Thursday, May 30, 2013

Dag 303: Mensenrechten en Ouderschap - Staat 'Onschuld' gelijk aan 'Onwetendheid'?

Deze blog is een verderzetting van "Dag 302: Mensenrechten en Ouderschap - Het Contrast tussen de 'Kindertijd' en de 'Realiteit'" maakt deel uit van een Blog-Serie die handelt over het Onderzoeken en herdefinieren van de Mensenrechten, deze kan je vinden in de Reis naar Leven van de Mensenrechten - in functie van de Gelijk Leven Stichting die als Doel heeft een Samen-Leving te creëren op aarde waarin de Mensenrechten GELEEFD worden in en als onze dagelijkse Realiteit.


ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders hun kinderen opzettelijk willen in een 'bubbel wereldje' houden als een gelimiteerde en beperkte visie op de wereld - en hun kind opzettelijk dom willen houden, zogezegd om de 'kinderlijke onschuld' en het 'geluk van het kind' te beschermen en zo lang mogelijk intact te houden - door hen in het ongewisse te laten van al de zogezegde 'negatieve' dingen in de 'echte wereld'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat 'de echte wereld' als de economische en politieke systemen in en als het leven op aarde, en al wat te maken heeft met de het praktische overleven en leven hier op aarde, op zich niet 'negatief' is - maar dat de mens zich er negatief bij VOELT, hetgeen meer te maken heeft met de inferioriteit die de mens heeft toegestaan te bestaan in zichzelf, ten gevolge van een ondermaatse opvoeding, waarin kinderen nooit ondersteund geweest zijn om de realiteit grondig te leren kennen en om te kunnen omgaan met de realiteit in eenheid en gelijkheid, als een 'co-creator' van het leven op aarde --- en dat dus die 'weerstand' die ouders ervaren in verband met 'de echte wereld' waar ze hun kinderen zogezegd van willen 'beschermen', in wezen niet ECHT is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders hun eigen toegestane inferioriteit die ze in zichzelf ervaren tegenover 'de echte wereld' als al de structuren en systemen in de wereld en de menselijke samenleving, ten gevolge van een opvoeding die hen niet heeft ondersteund om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor die wereld of om inzicht te hebben in die wereld - overdragen op hun eigen kinderen door niet in te zien dat ze, op dezelfde manier als wat hun ouders met hen deden, hun kinderen dom aan het houden zijn, door die domheid te verwarren met 'onschuld' die zogezegd 'beschermd' moet worden, en door niet in te zien dat het contrast dat zij zien met de zogezegde 'onschuld' in het kind en de zogezegde 'schuld' in de 'echte realiteit/wereld', enkel in hun geest bestaat als een persoonlijke ervaring van inferioriteit, die puur het gevolg is van de domheid die door hun ouders in hen ook geprogrammeerd geweest is

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat een kind en een mens die voldoende ondersteund is tijdens de kindertijd om inzicht te hebben in de realiteit, en om te kunnen omgaan met de systemen die bestaan in onze realiteit vanuit begrip en inzicht en zelf-verantwoordelijkheid - zich ook niet inferieur zal voelen tegenover die realiteit, en ook geen weerstand zal ervaren tegenover die realiteit, en dus die realiteit niet zal zien als een bedreiging of iets 'hard' of 'slecht' --- en dat mensen de zogezegde 'echte wereld', als de structuren in de menselijke samenleving zoals politiek en economie, enkel ervaren als 'hard' en 'negatief' en 'bedreigend', omwille van de onwetendheid en het gebrek aan inzicht dat ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf tegenover die realiteit, waardoor ze zich klein, onbeduidend, machteloos en verloren voelen in een wereld die ze niet begrijpen, omdat ze nooit ondersteund geweest zijn door hun ouders om die wereld te begrijpen, omdat hun ouders hun zogezegde 'onschuld' wilden beschermen

