Friday, June 29, 2012

Dag 74: Valse VolwassenheidIn deze wereld is volwassenheid een uiterlijk, een beeld van een 'volwassen lichaam' - maar wat is werkelijke volwassenheid? En hoe wordt er werkelijk omgegaan met 'volwassenheid' en 'maturiteit' in deze wereld?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te definieren als 'een volwassene' omdat ik eruitzie als 'een volwassene' volgens het beeld en de beoordelingen die in deze wereld algemeen aanvaard en gepresenteerd worden als 'volwassenheid' en daarom te geloven dat ik beter en waardevoller ben dan 'kinderen', en dat ik beter ben dan mezelf toen ik een kind, en een 'puber' was -- in de plaats van te beseffen dat de 'waarde' die aan 'volwassenen' gegeven wordt in deze wereld niets meer of minder is dan de 'markt-waarde' van de mens als volwassene, waarin een volwassene kan participeren in de 'markt' en dus het geld-systeem van deze wereld, en zijn steentje kan bijdragen tot het in stand houden van het systeem, en dus ook gezien wordt als meer waardevol dan kinderen en 'tieners' in het systeem, hetgeen dus absoluut niets te maken heeft met wie de mens is vanbinnen

ik vergeef mezelf dat ik het onderscheid tussen kind en volwassene heb toegestaan te bestaan in de realiteit in en als een energetische polariteit waarin de volwassene 'superieur' en 'beter' is en het kind 'inferieur' en 'minder' is, als een polariteit die afgemeten wordt aan de hand van hoe waardevol het wezen is in de ogen van het geld systeem, waarin de mens gebruikt wordt als 'batterij', als 'slaaf' en dus enkel 'iets waard' is als de mens volwassen is en dus in staat is om te werken, geld te verdienen en dus het geld-systeem draaiende te houden -- en waarin kinderen mishandeld worden door de volwassenen in deze wereld omdat kinderen gezien worden als 'minder waard' en 'inferieur' in termen  van hun functie in het geld-systeem, waardoor generatie na generatie kinderen opgroeien tot volwassenen die zichzelf hebben aanvaard als slaven, als machteloos, inferieur en minderwaardig als het kind als het leven in zichzelf, die hun kinderen later aldus ook zo zullen mishandelen

