Friday, May 3, 2013

Dag 276: Wie verantwoordelijkheid neemt voor Het Leven LEEFT de Mensenrechten

Dit is een verderzetting van "Dag 274: Er is geen Krijgen zonder Geven"
en "Dag 275: Waarom zien we 'rechten' en 'plichten' als 'beloning' en 'straf'?"

In de voorgaande blogs heb ik een dimensie bekeken en onderzocht in verband met de 'Mensenrechten' en hoe we die mensenrechten hebben 'gesaboteerd' waardoor ze nooit een echte fysieke werkelijkheid zijn kunnen worden - deze blogs zijn een deel van de Serie over het Herdefiniëren van de Mensenrechten -- zie:
"Dag 267: Mensenrechten en de Gelijk Leven Stichting"
"Dag 268: Een rECHTzetting van de MensenrECHTen"
"Dag 269: Zijn de Mensenrechten een Illusie?"
"Dag 270: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan als ze niet in Mij Bestaan?"
"Dag 271: Hoe kunnen Mensenrechten bestaan wanneer Politiek en Economie Gescheiden zijn?"
"Dag 272: Bestaat Politiek wel in Afscheiding van Economie?"
"Dag 273: De Uitvoering van de Mensenrechten is volgens de Wetten van de Natuur"


ik besef en realiseer mij dat omdat ouders en leerkrachten kinderen opvoeden in en als het straf en beloning model, dat ze kinderen/mensen aanleren om geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, maar altijd ofwel een 'straf' ofwel een 'beloning' te anticiperen van hun omgeving als reactie op hun daden --- en dat dat de reden is waarom mensen de woorden 'rechten' en 'plichten', als de in wezen natuurlijke wisselwerking tussen alle delen van het leven op aarde die het leven mogelijk maakt, hebben gedefinieerd in en als het concept van 'beloning' en 'straf', waarin alle verantwoordelijkheid in de schoenen van 'de overheid' geschoven wordt en de mens zichzelf aanvaard als een 'slaaf' van zijn omgeving - waardoor mensen niet in staat zijn om de 'mensenrechten' een fysieke realiteit te maken, omdat ze geobsedeerd zijn met de 'beloning', met het 'krijgen' en niet willen 'geven', aangezien ze dat hebben gedefinieerd als een 'straf'

ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan het herdefinieren van de mensenrechten, door middel van onderwijs - om kinderen te ondersteunen in het ontwikkelen van inzicht in hoe de realiteit werkt en in hoe 'geven' en 'krijgen' hand in hand gaan en de basis vormen van een gezonde samenleving/realiteit -- en om ouders en leerkrachten te ondersteunen in het beseffen dat het straf en beloning model kinderen dom maakt en volwassenen creëert die niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit omdat ze weerstand hebben tegen 'geven' --- omdat ze geprogrammeerd zijn in en als een obsessie met 'krijgen' en 'hebben' als hun 'persoonlijke rechten/beloning' - en dat ze daarom de 'mensenrechten' niet zullen willen uitvoeren als wat het beste is voor allen omdat ze niet willen 'geven'

ik stel mezelf tot doel om aan te tonen dat het systeem van geven en krijgen in en als het praktisch uitvoeren van de mensenrechten - het enige systeem is dat werkt, dat houdbaar en betrouwbaar is en dat het beste is voor allen en dus voor elk individueel - en dat de enige reden dat mensen dit niet inzien is omdat ze geprogrammeerd zijn om een weerstand te hebben in hun geest tegenover het woord 'geven' en 'delen' door dat woord te associeren met het woord 'plichten' en dus 'straf' - en dat ze daarom dus de oorzaak zijn van al het lijden in deze wereld, en niet inzien dat wanneer we anderen toestaan te lijden, staan we lijden toe te bestaan in ONZE realiteit en dus in onszelf --- en wanneer we een hel toestaan in het leven van een ander, dan is die hel wat we toestaan te bestaan in en als onze realiteit en onszelf

ik stel mezelf tot doel om bij te dragen aan een nieuw onderwijssysteem waarin kinderen worden ondersteund om verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te erkennen als verantwoordelijke voor het leven op aarde -- en zichzelf dus niet te zien/aanvaarden als 'maar een kind', als 'een slaaf' en een 'minderwaardige' van hun omgeving - omdat dat de sleutel is om een wezen te produceren dat onvoorwaardelijk zal GEVEN, zonder iets terug te verwachten - en dat we enkel zo een realiteit zullen creëren waarin iedereen KRIJGT in overvloed omdat we allen GEVEN in overvloed, als de realiteit die op elke manier het beste is voor allen
 

No comments:

Post a Comment