Tuesday, June 19, 2012

Dag 64: We vertouwen de Media


Ik vergeef mezelf dat ik een media heb toegestaan te bestaan die in functie staat van het geld-systeem, om de economie 'draaiende te houden' in de plaats van in functie van het leven - waardoor de Media de realiteit vertekend weergeeft om de gedachten van de mens te sturen zodat die gedachten in de lijn zijn van wat het beste is voor het Systeem in niet voor het leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de media zoals televisie en kranten bedrijven zijn en dus niet te betrouwen om de waarheid te spreken/tonen op een objectieve wijze, omdat in deze wereld elk mens enkel aan zichzelf denkt en niets geeft om een ander, hetgeen de mediabedrijven gebruiken als rechtvaardiging voor de manipulatie die ze uitvoeren waarin ze bewust inspelen op bepaalde gedachten, gevoelens en emoties door de manier waarop het nieuws/de media getoond wordt aan de mens -- omdat ze zich bewust zijn van het feit dat de mens een heel beinvloedbaar en goedgelovig wezen is dat snel gehypnotiseerd is door woordjes, beelden en geluid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de media een groot deel zijn van het probleem in de wereld, als de reden waarom mensen niet opstaan om de wereld te veranderen - omdat de media de indruk wekt dat het 'nieuws' en 'de gebeurtenissen' in de wereld 'nu eenmaal zo zijn', en geen enkele vorm van inzicht  aan de dag brengt die mensen zou kunnen aanzetten tot verandering en tonen dat het ook anders kan - waarin de media van de mens een passief wezen gemaakt heeft, dat lijdzaam het lijden in de wereld dat elke dag in de kranten en op het nieuws verspreidt wordt ondergaat en er nooit bij stilstaat dat het ook anders kan, omdat het nooit de oplossing aangereikt geweest is door degenen die daar voor instaan, namelijk de media

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat enkel een process van zelf eerlijkheid en zelf vergeving in het stoppen van alle brainwashing-facilitators zoals gedachten, gevoelens en emoties kan leiden tot het ontwikkelen van gezond verstand en tot een mens die staat als wat het beste is voor het bestaan, een mens die stabiel en te vertrouwen is, een mens die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf in en als het bestaan - en dat de mens in een gevorderd stadium is van brainwashing door, voor een groot deel, de media als kranten en televisie en een kopie is van wat de televisie en kranten er met de paplepel hebben ingegeven en aldus totaal niet in staat is om te zien wie hij werkelijk is of wat er werkelijk aan de gang is in de wereld, omdat de mens letterlijk enkel ziet wat het aangeleerd geweest is om te zien, en van nature uit GEEN mogelijkheid heeft om gezond verstand te zien

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het een illusie is om te geloven dat zelf realisatie zomaar plots in één moment kan 'gebeuren', en dat de persoon dan plots alles 'ziet' - omdat het menselijk bewustzijn, en het systeem in de wereld zo complex in elkaar zit, met zovele lagen van geloofsystemen die doorheen de tijd opgebouwd zijn en omdat werkelijke zelf-realisatie enkel echt kan zijn als en wanneer al die delen/lagen/systemen/patronen gerealiseerd zijn en gezien zijn voor wat ze zijn, zodat het wezen kan opstaan in en als totale zelf-gewaarzijn, om er zeker van te zijn dat dezelfde fouten niet herhaald zullen worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet in te zien dat de mens blindelings vertrouwd op wat de media als televisie, kranten en magazines hem vertellen en tonen, en zich aldus laat beinvloeden door de beelden, woorden en geluid in en als gedachten, gevoelens en emoties, omdat de mens in wezen een hulpeloos en machteloos wezen is dat op zoek is naar God, naar liefde, naar vergeving, naar aandacht, naar troost, naar positiefheid, naar een leider, een messias, en zich dus heel snel en makkelijk laat 'soezen' en 'verleiden' door de lichtgevende beelden en de muziek op de televisie en heel makkelijk/snel laat angst aanjagen door de nieuwsberichten

en ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat kranten opzettelijk inspelen op de angst van de mens, omdat de krant een bedrijf is die de angst van de mens gebruikt om de mens te manipuleren, zodat de mens zal denken dat hij die krant als 'het nieuws' nodig heeft om te overleven in deze 'wrede, wrede' wereld, om zichzelf te kunnen beschermen van wat er in de wereld gebeurt door alles te 'weten' wat er in de wereld gebeurt

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen hoe enorm machtig de media is in deze wereld, dat de media de mens in zijn hand houdt en de macht heeft om de kennis, het begrip en de visie van de mens te vormengeven en sturen en dat het feit dat de mens in deze wereld rond loopt als een kip zonder kop, zijn gevoelens achterna en geen benul van de consequenties van zijn daden of van zijn verantwoordelijkheden in deze wereld, het bewijs is dat de media niet te betrouwen is omdat het zijn macht overduidelijk heeft misbruikt in functie van wat het beste is voor een klein aantal wezens die baat hebben bij de onwetendheid en kortzichtigheid en angst van de mens en dus niet in functie van wat het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te zien hoe de media zichzelf groter/meer gemaakt heeft dan het leven zelf, als een 'consumptie-product' door de mens te doen geloven dat het de media als televisie en kranten NODIG heeft, en aldus niet te betrouwen is om een correct beeld te geven van hoe de wereld functionneert omdat het enkel de belangen van een aantal mensen behartigt die hier rijker van worden en niet van alle mensen op aarde - en dat de mens aldus ondersteuning nodig heeft om zelf-vertrouwen in en als gezond verstand te ontwikkelen, om voor zichzelf de waarheid over deze realiteit te achterhalen, zodat degenen in deze wereld die opzettelijk misbruik gemaakt hebben van de angst en goedgelovigheid van de mens voor eigenbelang, ontmaskerd en gezien zullen worden als de criminelen die ze werkelijk zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij niet gewaar te zijn van de programmeerbaarheid van de menselijke geest en mezelf aldus blindelings te hebben laten programmeren door de media in en als angst van het leven door vertrouwend en goedgelovig te zijn in het volgen van het licht van de televisie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de media opzettelijk heeft ingespeeld op het verlangen van de mens om zich 'speciaal' te voelen, als 'een speciaal kind van God', en aldus opzettelijk de nieuwsberichten en verhalen inkleurt om op de emotionele ervaringen in te spelen van de mens, waarin de mens het gevoel heeft dat hij 'meer' is dan de realiteit, maar niet beseft dat hij net NIETS van inzicht heeft in hoe de realiteit als het fysieke lichaam en de wereld echt functionneert omdat hij verloren is in een energetisch GEVOEL in zichzelf dat hem verblind van het zien van de waarheid van zichzelf als een SYSTEEM, omdat de media weigert om de realiteit weer te geven zoals ze werkelijk is, namelijk EEN SYSTEEM dat in wezen heel simpel te begrijpen en te besturen is om optimaal te functionneren, als men tenminste hoe het werkt en wat onze rol/functie is als mens in dit systeem van de fysieke realiteit


ik stel mij tot doel aan te tonen dat de rol van de media is om mensen te ondersteunen in zelf-ontwikkeling en inzicht in zichzelf en de realiteit, en niet om mensen angst aan te jagen en opzettelijk in te spelen op de angst van de mens door middel van het gebruik van woorden en beelden

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het doel van de media is om de mens te onderwijzen over hoe de realiteit functionneert, zodat de mens een welomvat begrip en inzicht kan hebben om op de meest efficiente manier steeds beslissingen te kunnen maken die ten voordele zijn voor al het leven op aarde, rekening houdend met de consequenties van onze daden - en dus niet om van de mens een passief wezen te maken, dat verlamd is van angst en zich enkel machteloos, hulpeloos en verloren voelt tegenover wat er in de wereld gebeurt

ik stel mij tot doel de media te ontmaskeren als het manipulatie-middel dat het werkelijk is in deze wereld en aan te tonen hoe de media opzettelijk inspeelt op de goedgelovigheid van de mens om de mens te vormen tot een consument, als de perfecte slaaf van het geld-systeem in de wereld, door de mens te sturen door middel van angst en aldus misbruik gemaakt heeft van het vertrouwen van de mens - hetgeen in wezen een criminele daad, die ontmaskerd zou moeten worden om de criminelen voor een volksjury terecht te stellen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de media werkt met een verborgen agenda, als cultivator voor meningen en opinies in de menselijke geest en opzettelijk gebruikt wordt in functie van het geld-systeem, om bepaalde bewegingen/gebeurtenissen in de samenleving in gang te zetten, door een 'massahysterie' te creëren, die steeds geïnstigeerd wordt door de angst van mensen om hun geld te verliezen

ik stel mij tot doel de ontwikkeling van een media die het beste is voor het leven te ondersteunen, een media die gebaseerd is op het principe van het beste voor allen en aldus bedoelt is om de mens te ondersteunen in zijn begrip en inzicht in hoe de realiteit functionneert, om aldus als een verantwoordelijk wezen om te gaan met zijn omgeving, als een wezen dat beslissingen neemt vanuit gezond verstand in en als het besef van wat het beste zou zijn voor alle wezens op aarde en niet vanuit angst als een compleet irrationele innerlijke emotionele ervaring die puur egoistisch is en met niets rekening houdt dan met de persoonlijke overleving, ongeacht welke gevolgen die beslissingen hebben in de levens van een ander


2 comments: