Thursday, June 28, 2012

Dag 73: Moderne Tijdenik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten misleiden door het woord 'modern', waarin de mens terugkijkt op de geschiedenis aan de hand van foto's en verhalen over 'hoe het vroeger was', en het heden vergelijkt met het verleden, en vaststelt dat we nu 'meer geëvolueerd' zijn en dat 'deze tijd' dus 'beter' is dan 'vroeger'/'de oude tijd', waarin 'het verleden' 'doods' lijkt te zijn, als 'minder' en het heden 'levendig' als 'meer'/'beter', waarin mensen aldus participeren in en als de energetische ervaring van opwinding in zichzelf in hun participatie in deze wereld, gedreven/gemotiveerd door het gevoel dat wat hier is op dit moment in de wereld, 'nieuw' en dus 'spannend' is, een ervaring die ze definieren als 'het leven', waardoor ze gewoon meedraaien in het huidige geld-systeem - in de plaats van te beseffen dat mensen dit gevoel en deze ervaring in elke periode doorheen de tijd hebben gehad, omdat het altijd 'nieuw' en 'beter' leek te zijn in vergelijking met 'het verleden', en dat de mens dus NIET aan het evolueren is omdat het gevoel dat mensen ervaren in zichzelf als een schijnbare indicatie dat de mens 'evolueert', enkel gebaseerd is op de 'nieuwsgierigheid' die ze ervaren in zichzelf als een opwinding gebaseerd op de gedachte dat het heden 'nieuw' is dat alleen maar gebaseerd is op BEELDEN, het uiterlijke beeld van de realiteit dat 'verandert' doorheen de 'tijd', hetgeen absoluut niets te maken heeft met wie wij zijn als levende wezens vanbinnen in onszelf als het fysieke bestaan

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het feit dat de mens gelooft in evolutie, alleen maar bewijst dat de mens zichzelf verloren heeft in de illusie van het uiterlijke beeld van de realiteit waarin er almaar meer en meer en grotere en grotere spullen/producten worden geproduceerd door de mens doorheen de tijd en dus allang niet meer beseft wie hij werkelijk is als een levend wezen dat niet gedefinieerd is door zijn uiterlijk, een levend wezen dat niet gedefinieerd is door de 'tijd', in en als het besef dat 'tijd' enkel bestaat in de uiterlijke realiteit van beelden als de illusie van 'verandering', beelden die op zich absoluut niets te maken hebben met de fysieke aanwezigheid van de mens in zichzelf, als het BESTAAN

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren door de geschiedenis les als beelden en namen, die bestudeerd werd/wordt in afscheiding van mezelf/onszelf, waarin ik mezelf heb toegestaan het heden als een beeld van de 'moderne samenleving' te vergelijken met 'het verleden' als een beeld van 'de samenleving van vroeger', en aldus mezelf heb toegestaan mezelf te identificeren in en als 'tijd' en 'evolutie', waarin ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd het huidige systeem te aanvaarden als 'normaal', want 'het is het resultaat van evolutie', waardoor ik aldus nooit vragen heb gesteld bij het huidige systeem door te geloven dat hoe de dingen zijn vandaag het beste is waar de mens toe in staat is, want heel slimme mensen hebben doorheen de tijd allerlei heel moeilijke beslissingen gemaakt, de slechterikken, zoals Hitler, Mussolini, Osama Bin Laden, Sadam Hoessein, enzovoort, zijn verslagen, dus, na al dat werk doorheen de geschiedenis, waarin de mens enkel op zoek was naar vrede en zovele obstakels heeft moeten overstijgen, moet het heden wel het beste zijn waar we toe in staat zijn, ook al toont de realiteit ons dagelijks dat er iets serieus mis is met het menselijk bestaan en de menselijke perceptie van en interactie met zijn omgeving, zichzelf en elkaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat evolutie gebaseerd is op het verlangen van de mens om de perfecte samenleving te creëren en dus 'goed' te zijn in de ogen van God, en dat daarom de huidige samenleving het beste is dat we kunnen doen/creëren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd nooit te hebben beseft dat de geschiedenis in boeken en lessen op school verteld werd als een film, met de 'slechterikken' en de 'goedzakken', waarin de slechterikken altijd verloren en niet te beseffen dat hierin de realiteit nooit correct weergegeven geweest is door de leerkrachten of geschiedschrijvers, en er aldus niet werkelijk geleerd kan worden uit de geschiedenis omdat de geschiedenis duidelijk enkel wordt gebruikt om de mens iets te doen geloven en ervaren in zichzelf in relatie tot de geschiedenis, waarin kinderen met andere woorden geprogrammeerd worden in en als het aanvaarden van de machtshebbers, overheden en bedrijven die in deze wereld op dit moment de macht en controle hebben door dus te geloven dat 'het goede altijd overheerst/wint', dus wat hier op dit moment aanwezig is moet wel het goede/beste zijn, want de zogezegde 'slechterikken' hebben doorheen de tijd steeds verloren

ik vergeef mezelf dat  ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat als iemand verliest, dat hij dan zowieso de slechterik is - en daarom te geloven dat alle mensen die doorheen de geschiedenis een oorlog begonnen zijn en verloren hebben, zowieso de 'slechterikken' waren en daarin dus ervan overtuigd te zijn, dat de huidige machtshebbers in de wereld goed zijn omdat zij dus duidelijk de winnaars zijn, de onverslagenen - alsof de menselijke 'evolutie' door de hand van God geleid wordt en het dus bij de heilige gratie van God is als iemand een oorlog 'wint' en dat die 'winnaar' dus automatisch, vanzelfsprekend 'de beste' is, 'de uitverkorene' -- in de plaats van te beseffen dat winnen niets te maken heeft met nobelheid of 'goed van hart zijn', als wat verkocht wordt in Hollywood films waarin de 'winnaar' steeds afgebeeld wordt als een nobel figuur die nooit vals zou spelen en de 'verliezer' is altijd degene die vals gespeeld heeft en toch verloren heeft hetgeen dan zogezegd aanwijst dat de winnaar 'speciaal' was en gewonnen heeft door zijn 'goedheid van hart' in de ogen van God, maar winnen in de realiteit heeft te maken met de bereidheid om de ander te verlagen ten allen koste, waarin mensen vals zullen spelen, zullen manipuleren en zich in alle vormen van corruptie zullen bezondigen om er zeker van te zijn dat zij de winnaar zijn, hetgeen niets te maken heeft met de hand van god, of met de goedheid van hart, of met eerlijkheid en nobelheid --- en hetgeen betekent dat de huidige machthebbers in deze wereld helemaal niet de 'goedzakken' zijn of de 'beste' zijn, en dat geschiedenisboeken in die mate gemanipuleerd geweest zijn om dat beeld te presenteren zodat 'het volk' zich zal neerleggen bij de huidige stand van zaken door te geloven dat dit het beste is dat wij als de mensheid kunnen doen, door dus te geloven dat de huidige machtshebbers als het ware gekozen zijn door de hand van God

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de geschiedenis boeken en de geschiedenislessen die kinderen, krijgen op school, niet bedoeld zijn om de mens werkelijk te onderwijzen of te ondersteunen in zijn begrip en inzicht in de realiteit, maar ze zijn bedoeld om het kind te programmeren en te brainwashen zodat het de realiteit op een bepaalde manier zou zien en interpreteren, hetgeen enkel het geldsysteem ondersteund, om ervoor te zorgen dat geen mens ooit het huidige systeem in vraag zou stellen - want als de geschiedenis boeken en lessen werkelijk gemaakt zouden zijn ter ondersteuning van de ontwikkeling van inzicht in het kind, dan zou de mensheid al lang beseft hebben dat het kapitalistische systeem NIET WERKT en enkel ontworpen is om te werken voor zij die aan de top staan, als zij die winst maken in het systeem als de landen die doorheen de tijd andere landen hebben uitgebuit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de geld-factor nooit besproken wordt tijdens de geschiedenisles - er wordt alleen maar gesproken over de 'gebeurtenissen' als oorlogen en veranderingen in de samenleving die hebben plaatsgevonden doorheen de geschiedenis, zonder ooit te spreken over de basis als de reden waarom die oorlogen en veranderingen hebben plaatsgevonen, als het geld-systeem, waardoor de illusie gecreëerd wordt in de geest van het kind dat wat de mens doet hier op aarde, en dat wat er gebeurt in de menselijke samenleving als oorlogen en alle andere soorten van conflicten, niets te maken heeft met geld, en dus de 'ware natuur' van de mens weerspiegelt, en waardoor het kind geprogrammeerd wordt om de huidige samenleving te aanvaarden als 'hoe/wie de mens nu eenmaal is', en aldus het geld-systeem te aanvaarden als de 'onzichtbare' werkelijkheid die al het leven op aarde coördineert als een deel van de natuur als het leven op aarde en dus nooit te beseffen dat het geld-systeem veranderd kan worden tot een systeem dat werkt voor alle wezens op aarde in en als het besef dat de menselijke natuur een resultaat is van het geld-systeem dat het leven op aarde coördineert waarin de mens van kinds af aan gepushd en gedwongen wordt om te vechten tegen andere mensen en aldus een systeem van overleving te worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat de geschiedenis echt is en 'groter' is dan mezelf in de plaats van te beseffen dat 'de geschiedenis' een mentale constructie is van beelden en namen dat ik in mij heb laten programmeren door het schoolsysteem, die op geen enkele manier iets te maken heeft met de realiteit die altijd simpelweg HIER is als het leven/bestaan van mezelf als een levend wezen - en dat de enige reden waarom ik altijd heb geloofd dat de geschiedenis 'groter' is dan mezelf, is zodat ik het huidige systeem zou aanvaarden als 'groter' dan mezelf en zogezegd 'onveranderbaar

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten programmeren  in en als het ophemelen van figuren uit het verleden, zoals beroemdheden, politici, artiesten, als mensen die schijnbaar in het verleden allerlei 'heldhaftige' dingen gedaan hebben 'voor de mensheid', alsof die mensen zoveel beter zijn dan wij hier nu, in de plaats van te beseffen dat wat mensen in het verleden dan ook gedaan hebben, compleet irrelevant is want overduidelijk heeft het allemaal grandioos gefaald en was het niet het beste voor het leven op aarde, omdat hier zijn we nog steeds in een systeem waarin kinderen systematisch sterven van de honger en mensen en dieren uitgebuit worden omdat politici niet weten waar ze mee bezig zijn een een zinkend schip proberen te redden en beschermen omdat ze te bang zijn om het systeem te veranderen naar een gelijkheids geld systeem als de enige oplossing waar enig gezond verstand in zit - hetgeen dus enkel bewijst en aantoont dat al die mensen van het verleden die nu nog aanbeden en opgehemeld worden, enkel dienen als afleiding en onderdrukkingsmiddel, om de mens het gevoel te geven van onbeduidendheid, omdat de grote helden blijkbaar allemaal al gestorven zijn, waardoor mensen nog steeds aan het wachten zijn op de tweede komst van Jezus, of hopen dat Elvis oprijst uit het dodenrijk, of geobsedeerd zijn met het speculeren over hoe President Kennedy precies gestorven is -- waarin mensen hun macht weggeven aan fictieve beelden in hun gedachten, en dus hun verantwoordelijkheid weggeven om op te staan in deze wereld en actief te participeren aan het bouwen van een wereld die het beste is voor allen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te identificeren met de 'moderne tijden' door relaties te vormen met al wat bestaat in deze wereld als wat ik zie met mijn ogen door al wat ik zie te beoordelen en definieren in en als gedachten en op tie gedachten te reageren met gevoelens en emoties - in de plaats van te beseffen dat deze relaties in wezen gebaseerd zijn op angst als de emotionele energetische reactie die in mezelf geprogrammeerd is tijdens de kindertijd, en dat deze angst mij verblind van het zien en beseffen dat deze hele realiteit van beelden als wat ik zie met mijn menselijke ogen, het resultaat is van de 'evolutie' van het bestaan doorheen de 'tijd', als wat gemanifesteerd is op aarde in als gemanifesteerde consequenties, waarin de 'moderne tijd' maar een fractie/momentopname is in/van die tijdslijn en dus niet eens 'echt' is, het enige dat echt is is de fysieke realiteit  als het bestaan zelf, en alle gedachten, gevoelens en emoties als de menselijke PERCEPTIE van die realiteit is een complete illusie die gebouwd is op de onwetendheid en kortzichtigheid van angst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan niet te beseffen dat er niets 'nieuw' kan bestaan of gecreëerd worden op aarde en dat al wat de mens doorheen de TIJD gedaan heeft, is het hervormen van wat hier al aanwezig was, omdat de aarde een gesloten systeem is waarin alles continu gerecycleerd wordt, alles wordt geboren en sterft in een immer terugkerende/herhalende cyclus, waarin het concept van 'tijd' in wezen niet bestaat, omdat de aarde in wezen ontworpen is om voor eeuwig te bestaan aan de hand van cycli die al wat sterft verwerken zodat het weer 'leven' kan worden -- maar de mens heeft 'tijd' uitgevonden door deze natuurlijke cycli te verstoren en wat hier op aarde bestaat te nemen en te vervormen op zo een manier dat de 'producten' die de mens gecreëerd heeft niet meer verwerkt kunnen worden door de natuur op een efficiente manier, en dus worden de natuurlijke levensprocessen van de natuur verstoort omdat deze nu een manier moet gaan vinden om bijvoorbeeld plastiek te verwerken, hetgeen chemische processen creëert die schadelijk zijn voor het leven op aarde --- aldus is 'tijd' in feite de visuele opeenstapeling van schadelijke producten/stoffen die door de mens gemaakt zijn met de grondstoffen van de aarde en die niet teruggegeven worden aan de aarde door de mens en dus niet verwerkt worden/kunnen worden, en het 'eind der tijden' als het nakende einde van het leven op aarde' is geen natuurlijk verschijnsel, maar het is het eind van de mens-gemaakte 'tijd' waarin de levensprocessen op aarde zo verstoord zijn dat het leven op aarde voor de mens onmogelijk wordtik stel mij tot doel aan te tonen dat de geschiedenis in geschiedenisboeken niet te betrouwen is omdat het verhaaltjes zijn die gemanipuleerd zijn om de mens een specifiek beeld te geven van wat ze moeten geloven over de geschiedenis, dat op geen enkele manier de mens ondersteunt in het ontwikkelen van inzicht in de realiteit, omdat het niet wil kijken naar de echte reden waarom oorlogen en conflict ontstonden in de maatschappij van toen en van nu, namelijk het geld-systeem

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens nooit werkelijk iets geleerd heeft van de geschiedenis omdat het huidige geld-systeem nog steeds hetzelfde is - en het enige dat doorheen de 'evolutie van de menselijke samenleving' gebeurt is, is schadebeperking van de dramatische gevolgen/consequenties van dat geld-systeem, in de vorm van wetten en overeenkomsten en grenzen, die enkel geïmplementeerd werden ter bescherming van de belangen van de rijken in het geld-systeem en niet in functie van wat het beste is voor al het leven op aarde, want dan zouden we al lang een gelijkheids Geld Systeem hebben

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens zichzelf heeft geidentificeerd met de geschiedenis en nu bestaat in en als schuld en spijt van wat er gebeurt is in de geschiedenis, en die schuld en spijt doorgeeft aan elke nieuwe generatie van mensen die geboren worden in deze wereld en dus elke generatie gebrainwashed wordt tot het aanvaarden van de status quo in en als het geloof dat verandering onmogelijk is

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het verleden als de geschiedenis niet belangrijk is omdat het leven HIER is, en het feit dat de mens de huidige samenleving rechtvaardigd door 'hoe het vroeger was', laat enkel zien dat de mens in het verleden leeft in en als de geest, en dus niet eens echt bestaat - als de reden waarom de mens de realiteit verwaarloost omdat de realiteit HIER bestaat en niet in het verleden, het 'verleden' als 'de geschiedenis' bestaat dus enkel in de menselijke geest als een afgescheiden entiteit en wordt in elk moment aangetoond door de fysieke realiteit als onbetrouwbaar omdat de huidige realiteit het resultaat is van een dysfunctionele manier van leven in het 'verleden'

No comments:

Post a Comment