Saturday, June 16, 2012

Dag 61: Persoonlijkheidswissel in relatie tot de BaasIk vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mijn expressie te veranderen in relatie tot mijn baas op het werk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat ik mezelf niet kan zijn in de buurt van mijn baas, en dat ik mezelf moet veranderen in mijn expressie om 'goed genoeg' te zijn voor mijn baas, zodat mijn baas mij zou goedkeuren zodat ik mijn geld kan verdienen om te overleven

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een systeem in de mensheid toe te staan te bestaan waarin mensen altijd geld moeten krijgen van een ander om te overleven, en waarin mensen machtsspelletjes spelen met elkaar onderling, gebaseerd op hun positie in het geld systeem, en elkaar dwingen om zichzelf te veranderen om de 'slaaf' te worden van de 'baas' omwille van geld/overleving - als een absolute gevangenis, waarin enkel zij die in posities staan waarin ze al het geld hebben, de voordelen ervaren en min of meer 'vrijheid'/'macht' ervaren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te verwachten/verlangen van mensen dat ze zichzelf veranderen in hun expressie tegenover mij wanneer ze iets willen of nodig hebben van mij, te verwachten dat ze zich nederig en 'dankbaar' gedragen, zodat ik mij machtig en superieur kan voelen - als het machtsspel dat ik heb toegestaan te bestaan in de relaties tussen mensen, dat compleet bepaald is door hoe het geld-systeem ontworpen is en hoe de mens geprogrammeerd is in en als hebzucht, eigenbelang en ego-centrisme in en als het verlangen naar de persoonlijke innerlijke energetische ervaring van superioriteit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf niet in de schoenen van een ander te plaatsen en te beseffen dat wanneer iemand iets (geld) van mij 'nodig heeft', dat dat is omwille van hoe het systeem ontworpen is waarin bepaalde mensen in de positie staan van 'hebben' en anderen in de positie van 'niet hebben', en niet omdat ik om de één of andere reden 'beter' of 'meer' ben dan hen - waarin het eigenlijk de PLICHT is van zij die hebben, om te geven aan zij die niet hebben, niet als een liefdadigheid ofzo, maar omdat vrije keuze in dit systeem niet bestaat aangezien elk deel van/in het bestaan altijd bestaat in relatie tot alle andere delen -- dus de rijken bestaan enkel in relatie tot de armen en omgekeerd, dus zolang de rijken niet willen geven aan de armen en aldus hun 'persoonlijkheid'/'identiteit' als 'rijk' niet willen afgeven, zal armoede blijven bestaan, als een generationele ziekte die COMPLEET cultuur/demografisch-gebonden is waarin niemand er bewust voor KIEST om in die positie van arm/rijk te bestaan omdat het allemaal gestuurd geweest is door/in de relaties die gevormd geweest zijn in het leven van de mens, hetgeen dus betekend dat elk individueel menselijk wezen hier op aarde verantwoordelijk is voor alle delen waar het mee in relatie staat in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een energetische waarde te hechten aan 'hebben', waarin ik geloof dat zij die 'hebben' in deze wereld positief/goed/meer/beter zijn tegenover zij die 'niet hebben' - in de plaats van te zien en beseffen hoe deze wereld als het geld-systeem van de mensheid een systeem is waar elk mens een slaaf in/van is, omdat geen enkel mens in deze wereld ooit een bewuste keuze gemaakt heeft in verband met hoe zijn/haar leven verloopt en verlopen is, alles gebeurt gewoon, en de mens groeit op aan de hand van reacties op zijn/haar omgeving, waarin hij/zij dan zijn/haar persoonlijkheid/visie/perceptie/innerlijke ervaring opbouwt, wat dus wil zeggen dat zij die 'hebben' in deze wereld op geen enkel manier meer of beter zijn dan zij die 'niet hebben' in deze wereld, maar ze zijn wel meer verantwoordelijk om de wereld te sturen tot een wereld waarin elk mens kan 'hebben' om een degelijk leven te leiden, een verantwoordelijkheid die nu eenmaal komt kijken bij de positie waarin ze geboren zijn

