Monday, June 18, 2012

Dag 63: Shoppen als PersoonlijkheidIk vergeef mezelf dat ik een samenleving heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan waarin Shoppen/winkelen een persoonlijkheid geworden is, gevoed/gecreëerd door het consumptie-systeem als de hebzucht van bedrijven die via reclame en media een mens hebben gevormd/gecreëerd die perfect aansluit op wat de producenten van producten willen, namelijk een 'shopper'/consument, een mens die leeft om te consumeren, en te kopen om te kopen - zonder ooit te hebben stilgestaan bij de gevolgen/consequenties die nu pijnlijk zichtbaar aan het worden zijn in de opwarming van de aarde, de vervuiling, de natuurrampen, de armoede en de hongersnood, om er maar een paar te noemen

Ik vergeef mezelf dat ik een mens heb toegestaan te bestaan die zichzelf definieert in en als 'gaan shoppen' elk weekend, als een persoonlijkheid die door de media wordt ondersteund en gepromoot via films, reclame en muziek - waarin de mens een enorm oppervlakkig wezen geworden is dat zich uitdrukt in en als de geprogrammeerde expressie als wat gepresenteerd/getoond wordt in de samenleving en op televisie, en nooit stilstaat bij hoe de realiteit eigenlijk echt in elkaar zit wanneer het geconfronteerd wordt met de beelden, documentaires en verhalen van wat er echt gebeurt in deze wereld, als het tegenovergestelde van de het 'glamour' wereldje dat de mens die geld heeft voor zichzelf heeft gecreëerd aan de hand van wat hem aangereikt wordt van producten door de bedrijven -- en aldus nooit beseft, inziet of begrijpt hoe hij zelf de oorzaak van de problemen op aarde is omdat zijn begrip en inzicht maar zover reikt als wat hem aangeleerd/gepresenteerd wordt door de media en de 'wetenschap', als de twee takken van de consumptie-maatschappij die in functie staan van het beschermen van het huidige geld-systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de mens een arsenaal aan excuses en rechtvaardigingen zal hebben om deze 'shopping-persoonlijkheid' goed te praten en te verdedigen, omdat de mens nooit zal willen loslaten van het positieve gevoel waarmee hij zichzelf heeft geïdentificeerd en dus zal ontkennen dat zijn hele persoonlijkheid/identiteit een programma/construct/systeem is dat ingeplant geweest is door de bedrijven in en als de consumptiemaatschappij waarin hij geboren is, en zal blijven vastklampen aan het geloof in 'vrije keuze', zonder ooit in te zien hoe dit concept van 'vrije keuze' en 'individualiteit' opzettelijk ingeplant geweest is OPDAT de mens nooit zal inzien hoe hij maar een product is van het geldsysteem, geprogrammeerd om blindelings mee te draaien in een systeem dat nochthans overduidelijk ontoereikend en inefficient is voor het leven op aarde - hetgeen bewijst dat de vrije keuze die de mens zo hoog in het vaandel draagt ook verziekt is van in de wortels omdat de mens nog NOOIT de keuze heeft gemaakt die hij altijd had moeten maken, de keuze die gebaseerd is op GEZOND VERSTAND, de keuze die rekening houdt met het bestaan op aarde en met het feit/besef dat het mens geen individu is in de zin van 'een eiland', de mens is een deel van het groter geheel dat heet 'aarde'  (voor meer perspectief en klaarheid omtrent dit punt van hoe 'vrije keuze' een specifiek implantaat is van het Geld-systeem, bekijk de BBC documentaires 'Century of Self' en 'The Trap')

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de 'shopping-persoonlijkheid' zich langzaamaan als een dief in de nacht heeft geïntroduceerd in de levens van mensen, hetgeen mensen dan zijn gaan accepteren omdat het hen een goed, positief gevoel gaf over zichzelf, waardoor niemand ooit vragen heeft gesteld bij deze ontwikkeling in de samenleving waar bedrijven het dagelijkse leven van de mens zijn gaan inrichten, en vullen met reclame-boodschappen en subliminale boodschappen die van de mens meer en meer een 'consument' maken dan een levend wezen - en wanneer mensen dan uiteindelijk door hadden wat ze hadden toegestaan te bestaan in hun samenleving, wanneer ze geconfronteerd werden met de gevolgen van dit systeem, beschuldigden ze uiteraard de bedrijven, zonder stil te staan bij het feit dat de bedrijven gewoon inspeelden op de verlangens die al aanwezig waren in de mens en de mens dus gewoon gaven wat hij wilde -- en zo is het bestaan op aarde van de mensheid op dit moment de ultieme spiegel voor de mens waar hij gedwongen wordt in te kijken

Ik vergeef mezelf dat ik televisie heb toegestaan te bestaan als letterlijk een 'programmatie-toestel' dat de mens programmeert in en als bepaalde 'levensstijlen' en expressies die perfect aansluiten op wat de bedrijven nodig hebben, een consument die opgeslorpt is door de zoektocht naar persoonlijk geluk, liefde, romantiek, verlichting, enzovoort als al de begrippen die hij geleerd heeft op de televisie en in de media en dus NOOIT enig welke verantwoordelijkheid zal nemen voor de wereld waarin hij bestaat

ik vergeef mezelf dat ik 'shoppen' heb toegestaan te bestaan als letterlijk het 'kopen om te kopen' als een levensstijl van mensen, dat vooral in vrouwen ingeprent geweest is door de media, als 'wie de vrouw is en moet zijn', als 'normaal' voor een vrouw - hetgeen vrouwen massaal gebruiken als rechtvaardiging voor hun hebzucht en consumptiegedrag, omdat ze eigenlijk diep vanbinnen wel weten dat ze hebzuchtig bezig zijn, maar hun verlangens en eigenbelang niet willen stoppen en dus de rechtvaardigingen die gepresenteerd worden in de media aangrijpen, zoals het concept/idee dat het 'normaal' is en zelfs 'gezond' is voor een vrouw om om de haverklap te gaan shoppen, om haar verdriet weg te shoppen, om haar emoties te verwerken door middel van shoppen -- waarin er dus door niemand ooit stilgestaan is bij de consequenties van dit gedrag op de aarde en de wezens op aarde

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de televisie en media de mens heeft aangeleerd en geprogrammeerd om zichzelf te identificeren met producten en met 'consumeren' in het algemeen, als een 'persoonlijkheid'/identiteit, en dat de generaties van kinderen die nu geboren worden in de wereld (in de rijke landen), volbloed consumenten zijn , in de vorm van adhd-ers, add-ers, kristal kinderen en indigo kinderen, kinderen die geprogrammeerd zijn om constant nieuwe producten te verlangen/verwachten omdat de voorgaande generatie de integriteit niet had om hun kinderen een waarachtig beeld te schetsen en tonen van hoe de realiteit echt in elkaar zit en hoe broodnodig het is dat het consumptie systeem gestopt wordt om een nieuw systeem in te voegen dat zorg draagt voor het leven in de plaats van het te vernietigen/consumeren


ik stel mij tot doel  aan te tonen dat mensen monsters geworden zijn, geprogrammeerd om de realiteit te consumeren en dus leeg te zuigen, zonder enig benul van de consequenties van hun daden, en 'vrije keuze' gebruiken om deze overduidelijke demonische levensstijl te rechtvaardigen - hetgeen bewijst dat de mens de Duivel is omdat hij in het gezicht van het bewijs dat zijn daden de hel op aarde creëren nog steeds kiest voor zijn eigenbelang in de plaats van wat het beste is voor allen als een gelijkheids geld systeem

ik stel mij tot doel te doen wat nodig is om de mens te ondersteunen in het zichzelf realiseren als het leven zelf en om de vernieling te stoppen, om de mens te ondersteunen in het vinden van integriteit en zelf respect, zodat de mens zijn rechtmatige plek kan innemen in het bestaan, namelijk als hoeder van het leven op aarde en niet als misbruiker

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens handelt vanuit complete onwetendheid van wie hij is als het leven zelf, en vast zit in de illusie van de geest als het gevoel van superioriteit dat een programma is dat door de media en televisie ingeprent geweest is in de vorm van superhelden en beroemdheden om de mens te kunnen sturen tot voorspelbaar gedrag dat enkel ten voordele is van de economie en niet van het leven op aarde

ik stel mij tot doel aan te tonen dat het gevoel van 'uniekheid' en 'speciaal zijn' in elk individu ingeprent geweest is door middel van films, televisie en media, in de vorm van 'levensstijlen' en dat het feit dat er maar een aantal grote merken zijn waar mensen uit kiezen in het vormgeven van 'hun levensstijl' bewijst dat elke 'levensstijl' van de mens als een voorafbepaalde keuze was en volledig bepaald is door de bedrijven -- waarin 'uniekheid' en 'speciaal zijn' maar een gevoel is dat de mens misleid om de realiteit niet te zien voor wat het echt is, als helemaal niet speciaal of uniek, maar simpelweg HIER, net als elk levend wezen gewoon HIER is


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

No comments:

Post a Comment