Monday, June 25, 2012

Dag 70: Ik ben het hoofdpersonage van Mijn Leven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat televisie specifiek het geloof in mij heeft geprogrammeerd dat ik 'het hoofdpersonage' ben van 'mijn leven', zoals elke film of serie draait rond een 'hoofdpersonage', die altijd wint op het einde (althans in de Hollywood films)

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat deze specifieke vorm van brainwashing, bedoeld is om een samenleving te creeren van ultieme consumenten die geconsumeerd zijn door eigenbelang als persoonlijke verlangens en hierin zichzelf compleet afscheiden van alle andere mensen door te geloven dat zij het hoofdpersonage zijn van 'het leven' als 'een film' -- en waarin niemand dit beseft van elkaar, niemand beseft dat we hierin compleet hetzelfde zijn, omdat dit gebeurt in de geheime ruimte van de geest waarin elk individu alleen bestaat in en als verborgen gedachten, gevoelens en emoties, geconsumeerd/geobsedeerd door enkel zichzelf in en als 'de religie van het zelf', en dus nooit zal inzien of merken dat alle andere mensen net hetzelfde zijn --- hetgeen de verklaring is voor waarom deze wereld onbestuurd blijft doordraaien, omdat niemand werkelijk geinteresseerd is in het zorg dragen voor de planeet of de mensheid, omdat elk mens het veel te druk heeft met de persoonlijke filmwereld in zijn eigen geest waarin hij/zij de held is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te participeren in fantasie, waarin ik mezelf zie en ervaar als het hoofdpersonage en waarin ik al mijn fantasieen uitwerk en aldoende constant het gevoel/idee creeer dat ik 'de held' ben, 'de prinses', het 'hoofdpersonage' en alle andere wezens reduceer tot nevenpersonages die 'minder waard' zijn dan ikzelf - zonder ooit te beseffen dat al de fantasieen waarmee ik mezelf heb geidentificeerd en waarin ik een beeld heb opgebouwd van mezelf als 'superieur' tegenover andere mensen, helemaal geprogrammeerd zijn door de televisie, als beelden die ik blindelings gekopieerd heb van de televisie en dus absoluut niet zijn wie ik werkelijk ben, maar waarin ik mezelf enkel heb toegestaan een systeem van eigenbelang te worden, als de frankenstein van de huidige consumptie-maatschappij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd werkelijk te geloven dat ik het centrum/middelpunt ben van het universum, en te geloven dat 'het leven' rond mij en mij alleen draait, waarin ik werkelijk in staat ben geweest om al het lijden in deze wereld, al het misbruik in deze wereld, weg te filteren uit mijn perceptie om te bestaan in mijn realiteit naar keuze in mijn fantasie - die volledig geprogrammeerd is door de beelden die ik zag op de televisie -- waarin ik mezelf heb toegestaan mezelf te laten bedriegen en misleiden door het GEVOEL van superioriteit, niet beseffend dat ik mezelf net heb toegestaan een complete slaaf te worden van de maatschappij als het geld-systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen hoe gevaarlijk fantasie is, hoe gevaarlijk het is om mezelf toe te staan te participeren in fantasie, waarin ik letterlijk de brainwashing van de televisie werkelijkheid heb gemaakt voor mezelf door de beelden die ik zag op televisie, blindelings te kopieren en integreren in mezelf als mezelf in en als fantasie -- in mijn zoektocht en verlangen naar de energetische opwinding die ik ervoer in het kijken naar televisie, zonder ooit te beseffen dat de films die ik zag op televisie specifiek ontworpen waren om die energetische opwinding, die ik associeer met het krijgen van een 'beloning' als 'positieve aandacht', te triggeren in mezelf zodat ik makkelijk bespeelbaar zou zijn door de consumptiemaatschappij die gretig inspeelt op dat verlangen om die energetische opwinding opnieuw en opnieuw te ervaren in de vorm van allerlei producten die mij aangeboden worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat de energetische opwinding waar films en televisie op inspelen,  in wezen seksueel verlangen is, dat opzettelijk onderdrukt en verborgen werd door mijn omgeving via familie, school en religie en televisie - waar films dan subtiel op inspelen en mij aldus verslaafd maken aan mijn eigen verborgen/onderdrukte/geheime verlangen naar seks --- door ervoor te zorgen dat seks altijd taboe blijft, zodat de mens uiteindelijk bezeten wordt door de zoektocht naar iets wat hij zelf niet kan/mag benoemen, hetgeen dan in vele vormen gepresenteerd wordt door de consumptiemaatschappij en de mens deze vormen koopt en consumeert in zijn blinde zoektocht naar het onbekende/verborgene ---- zonder ooit te beseffend at de mens enkel op zoek is naar zichzelf als wat hij onderdrukt heeft in zichzelf als de natuurlijke expressie van het leven zelf in en als seksualiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de hele entertainment industrie gebouwd is op de onderdrukte seksuele expressie van de mens, waar een verlangen van gemaakt is door de entertainment industrie, die mooi inspeelt op de seksuele repressie en suppressie van het religieuze systeem, het familie systeem en het schoolsysteem -- als de reden waarom de mens zo geconsumeerd, gebiologeerd en geobsedeerd is door entertainment, door de laatste nieuwe film over vampieren, de laatste nieuwe mode en game-consoles of ipods en -pads ---- als al de verschillende vormen die 'seks' aanneemt in deze consumptie-samenleving, met mensen als de junkies van hun eigen verlangen naar wat zij hebben laten onderdrukken in zichzelf, een verlangen dat aldus onverzadigbaar is en enkel bevredigd kan worden door middel van het toepassen van zelf vergeving in zelf eerlijkheid en zelf correctie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens bestaat in en als zelf-oneerlijkheid  als seksuele onderdrukking - en tegelijkertijd zichzelf continu laat verleiden door de consumptie-maatschappij tot het kopen van producten die zogezegd niets te maken hebben met seks, maar waarvan de onderliggende toon ALTIJD te maken heeft met seks/relaties --- en waarin de mens niet beseft wat de enorme verschrikkelijke consequenties zijn van deze zelf-oneerlijkheid, als een systeem van oneindig misbruik van deze fysieke realiteit omdat het verlangen naar seks oneindig is, omdat de mens niet geinteresseerd is in het daadwerkelijk bevredigen van dit verlangen door te beseffen en eerlijk te zijn met zichzelf over het feit dat hij gewoon seks wil in al wat hij koopt/verlangt, omdat de mens verslaafd is aan de energetisch opwinding in zichzelf als dit verlangen dat afkomstig is uit de onderdrukte seksualiteit en aldus consumptieproducten gebruikt in en als de zelf-oneerlijke poging om dit verlangen te bevredigen, ook al is het gezond verstand dat dit verlangen in de mens zelf bestaat en dus ONMOGELIJK bevredigd of vervuld kan worden met iets dat buiten de mens bestaat in de vorm van 'producten'/geld/macht, de enige echte oplossing is zelf-eerlijkheid en zelf-aanvaarding

ik vergeef mezelf dat ik fantasie heb toegestaan te bestaan in mezelf, als de 'alternatieve versie' van mezelf, waarin ik 'kan zijn wie ik wil zijn', zonder te beseffen dat 'wie ik wil zijn' steeds geprogrammeerd en voorbepaald geweest is door wat ik gezien heb op televisie, waarvan mijn fantasie in mijn geest een duplicaat/kopie is en zich dus limiteert tot het herhalen van de beelden die ik zag op televisie, om de seksuele opwinding in mezelf te genereren die ik ervoer bij het zien van die beelden op televisie - zonder ooit te beseffen dat ik mezelf hierin compleet heb laten programmeren door de televisie die van elk kind seksueel gestoorden/verslaafden/geperverteerden maakt door doelbewust in te spelen op de onderbewuste, onderdrukte verlangens naar seks in de mens - en aldus seksueel verslaafden creëert die van zichzelf geloven dat zij 'het hoofdpersonage' zijn in 'hun film/leven' waarin hun persoonlijke verlangens/fantasieëen centraal staan en aldus niet verpinken om anderen te gebruiken om hun persoonlijke verlangens uit te voeren -- waarin mensen letterlijk de consumenten van elkaar geworden zijn, als vampieren --- dus is het geen wonder dat de mens nu zo verlekkerd is op vampieren-films, omdat deze de ware natuur van de mens symboliseren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat 'mijn persoonlijkheid'/'identiteit' als mijn innerlijke ervaring van mezelf, een resultaat is van de brainwashing die doorheen de geschiedenis in de mensheid heeft plaatsgevonden, waarin het menselijk bewustzijn nu het hoogtepunt bereikt heeft van ego-centrisme, egoïsme  en eigenbelang als hoe de mens onmiddellijk van bij de geboorte geprogrammeerd wordt door televisie, reclame en speelgoed tot een compleet ego-centrisch wezen dat zichzelf identificeert met het geloof en de ervaring dat hij/zij het 'hoofdpersonage' is in zijn/haar 'film'/leven, en waardoor aldus elk mens in complete afscheiding bestaat van de fysieke realiteit van eenheid en gelijkheid en alleen nog bestaat in de fantasie-werkelijkheid van de religie van het zelf als de innerlijke ervaring van 'heldendom' -- waarin ieder mens een 'held' is, maar enkel in gedachten, en niemand werkelijk DOET wat noodzakelijk is om deze wereld werkelijk te redden uit de nood, omdat dat zou betekenen dat de mens moet SAMENWERKEN om te bouwen aan een betere wereld, en het ego is allergisch aan samenwerking
ik stel mij tot doel om elk geloof dat ik het 'hoofdpersonage' ben in 'het leven' in mezelf en in de mensheid uit te roeien,  omdat ik besef dat dit een GELOOF is, en geen werkelijkheid, dat in de menselijke geest geprogrammeerd is door de televisie - en om aan te tonen dat er geen hoofdpersonages zijn in 'het leven', en dat het leven in mezelf één en gelijk is aan het leven in elk wezen hier op aarde, en dat de huidige abominabele staat van het mensendom in de wereld het resultaat is van deze LEUGEN die de mens zich heeft laten inprenten en dat de enige oplossing is dat de mens de leugens die hij heeft toegestaan te bestaan in en als zijn geest, volledig stopzet en uitroeit, om weer neder te dalen naar de aarde, om HIER te staan in eenheid en gelijkheid met al het leven op aarde, in het besef dat we allen HIER bestaan, één en gelijk en dat er nooit 'meer' geweest is dan wat hier is als onszelf

