur' en 'beter' en zogezegd 'vol liefde' in wezen de misbruikers zijn van de aarde, gelijk aan het misbruik dat door de mensheid op de aarde wordt gedaan, omdat ze niets deden om dat misbruik werkelijk te stoppen, want ze praatten alleen maar in mooie woorden die enkel het beeld dat ze van zichzelf wilden 'verkopen' aan andere mensen ondersteunden/voedden en niet wat het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen dat wat ik toesta te bestaan op aarde als het leven, sta ik toe te bestaan in mezelf - wat dus betekent dat als ik het misbruik van de mensheid op de aarde als wat duidelijk hier aan het gebeuren is in de wereld toesta te bestaan zonder op te staan om het te stoppen, door te bestaan in en als de schijnbare statement 'het is wat het is', dan is dat misbruik wat ik toesta te bestaan in mezelf en dan ben ik dus een misbruiker en helemaal geen 'spiritueel ontwikkeld persoon van hoger bewustzijn' als hoe ik mij voordoe in mijn woorden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de statement 'het is wat het is' voortkomt uit onwetendheid en een gewillige blindheid voor hoe de realiteit werkt, wie ik ben, wat er werkelijk bestaat en wat eigenlijk echt is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf het complete stompzinnigheid en kortzichtigheid is om zomaar de statement 'het is wat het is' te gebruiken in en als mijn persoonlijke zoektocht en verlangen naar zielenrust, zonder zelfs te beseffen of te onderzoeken hoe alles geworden is zoals het nu is, als de ultieme statement van de weggave van verantwoordelijkheid voor het bestaan - waarin ik de verantwoordelijkheid voor wat bestaat in deze wereld in de handen leg van 'een hogere macht/kracht' die blijkbaar werkt 'in mysterieuze wijzen', zelfs wanneer het overduidelijk is dat de 'mysterieuze wijzen' waarin die 'hogere kracht' werkt NIET echt werken of functioneel zijn in het creëeren van een wereld die het beste is voor elk levend wezen, hetgeen bewijst dat die zogezegde 'hogere kracht' niet te betrouwen is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de statement 'het is wat het is' de ultieme statement is van het abdiceren van verantwoordelijkheid voor wat hier op aarde bestaat, als de poging om mijn handen schoon te wassen van het misbruik dat in de wereld bestaat, door te denken dat het allemaal 'maar een illusie is' zonder zelfs te weten of mij bewust te zijn van hoe die illusie gecreëerd is in de eerste plaats, en waarom ik zou verlangen dat 'het allemaal maar een illusie is' in de eerste plaats

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de statement 'het is wat het is' een poging is om te vluchten van de echte ervaring van mezelf in mezelf als 'negatieve' emotionele ervaringen van angst, onzekerheid, machteloosheid en onbeduidendheid tegenover de wereld, waarin ik mijn verantwoordelijkheid voor wat er bestaat in de wereld als wat er bestaat in mezelf als de negatieve energetische ervaring wil ontlopen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat ik, in en als de statement 'het is wat het is', mezelf aanvaard als het schijnbare slachtoffer van de realiteit, omdat ik aanvaard dat ik niets weet over hoe de realiteit ontstaan is en geworden is wat het op dit moment is, of over mezelf als het menselijk lichaam door te denken dat ik dat niet hoef te weten of in te zien, in en als het geloof dat er een 'hogere kracht' is die voor mij zal zorgen -- waarin ik onwetendheid gebruik als mijn schijnbaar excuus en rechtvaardiging voor waarom ik geen verantwoordelijkheid neem voor deze wereldik stel mij tot doel aan te tonen dat de statement 'het is wat het is' enkel gebruikt wordt door mensen die in complete ontkenning bestaan van wat er eigenlijk gaande is in de realiteit en die enkel op zoek zijn naar persoonlijke zielenrust, of nog anders, 'verdoving'

ik stel mij tot doel aan te tonen dat mensen die geloven in de statement 'het is wat het is', de echte misbruikers zijn op aarde omdat zij het misbruik zomaar laten gebeuren, uit angst om op te staan in deze wereld en werkelijk de wereld te veranderen -- en door, in de plaats van zelf eerlijk te zijn en de angst, inferioriteit en onbeduidendheid die zij hebben toegestaan te bestaan in zichzelf als emotionele ervaringen onder ogen te komen en te stoppen, zichzelf proberen te verheffen boven de realiteit als datgene dat ze niet begrijpen en waar ze zich eigenlijk inferieur tegenover voelen waardoor ze de kern vormen van het probleem op aarde

ik stel mij tot doel aan te tonen dat 'het is wat het is' een statement is van misplaatste aanvaarding van wat bestaat op aarde, en enkel een bewijs is van het gebrek aan integriteit en principes als wat aangeleerd werd door de consumptie-maatschappij als de perfecte houding voor de perfecte consument die zal consumeren zonder zich ooit schuldig of slecht te voelen over de consequenties en gevolgen van het consumptie-systeem op de aarde, want 'het is wat het is' - als iemand die dus ook NOOIT zal opstaan in deze wereld om de wereld te veranderen in en als het besef dat armoede en hongersnood NIET aanvaardbaar zijnNo comments:

Post a Comment