Saturday, May 4, 2013

Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden

Dit is een verderzetting in de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.Voor Context, lees ook:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"


Waarom beschermt de 'Bill of Rights' van de Amerikaanse Grondwet de 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'Pers-vrijheid', maar niet het inherente 'recht' van elk kind om op te groeien zonder gehersenspoeld en geprogrammeerd te worden door de 'media' en de 'meningen' van anderen?

Waarom Beschermd de grondwet kinderen niet in hun Recht om opgevoed en ondersteund te worden door Ouders en leerkrachten die inzicht hebben in hoe de Menselijke Geest werkt en hoe ze het Kind het beste kunnen ondersteunen om zelf-inzicht, zelf-vertrouwen en zelf-verantwoordelijkheid te ontwikkelen in zichzelf - maar hen dan wel de 'Vrijheid' geeft om de 'Meningen' te uiten waarvan ze zelf niet eens begrijpen waar die vandaan komen, waarom ze die 'Meningen' hebben in de eerste plaats of wie ze zijn in en als die 'Meningen' die ze Uitdrukken?

En, als de Grondwet wel de 'Vrijheid van Meningsuiting' en 'persvrijheid' beschermd, maar niet de Vrijheid van het Individu om van bij de Geboorte Vrij te zijn van beïnvloeding door de Massa-media, de voorgekauwde kennis en informatie van het Schoolsysteem en het Consumptie-systeem en om opgevoed te worden op een manier die het beste resultaat Produceert van wat het Kind kan worden als 'Mens' - impliceert dat dan niet dat die 'Constitutionele Rechten' in de 'Bill of Rights' in wezen 'Rechten voor de Gehersenspoelden' zijn, 'rechten' die enkel aanzien zullen worden als echte 'rechten' door zij die door het systeem al volledig gevormd en gekneed zijn om op een bepaalde manier te denken, om op een bepaalde manier naar de wereld te kijken, om bepaalde meningen te hebben en bepaalde gevoelens en emoties en overtuigingen te hebben? --- Mensen die niet beseffen dat hun basis-recht, het recht tot zelf-ontwikkeling en zelf-ontplooing en een degelijke opvoeding die hen daarin onvoorwaardelijk ondersteunt, hen al lang ontnomen was -- en dat het 'recht' op 'vrijheid van meningsuiting' in wezen enkel bestaat als een illusie van 'vrijheid' in het systeem - omdat onze 'mening' al lang voor ons gevormd geweest is door al de invloeden die we vanaf onze geboorte hebben gekregen van onze omgeving en dat onze 'mening' er dus NOOIT uit zal bestaan dat we het systeem zelf gaan bevragen - omdat dat impliceert dat we ONSZELF moeten bevragen, onze eigen Gedachten, onze zogezegde 'persoonlijke' overtuigingen en reacties, onze 'visie' en 'perceptie'.

Zouden we immers eerst en vooral niet zelf, elk van ons Individueel, in staat moeten zijn om te ZIEN wat het beste is voor allen en om voor onszelf die 'mensenrechten' te kunnen formuleren, vanuit een INZICHT dat gebaseerd is op Gezond Verstand, voordat we zomaar een 'Bill of Rights' gaan aanvaarden van onze 'Overheid', en dan gaan GELOVEN dat dit echt onze 'rechten' zijn?

Is niet de reden dat de zogezegde 'mensenrechten' nooit een realiteit hebben geproduceerd die werkelijk het beste is, een wereld zonder armoede, hongersnood, misbruik en lijden, het feit dat we zelf niet fatsoenlijk beseffen wat, hoe en waarom de 'mensenrechten' zijn en bestaan? Omdat, als we zelf zouden INZIEN waarom 'mensenrechten' nodig zijn, hoe ze bestaan en wat ze eigenlijk zijn, dan zouden die 'mensenrechten' een Levende Statement zijn van 'Wie wij Zijn' als een levend wezen HIER op aarde --- en dan zouden die Mensenrechten ook werkelijk GELEEFD worden in en als de Fysieke Werkelijkheid.

Maar, in de plaats daarvan hebben we statements op papier waar we in GELOVEN omdat ze ons het GEVOEL geven van 'Vrijheid'  en 'Rechtvaardigheid' --- zonder dat we zelf echt inzien of beseffen welke 'Rechten' er werkelijk nodig zijn om een Leefbare en Aangename wereld van ware Vrijheid en Rechtvaardigheid te Creëren voor Alle levende Wezens.


Wordt Vervolgd in Dag 278

No comments:

Post a Comment