Saturday, June 9, 2012

Dag 54: Seks en Seksuele vrijheid is Slechtik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat seks slecht is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd seks te reduceren tot een beeld in mijn geest dat ik beoordeel als 'slecht'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben van seks en seksuele vrijheid door seks te beoordelen als 'slecht' en door de beelden van seks als seksuele fantasiëen te onderdrukken in mezelf - waarin ik dus eigenlijk angst heb van mezelf als wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten brainwashen en programmeren door televisie, magazines en media in en als het geloof dat seks beelden zijn die ik zie met mijn ogen, een beeld dat dan beoordeeld wordt als 'slecht' - waarin de fysieke expressie als het leven zelf gereduceerd wordt tot maar een beeld, als een beoordeling dat dan een energetische reactie genereert in mezelf als frictie/conflict als de afscheiding die ik creëer in mezelf door mezelf te beoordelen -- als een zeer gelimiteerde, oppervlakkige en inferieure ervaring/expressie van mezelf in en als seksualiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij te laten programmeren door de televisie met een beeld van 'wat seksualiteit is' als hoe het eruit ziet als hoe mensen zich gedragen, hoe ze eruit zien, hoe de vrouw zich gedraagt, hoe de man zich gedraagt, etcetera, als een voorgekauwd beeld/expressie van hoe ik mezelf als vrouw zou moeten uitdrukken en ervaren in en als sex met een man ---waarin seks niets meer of minder wordt dan het voeden van de beelden in mijn geest die in mij geprogrammeerd geweest zijn, waarin seks als een beeld een zichzelf-bevredigend mechanisme wordt waarin ik de slaaf ben die gebruikt wordt door het energetische systeem van de geest als gedachten, gevoelens en emoties dat op zoek is naar energie in en als de daad van seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren in en als de dualiteit/polariteit van het onderdrukken en beoordelen van seks als beelden die ik heb gezien op televisie en op het internet, en tegelijkertijd het verlangen en zoeken naar seks als een beeld in mijn gedachten dat ik wil bevredigen/vervullen als het 'doel van mijn leven' - door nooit te hebben beseft dat het verlangen naar dat beeld als 'seks' net bestaat OMWILLE van de extensieve onderdrukking en beoordeling ervan, waarin ik iets geheimzinnig en mysterieus heb gemaakt van seks als iets dat schijnbaar 'meer' of 'speciaal' is, zonder ooit te beseffen dat de beelden van mensen die seks hebben die ik heb gezien op televisie en het internet, letterlijk maar beelden zijn en helemaal niet 'meer' zijn dan mezelf/de realiteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan de leugens in de mensheid te realiseren, waarin mensen langs de ene kant seks als beelden van mensen die seks hebben beoordelen en onderdrukken en doen alsof ze daar niets mee te maken hebben en alsof dat 'slecht' is, en langs de andere kant alleen maar daarmee bezig zijn in hun gedachten en relaties met andere mensen en alleen maar daarnaar verlangen en zoeken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat seks 'slecht' is in de plaats van te beseffen dat de mensen in mijn omgeving die seks hebben beoordeeld als 'slecht' zoals de nonnen, priesters, religie, ouders, familie en samenleving zelf-oneerlijke wezens waren die in ontkenning bestonden van hun eigen innerlijke realiteit en niet eerlijk wilde zijn over het feit dat hun hele leven draait rond seks, hun hele innerlijke ervaring draait rond seks -- en dan nog het meeste bij diegenen die het luidst roepen dat seks slecht is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan te beseffen en in te zien wat voor een leugenachtig en zelf-deceptief wezen de mens is, door in ontkenning te bestaan van het bestaan van seks en door seks te onderdrukken in zichzelf en te reduceren tot een beeld en een beoordeling dat dan zogezegd enkel bestaat in de gure onderwereld van de 'pornografie' en 'seks-industrie' waar 'goede mensen' zogezegd nooit komen, terwijl HET LEVEN zelf seks IS, alles is seks, het leven komt voort uit seks en wordt gecreëerd uit seks, zonder seks is er geen leven --- en alles wat de mens doet om te doen uitschijnen alsof de menselijke ervaring en het menselijk bestaan is 'meer' is dan seks, is enkel een afleiding en complete zelf-deceptie waarin de mens enkel wil doen uitschijnen en zichzelf wil bedriegen tot het geloof dat de mens boven de fysieke realiteit als seksualiteit staat, want de mens heeft een 'geest' - zonder ooit te beseffen dat die geest in wezen de geperverteerde seksualiteit is van de mens waarin de mens  constant stiekem en geheimzinnig in de verborgen kamer van de geest, op zoek is naar seksuele energie in en als allerlei verlangens

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat deze onderdrukking van de basis van ons bestaan als seks/seksualiteit in de mens, het perfecte gereedschap is om van de mens een heel controleerbaar, bespeelbaar en manipuleerbaar wezen te maken - waarin reclame, media, overheid en alle 'organen van controle en macht' in deze wereld continu subtiel en onsubtiel inspelen op de onderbewuste verlangens naar seks in de mens, waardoor de mens zonder het te beseffen constant gestuurd wordt tot het kopen en consumeren van bepaalde producten op zoek naar seks

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de mens boven de fysieke realiteit staat met de 'menselijke geest' zonder ooit te hebben beseft dat de fysieke realiteit het enige is dat echt bestaat, wat betekent dat de geest niets anders is dan de mens die zichzelf heeft afgescheiden van het fysieke lichaam door het fysieke lichaam te beoordelen en dus de fysieke natuurlijke expressie te onderdrukken als een generationele ziekte die van generatie op generatie doorgegeven wordt als een construct van gedachten, gevoelens en emoties

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te beseffen dat seks en seksualiteit niet slecht IS, omdat seks de oorsprong van het leven is - en het feit dat mensen seks beoordelen als slecht, zegt meer over hoe mensen zichzelf zien dan over wat het leven als de fysieke realiteit als seksualiteit werkelijk isik stel mij tot doel een gezonde seksuele expressie te ontwikkelen als een levende ervaring/statement van wie ik ben in en als mezelf - en op te staan in en als het besef dat seks en seksualiteit geen beeld is als een beoordeling, maar een natuurlijke fysieke expressie van mezelf als het fysieke lichaam

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de beelden van mensen die seks hebben die getoond worden op het internet en op tv en in de media en gepresenteerd worden als 'seks', in wezen niets met seks te maken hebben, omdat het letterlijke levenloze beelden zijn die enkel 'bestaan' in de geest van het individu, waarin het individu zichzelf heeft afgescheiden van zichzelf als de fysieke expressie van het lichaam in en als beoordelingen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de onderdrukking van de natuurlijke fysieke expressie van het lichaam als seksualiteit als 'vloeiing'/natuurlijke expressie, de oorzaak is  van alle problemen in deze wereld, in de mensheid, omdat de mens bestaat in complete zelf onderdrukking en aldus enorm ongewaar is van zichzelf en de realiteit omdat de mens de realiteit niet WIL zien omdat de fysieke realiteit seks en seksualiteit IS, en volgens de menselijke geest dus SLECHT -- en dat de enige oplossing voor de problemen is dat de mens zichzelf leert kennen in en als seksuele vrijheid als zelf-intimiteit en zelf-exploratie

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de onderdrukte seksualiteit in de mens de reden, bron en oorzaak is van de vernietigende consumerende natuur van de mens, als de bron van de consumptiemaatschappij en het medogenloos uitputten van de aarde, omdat de mens bestaat in extremen -- door seksualiteit als natuur in zichzelf te hebben onderdrukt en hierdoor een ENORM verlangen naar seks te hebben gecreerd dat de mens dan probeert te bevredigen in en als allerlei verlangens


1 comment: