Sunday, May 19, 2013

Dag 292: Mensenrechten en Ouderschap - Is je 'Liefde' voor je Kinderen wel Echt?

Dit is een verderzetting van "Dag 289: Ego-centrisme is een Opvoeding", "Dag 290: De Vergiftigde Liefde van de Ouder" en "Dag 291: De uitvoering van de Mensenrechten is Echte Liefde"
en maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.

Voor Context, zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"
"Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
"Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"
"Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten"
"Dag 277: Rechten voor de Gehersenspoelden"
"Dag 278: Is Vrijheid van Meningsuiting een Basisrecht?"
"Dag 279: Is Vrijheid van Meningsuiting wel een 'Recht' als ik niet begrijp waar mijn Mening vandaan   Komt?"
 "Dag 280: Wil je Rechten, dan moet je Betalen!"
 "Dag 281: Bestaat 'Rechtvaardigheid' wanneer je 'Rechten' bepaald worden door Geld?"
 "Dag 282: Het Recht om Arm te zijn en te Sterven, Dat heb je!"
 "Dag 283: Hoe Dragen Mensenrechten Organisaties bij tot de Schending van de Mensenrechten?"
 "Dag 284: De Mensenrechten Organisaties zijn Marjonetten van onze Onwetendheid"
 "Dag 285: Mensenrechten Organisaties Vechten tegen de Bierkaai"
"Dag 286: Is 'Onderwijs voor Iedereen' een Schijn-Mensenrecht?"
"Dag 287: De Leugen van het 'Recht op Onderwijs'"
"Dag 288: Elimineert Onderwijs werkelijk Armoede?"


ik besef en realiseer mij dat kinderen worden opgevoed om niet te geven om het leven - omdat de ouders in deze realiteit zelf niet geven om wie het kind werkelijk is als het leven, en niet doen wat het beste is voor het kind omdat ze hun kinderen opvoeden op basis van GEVOEL, zonder te beseffen dat dat GEVOEL voorgeprogrammeerd is en in hun geprogrammeerd is door hun omgeving, door hun ouders, en door de media - en dat dat GEVOEL altijd een persoonlijke ervaring is die niet gebaseerd is op inzicht in hoe de realiteit werkt

ik besef en realiseer mij dat het feit dat ouders hun kinderen opvoeden op basis van GEVOEL, aantoont dat ouders niet werkelijk geven om het kind als het leven, en het kind niet opvoeden op basis van wat het beste is voor het kind, maar het kind opvoeden vanuit eigenbelang en persoonlijke verlangens - omdat dat is waar gevoelens op gebaseerd zijn --- persoonlijke verlangens die in ons geprogrammeerd zijn door onze ouders, die op dezelfde manier hebben ingespeeld op onze GEVOELENS door middel van BELONINGEN om een afhankelijkheids relatie te creëren, die ze dan 'liefde' noemen, en door de bedrijven die inspelen op onze gevoelens om ons te verleiden om hun producten te kopen, hetgeen ook een vorm van 'liefde' is --- en dat het concept 'liefde' hierdoor verdraaid is tot een egocentrische ervaring, die niet werkelijk rekening houdt met wat het beste is voor het kind of voor onze realiteit of voor elkaar

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de ware liefde van de ouder voor het kind enkel getoond kan worden in de beslissingen die de ouder maakt die het beste zijn voor ALLE kinderen ter wereld - omdat dat het beste resultaat zal produceren voor de toekomst van hun kind, dat uiteindelijk zal kunnen opgroeien in een wereld die hen onvoorwaardelijk ondersteunt --- en dat er op dit moment geen ware liefde bestaat in ouders voor hun kind, omdat ouders niet doen wat het beste is voor ALLE kinderen ter wereld en dus niet geïnteresseerd zijn in het creëren van een wereld die het beste is voor allen, en dus ook niet een wereld die het beste is voor hun eigen kind, omdat die ook tot 'allen' behoort

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de opvoeding van ouders van hun kinderen in de huidige samenleving meer weg heeft van haat dan van liefde, in hoe ouders de consumptiesamenleving gebruiken om in te spelen op de gevoelens van het kind via snoep en speelgoed, om een GEVOEL van 'liefde' op te wekken in het kind, dat in wezen geen ware liefde is, maar een gevoel van afhankelijkheid dat gebaseerd is op ANGST - waarin ouders niet stilstaan bij het soort wereld dat ze aan het voeden en ondersteunen zijn door middel van hun participatie in het systeem, en dus het soort wereld en toekomst dat ze aan het bouwen zijn voor hun kinderen

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat de ware liefde van de ouder enkel getoond kan worden in een fysieke daad - als het creëren van een wereld die het beste is voor ALLE kinderen, en bijgevolg ook voor hun kind --- door een Gelijk Geld Kapitalisme systeem te ondersteunen dat gebaseerd zal zijn op een praktische uitvoering van de Mensenrechten op elk vlak voor elk individu in deze wereld --- en dat dat de enige manier is waarop ouders werkelijk aan hun kinderen kunnen bewijzen, als een LEVEND/fysiek bewijs, dat ze werkelijk houden van hun kinderen en dat ze werkelijk het beste willen voor hun kinderen

No comments:

Post a Comment