Monday, May 27, 2013

Dag 299: Mensenrechten en Ouderschap - Het Ene Kind zijn Brood is de Ander zijn Dood?

Deze blog maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?"
"Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?"
"Dag 297: De Leugen zal Ons Beschermen!"
"Dag 298: De Mensenrechten en de Verantwoordelijkheid van de Ouder"
 

In "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding" hebben we stilgestaan bij waarom het is dat Kinderen in onze wereld opgroeien tot wezens die niet geven om het leven op aarde, hetgeen we verder bekeken en uitgespit hebben in de blogs die volgden - ik stel dan ook voor om de voorgaande blogs te lezen om Context te hebben bij de punten die we in deze blog gaan bekijken en bespreken.

We hebben al vastgesteld dat de hoofdoorzaak, één die we meteen allemaal kunnen vaststellen en zien voor onszelf wanneer we kijken naar onze eigen kindertijd, naar hoe we zelf onze kinderen opvoeden en naar wat we observeren in hoe de meeste ouders in onze omgeving hun kinderen opvoeden - is dat ouders hun kinderen opvoeden vanuit persoonlijke GEVOELENS, persoonlijke belangen en niet vanuit wat het beste zou zijn voor allen, voor het bestaan op aarde. Omdat, om een kind te kunnen opvoeden vanuit gezond verstand in en als het overwegen, in elke beslissing, in elk woord en in elke daad, van de consequenties en de gevolgen van die beslissingen, woorden en daden op het kind op elk vlak en dus op de uiteindelijke toekomst van het kind in deze wereld - daarvoor is een diepgaand inzicht nodig in hoe de menselijke geest werkt. En om inzicht te hebben in hoe de menselijke geest werkt, en hoe bepaalde persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld gecreëerd worden, is het noodzakelijk om een extensief proces van zelf-onderzoek te bewandelen, om de eigen 'innerlijke werking' van de Geest te begrijpen om dan in staat te zijn om je Zelf te verplaatsen in de schoenen van het Kind en te begrijpen hoe de 'innerlijke werking' van het Kind, in gedachte, woord en daad, gevormd wordt door middel van de interactie met zijn primaire omgeving.

Wat duidelijk is, is dat de Mensen die in posities van Verantwoordelijkheid staan tegenover het kind in onze huidige Samenleving/Realiteit, namelijk de Ouders en de Leerkrachten, op geen enkele manier zo een proces van zelf-onderzoek en zelf-eerlijkheid bewandelen en dus ook op geen enkele manier werkelijk verantwoordelijkheid nemen of in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor het Kind - op een manier die verzekert dat het Individu dat het kind uiteindelijk zal worden, zal omgaan met zijn omgeving op een zorgzame, gevende en Verantwoordelijke manier.

We zullen in deze blog dus dieper ingaan op de specifieke manieren waarop ouders een kind programmeren tot een wezen dat niet in staat is om de Mensenrechten te eren, en dat dus uiteindelijk de Oorzaak zal vormen, net zoals zijn ouders hem zijn voorgegaan, van waarom deze wereld niet het Beste is voor Elk Kind dat op Aarde geboren wordt.

Eén van deze 'manieren' is bijvoorbeeld in hoe Ouders een schijnbaar 'natuurlijke', voorgeprogrammeerde, ego-centrische 'ingesteldheid'  hebben toegestaan te bestaan in zichzelf om geobsedeerd te zijn met de idee dat 'Ik MIJN KIND moet beschermen in deze wereld want MIJN KIND is meer speciaal dan alle andere kinderen ter Wereld'. Ouders zullen hun kinderen dan opzettelijk gaan programmeren om dit idee van 'speciaalheid' te gaan aanvaarden als 'wie zij zijn', het kind zal zijn persoonlijkheid, identiteit en 'zelf-bewustzijn' gaan baseren op de idee van 'ik ben meer speciaal dan alle andere Kinderen/Mensen' en het zal bijgevolg omwille van deze idee/geloof allerlei vormen van ego-centrisch gedrag en Misbruik tegenover anderen Rechtvaardigen - want, 'IK ben Speciaal, dus IK heb meer bestaansrecht dan een Ander'.

Wat Ouders in deze Opvoedings-Aanpak echter niet beseffen is dat ELKE ouder in deze wereld precies hetzelfde denkt, 'MIJN KIND is meer speciaal dan andere Kinderen, MIJN KIND moet meer Kansen krijgen dan alle andere kinderen, MIJN KIND moet overleven boven andere kinderen, etc'. Hierdoor wordt een wereld gerechtvaardigd waarin miljoenen kinderen dagelijks sterven maar genegeerd worden door elke ouder in deze wereld die beweert te 'houden van' zijn kinderen. Dat de ouder niet inziet dat zijn kind in de realiteit precies hetzelfde is als alle andere kinderen, namelijk een fysiek levend wezen dat op precies dezelfde manier ter wereld gekomen is als alle andere kinderen, en dat dus precies evenveel 'waard' is als alle andere kinderen - duidt al op een bepaalde 'stoornis' in de Geest van de Ouder en een voorbepaalde persoonlijke manier van kijken naar de realiteit, en indiceert bijgevolg dat de Ouder niet in staat is om het kind op te voeden op een manier die het beste is voor het kind.

En wat de Ouder in wezen zegt tegen het kind in hoe hij alle andere kinderen ter wereld laat sterven terwijl hij zijn eigen kinderen influistert om 'dankbaar' te zijn dat zij het niet zijn die moeten honger lijden en sterven, is dat de ouder niet werkelijk geeft om het LEVEN in en als het Kind - het LEVEN als datgene dat gelijk is in elk levend wezen op aarde, datgene dat de werkelijke natuur bepaalt van het kind. De ouder ziet die 'levens-essentie' niet in andere kinderen in de wereld, hoe kan hij dan de 'levens-essentie', als wie het kind werkelijk is, zien in zijn kind? De boodschap die het kind dus krijgt van de ouder is dat het leven niets waard is - het leven als het feit dat wij allen HIER bestaan en bijgevolg het 'recht' hebben om hier te bestaan. En dus zal het kind zelf ook opgroeien in de idee dat het leven niets waard is en dat het ok is om kinderen in deze wereld te laten sterven zonder verpinken.

Maar wat nooit wordt overwogen is dat wij zelf en onze kinderen deel uitmaken van het leven/bestaan op aarde en dat als wij een wereld rechtvaardigen waarin het leven misbruikt wordt in het geloof dat het 'niets waard is', dat wij daarin ons eigen doodvonnis en dat van onze kinderen tekenen en goedkeuren door niet in te zien dat het leven in onszelf één en gelijk is aan het leven in een ander - en dat hoe wij het leven in een ander zien en behandelen in wezen is hoe wij het leven in onszelf zien en behandelen. 


Wordt vervolgd in Dag 300DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment