Friday, June 15, 2012

Dag 60: Doe mij voelen dat ik een vrouw benik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd op zoek te zijn naar een man die mij kan doen voelen dat ik een vrouw ben, in en als aandacht, aanraking en seks, zodat ik kan participeren in de ultieme energetische opwinding in mezelf, in en als de polariteits-frictie tussen 'man' en 'vrouw' waarmee ik mezelf heb geidentificeerd in en als het geloof dat ik een vrouw ben, in de plaats van te beseffen dat het verlangen om een 'man' te 'hebben' die mij moet doen voelen dat ik een vrouw ben, het ultieme bewijs is dat dat 'gevoel' niet is wie ik werkelijk ben  - want als het zou zijn wie ik werkelijk ben dan zou ik niets of niemand nodig hebben om mij zo te voelen/ervaren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd op zoek te zijn naar bevestiging van mijn zelf-beeld en identiteit als 'vrouw', in en als vriendinnen en een mannelijke partner, waarin ik dus op zoek ben naar het gevoel dat ik een 'vrouw' ben als een deel van een polariteit, zodat ik kan participeren in de energetische frictie tussen 'mannelijk' en 'vrouwelijk' - in de plaats van zelf eerlijk te zijn en te beseffen dat 'mijn identiteit'/zelfbeeld als 'vrouw' een illusie/leugen is omdat als het werkelijk zou zijn wie ik werkelijk ben dan zou ik er geen bevestiging voor nodig hebben, dan is het gewoon wie ik ben in en als de simpliciteit van ademhaling

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd op zoek te zijn en te verlangen naar de ervaring van seksuele opwinding als de frictie tussen tussen twee polariteits-uitersten en daarom te willen participeren in de 'rol-spellen' van 'zwakke/machteloze vrouw/meisje' en 'sterke/machtige man/jongen' als wat het meeste energie opbrengt omwille van de grootste botsing tussen twee extreme uitersten

ik vergeef mezelf dat ik de valse expressies van mannelijkheid en vrouwelijkheid als beelden heb toegestaan te bestaan in de realiteit/mensheid, als het construct van energie, waarin mensen de energie-parasieten zijn die op zoek zijn naar het ervaren van die polaritiets-frictie tussen de twee polariteitsuitersten als mannelijk en vrouwelijk -- en waarin de rolmodellen en voorbeelden van jongens en mannen, het beeld is van een grote, sterke, gespierde, machtige man en de rolmodellen voor meisjes en vrouwen zijn kleine zwakke machteloze vrouwen, omdat dit het beste past in het seks-spel als het genereren van energie door de botsing van twee uitersten in een polariteit zoals zwak-sterk, machtig-machteloos, strak/stijf-volumineus/golvend - waarin kinderen wordt aangeleerd om te participeren in dit 'rollenspel' waarin alles draait rond seks als het genereren van energie/frictie als botsing tussen beoordelingen in en als polariteiten over het uiterlijk

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren als 'vrouw/meisje' en constant confirmatie en bevestiging te zoeken van andere mensen voor die definitie/identiteit in en als vriendschap met andere vrouwen en een relatie met een man, zodat ik mij 'een vrouw kan voelen' als een energetische ervaring in mezelf, zonder ooit te beseffen dat die energetische ervaringen niets zijn dan het resultaat van een polariteit die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf, van 'mannelijk' vs 'vrouwelijk', door mezelf te hebben geidentificeerd als 'vrouwelijk' in en als beoordelingen, als de botsing tussen 'mannelijk' en 'vrouwelijk' als tegenovergestelde beoordelingen, en dus niet zijn wie ik werkelijk ben, maar enkel een aangeleerd systeem is van beoordelingen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als de polariteit van 'mannelijk' vs 'vrouwelijk' door mezelf te identificeren in en als 'vrouwelijk' en daarom nooit te hebben beseft dat 'mannelijkheid' en 'vrouwelijkheid' een voorgeprogrammeerd programma/systeem/construct is dat absoluut niet is wie ik werkelijk ben, maar een aangeleerd systeem is van beoordelingen dat als enige doel heeft om energie uit het fysieke lichaam te ontginnen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het absurd is om te geloven dat ik mezelf niet kan zijn tenzij ik aandacht en bevestiging krijg voor wie ik 'denk dat ik ben', van andere mensen die 'zoals ik' zijn, 'andere vrouwen', waarin ik op mijn beurt functionneer als hun 'vriendin' en hen aldus bevestiging en aandacht geef voor hun definitie over zichzelf als 'vrouw' waar zij zichzelf mee hebben geidentificeerd

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat mijn begrip en ervaring en perceptie van 'vrouwen' en 'mannen' en van 'wie ik ben' als 'vrouw', ontworpen en gecreëerd is door films, televisie en media als wat mij gepresenteerd werd als kind, waarin ik mezelf automatisch ben gaan identificeren met de prinses/de vrouw in de films, in mijn verlangen/zoektocht naar energie omdat ik mezelf heb toegestaan in afscheiding van het fysieke lichaam te bestaan, als een energie-parasiet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet uit te drukken in eenheid en gelijkheid met het fysieke lichaam, als de natuurlijke expressie van mezelf, constant en stabiel in elk moment - in en als het besef dat ik niets of niemand nodig heb om mezelf te kunnen zijn, maar dat ik mezelf al ben,volledig en compleet in elk moment van ademhaling

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van het energetisch construct van mannelijkheid en vrouwelijkheid en mezelf daardoor te ervaren als het slachtoffer van dit energetisch construct - in de plaats van mezelf te realiseren als de verantwoordelijke/creatorik stel mij tot doel om aan te tonen dat wie mensen geloven dat ze zijn, als het zelf beeld en de identiteit, in wezen een voorgeprogrammeerde expressie is die voor een groot deel gecreëerd geweest is door de media, zodat het zelf-beeld van de mens meer/beter in de consumptiemaatschappij te passen - waarin zelfs seksuele expressie een consumptie product geworden is als een 'quick fix' van energie

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mensheid gevangen zit in aangeleerde en gekopieerde expressies van mannelijkheid en vrouwelijkheid, waarin de mens continu op zoek is naar zichzelf in en als 'de wederhelft' en niet beseft dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de afscheiding die hij/zij ervaart in zichzelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens een levend wezen is en niet zomaar definieerbaar is in en als een beeld en beoordelingen en dat definities niet zijn wie we werkelijk zijn als het leven zelf, maar een gevangenis is waarin we onszelf hebben laten vangen, via de overdracht van de 'zonden van de vaders'

ik stel mij tot doel mijn zelf-expressie te ontwikkelen, om mezelf uit te drukken in en als de simpliciteit en eenvoud van mezelf als wie ik werkelijk ben, in eenheid en gelijkheid met het fysieke lichaam

ik stel mij tot doel de energie-parasiet van de mensheid te stoppen, als het systeem van polariteiten waarin mensen andere mensen gebruiken om te kunnen participeren in het spel van energie - omdat dit spel enorme consequenties heeft gemanifesteerd, als meer dan de helft van de wereld die in dit spel niet kan 'meespelen', omdat enkel zij met geld positieve energie kunnen ervaren - en omdat het kinderen brainwashed in en als het zichzelf vergelijken met andere kinderen en geloven dat ze niet goed genoeg zijn als wie ze zijn als de fysieke expressie en dat ze aldus zichzelf moeten veranderen om meer te lijken op de meisjes/vrouwen op televisie


No comments:

Post a Comment