ik stel mij tot doel aan te tonen dat al wat de mens ervaart als 'meer', in en als de geest van de mens bestaat in de vorm van allerlei verlangens, die compleet gebaseerd zijn op een onderdrukte seksualiteit als een onderdrukt 'zelf' - en dat er dus nooit 'meer' geweest is, maar dat het 'meer' gecreeerd werd door de mens in een poging om het innerlijke gevoel van 'minder' te bevredigen/op te vullen

en ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens zichzelf MOET aanvaarden, en MOET opstaan in eenheid en gelijkheid met zichzelf, in en als seksualiteit als zelf-bevrediging, om het consumptiesysteem te stoppen en de aarde te herstellen, om een systeem te creeren dat het leven ondersteunt in de plaats van consumeert -- omdat de mens nu als een vampier alles leegzuigt en verloren is in mooie innerlijke illusies  als de religie van het zelf als zelf-ophemeling

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de held die de mens is in zijn geest NOOIT echt geweest is, omdat de mens in werkelijkheid een slaaf is van het consumptie-systeem, de mens is een geprogrammeerd systeem dat bestaat in angst en machteloosheid in de wereld --- omdat als de mens werkelijk zo fantastisch, superieur en machtig zou zijn als hoe hij/zij zichzelf afbeeld in zijn/haar geest, deze wereld AL LANG een betere plek zou zijn voor het leven op aarde, maar wat de wereld op dit moment symboliseert en representeerd is dat de mens een misbruiker is die geen benul heeft waar hij mee bezig isNo comments:

Post a Comment