Ik vergeef mezelf dat ik machtsspelletjes heb toegestaan te bestaan in de relatie tussen 'werkgever' en 'werknemer', machtsspelletjes die gebaseerd zijn op het geven en krijgen van geld - waarin ik mezelf heb toegestaan te geloven dat degene die 'geeft' superieur is aan de degene die 'krijgt', en aldus een wereld heb toegestaan te bestaan waarin elk mens, bewust of onbewust, op zoek is naar een 'hoge' positie, met veel macht over anderen om ervoor te zorgen dat ze zich nooit inferieur moeten voelen tegenover een ander, waarin er veel misbruik gemaakt wordt van die macht omdat mensen verslaafd geworden zijn aan de ervaring van macht en controle over anderen als het resultaat van het opgroeien in een systeem waarin ze vanaf de geboorte geprogrammeerd werden als een 'nietige slaaf'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat geld de waarde van het leven bepaald, en dat mensen die geld hebben meer waard zijn dan zij die geen geld hebben en dus ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd een systeem toe te staan te bestaan waarin het algemeen aanvaard en zelfs verwacht wordt van wezens dat ze zichzelf als het leven zelf onderdrukken en veranderen om een 'goede slaaf' te zijn voor zij die hen geld kunnen geven zodat ze kunnen overleven -- waarin mensenwezens zo wrokkig en rancuneus geworden zijn dat ze hun verworven/toegewezen macht over andere wezens op basis van geld opzettelijk gaan misbruiken, om elke vorm van leven te onderdrukken --- en zelfs de ontelbare wetten die gecreëerd zijn om dit te voorkomen en de mens te beschermen van elkaar/zichzelf dit niet kunnen voorkomen of stoppen omdat de mens verslaafd is aan het misbruiken van een ander

ik vergeef mezelf  dat ik een realiteit heb toegestaan en geaccepteerd waarin geld de 'persoonlijkheid' van mensen bepaald, een persoonlijkheid die altijd bestaat in en als energetisch polariteiten van 'winnaar/verliezer', 'meer/minder', 'superieur/inferieur', 'goed/slecht', 'machtig/machteloos', 'sterk/zwak' - waarin die persoonlijkheden als innerlijke energetische ervaringen ook steeds veranderen/wisselen in relatie met anderen, naargelang hoe de geld-relatie verandert van persoon tot persoon, waarin we allen slaven zijn van elkaar, gekentend aan geld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat de verhoudingen in deze wereld zoals 'werknemer'/'werkgever' de fysieke manifestatie zijn van de verhoudingen die de mens gecreëerd heeft in en als de menselijke geest in en als het verlangen naar macht en controle in elk mens -- waarin mensen letterlijk, fysiek macht hebben over het leven van een ander --- en dat, omdat de mens zichzelf heeft toegestaan enkel te bestaan in en als de geest, in complete afscheiding van de fysieke realiteit, de mens niet eens doorheeft/beseft/ziet welke impact zijn daden hebben op het leven/bestaan van een ander, omdat de mens enkel bestaat in en als de energetische toestand/ervaring als het machtsspel van de persoonlijke geest, en dus enkel geconfronteerd zal worden met de harde, echte realiteit van de FYSIEKE werkelijkheid die niets te maken heeft met de opgehemelde werkelijkheid van de geest als en wanneer hij zich bevind in de positie van 'niet hebben' in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen dat, met hoe de mens is op dit moment, de mens steeds misbruik zal maken van de macht die hij krijgt over een ander en dat daarom het huidige geld-systeem een broedplaats is van misbruik in al z'n vormen aangezien elk mens op dit moment wel afhankelijk is van iemand, behalve het handjevol mensen die helemaal aan de top staan en min of meer controle hebben over hun inkomsten - en dat dus de enige werkbare oplossing een Gelijkheids Geld Systeem is waarin de inkomsten van elk mens gestuurd worden door een computer, die er onvoorwaardelijk voor zal zorgen dat elk mens het geld krijgt dat hij/zij nodig heeft om te leven in deze wereld, als de enige manier om er zeker van te zijn dat niemand in deze wereld misbruikt zal worden door de machtswellust van een ander en dat de huidige staat in de wereld waarin miljoenen misbruikt worden op verschillende, vaak onnoembare, manieren gestopt kan worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd niet te beseffen hoe intriest het is in welke mate de mens zijn integriteit en zelf-respect heeft verloren en het niet kan laten om anderen te misbruiken, en hoe je, in een dozijn mensen, wel een paar zal hebben die alle macht over de anderen willen en machtsspelletjes zullen gebruiken om de rest te gebruiken als hun persoonlijke slaven, waarin de rest zich laat manipuleren en bespelen en onderdrukken ook uit persoonlijke overwegingen, waarin het steeds 'ieder voor zich' is en elkeen zich schikt in de groep in de positie die het meest veiligheid/zekerheid biedt, ongeacht de consequenties en het misbruik dat zich manifesteert in de levens van een ander


Ik stel mij tot doel aan te tonen dat de mens in zijn bestaan enkel altijd beslissingen maakt en heeft gemaakt op basis van 'wollige logica' waarin het altijd eigenbelang eerst was, en nooit echt heeft rekening gehouden, op geen enkele manier, met de mogelijke consequenties van die beslissingen in de levens van een ander, omdat de mens bestaat in en als de houding van 'ieder voor zich', gelovend dat hij een eiland is, en stomweg de realiteit negeert als het besef/feit dat niemand een eiland is en dat het leven van elk individu bepaald wordt door de OMGEVING, waarin er niet zoiets bestaat als 'vrije keuze', en 'vrije keuze' een concept is dat uitgevonden geweest is door zij die geld en dus macht hebben in deze wereld om als rechtvaardiging voor armoede en hongersnood te dienen, omdat zij weigeren om naar de echte dynamiek van de realiteit te kijken en in te zien dat elk levend wezen een pion is in/op de wereld, en dus invloed heeft op/in de levens van elk ander pion in elke beweging/beslissing die gemaakt wordt op het 'speelbord'


Ik stel mij tot doel om de meest efficiente en effectieve relaties te vormen en ondersteunen tussen mensen en tussen mensen en hun omgeving, en om een Gelijkheids Geld systeem te ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen dat elk mogelijk misbruik tussen mensen of tussen mensen en hun omgeving elimineert, om de mens de kans te geven om in te zien dat hij maar een wezen is in de wereld, één en gelijk met elke levensvorm die hier bestaat op aarde, zodat de mens respect kan ontwikkelen voor zichzelf als het leven zelf, in en als het besef dat het misbruik dat vandaag aanwezig is in het menselijk wezen en het menselijke systeem enkel hier is omdat de mens geen respect heeft in zichzelf voor zichzelf als het leven

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat het machtsspel enkel bestaat in de individuele menselijk geest, en NIET echt is, en dat dit illusoir machttspel van de geest doorheen de TIJD een gemanifesteerde realiTIJD geworden is dat ECHTE levens van ECHTE levende wezens beïnvloedt - en dat dit niet aanvaardbaar is omdat elk levend wezen dat geboren wordt in deze wereld, onmiddellijk geketend wordt in dit systeem en aan een bepaalde positie in het systeem, een positie die bepaald wordt door geboorte en NIET door 'vrije keuze' -- waarin er miljoenen ongewild slaven zijn van een klein aantal wezens die zich 'meesterlijk'/'machtig' kunnen voelen

Ik stel mij tot doel aan te tonen dat 'eerlijkheid' en 'vrije keuze' NIET BESTAAN in deze wereld, en dat 'eerlijkheid' en 'vrije keuze' concepten zijn waar rijke mensen zich aan vastklampen als een innerlijke mantra om een rechtvaardiging te kunnen hebben voor het feit dat duizende kinderen dagelijks sterven van de honger en dat mensen uitgebuit worden in deze wereld, maar waar ze nooit werkelijk bij stilstaan -- omdat ze dan zouden beseffen dat 'eerlijkheid' en 'vrije keuze' een absolute ILLUSIE/LEUGEN is die hen aangeleerd/ingeprent geweest is vanaf de geboorte en die zij hebben aanvaard omdat dat makkelijker was dan moeite te doen om de realiteit ECHT te leren kennen en dus de WAARHEID te ZIEN, want moesten ze de 'waarheid' zien, dan zouden ze inzien dat zij direct verantwoordelijk zijn voor wat er in het leven van een ander gebeurt, en dat ze dus VERPLICHT zijn om te veranderen en om hun ego-centrische bestaan te stoppen en te veranderen naar een bestaan dat het beste is voor allen

ik stel mij tot doel aan te tonen dat elk mens gelijk is met elk ander mens en levend wezen in deze wereld, en om een Gelijkheids Geld Systeem te ondersteunen en werkelijkheid te maken, waarin het duidelijk zal worden in welke mate de mensheid zich heeft verloren in de onechte realiteit van de Geest als persoonlijke innerlijke energetische ervaringen, vanwaaruit hij de fysieke realiteit heeft misbruikt omdat hij de REALITEIT simpelweg niet zag

ik stel mij tot doel aan te tonen dat de huidige menselijke relaties, die ervaren worden in/door de mens in en als energetische polariteiten van superieur/inferieur en machtig/machteloos waarin de mens zichzelf heeft gedefinieerd in en als het geloof dat geld de waarde van het leven bepaald, enkel bestaan op basis en omwille van de aanvaardde onwetendheid in/van de mens, als het gebrek aan inzicht in hoe het hele bestaan een voorontworpen, voorbepaald systeem is dat enkel macht heeft over de mens omdat de mens nooit verantwoordelijkheid heeft genomen voor deze wereld als het bestaan
No comments:

Post a Comment