ik vergeef mezelf dat ik de term 'vol-wassenheid' heb toegestaan te bestaan, als een term die impliceert dat een kind nog niet 'vol' is, nog niet 'af', nog niet 'goed genoeg' - en nooit te hebben beseft dat deze visie op de mens enkel kan bestaan in een systeem dat de mens gebruikt als een product, een slaaft, en de mens enkel 'volwaardig'/'vol-wassen' acht als het in staat is om te participeren in het systeem --- en dat dit systeem dus overduidelijk niet geeft om het leven, door dus geen rekening te houden met het feit dat kinderen het leven zijn, kinderen zijn de oorsprong van de volwassene dus de volwassene kan ONMOGELIJK meer zijn dan het kind - en dat hoe het kind opgroeit en behandelt wordt, bepaalt wie de volwassene zal zijn als wezen in deze wereld --- en als dit huidige systeem werkelijk zou bestaan ter ondersteuning van het LEVEN op aarde, dan zou het werkelijk onvoorwaardelijk geven om elk kind op aarde, om uiteindelijk ook de beste volwassenen te creëren die op hun beurt ook op de beste manier zullen zorg dragen voor de kinderen van de wereld, maar op dit moment worden er miljoenen kinderen dagelijks overgelaten om te sterven van de honger, verkocht te worden als sex slaven, kind-soldaten of goedkope arbeids-krachten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd de volwassene als het beeld van een volgroeid menselijk lichaam te beoordelen als superieur aan het kind als het beeld van een nog ontwikkelend menselijk lichaam - en nooit te hebben beseft dat deze visie volledig bepaald en gebaseerd is op het geld-systeem waarin ik mezelf heb laten programmeren met een waarde-systeem dat elk wezen afmeet aan de hand van hun efficientie en bruikbaarheid en positie in het geld-systeem, inclusief mezelf waarin ik aldus mezelf heb toegestaan zelf een systeem te worden als een product van het geld-systeem  als een kopie van mijn ouders/familie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd 'jeugd', als 'vitaliteit', 'energie', 'flexibiliteit' en 'kracht' belangrijk te vinden in deze wereld, en te verlangen om 'voor altijd jong te zijn' zodat ik voor altijd mezelf kan ervaren in en als die energiekheid en vitaliteit - en nooit te hebben beseft dat deze visie volledig in mij geprogrammeerd is door het geld-systeem waarin die vitaliteit enkel waardevol is omdat het mij in staat stelt om het meest efficient te werken/functionneren in dit systeem, waarin ik mezelf heb toegestaan een volledig systeem te worden waarin ik mijn 'levens-waarde' afmeet aan de hand van mijn 'bruikbaarheid' in het systeem en dat 'vitaliteit' en 'jeugd' dus maar de illusie is van 'leven' die enkel bestaat in functie van het in stand houden van het geld-systeem waarin mensen maar even 'bruikbaar' en dus 'waardevol' zijn in deze wereld omdat ze ook maar even jong en 'vitaal' en 'levendig' zijn, en dat het leven in wezen één en gelijk is in elk levend wezen, jong of oud omdat het leven niet bepaald wordt door geld of het geld-systeem, het leven is altijd HIER in en als de AANWEZIGHEID van mezelf in en als de fysieke realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te beseffen dat 'volwassenheid' in en als de mensheid zoveel betekent als een 'volbloed energetisch systeem' dat op volle toeren draait en dat compleet bestaat in en als de constante zoektocht naar seks als energie en dus ook het makkelijkst te manipuleren, leiden en besturen is door het systeem in deze wereld dat inspeelt op deze onderbewuste zoektocht en verlangen naar seks in de mens door de mens te preoccuperen met entertainment en consumptieproducten, waarin de mens zonder het te beseffen dit hele wereld-systeem in stand en draaiende houdt omdat hij te verblind is door het najagen van zijn persoonlijke verlangens en het constante opwekken van energie in zichzelf als spanning en opwinding in zijn zoektocht naar seks/geld als hoe het in alle verschillende vormen gepresenteerd wordt in deze wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan nooit te hebben beseft dat de mens een wegwerpvoorwerp is voor het geld-systeem, hetgeen bewezen is door het feit dat het geld-systeem niet geeft om de kinderen van de wereld en de kinderen behandelt als 'domme', 'manipuleerbare', 'on-vol-wassen' wezens, en enkel respect heeft voor de volwassene, alsof het kind plotseling inzicht, gezond verstand en innerlijke volwassenheid zal ontwikkelen gewoon omdat zijn lichaam opgroeit tot een volwassen lichaam, terwijl het kind net het zaad is dat de 'boom'/vrucht bepaalt - en dat hoe het zaad geprogrammeerd wordt, bepaalt of de vrucht het beste zal zijn voor het leven op aarde of verrot zal zijn en dus niet het beste en dat de vrucht als de volwassene van het zaad als het kind op dit moment door en door verrot is, door een dysfunctionneel onderwijssysteem dat geen benul heeft van hoe de menselijke geest werkt en dus geen verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen/consequenties van wat er in kinderen dagelijks geprogrammeerd wordt als kennis, informatie, herinneringen en ervaringen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de polariteit van 'volwassenheid' en 'kinderlijkheid' in deze wereld compleet bepaald is door en gebaseerd is op een beeld, als een uiterlijk gedrag - en de volwassene aanvaard wordt als 'volwassen' gewoon omdat hij kan praten, kennis en informatie citeren/kopieren/papegaaien, lopen en werken, waarin het lijkt alsof 'de volwassene' 'zoveel meer' is dan 'het kind' - in de plaats van te beseffen dat de volwassenheid niet 'meer' is dan het kind omdat de vaardigheden, talenten en kundigheden van de volwassenen het resultaat zijn van een proces dat het lichaam heeft afgelegd in de tijd dat het hier op aarde bestaat, waarin het lichaam van de mens zichzelf automatisch laat programmeren door zijn omgeving in en als de menselijke geest, als een proces dat domweg automatisch gebeurt -- waarin het alleen maar LIJKT alsof de volwassene in deze wereld 'meer' is dan het kind, en waarin de volwassene deze uiterlijke illusie gebruikt in zijn verlangen/zoektocht naar macht en controle over het kind, door het kind wijs te maken dat de volwassene dus daadwerkelijk 'meer' is dan het kind en dat het kind daarom respect moet hebben voor de volwassene en dus niet andersom --- hetgeen eigenlijk het bewijs is dat de 'volwassene' in deze wereld maar het resultaat is van een bepaalde programmatie van kennis en informatie, als een product van zijn omgeving, en op geen enkele manier verantwoordelijkheid, gezond verstand en inzicht heeft ontwikkeld in zichzelf en dus niet staat/bestaat als een zelf-bepalend, zelf-gewaar en zelf-verantwoordelijk wezen in deze wereld en dus ook niet in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor de kinderen van deze wereld
ik stel mij tot doel een onderwijsprogramma te ontwikkelen, ondersteunen en implementeren in deze wereld, dat de volwassenen van de wereld zal ondersteunen in hun proces van zelf-ontwikkeling tot een betrouwbaar, zelf-gewaar en zelf-verantwoordelijk wezen - door eerst en vooral zelf een proces van zelf-realisatie te wandelen en toe te passen waarin ik zal staan als het levende voorbeeld van wat volwassenheid werkelijk betekent, als absolute zelf-verantwoordelijkheid en zelf-gewaarzijn om te staan als een betrouwbaar punt in deze wereld dat verantwoordelijkheid neemt voor de kinderen van de wereld -- om voor eens en voor altijd een menselijk 'ras' te creëren dat bestaat in en als wat het beste is voor het leven op aarde, in en als ware maturiteit

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het uiterlijk in deze wereld bedrieglijk is en alleen maar gebruikt wordt als een manipulatie middel in het menselijke verlangen naar controle en macht over andere mensen in deze wereld - waarin 'volwassenheid' gebruikt werd als een beoordeling over een beeld, en dus niets te maken heeft met de werkelijke geleefde realiteit van de mens -- waarin de mens zich dus enkel voordoet als 'een volwassene' als een wezen dat SCHIJNBAAR verantwoordelijkheid neemt, maar niet werkelijk staat/bestaat in en als het punt van verantwoordelijkheid in deze wereld, omdat de mens zichzelf heeft toegestaan te bestaan in en als de illusie als het beeld/uiterlijk van de wereld als zichzelf, een uiterlijk dat enkel in functie staat van het geld-systeem

ik stel mij tot doel ware volwassenheid te ontwikkelen in mezelf als het verantwoordelijkheid nemen voor het leven op aarde - en om aan te tonen dat de mens op dit moment bestaat in en als het verotte kind syndroom, en de realiteit verrot één en gelijk met de verrotte natuur van zichzelf als een wezen dat alleen maar op zoek is naar persoonlijke glorie en bezeten is door eigenbelang en op geen enkele manier in staat is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander wezen - want als de mens werkelijk een greintje verantwoordelijkheidszin zou bezitten, dan zou armoede en hongersnood, waarin elke dag duizenden kinderen nodeloos sterven, niet bestaan
1 comment: