Tuesday, June 26, 2012

Dag 71: Vechten tegen Beoordelingen

Deze zelf vergeving gaat over het 'construct' van het projecteren van mijn interne realiteit als beoordelingen, gedachten, gevoelens en emoties in wat ik zie met mijn ogen, waardoor ik mezelf de hele tijd bekeken en beoordeeld voel door andere wezens, niet beseffend dat ik eigenlijk mezelf bekijk vanuit de projectie van mezelf die ik zie in een ander - als hoe ik mijn geest heb geprogrammeerd/heb laten programmeren doorheen mijn leven, en een constant gevecht ervaar in mezelf door 'goed' te willen zijn 'in de ogen/beoordelingen van andere mensen', maar de hele tijd het gevoel heb dat wat ik ook doe, ik wordt de hele tijd volgens allerlei vormen en maten beoordeeld door de wezens om mij heen en voel mij dan ook als een gevangene in mijn eigen expressie, omdat ik die beoordelingen die zogezegd afkomstig zijn van 'andere mensen' over mij, ervaar als 'pijnlijk', als een aanval, en ik dus de hele tijd besta in absolute onzekerheid, angst en spanning in relatie met mijn omgeving omdat het enige dat ik zie is 'beoordelingen, beoordelingen, beoordelingen'.


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te vechten tegen mezelf als hoe ik de wereld ervaar door mezelf te beoordelen en dus mezelf te onderdrukken, waarin ik mezelf heb toegestaan mezelf af te scheiden van 'de wereld' en mijn macht weggegeven aan 'de wereld' - door niet te beseffen en te willen aanvaarden dat hoe ik de wereld zie en aanvaard niet 'de wereld' is maar mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te beoordelen alsof ik niet alleen besta in en als mezelf, door mijn beoordelingen te projecteren op en in al wat ik zie met mijn ogen - waarin ik mijn macht heb weggegeven aan de beelden die ik zie met mijn ogen door niet te beseffen dat er geen 'andere mensen' bestaan omdat de beelden die ik zie met mijn ogen mezelf zijn als het bewustzijnssysteem in mezelf waartegen ik mezelf heb verzet en mezelf niet in heb willen aanvaarden en aldus heb bestaan in en als zelf oneerlijkheid als het niet willen één en gelijk staan met mezelf als gedachten, gevoelens en emoties als mijn ervaring van mezelf in en als de realiteit als HIER

ik vergeef mezelf dat ik een afscheiding heb toegestaan en geaccepteerd te bestaan tussen mezelf als het systeem en mezelf als 'het wezen'/'mezelf' als 'binnenkant'/interne wereld en 'buitenkant'/externe wereld - waarin ik in zelf-oneerlijkheid heb bestaan door aldus te reageren in en als de interne wereld op de externe wereld, zonder te beseffen dat de 'externe wereld' mezelf is als de kennis en informatie die ik heb geprojecteerd in en als de beelden die ik zie met mijn ogen -- waarin ik dus gewoon reageer op mezelf en niet besef dat ik alleen besta HIER in en als de realiteit als de ervaring van mezelf als het leven als hier

ik vergeef mezelf dat ik een interne en externe realiteit heb toegestaan te bestaan in mezelf als het leven/bestaan, als 'licht'/extern en 'donker'/intern, als 'positief'/extern en 'negatief'/intern - waarin ik in constante frictie/gevecht besta, als het verlangen naar het licht buiten mezelf en de weerstand/ het gevecht tegen het duister in mezelf -- als de strijd tussen goed en kwaad in en als het ego, waarin ik mezelf heb afgescheiden van 'goed' en 'kwaad', door 'goed' te projecteren in en als het licht en 'kwaad' te projecteren in en als de duisternis, en nooit te beseffen dat het licht en de duisternis in mezelf bestaan en dat ik gewoon aan het vechten ben tegen mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd in en als spanning te bestaan in mezelf als het fysieke lichaam door het gevecht tussen goed en kwaad als licht en duister toe te staan te bestaan in mezelf in afscheiding van mezelf als de polariteit van positief en negatief - in de plaats van één en gelijk te staan met dit systeem van licht en duister als goed en kwaad, in en als het besef dat ik geen van beiden ben, ik ben HIER, constant en stabiel in en als eenheid en gelijkheid als het leven zelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een gevecht te ervaren in mezelf als het gevecht/de weerstand tegen de negatieve ervaringen van mezelf in mezelf als het verleden, waarin ik mij vernederd en gekleineerd en machteloos voelde, door mij positief te willen voelen in het verlangen naar erkenning van andere mensen, in de plaats van te beseffen dat ik hierin enkel aan het vechten ben tegen mezelf en dat het 'positieve' een leugen/illusie is omdat het gebaseerd is op het niet willen aanvaarden/accepteren van de ervaring van mezelf in mezelf als 'negatief'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mij positief te willen voelen in en als het verlangen om erkenning/beloning te krijgen - als het gevecht tegen de ervaring van vernedering en inferioriteit die ik ervaar in mezelf in relatie met 'andere mensen', die ik in mezelf heb laten programmeren doorheen mijn kindertijd in relatie met familie en schoolsysteem -- in de plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de ervaring van inferioriteit en vernedering in mezelf door er één en gelijk mee te staan en dus niet proberen ervan te vluchten in positieve ervaringen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf af te scheiden van de emotionele ervaring van vernedering in mezelf door ertegen te vechten en door niet te willen één en gelijk staan met de ervaring van vernedering als 'het kwaad'/'slecht' en 'negatiefheid' - en mezelf aldus te hebben toegestaan op te groeien als een ego, waarin ik mezelf heb toegestaan te participeren in het collectieve onbewuste bewustzijnssysteem in het bestaan als de mensheid als het consumptiesysteem/geldsysteem - in en als het verlangen om mij positief/superieur te voelen door geen verantwoordelijkheid te willen nemen voor de negatieve ervaringen in mezelf --- niet beseffend dat ik hierin enkel meer negatieve ervaringen creëer en ondersteun in het bestaan, in de levens van alle kinderen die in deze wereld als het geldsysteem van misbruik geboren worden en onmiddellijk onderdrukt worden om, net als ik, slaven/slachtoffers te worden van het systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat het consumptie systeem in en als de mensheid, en dat alle menselijke interactie en participatie en relaties in deze wereld gebaseerd zijn op het verlangen van elk mens om zich positief te voelen als een vlucht van zichzelf als de innerlijke ervaring van inferioriteit als vernedering - en dat de mens, door niet zelf-eerlijk te zijn, hierin enkel meer misbruik creëert en aldus de eineloze cyclus van misbruik als de 'zonden van de vader' verderzet, door niet op te staan en het systeem te veranderen, vanbinnen als het bewustzijnssysteem en vanbuiten als het geld-systeem om het misbruik voor eeuwig te stoppen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te willen beseffen en aanvaarden dat ik hier alleen besta, als de bron van het goed en het kwaad, licht en duister en positief en negatief, als energetische ervaringen in en als gedachten, gevoelens en emoties in en als mezelf

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben van vernedering

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd angst te hebben om vernederd en gekleineerd te worden, als hoe ik mij voelde toen ik een kind was, in relatie met mijn omgeving - in de plaats van te beseffen dat de energetische ervaring van vernedering als een 'negatieve ervaring' een automatische gepre-programmeerde renergetische reactie was in mezelf, die deel uitmaakte van het bewustzijnssyteem in mezelf als energetische polariteiten van negatieve en positieve ervaringen in en als menselijke relaties, waarin de zonden van de vaders door mijn familie worden doorgegeven op mij, net zoals ze op hen doorgegeven geweest zijn door hun ouders

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf te laten sturen en definieren in en als het bewustzijnssysteem door mezelf te identificeren met de energetische ervaring van vernedering en angst van vernedering, als de automatische gepre-programmeerde angst van al wat 'negatief' is volgens mijn omgeving - en daardoor automatisch een kopie te worden van mijn ouders in en als het op zoek gaan en verlangen naar een positieve ervaring in en als 'erkenning krijgen' -- zonder ooit te beseffen dat deze energetische polariteit van negatief en positief in en als vernedering en erkenning, niet is wie ik werkelijk ben, en dat het gewoon een gepre-programmeerd systeem is waarin ik mezlef heb laten vangen door niet één en gelijk te staan met mijn innerlijke ervaringen als de emotionele ervaringen/reacties van angst, inferioriteit, schaamte, schuldgevoelens en machteloosheid als 'vernedering'
ik stel mij tot doel zelf-respect te bewerkstelligen in mezelf om op te staan als het leven zelf - in en als de aanvaarding en de realisatie van mezelf als alleen HIER  in en als mezelf

wanneer en als ik merk dat ik in gevecht zit met mezelf vanbinnen in en als gedachten, dan stop ik en ik adem en ik sta stabiel en constant in en als mezelf in en als het besef dat it gevecht een gevecht is tegen mezelf als het gevecht om 'goed' te zijn en dus het 'kwaad' in mezelf als negatieve emotionele ervaringen te onderdrukken -- ik sta mezelf niet toe de negatieve emotionele ervaringen in mezelf te onderdrukken omdat ik verantwoordelijkheid neem voor wat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in afscheiding met mezelf als het bewustzijnssysteem, en ik sta op als wie ik werkelijk ben als het leven zelf in en als eenheid en gelijkheid

wanneer en als ik de energetische spanning/frictie opmerk in mezelf, dan adem ik, en ik sta op in en als mezelf in en als het besef dat ik probeer te vechten tegen de negatieve emotionele ervaringen in mezelf als het verleden - dus ik aanvaard niet van mezlef dat ik probeer het verleden te onderdrukken

ik sta op in en als verantwoordelijkheid voor het verleden als de herinneringen als emotionele ervaringen die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, en ik besef dat elk verlangen om mij positief te voelen en elk gevoel van superioriteit in mezelf een leugen is omdat het gebouwd is op het proberen onderdrukken van de negatieve emoties in mezelf
ik stop het gevecht in mezelf van goed tegen kwaad, en ik sta op in en als het besef dat het goed en het kwaad energetische polariteiten zijn die ik heb toegestaan te bestaan in mezelf in en als zelf-oneerlijkheid, waarin ik mezelf heb afgescheiden van mezelf door mezelf te projecteren op wat ik zie met mijn ogen

wanneer en als ik de angst zie in mezelf als reactie op wat ik zie met mijn ogen, dan stop ik in mezelf en ik adem,  en ik sta stabiel en constant in mezelf in en als ademhaling in en als het besef dat wat ik zie met mijn ogen in mezelf bestaat in en als het bewustzijnssysteem  van gedachten, gevoelens en emoties dat ik heb toegestaan te bestaan in mezelf, als mezelf

No comments:

Post a Comment