Friday, May 31, 2013

Dag 304: Mensenrechten en Ouderschap - Hoe 'Schuld' geprogrammeerd wordt in het Kind door de Onschuld te willen Beschermen?Deze blog is een verderzetting van "Dag 302: Mensenrechten en Ouderschap - Het Contrast tussen de 'Kindertijd' en de 'Realiteit'" en "Dag 303: Mensenrechten en Ouderschap - Staat 'Onschuld' gelijk aan 'Onwetendheid'?" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten, deze kan je vinden in de Reis naar Leven van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.Ik besef en realiseer mij dat het verlangen van ouders om de 'onschuld' van het kind als de onwetendheid tegenover en in verband met 'hoe de wereld echt werkt en bestaat' te 'beschermen' - in wezen enkel voortkomt uit de angst en de negatieve emotionele ervaringen die de ouder in zichzelf heeft geassocieerd met 'de realiteit' -- en dat het kind niet werkelijk 'beschermd' wil worden in zijn onwetendheid, het kind wil niet werkelijk onwetend blijven - het kind verwacht en wil dat de ouder hem op elk vlak en in detail alles leert over de realiteit waar hij zich in bevindt, zodat hij kan opgroeien tot zijn volste potentieel als een wezen dat de realiteit kan sturen en besturen in eenheid en gelijkheid met zichzelf, vanuit absoluut inzicht in en begrip van hoe alles werkt

ik besef en realiseer mij dat ouders de ervaring van angst en inferioriteit, en machteloosheid, verlorenheid en onbeduidendheid in het kind programmeren en creëren door 'onwetendheid' toe te staan in het kind, door te willen dat het kind onwetend blijft in verband met de aspecten in de realiteit die de ouder beoordeelt als 'negatief' --- en door niet in te zien en te beseffen dat de negatieve ervaringen in zichzelf tegenover de realiteit in wezen ook het product is van de onwetendheid die hun ouders in hun hebben toegestaan te bestaan en zogezegd hebben 'beschermd' --- en dat dit is, hoe die ervaring van inferioriteit en angst tegenover 'de realiteit' van generatie op generatie wordt doorgegeven - door ouders die het kind willen beschermen van hun eigen angsten van de wereld en het kind dus opzettelijk onwetend houden

ik besef en realiseer mij dat onwetendheid als de zogezegde 'onschuld' van het kind, angst van het onbekende creëert, waardoor het kind uiteindelijk, net zoals de ouder, werkelijk gaat geloven dat 'de realiteit' slecht en 'hard' en gemeen en eng is - omdat de ouder weigert om het kind te ondersteunen om de realiteit te begrijpen en te onderzoeken op elke manier --- en om zo tot het inzicht te komen dat er helemaal niets 'bedreigend' of 'eng' is en dat de geest alles altijd monsterachtiger en groter doet uitschijnen dan wat het eigenlijk is wanneer het geconfronteerd wordt met een punt dat het niet begrijpt

ik besef en realiseer mij dat ouders hun kind enkel onwetend willen houden zogezegd om hun onschuld te beschermen - om hun eigen onwetendheid te rechtvaardigen, die ook in hen door hun ouders zogezegd 'beschermd' geweest is -- omdat geen enkele ouder eerlijk wil zijn met zichzelf en wil inzien dat hij zichzelf heeft toegestaan een inferieur begrip te hebben van de realiteit en zelfs TOTAAL geen inzicht in en begrip te hebben van de realiteit --- waardoor hij er zich van verzekert dat de mensen in zijn omgeving die onwetendheid nooit zullen uitdagen door de mensen om zichzelf, zoals zijn kinderen, even onwetend en dus inferieur te houden

ik besef en realiseer mij dat het een schending is van de mensenrechten en een misdaad tegen de mensheid en het leven op aarde, om een kind onwetend te houden door bijvoorbeeld informatie achter te houden of te verdraaien in verband met de realiteit, enkel omwille van de persoonlijke meningen en emotionele reacties van de ouder/opvoeder tegenover die realiteit --- omdat een kind met een inferieur begrip van zijn omgeving/realiteit, ook op een inferieure manier zal omgaan met die omgeving/realiteit en daardoor noodgedwongen een realiteit/wereld zal creëren die inferieur is voor alle levensvormen en met andere woorden niet in staat zal zijn om de Mensenrechten te eren, respecteren en uitvoeren

ik stel mezelf tot doel om het woord 'onschuld' te herdefinieren om te staan als wat het beste is voor het kind - omdat ik besef dat hoe ouders 'onschuld' interpreteren in en als 'onwetendheid' enkel voortkomt uit hoe zij in zichzelf die 'onwetendheid' hebben geassocieerd met een positief gevoel van 'gelukzaligheid' - en daarom gaan geloven dat die gelukzaligheid ook in het kind bestaat, want het kind is zogezegd 'onschuldig' als 'onwetend' --- waarin ze niet inzien dat er nog niets bestaat in het kind, geen positieve en geen negatieve ervaringen of beoordelingen --- en dat het dus de verantwoordelijkheid van de ouder is om het kind te ondersteunen om de realiteit volledig te begrijpen zonder oordeel of emotionele reacties

ik besef en realiseer mij dat zolang 'onschuld' gedefinieerd wordt in een polariteit met 'schuld' - zullen ouders altijd geloven dat ze de zogezegde positieve 'onschuld' van het kind moeten beschermen tegen de zogezegde negatieve 'schuld' van de realiteit, waardoor ze het kind opzettelijk inferieur houden en in wezen de 'schuld' als gedachten, gevoelens en emoties, die het product zijn van een gebrek aan werkelijk inzicht in de REALITEIT, programmeren in het kind --- door niet in te zien dat de realiteit niet werkelijk 'schuldig' of 'slecht' is, maar het zijn de gedachten in de geest van de mens die de realiteit BEOORDELEN en dus de realiteit beSCHULDigen, en dat dus die polariteit tussen 'schuld' en 'onschuld' niet werkelijk bestaat

DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

No comments:

Post a Comment