Wednesday, June 13, 2012

Dag 58: Ik ben de Ene!Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'de ene' te willen zijn, zoals de superheld die in films afgebeeld wordt, als 'de ene' die in het middelpunt staat van alles, dé belangrijkste, dé speciaalste, dé meest 'echte', dé 'enige echte' die 'beter' is dan 'alle anderen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in verbeelding/fantasie waarin ik beelden die ik heb gezien op televisie gebruik om een energetische ervaring van opwinding in mezelf op te wekken gebaseerd op het geloof dat ik 'de ene' ben, als de alternatieve realiteit die ik heb gecreerd in en als de beelden in mijn geest

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als deze energetische opwinding als ervaring/reactie van het geloof dat ik 'de ene' ben in afscheiding van 'alle andere mensen', in de plaats van te beseffen dat het geloof dat ik 'de ene' ben gebaseerd/gebouwd is op de beelden die ik gezien heb op televisie, waarin dit idee/concept van 'de ene' gepromoot/gepresenteerd wordt in  en als superhelden en 'het hoofdpersonage' van het verhaal, waarin ik dus mezelf heb laten programmeren in en als dit idee/concept door televisie met als doel om van mij een perfecte consument te maken, als een wezen dat constant op zoek is naar die energetische ervaring van opwinding in en als het geloof dat ik 'speciaal' ben en 'anders dan de anderen', en aldus al de producten zal kopen die door de bedrijven aangeboden worden om die illusie/de idee dat ik speciaal ben te voeden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien hoe de 'machtshebbers' in deze wereld te werk gaan aan de hand van de stelling 'verdeel en heers' door middel van het inplanten van het verlangen om 'de ene' te zijn in elk mens, als een interne persoonlijke alternatieve realiteit van zelf-ophemeling die geprogrammeerd is geweest door televisie, reclame en media als 'de consumptiemaatschappij' waarin mensen in complete afscheiding/verdeling en ego-conflict/strijd bestaan met elkaar onderling in hun persoonlijk gevecht/zoektocht/verlangen naar macht en controle, waarin ze niet beseffen dat ze hierin net hun macht weggeven aan de illusie van persoonlijke superioriteit in en als het gevoel dat ze 'de ene'/speciaal zijn door niet te beseffen dat ze NIET alleen bestaan hier in deze wereld  -- hetgeen dus heeft geresulteerd in een mensheid in verdeling waarin mensen elkaar  uitbuiten, bedriegen, manipuleren en aanvallen en ieder individu 'de held'/'de messias'/'de ene' wil zijn, maar niemand erin slaagt om de wereld te veranderen tot een plek die het beste is voor allen omdat niemand wil samen werken omdat het ego niet kan bestaan in en als samenwerking in en als eenheid en gelijkheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het gevoel in mezelf dat ik speciaal ben en de fantasie/verbeelding als 'mijn persoonlijke wereldje' waarin ik de idee creëer dat ik belangrijk/speciaal/superieur/anders/uniek/afgescheiden ben, een geprogrammeerd voorontworpen 'construct' is dat ik in mij heb laten programmeren door de televisie en media en dat wie/wat ik altijd heb gelooft dat ik ben maar het product is van de consumptiemaatschappij, als een 'consument' die geobsedeerd is door en verslaafd is aan de innerlijke energetische ervaring van superioriteit in en als het geloof dat ik 'de ene' ben, en aldus makkelijk bespeelbaar en bestuurbaar is door de reclame/producenten die kunnen inspelen op het geloof/gevoel dat ik speciaal ben zodat ik hun producten zal kiezen omdat ze 'mijn identiteit' bevestigen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd blindelings te vertrouwen op de innerlijke ervaringen als gedachten, gevoelens en emoties als het gevoel dat ik 'speciaal' en 'uniek' ben in en als afscheiding van andere mensen - zonder ooit te hebben beseft dat ALLES van hoe ik mij voel vanbinnen gebaseerd/gebouwd is op GELOOFsystemen die ik in mij heb laten prenten door mijn omgeving als familie, televisie, schoolsysteem en media

ik vergeef mezelf dat ik het geloof dat ik 'de ene' ben als 'speciaal' en 'uniek' heb toegestaan te bestaan in mezelf als 'mijn identiteit' als een innerlijke gevoel en gedachten/fantasie/verbeelding waarmee ik mezelf heb geidentificeerd - zonder ooit te hebben beseft dat ik in deze 'identiteit' geen enkele besturende/bepalende macht/kracht heb, en dat deze 'identiteit' als de innerlijke ervaring in mezelf mijn leven voor mij leidt als een automatisch systeem van gedachten, gevoelens en emoties, in de plaats van dat ik de zelf-bepalende kracht/macht ben van mezelf als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik het geloof in 'de ene' heb toegestaan te bestaan in de mensheid als mezelf, waarvan het resultaat is dat mensen nog steeds aan het wachten en zoeken zijn op 'de ene' als 'Jezus', 'God', 'de held' en 'de leider', maar niemand die iets doet aan de problemen in de wereld omdat elk mens zichzelf heeft laten programmeren in en als het ego als het geloof/gevoel van superioriteit als macht en controle en daarin net zijn macht heeft weggegeven en zich dus in wezen machteloos en inferieur voelt en aldus op zoek is naar leiding buiten zichzelf omdat het gevoel/geloof van macht en controle binnenin zichzelf maar een illusie is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te staan/bestaan in en als het punt van 'eenheid' in de plaats van 'de ene' en van 'gelijkheid' in de plaats van 'vergelijking' - in en als het besef dat ware macht enkel bestaat in eenheid en gelijkheid, en dat in verdeling/afscheiding enkel HET GEVOEL en HET GELOOF van macht, kracht en controle bestaat, als een complete illusie die enkel in het gefabriceerde wereldje van mijn persoonlijke geest bestaat maar absoluut geen relevantie heeft in de echte realiteit als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd constant op zoek te zijn naar de ervaring van 'de ene' door te willen dat mensen mij opmerken en mij aandacht geven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verlangen naar beroemdheid als de ervaring van 'de ene'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te vergelijken met mensen om mij heen in en als het verlangen om 'de ene' te zijn, 'de beste', 'de winnaar' en aldus in constant conflict/gevecht/competitie te bestaan met mensen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd vriendelijkheid te gebruiken om te doen alsof ik de vriend ben van de mensen om mij heen, terwijl ik in mijn geheime achterkamer/back chat tegen hen vecht in en als beoordelingen vanuit het verlangen om 'de beste' te zijn en hen aldus te verslagen
ik stel mij tot doel aan te tonen dat de identiteit van elk mens als het geloof in zichzelf als  'de ene', een illusie/leugen is die in de mens opzettelijk geprogrammeerd geweest is door zij die het geld in deze wereld in pacht hebben en die geen schroom hebben om de mens te gebruiken voor persoonlijk gewin, en aldus van de mens een 'consument' gemaakt hebben, als een compleet machteloos wezen dat gecontroleerd wordt door allerlei verslavingen aan de geprogrammeerde energetische opwinding in zichzelf, die in elk mens HETZELFDE is, en aldus niet eens van zichzelf beseft dat hij zichzelf heeft toegestaan een 'nietige slaaf' te worden

ik stel mij tot doel om op te staan in deze wereld in en als ware kracht en macht in en als eenheid en gelijkheid om aan te tonen dat gedachten, gevoelens en emoties waarin de mens bestaat in en als het geloof in zichzelf als 'de ene' en in en als vergelijking in wezen van de mens een machteloos schepsel gemaakt hebben - en aldus stel ik mij tot doel om de mensheid te ondersteunen op elke mogelijke manier om deze aanvaardde illusie/leugen te realiseren en te stoppen zodat de mens op kan staan in deze wereld in en als eenheid en gelijkheid en zijn ware kracht en macht kan ontdekken in zijn capaciteit om de wereld te veranderen tot wat het beste is voor allen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat ELKE innerlijke ervaring een voorgeprogrammeerde illusie/leugen is van energie en niet te vertrouwen is - en dat deze energie enkel het geld-systeem dient omdat mensen hierin enorm beinvloedbaar en bespeelbaar en manipuleerbaar zijn zonder dat ze het zelf beseffen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de innerlijke ervaring van de mens als 'het ego' in de 'rijke landen' volledig het resultaat is van de 'evolutie' van het geld-systeem dat de mens meer en meer van elkaar en dus zichzelf afscheidde -- waardoor de mens nu een 'volbloed' energetisch systeem geworden is, een 'volbloed' consument, als 'de spiritualist' en 'het bewustzijn' die zich alleen nog maar bezig houdt met zijn 'innerlijke ervaringen' van energie en in complete afscheiding bestaat van de fysieke realiteit

ik stel mij tot doel aan te tonen dat 'de ene' geen macht heeft en enkel deel uitmaakt van een energetische polariteit die in de mens geprogrammeerd geweest is door het opvoedingssysteem als superieur/inferieur  -- waarin 'de ene' als de energetische ervaring van opwinding enkel bestaat in de mens omdat de ervaring/het besef van conformiteit bestaat in de mens als wie de mens zichzelf heeft toegestaan te worden, waarin de mens enkel verlangt om 'de ene' te zijn als speciaal en uniek, om niet te hoeven in te zien dat hij zichzelf heeft toegestaan een kopie te worden van de mensheid in deze wereld
No comments:

Post a Comment