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat veel problemen in de wereld het gevolg zijn van het feit dat ouders de zogezegde 'onschuld' die ze associeren met 'kind zijn' en die ze zien in het kind, definieren in en als 'onwetendheid' in verband met 'hoe de wereld echt werkt' - en dat ouders daarin geloven dat ze die 'onschuld' in het kind zullen 'kwetsen', als ze het kind werkelijk zouden onderwijzen in hoe de wereld echt in elkaar zit, als ze de 'waarheid' van de realiteit zouden vertellen --- omdat ze niet inzien dat die 'gelukzalige onwetendheid' die ze zien in het kind in wezen de 'gelukzalige onwetendheid' is die ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf, als tegenpool van hun angsten in verband met 'overleven in de wereld' - en dat ze dus zelf ook nooit de 'echte wereld' hebben gezien, omdat ze alleen maar hun angsten zien die ze gekopieerd hebben van hun ouders in verband met 'de realiteit' en 'overleving'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat ouders precies dezelfde angsten in verband met 'de realiteit' en 'overleving' programmeren in hun kinderen, net door de 'onschuld' als 'gelukzalige onwetendheid' in het kind te willen beschermen --- omdat beide twee delen zijn van eenzelfde polariteit van positieve gevoelens en negatieve emoties - en omdat ze niet inzien dat het kind geen van beide is, het kind is HIER en beoordeelt de realiteit nog niet

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de enige manier om het kind werkelijk te ondersteunen is om het kind de realiteit te laten zien als hoe het werkelijk is, zonder angsten te plaatsen of oordelen te plaatsen over dingen - om zo het kind klaar te stomen en voor te bereiden om te kunnen op de meest efficiente manier omgaan met zijn omgeving, zonder angst en zonder oordeel

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien hoe ouders in zichzelf die polariteit hebben gecreëerd van een negatieve 'harde'/'slechte' realiteit/wereld en langs de andere kant een 'gelukzalige onwetendheid' als een vlucht van die zogezegde 'harde realiteit' --- en dat ze hun kinderen programmeren in precies hetzelfde construct - door nooit verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en in te zien dat de angsten die ze ervaren tegenover de realiteit net een gevolg is van de 'onwetendheid' die ze hebben toegestaan te bestaan in zichzelf, waarin ze gewoon angst hebben van het onbekende -- omdat, als ze voldoende inzicht zouden hebben in hoe alles werkt, dan zouden hun omgeving en wereld kunnen sturen en besturen zonder angst, aarzeling, twijfel of onzekerheid

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat de angst en weerstand van mensen tegenover 'de echte wereld' als de politieke en economische structuren  - hetzelfde is als het kind dat angst heeft van de donkere ruimte in zijn kleerkast --- het is niets dan angst van het onbekende, dat het resultaat is van een opvoeding waarin het kind niet ondersteund geweest is in het ontwikkelen van een inquisitieve en onderzoekende ingesteldheid en gezond verstand -- en dat, het verlangen van de ouder om het kind te troosten en te beschermen tegen die angsten, hetzelfde is als het verlangen van de ouder/mens om te vluchten van zijn angsten in 'entertainment' als 'gelukzalige onwetendheid' --- en dat, gezond verstand zou zijn om het kind te tonen dat die angsten niet echt zijn, en om samen met het kind de duisternis te onderzoeken en ontleden in het besef dat inzicht en begrip het beste medicijn zijn tegen onwetendheid en dus 'angst van het onbekende'

ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegestaan en geaccepteerd in te zien dat het de verantwoordelijkheid is van de ouder om zichzelf en de realiteit te onderzoeken, en om de ervaring van inferioriteit en angst en weerstand tegenover 'de wereld' in zichzelf stop te zetten, en om verantwoordelijkheid te nemen voor de realiteit door er één en gelijk mee te staan --- omdat het kind nooit meer zal kunnen worden dan wie de ouder zelf is, waardoor een ouder die zich inferieur voelt tegenover de realiteit, enkel die inferioriteit zal overdragen op zijn kinderen


Wordt vervolgd in Dag 304
DIP Lite - Gratis Online Cursus in Zelf-Ondersteuning voor Beginners
DIP PRO - Een Desteni Cursus voor zij die Klaar zijn om de Reis van hun Leven te Maken
desteni.org - Doe mee in Discussies op het Forum en/of Onderzoek het Desteni Materiaal
eqafe.com - Investeer in de Verscheidene Interviews Als Ondersteuning in je Reis naar Zelf-Perfectie
equalmoney.org - Leer Over een GelijkGeld Systeem en Stem op de Doelen en Principes
Equal Life Foundation - Facebook Stream met de Dagelijkse Realiteit en Oplossingen
Creations Journey To Life 7 Year Process Blogs
Heavens Journey To Life 7 Year Process Blogs

1 comment: