Tuesday, June 12, 2012

Dag 57: Ik heb mijn Vrije Keuze!!
ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in complete afscheiding van de fysieke realiteit en alles dat bestaat in de fysieke realiteit als alles dat gebeurt in de levens van de wezens op aarde, door mezelf te definieren in en als een persoonlijke innerlijke realiteit als 'mijn persoonlijkheid' en 'mijn vrije wil', waarin ik blijkbaar kan kiezen of ik het beste zal doen voor allen of niet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd zelfs maar te overwegen om de keuze om niet te doen wat het beste is voor allen toe te staan te bestaan in mezelf, alsof ik 'meer' ben dan deze wereld, alsof ik een 'ziel' ben, en aldus de rest van het bestaan kan wegduwen en negeren - zonder ooit te beseffen dat het geloof dat ik 'meer' ben dan deze fysieke realiteit enkel bestaat in mezelf als een geloof systeem dat ik heb geleerd/gekopieerd van familie/omgeving/mensheid in en als de menselijke geest, als de ILLUSIE van 'meer', en dat het enige dat altijd al zonder enige twijfel HIER bestaan heeft, is de fysieke realiteit en NIETS ANDERS

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik vrije keuze heb, als de keuze om opzettelijk niet te doen wat het beste is voor alle levende wezen, door te geloven dat ik 'meer' ben dan wat hier bestaat in en als het fysieke bestaan, dat ik 'een ziel' ben, een 'entiteit' als 'energie', zonder ooit te hebben beseft dat de energetische ervaring in mezelf die ik definieer als 'mezelf' afkomstig is van het lichaam, als de woorden die ik in mezelf heb laten programmeren door familie/omgeving en mij dus absoluut niet speciaal of uniek maakt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen dat het geloof dat ik een 'ziel' ben als 'meer' dan het fysieke lichaam, een geloof systeem is dat ik heb gekopieerd van mijn omgeving, omdat zij mij behandelden alsof ik speciaal ben, alsof ik meer ben dan de fysieke realiteit als het lichaam --- door de kennis van goed en kwaad in mij te programmeren als gedachten als de schijnbare 'superioriteit' van de mens over de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de mens met de menselijke geest als kennis van goed en kwaad boven de werkelijkheid als de fysieke realiteit staat en aldus 'vrije keuze' heeft om te doen wat hij wil met de fysieke realiteit, door te bestaan in en als het geloof dat er 'meer' is dan de fysieke realiteit in en als het geloof dat ik een 'ziel' ben, een 'entiteit' - door nooit stil te staan bij de vraag 'wat is er dan nog meer dan wat HIER bestaat als de fysieke realiteit' en te beseffen dat ik mezelf heb laten misleiden door de geest als gedachten, gevoelens en emoties als de illusie van 'meer' en niet te beseffen dat de energie van gedachten, gevoelens en emoties waarmee ik mezelf heb geidentificeert als de ervaring van 'meer' dan de fysieke realiteit, in  wezen vanuit het fysieke lichaam komt, waarin ik mezelf heb afgescheiden door middel van woorden, en aldus frictie/conflict in mezlef heb gecreeerd in en als gedachten, gevoelens en emoties, hetgeen dus zeker niet 'meer' is dan de fysieke realiteit omdat het ook gewoon HIER is in en als het fysieke lichaam

ik vergeef mezelf dat ik vrije keuze heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan in mezelf als een energetische ervaring in mezelf waarin ik mezelf heb afgescheiden van de realiteit als de wereld door een 'persoonlijkheid' te hebben gecreerd in mezelf als gekopieerde geloofsystemen, kennis en emotionele ervaringen/reacties op mijn omgeving waarmee ik mezelf heb geidentificeerd - zonder ooit te hebben beseft dat deze 'vrije keuze' als persoonlijke verlangens en angsten die mijn beslissingen sturen en bepalen al vooraf bepaald is omdat mijn 'persoonlijkheid' een voorontworpen systeem is waarin ik geen enkele 'vrije keuze' had omdat ik enkel reageerde met automatische voorgeprogrammeerde emotionele ervaringen op mijn omgeving

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat er leven is na de dood als een rechtvaardiging voor het uitdrukken van vrije keuze hier op aarde als het opzettelijk niet doen wat het beste is voor allen, en in essentie een hel op aarde te creeren, in de verwachting, veronderstelling dat er 'meer' is, zonder enig bewijs daarvan, als een geloof systeem als kennis en informatie als woordjes die in mij zijn geprent/geprogrammeerd door mijn omgeving/familie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in het geld systeem vanuit 'vrije keuze', als de vrije keuze om niet te doen wat het beste is voor allen, niet op te staan voor de natuur, het dierenrijk en de kinderen in deze wereld, niet armoed en hongersnood stoppen - maar gewoon te bestaan in en als het geloof/de gedachte 'laat mij nu maar gewoon mijn leventje uitleven' in de veronderstelling/verwachting dat er 'meer' is na de fysieke realiteit, 'leven na de dood' en dat ik aldus kan ontsnappen van deze hel op aarde -- zonder ooit het gezond verstand in te zien dat er geen enkel bewijs is dat er 'meer' is dan wat hier bestaat als de fysieke realiteit, als werkelijk het enige dat echt bestaat als HIER, en dat ik als het menselijk lichaam aldus enkel zal terugkeren in een ander lichaam in en als hetzelfde gewaarzijn als in dit leven, omdat ik het leven BEN als de fysieke realiteit, waarin ik dus gerecycleerd zal worden wanneer ik sterf en tot de aarde zal terugkeren als stof in en als het gewaarzijn van mezlef als de fysieke realiteit als wie ik werkelijk ben

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren in en als 'vrije keuze' als de continue afscheiding en conflict die ik ervaar met deze realiteit, waarin ik continu de keuze maak om niet op te staan voor het leven en om niet te doen wat het beste is voor al het leven als de fysieke realiteit, ... omdat ik het kan --- zonder ooit te beseffen dat ik niet echt afgescheiden besta van de fysieke realiteit want ik ben gewoon HIER, in en als de realiteit zoals ik altijd al HIER geweest ben en dat de beslissingen die ik maak in mijn bestaan hier op aarde, mijn bestaan zullen bepalen, omdat ik het bestaan BEN als de aarde - en dus de aarde die ik achterlaat wanneer ik sterf, zal de aarde zijn waar ik naar terugkeer omdat ik als de fysieke realiteit gerecycleerd wordt in en als de aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat het geloof dat ik vrije keuze heb, enkel gebaseerd is op het geloof/gevoel in mezelf dat ik geen deel uitmaak van de fysieke realiteit en dat de fysieke realiteit niet mezelf is - als een LEUGEN/ILLUSIE waarin ik mezelf heb laten programmeren door omgeving/familie als innerlijke geloof systemen die van generatie tot generatie worden doorgegeven als gedachten gevoelens en emoties -- want ik ben HIER,  in en als de fysieke realiteit als het enige dat ooit echt geweest is, het enige dat ik ooit echt heb gekend, waarin ik luchtkastelen bouwde in en als gedachten als fantasie waarin ik de beelden/het uiterlijk van de fysieke realiteit gebruikt heb om een schijnbare alternatieve realiteit te creeren in en als gedachten als de illusie dat er 'meer' is dan de fysieke realiteit, maar hier ben ik nog steeds, in hetzelfde lichaam, in dezelfde fysieke realiteit en dus NIET in een of andere alternatieve realiteit die ik had opgebouwd in gedachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat 'vrije keuze' een verzinsel is van de wereldleiders en religieuze leiders om de mens het gevoel en de idee te geven dat hij macht heeft, als een middel om de eigenlijke ervaring in de mens van inferioriteit en machteloosheid te onderdrukken, waarin de mens gelooft dat het zijn 'vrije keuze' is om niet te doen wat het beste is voor het leven, terwijl het eigenlijk de angst is die de mens heeft toegestaan te bestaan in zichzelf die de mens tegenhoud van daadwerkelijk te doen wat het beste is

ik vergeef mezelf dat ik de vrije keuze heb toegestaan in de mensheid om hun hoofd/ogen weg te draaien van de gruwel die er gebeurt met andere levende wezens en om in onwetendheid en blindheid te bestaan van de impact van onze daden in de levens van anderen hier op aarde - en niet te beseffen dat de 'vrije keuze' die altijd zo opgehemeld wordt als ons 'geboorterecht', eigenlijk enkel een resultaat is van kortzichtigheid en onwetendheid omdat de mens zich niet gewaar is van hoe de realiteit eigenlijk echt functioneert en aldus werkelijk gelooft dat hij de keuze heeft om al dan niet te doen wat het beste is voor de aarde en haar bewoners -- omdat de mens blijkbaar niet door heeft dat hij ook hier op aarde bestaat en dat zijn bestaan volledig bepaald is door de aarde als al wat hier bestaat

ik vergeef mezelf dat ik het geloof heb toegestaan te bestaan in mezelf dat de geest superieur is aan de fysieke realiteit  als een geloof systeem dat gebaseerd is en gebouwd is op absolute onwetendheid over hoe de realiteit werkelijk functioneert en wat de geest eigenlijk werkelijk is en waar de energie van de geest eigenlijk vandaan komt -- en dus niet te beseffen dat de 'vrije keuze' van de mens die enkel in de menselijke geest bestaat als gedachten gevoelens en emoties in wezen gebaseerd is op een leugen als de GELOOF systemen van de mens die in de geest geprogrammeerd geweest zijn door voorgaande generaties maar die NOOIT getoetst geweest zijn aan de echte realiteit van het lichaam waarin de geest huist

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de 'vrije keuze' van de mens gebaseerd is op het geloof van de mens dat hij controle of bezittingschap heeft over de fysieke realiteit, terwijl het tegendeel onomstootbaar bewezen wordt elke dag in natuurrampen, ziekte, ongevallen, enzovoort waarin de mens alles verliest dat hij zogezegt 'bezat' en geconfronteerd wordt met de 'harde realiteit' van het fysieke die geen rekening houdt met hoe de geest zich al dan niet voelt --- en de enige mensen die aldus kunnen bestaan in de illusie van 'vrije keuze' zijn mensen die geld hebben en aldus allerhande verzekeringen kunnen afsluiten en investeringen kunnen maken, en gezondheidszorg kunnen betalen, waarin ze het gevoel hebben dat ze macht en controle hebben over het fysieke lichaam en de fysieke wereld zonder ooit te beseffen dat hun positie van geld en dus ook macht en controle volledig bepaald is door de medogenloze wetmatigheden van de fysieke realiteit waarin sommigen geboren worden in rijke families en anderen in arme families, waarin 'vrije keuze' absoluut NIET bestaat


ik stel mij tot doel aan te tonen dat vrije keuze niets meer is dan een ego middel dat de mens gebruikt om niet te hoeven kijken naar de angst en machteloosheid die hij/zij heeft toegestaan te bestaan in zichzelf, om zich alsnog superieur te kunnen voelen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de vrije keuze van de mens als de zelf-oneerlijke 'keuze' is van de mens om niet te kijken naar de waarheid van zichzelf, de bron van al het kwaad is in de wereld - omdat de mens verloren is in een valse realiteit in z'n gedachten waarin hij GELOOFT dat hij macht heeft in en als de 'vrije keuze' om 'fuck you' te zeggen tegen wat het beste is voor allen, maar niet beseft dat die 'macht' enkel een gevoel is dat in wezen afkomstig is uit een gevoel van onmacht als hoe elk kind geprogrammeerd wordt in deze wereld

ik stel mij tot doel aan te tonen dat ware macht enkel echt bestaat in en als de keuze maken om te staan als wat het beste is voor allen, in en als zelf-eerlijkheid, omdat dat is wie elk wezen werkelijk is als de fysieke realiteit - en dat al wat niet het beste is voor allen, zoals 'vrije keuze', niets is dan een illusie die gebouwd is op de ervaring van inferioriteit

ik stel mij tot doel de mensheid als mezelf te ondersteunen in het toepassen van zelf vergeving in zelf-eerlijkheid om de beslissing te kunnen maken om absoluut te staan als/voor wat het beste is voor al het leven op aarde, als wie ik werkelijk ben - in en als het besef dat 'vrije keuze' enkel afkomstig is vanuit het verlangen van de mens om zich superieur te voelen, hetgeen afkomstig is van het gevoel van inferioriteit

ik stel mij tot doel aan te tonen dat er niets meer is dan de fysiek realiteit en dat de keuzes die wij maken hier op aarde ons zelf beinvloeden, omdat wij de creators zijn van ons eigen lot, dat hier bezegeld ligt in en als de aarde als het fysieke bestaan - en dat alle gedachten, gevoelens en geloof systemen van de mens over een 'hogere macht/kracht' en een 'hoger bestaaan 'dan de fysieke realiteit een illusie/leugen zijn als kennis en informatie die van generatie op generatie doorgegeven geweest is waarin het verleden gebruikt wordt als een schijnbaar bewijs van 'meer', terwijl het verleden net als het heden is, één en gelijk, met als enige verschil dat we nu net een stapje dichter zijn bij de totale verwoesting van onszelf als de fysieke realiteit omdat wij NOG ALTIJD NIET beseffen dat wij hier ALLEEN zijn en alleen verantwoordelijk zijn voor onze beslissingen op aarde als wat wij creeren van het bestaan op aarde als wie wij werkelijk zijn

ik stel mij tot doel aan te tonen dat elke gedachte, gevoel of geloof dat er iets meer is dan wat HIER bestaat, zoals een god of hemel of hel of mysieke kracht, of bewustzijn, een leugen/illusie is die 'waarheid' gemaakt werd in de menselijke geest, waarin de mens kennis en informatie heeft gebruikt om de illusie te creeren dat er 'meer' is dan de fysieke realiteit, zonder te beseffen dat dat 'meer' dat de mens creert, dat hij dat creert met wat HIER bestaat, als de beelden die hij ziet, en de woorden die hij heeft geleerd -- wat dus betekent dat er onmogelijk meer  KAN zijn dan wat hier bestaat omdat alles wat wij weten van HIER komt, als wat hier al bestond op aarde, welke visioenen, verhalen of dromen over 'hogere krachten en wezens' mensen doorheen de tijd ook hebben gehad, uiteindelijk is al wat de mens ooit gedaan en verstaan heeft, HIER geweest

No comments:

Post a Comment