Friday, May 24, 2013

Dag 297: Mensenrechten en Ouderschap - De Leugen zal Ons Beschermen!
Deze blog is een vervolg van "Dag 296: Moeten Onze Kinderen beschermd worden tegen de Realiteit?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"
"Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding"
"Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder"
"Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
"Dag 292: Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?"
"Dag 293: De Uitbuiting van de Menselijke Predispositie door Bedrijven"
"Dag 294: Hoe bespeelbaar zijn Gevoelens?"
"Dag 295: Zijn Ouders de Discipelen van de Bedrijven?""...En dus van een zeer jonge leeftijd, leert het Kind één simpel iets: 'Het is Oké om te Liegen en het is Oké om te Bedriegen en het is Oké om een Verhaaltje te vertellen om de Betekenis van wat je doet te Rechtvaardigen.' En het is Oké omdat: 'Het maakt Deel uit van Opgroeien, het is Deel van de Menselijke Natuur' - en langzaam maar zeker wordt het Kind Geïndoctrineerd om één simpel iets te Accepteren: Het Leven draait om Verhaaltjes. En eenmaal een Persoon een Bepaald Niveau van Stabiliteit bereikt in zijn Leven, Evolueren de Verhaaltjes naar een Ander Niveau: Roddels, en Roddels wordt het Vertellen van verhaaltjes over Anderen Specifiek om hen te Verwijderen uit je Omgeving en om een Gevoel te Ontwikkelen over Jezelf gebaseerd op je Eigen Verhaal dat 'je Beter bent dan de Persoon waar je een Verhaal over aan het Vertellen bent' en dit zal je vooral merken daar waar Jaloezie meespeelt."(Day 393: Stories and Brainwashing - Creation's Journey to Life)


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het verlangen van ouders om hun kinderen te beschermen tegen de zogezegde 'kwetsende' en 'harde' waarheid van de realiteit, als een daad die schijnbaar getuigd van 'liefde' van de ouder voor het kind - in wezen enkel te maken heeft met het ego van de ouder waarin de ouder opzettelijk een fictieve realiteit wil creëren waarin de ouder de rol van de held kan spelen in het 'verhaal' dat de ouder in het hoofd van het kind programmeerd --- de 'held' die het zogezegde 'onschuldige' kind moet beschermen van alle 'gevaren' in de wereld

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat het verlangen van de ouder om de kinderen te beschermen tegen de realiteit door de dingen niet volledig te laten zien en uit te leggen zoals ze werkelijk zijn, een daad van liefde is -- in de plaats van in te zien hoe ouders in die zogezegde 'liefde' duidelijk niet stilstaan bij wat het beste is voor de toekomst van het kind, omdat ze niet beseffen dat de eerste levensjaren van een mens cruciaal zijn in het ontwikkelen van een begrip en inzicht in zijn omgeving om de basis te vormen van zijn interactie met die omgeving - en dat, wanneer die interactie dus niet gebaseerd is op gezond verstand als de REALITEIT, maar eerder op geloof-systemen die altijd draaien rond een persoonlijk verlangen naar een positief gevoel, er consequenties gecreëerd zullen worden waar het kind uiteindelijk mee geconfronteerd zal worden

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat een kind 'onschuldig' is en dat dat wil zeggen dat het kind afgeschermd en beschermd moet worden van de 'waarheid', van de REALITEIT --- door te geloven dat 'de waarheid kwetst', en door zogezegd 'zoveel te houden van kinderen' dat ik hen niet wil 'kwetsen', waardoor ik kinderen dus niet ondersteun in het werkelijk begrijpen van elk aspect van de realiteit, maar enkel van de aspecten die ik zelf ervaar en beoordeel als 'positief' en 'goed' en 'onschuldig' om de zogezegde 'onschuld' van het kind te bewaren, door hen dus zo min mogelijk bloot te stellen aan zaken die ik beoordeel als 'slecht' en 'negatief'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd stilgestaan bij de idee dat een kind 'onschuldig' is en dat een volwassene dus 'schuldig' (als in 'niet meer onschuldig') is -- en mij nooit te hebben afgevraagd hoe en wanneer het is dat een mens van 'onschuldig' naar 'niet meer onschuldig' gaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd  in te zien hoe kinderen worden afgeschermd van de waarheid/realiteit omdat ze zogezegd 'onschuldig' zijn en omdat ouders hun 'onschuld willen bewaren' - net zoals de politieke leiders in deze wereld de mensen willen afschermen van de waarheid van hoe de wereld echt in elkaar zit en de consequenties waar we werkelijk voorstaan omdat ze geloven dat mensen die waarheid 'niet aankunnen'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat, net zoals ouders hun kinderen van de waarheid willen afschermen zogezegd uit liefde, doen politici hetzelfde met de 'burgers' in de samenleving, zogezegd 'uit liefde' --- en dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat die 'liefde' altijd egoïstisch is en dat de reden waarom mensen, kind of volwassene, afgeschermd worden van de realiteit, is omdat degene die de ander zogezegd 'beschermd'/afschermd, een 'geheime agenda' heeft, en opzettelijk informatie achterhoudt zodat hij die agenda kan uitvoeren onder de neus van de mensen die hij zogezegd 'beschermd' tegen de waarheid, zonder dat die mensen beseffen wat er aan het gebeuren is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het opzettelijk achterhouden of verdraaien van informatie, als wat ouders doen in hun opvoeding van hun kinderen, wat bedrijven doen in het verkopen van producten en wat de politiek doet in het informeren van het volk over bepaalde beslissingen - niet uit 'liefde' is, maar uit eigenbelang als een persoonlijk verlangen naar macht --- omdat, 'informatie is macht' in deze wereld  - en dat dat is hoe mensen een ander misbruiken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het achterhouden van informatie gebruikt wordt door mensen om misbruik te rechtvaardigen - en om zichzelf de vrijheid te geven om hun geheime plannen/agenda die altijd ego-centrisch zijn en nooit het beste voor allen, uit te voeren met de goedkeuring en de toestemming van andere mensen - onder het mom van 'wat niet weet, niet deert' --- en dat er zo veel misbruik in deze wereld plaatsvindt onder de neus van mensen en met de toestemming en goedkeuring van mensen omdat ze simpelweg niet voldoende geïnformeerd zijn of ondersteund zijn in het begrijpen van hoe de realiteit echt in elkaar zit

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders, de politiek en de bedrijven, als de pilaren waar de ontwikkeling en de opvoeding van het kind op steunt en door bepaald is, kinderen niet werkelijk ten volle informeren over hoe de realiteit werkt, over elk facet en aspect van de realiteit in detail -- omdat het in hun voordeel is dat kinderen dom zijn, net slim genoeg om te functioneren in het systeem, maar dom genoeg om makkelijk beïnvloedbaar, programmeerbaar, bestuurbaar en misleidbaar te zijn - en dat dus al de structuren in deze wereld die beweren dat ze van kinderen/mensen houden, net de structuren zijn die de mens het meest misbruiken door middel van 'Cognitieve Disinformatie' als het opzettelijk achterhouden en verdraaien van Informatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een wezen/mens die een inferieur begrip van en inzicht heeft in de realiteit, ook op een inferieure manier in relatie en omgang zal staan met die realiteit - en dus bijgevolg een inferieure realiteit zal creëren --- en dat, een wezen dat volledig begrijpt hoe de realiteit waar hij zich in bevindt werkt, zal op een manier omgaan met die realiteit die het beste resultaat zal produceren voor alle wezens in die realiteit en zal in staat zijn om werkelijk een hemel op aarde te creëren - en dat het dus in het belang van het kind is om volledig open en direct te zijn over hoe de realiteit werkt, om niets te verbloemen, achter te houden of te verdraaien, zodat het kind onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid als levend wezen op aarde tegenover de rest van het bestaan kan bevatten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat wat ouders gebruiken om hun kind zogezegd te 'beschermen' tegen de realiteit, is LEUGENS - door kinderen verhaaltjes te vertellen die dienen om het kind een goed gevoel te geven over de wereld --- als zogezegde 'leugentjes om bestwil' --- en dat de consequenties van die 'leugentjes om bestwil' zich zal manifesteren in de wereld waar het kind in opgroeid en waar het kind uiteindelijk in zal moeten leven en zelf kinderen in zal krijgen, een wereld die zal aantonen dat die 'kleine leugentjes' niet 'om bestwil' waren maar enkel afkomstig waren uit het ego van de ouder die zich belangrijk en speciaal wilde voelen door een 'heldenrol' te willen spelen en het kind daarbij opzettelijk in een inferieure positie van 'onschuld' en 'domheid' heeft geplaatst


Wordt vervolgd in Dag 298


1 comment: