Wednesday, May 8, 2013

Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?Dit is een verderzetting van "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!

Deze blog maakt deel uit van de Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, Lees:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan Komt?"


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd  niet in te zien dat enkel degenen die geld hebben in deze wereld 'rechten' hebben, aangezien die 'rechten' afhankelijk zijn van het 'recht-systeem' dat werkt op basis van geld, en enkel luistert naar zij die geld hebben voor een advocaat en om de legale procedures te bestuderen en betalen -- en dat de zogezegde 'mensenrechten' in de Declaratie van de UN enkel 'bestaan' om mensen de illusie te bieden dat er oplossingen zijn in deze wereld en dat het economische en politieke systeem niet gewoon een groepje rijke mensen zijn die koste wat kost hun rijkdom en macht willen behouden in het systeem, en dat die 'mensenrechten' er dus eigenlijk enkel zijn om ervoor te zorgen dat het hele systeem niet werkelijk structureel zou veranderen zodat elk mens gelijk bedeeld wordt, als wat werkelijk een uitvoering van de Mensenrechten zou zijn

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat als de 'politieke grootmachten' van de wereld werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in het uitvoeren van de mensenrechten, dat ze het hele economische systeem volledig hergestructureerd zouden hebben zodat elk mens gelijk bedeeld wordt en geëerd wordt in zijn basis-rechten zoals die neergeschreven staan in de 'Declaratie van de Mensenrechten' --- en dat het feit dat die politieke instanties het huidige economische systeem dat in de eerste plaats verantwoordelijk was en de reden was voor de noodzaak aan 'mensenrechten' hebben laten bestaan, een teken is dat het nooit de bedoeling was om van de 'mensenrechten' een realiteit te maken, maar enkel om de 'bevolking' van de wereld het GEVOEL te geven dat er iets veranderd is, om de 'gemoederen' weer te bedaren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de 'Mensenrechten' altijd werden opgesteld of 'bijgewerkt' na een grote oorlog, als een reactie van angst voor een volgende oorlog --- waardoor de mensenrechten altijd werden opgesteld vanuit het startpunt om 'de vrede te bewaren', en dus niet vanuit het startpunt van werkelijk te doen wat het beste is voor allen op een echte praktische leefbare manier -- en dat de 'mensenrechten' daarom enkel woorden op papier zijn die niet op een praktische manier geleefd worden in het systeem, omdat het systeem dat de oorlogen doorheen de geschiedenis geproduceerd heeft, nooit structureel veranderd geweest is, aangezien het altijd de 'machtshebbers' waren, als degenen die hun positie van macht en rijkdom in het systeem wilden bewaren,  die de 'mensenrechten' hebben opgesteld -- en dat het daarom onvermijdelijk is dat er oorlogen blijven komen die meer en meer lijden produceren, omdat het huidige systeem altijd al gebaseerd geweest is op uitbuiting, misbruik en slavernij

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat er altijd een soort van 'declaratie van de mensenrechten' opgesteld geweest is na elke grote oorlog in een poging van de machtshebbers om het volk te 'bedaren' en 'gerust te stellen' en om het vertrouwen van het volk te herstellen in hun overheid door hen het gevoel te geven dat de overheid nu wel om hen geeft en dat alles zal veranderen, zonder dat er ooit werkelijk een structurele verandering heeft plaatsgevonden in het economisch systeem, de bezitters en de machtshebbers en zij die geld hebben in deze wereld zijn altijd mooi op hun plaats blijven zitten --- en dat het meer een 'vanzelfsprekend' gegeven is dat de economie een 'boost' krijgt na elke 'depressie'/'oorlog'/'recessie', waardoor het steeds LEEK ALSOF het systeem was 'veranderd' en ALSOF mensen plots meer 'rechten' en 'vrijheid' hadden, waardoor niemand ooit inzag dat het systeem dat de oorlog, het conflict en het lijden had gecreëerd in de eerste plaats nooit echt veranderd is, maar dat er enkel meer politieke 'gebakken lucht' was bijgekomen in de vorm van allerlei 'declaraties' en 'stellingen' die nooit echt in de praktijk worden uitgevoerd maar steeds een 'religie'/'ideologie' blijven om een positief GEVOEL te genereren in 'het volk' - en dat het dus onvermijdelijk is dat zolang het huidige systeem niet werkelijk structureel verandert om elk mens onvoorwaardelijk gelijk te bedelen en gebaseerd te zijn op het principe van Gelijkheid en Wederzijdse Ondersteuning, er oorlogen en conflict en lijden zullen blijven komen en escaleren omdat dat het gevolg is van het principe van 'meesters' en 'slaven', 'rijken' en 'armen' en 'winnaars' en 'verliezers' waar het huidige systeem op gebaseerd is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat, ondanks de 'declaratie van de mensenrechten' waarin OP PAPIER elk mens zogezegd het recht heeft op bestaan en dus op de middelen om dat bestaan mogelijk te maken, in de realiteit dit recht niet beantwoord wordt omdat mensen enkel aanspraak kunnen maken op hun 'rechten' via het 'recht-systeem', dat werkt op basis van geld --- waardoor de 'armen', als dus degenen in deze wereld die hun 'rechten' het meest nodig hebben, gemarginaliseerd geraken en niet gezien of gehoord worden in en door het systeem omdat ze het geld niet hebben om te betalen voor advocaten of gerechtelijke procedures of de opvoeding/onderwijs om te begrijpen hoe het recht-systeem werkt --- terwijl de mensen in deze wereld die wel geld hebben GELOVEN dat 'mensenrechten' bestaan en dat de wereld 'rechtvaardig' is omdat ze niet inzien hoe het 'recht-systeem' ontworpen is om de rechten van zij die ze het meest nodig hebben te ontkennen door te werken op basis van GELD en door niet aan allen onvoorwaardelijk Gelijk geld te geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd te geloven dat 'rechtvaardigheid' bestaat en dat de wereld 'rechtvaardig' is door te GELOVEN in de 'Mensenrechten' en door nooit te hebben ingezien hoe mensen ondermijnd worden in die 'basis-rechten' doordat het recht-systeem afhankelijk en afgescheiden is van het Economische Systeem, dat gebaseerd is op het medogenloze Principe van 'Overleving van de Sterksten' --- en nooit te hebben ingezien dat 'Rechtvaardigheid' daardoor gedefinieerd is in en als de Economische Principes van 'Overleving van de Sterken', waardoor ik mezelf heb toegestaan impliciet te aanvaarden dat de 'Armen' en dus de 'zwakkeren' in deze wereld geen echte 'Rechten' hebben, en dat 'Rechten' in deze wereld enkel bestaan voor de Rijken om te beschermen wat ze Hebben --- en dat de 'Mensenrechten' dus een leugen zijn die enkel bestaan in functie van het 'imago' van de wereld-leiders als zogezegde 'altruïstisch' ingestelde Wezens


Wordt Vervolgd in Dag 282


No comments:

Post a Comment